Week 4 (22 aug - 28 aug)

22-08-2011

Maandag is begonnen met tellen om 16.00 uur en er is geteld tot 18.00 uur. Er stond een zwakke noordwesten wind. Het was half bewolkt en het werd 26 graden. Er is maar kort geteld en Marc Gottenbos kwam niet verder dan een Kleine Mantelmeeuw en een Blauwe Reiger.

Duinpieper ©John Hermans
Duinpieper ©John Hermans
Buizerd (juveniel) ©Marc Gottenbos
Buizerd (juveniel) ©Marc Gottenbos

23-08-2011

Dinsdag is overdag niet geteld maar om 19.00 uur werd de telpost bemand en is er geteld tot 20.00 uur. Er stond een zwakke zuidwesten wind en met een lichte bewolking werd het 25 graden. Ook nu weinig vogels: 8 Nijlganzen, 3 Boerenzwaluwen en 4 Boompiepers.

24-08-2011

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind kracht 1 tot 3. De ochtend begon met mist en regen. Het bleef vrijwel de hele dag geheel bewolkt en het werd 23 graden. Een Visarend werd gezien tussen 1 en 2 uur. Verder werden nog 2 Buizerds en 1 Boomvalk geteld. De lijst werd aangevoerd door de Boerenzwaluw met 236 exemplaren. Een Grote Gele Kwikstaart vloog over de telpost. Een Vos werd kort gezien. In totaal werden vandaag 517 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Bruine Kiekendief (juveniel) ©Marc Gottenbos
Bruine Kiekendief (juveniel) ©Marc Gottenbos
Patrijs ©Toy Janssen
Patrijs ©Toy Janssen

25-08-2011

Donderdag is begonnen met tellen om 11.20 uur en er is met tussenpozen geteld tot 18.00 uur. Er stond een zuidwesten wind kracht 2 tot 3. Het was overwegend half bewolkt en het werd 25 graden. Een adult vrouwtje Wespendief werd gezien om 17.19 uur. Van de rovers werd verder nog een Buizerd en een Boomvalk geteld. Een Appelvink is de meest bijzondere waarneming van de dag maar verder bleef het opnieuw erg rustig. In totaal werden 118 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.

26-08-2011

Vrijdag werd begonnen met tellen om 11 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond een zuidoosten wind kracht 1 tot 2. In de eerste 2 uur van de telling trok een zware onweersbui over de telpost. De bliksem sloeg in bij de 3 Vennen en de klap deed de keet schudden. Na de bui bleef het zwaar bewolkt en werd het 19 graden. Een adult mannetje Wespendief werd gezien om 14.01 uur en een tweede adult mannetje om 14.19 uur. Er trokken redelijk wat groepjes Gele Kwikstaarten door in de middag wat resulteerde in een totaal van 48 vogels. Later bleek dat de Gele Kwikken in de vroege ochtend erg goed vlogen op de andere telposten in Nederland. Menig dagrecord sneuvelde en het is jammer dat we pas om 11 uur op de telpost stonden. In totaal werden vandaag 75 vogels geteld verdeeld over 5 soorten.

27-08-2011

Zaterdag werd begonnen met tellen om 6.40 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond een zuidwesten wind die na 10 uur naar het westen draaide en een kracht 1 tot 3 had. Het was overwegend zwaar bewolkt maar in de middag trok het iets open. Wel hadden we in de middag af en toe een bui, het werd 20 graden. Om 8.12 uur vlogen 2 Duinpiepers op uit het veld voor de telpost en de vogels vlogen weg in zuidelijke richting. Later om 13.15 uur werd nog een Duinpieper gezien, deze vogel heeft kort ter plaatse gezeten en kon op de foto worden gezet. Het werd een redelijke dag voor de roofvogels. 4 Wespendieven werden geteld, hier volgen wat extra gegevens: ? adult 9.59, ? adult 11.46, ? adult 12.41 en een ? adult om 14.59 uur. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 9.56 uur en een juveniele vogel om 11.36 uur. Een jonge Visarend kwam over om 15.27 uur. Verder werden nog 4 Boomvalken geteld. Een jonge Wespendief zat ter plaatse en is vermoedelijk een jong van het broedgeval achter de telpost. In totaal werden vandaag 390 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

28-08-2011

Zondag werd begonnen met tellen om 6.00 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een zuiden wind kracht 2 tot 3. Het was overwegend half tot zwaar bewolkt en het werd 19 graden. Een Bruine Kiekendief werd waargenomen om 10.15 uur. Verder werden nog 2 Boomvalken gezien. Meest bijzondere waarneming van de dag was een Zilverplevier die roepend over de telpost vloog. Verder bleef het rustig, in totaal werden 161 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Graspieper 59. Grote Gele Kwikstaart    
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart 60. Appelvink    
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart 61. Zilverplevier    
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart      
05. Ooievaar 34. Paapje      
06. Grauwe Gans 35. Grote Lijster      
07. Nijlgans 36. Grasmus      
08. Wilde Eend 37. Spreeuw      
09. Wespendief 38. Ringmus      
10. Bruine Kiekendief 39. Groenling      
11. Sperwer 40. Putter      
12. Visarend 41. Kneu      
13. Boomvalk 42. Zwarte Ooievaar      
14. Slechtvalk 43. Lepelaar      
15. Goudplevier 44. Buizerd      
16. Watersnip 45. Witgat      
17. Regenwulp 46. Visdief      
18. Wulp 47. Tapuit      
19. Kokmeeuw 48. Bosrietzanger      
20. Kleine Mantelmeeuw 49. Kruisbek      
21. Zilvermeeuw 50. Casarca      
22. Holenduif 51. Havik      
23. Zomertortel 52. Smelleken      
24. Gierzwaluw 53. Morinelplevier      
25. Boomleeuwerik 54. Kievit      
26. Oeverzwaluw 55. Groenpootruiter      
27. Boerenzwaluw 56. Stormmeeuw      
28. Huiszwaluw 57. Kleine Karekiet      
29. Boompieper 58. Duinpieper      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

Nieuwe dagrecords in 2011:

  1. 01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
  2. 07-08-2011 3 Purperreigers
  3. 16-08-2011 10 Casarca's
  4. 16-08-2011 12 Boomvalken