Week 3 (15 aug - 21 aug)

15-08-2011

Maandag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke wind, kracht 1 tot 2, die van het westen naar het noordwesten draaide. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar later op de dag trok het iets open. Het werd 23 graden. Het werd geen onaardige dag met een paar leuke soorten. In de avond trokken 2 Purperreigers op afstand langs de telpost, daarmee staat het aantal Purperreigers op 5 dit seizoen. In de voorgaande jaren hadden we opgeteld maar 3 Purperreigers. In totaal werden 8 Wespendieven op trek gezien, dit zijn de tijden van doorkomst: 3 x 11.20, 1 x 11.28, 1 x 12.25, 2 x 12.50 en 1 x 14.59 uur. Een adult mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 15.10 uur en een juveniel exemplaar om 20.22 uur. Een adult mannetje Visarend vloog voorbij om 11.35 uur. Verder werden nog 2 Slechtvalken, 1 Sperwer en 9 Buizerds geteld. Een goed aantal van 31 Kleine Mantelmeeuwen kon worden bijgeschreven. Na lange tijd werd eindelijk ook weer eens een Das gezien op de telpost. In totaal werden 268 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

Paapje ©Marc Gottenbos
Paapje ©Marc Gottenbos
Wulp ©Marc Gottenbos
Wulp ©Marc Gottenbos

16-08-2011

Dinsdag werd begonnen met tellen om 6.00 uur en er werd geteld tot 21.00 uur. In de ochtend was het zwaar bewolkt vergezeld met regen. Later op de dag klaarde het op. Er stond een zwakke westelijke wind die later op de dag naar het zuidwesten draaide. Het werd 23 graden. Opnieuw een leuke dag met flink wat rovers. Een Wespendief op trek werd gezien om 12.49 uur, een tweede exemplaar vloog voorbij om 15.37 uur. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 8.22 uur. Een goed aantal van 23 Buizerds werd geteld. Een opmerkelijk aantal voor de tijd van het jaar, het waren voornamelijk juveniele vogels. Het dagrecord Boomvalken is gebroken, tussen 14.00 en 15.00 uur werden maar liefst 10 Boomvalken geteld. In totaal konden 12 exemplaren genoteerd worden. Het oude dagrecord stond op 9 en dateert van 9-9-2007. Ook werd nog een adult vrouwtje Slechtvalk aan de lijst toegevoegd. In de avond kwam een groepje naar het leek Nijlganzen op de telpost afgevlogen. Toen ze dichterbij kwamen bleken het Casarca’s te zijn. Met 10 exemplaren is dit het tweede nieuwe dagrecord van vandaag. In totaal werden 441 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

17-08-2011

Woensdag werd begonnen met tellen om 6.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond vrijwel geen wind en het was overwegend half bewolkt. In de middag liep de temperatuur op tot 25 graden. Ook vandaag hadden we een leuke dag voor de roofvogel verwacht. Het pakte iets anders uit en er werden maar 2 Sperwers en 4 Buizerds geteld. Om 6.29 uur werd de kenmerkende roep van een Morinelplevier gehoord. De vogel riep diverse malen maar kon helaas niet ontdekt worden. Om 12.45 uur werden op grote hoogte 12 Ooievaars ontdekt. Het bleef verder rustig op de telpost, in totaal werden 268 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Roodborsttapuit ©Marc Gottenbos
Roodborsttapuit ©Marc Gottenbos
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen

18-08-2011

Donderdag werd begonnen met tellen om 6.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele telling een matige noordoosten wind kracht 2 tot 3. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar later op de middag trok het iets open. Het eerste Smelleken van het seizoen werd gezien, het betrof een adult mannetje. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.04 uur. Verder werden nog 1 Wespendief, 1 Sperwer, 1 Boomvalk en 5 Buizerds geteld. 2 Regenwulpen werden genoteerd maar verder bleef het rustig. In de ochtend werd een roepende Bosuil en een zingende Nachtzwaluw gehoord. In totaal werden vandaag 150 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

19-08-2011

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 19.00 uur. Er stond de hele dag een matige westen wind kracht 2 tot 3. De ochtend was zwaar bewolkt met regen maar in de middag klaarde het op. Het werd 22 graden. Een mooie groep van 40 Ooievaars werd gezien om 13.02 uur, de vogels vlogen in zuidoostelijke richting. Een juveniele Visarend werd gezien om 11.58 uur. Verder werden nog 2 Wespendieven, 1 Havik en 4 Buizerds geteld. In de maïs werd een Bosrietzanger ontdekt, de tweede van dit seizoen. Er beginnen meer Huiszwaluwen door te komen en vandaag werden 249 exemplaren geteld. In totaal werden vandaag 616 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Kleine Karekiet ©Marc Gottenbos
Kleine Karekiet ©Marc Gottenbos

20-08-2011

Zaterdag werd begonnen met tellen om 6.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond een zeer zwakke zuidelijke wind. Het was overwegend licht bewolkt en het werd 25 graden. De Gele Kwikstaarten beginnen nu vooral in de ochtend door te komen in kleine groepjes. Vandaag werden 48 Gele Kwikstaarten geteld. Een adult vrouwtje Wespendief werd gezien om 10.28 uur, een tweede vogel werd gezien om 10.50 uur. Verder werden nog 1 Sperwer, 3 Boomvalken en 1 Buizerd geteld. Een Kleine Karekiet werd ontdekt en gefotografeerd door Marc Gottenbos. Op de velden rondom de telpost werden 2 Paapjes en 2 Tapuiten gezien. In totaal werden vandaag 184 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

21-08-2011

Zondag werd begonnen met tellen om 6.00 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een zuidoosten wind kracht 1 tot 2. Het was overwegend half bewolkt en in de ochtend hadden we een flinke onweersbui. Het werd 28 graden. Om 8.21 uur werd de roep van een Morinelplevier in de verte gehoord. De vogel riep continu en op afstand zagen we hem in zuidelijke richting vliegen, er konden een paar bewijsplaten gemaakt worden. Van de rovers vandaag alleen een Wespendief en een Boomvalk. Opnieuw groepjes Gele Kwikstaarten in de ochtend, in totaal werden 42 exemplaren geteld. Een juveniele Wespendief werd gezien, het lijkt erop dat het één van de lokale jongen is die in de Maashorst uit het ei gekropen is. In totaal werden vandaag 263 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2011:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Graspieper      
02. Grote Zilverreiger 31. Gele Kwikstaart      
03. Blauwe Reiger 32. Witte Kwikstaart      
04. Purperreiger 33. Zwarte Roodstaart      
05. Ooievaar 34. Paapje      
06. Grauwe Gans 35. Grote Lijster      
07. Nijlgans 36. Grasmus      
08. Wilde Eend 37. Spreeuw      
09. Wespendief 38. Ringmus      
10. Bruine Kiekendief 39. Groenling      
11. Sperwer 40. Putter      
12. Visarend 41. Kneu      
13. Boomvalk 42. Zwarte Ooievaar      
14. Slechtvalk 43. Lepelaar      
15. Goudplevier 44. Buizerd      
16. Watersnip 45. Witgat      
17. Regenwulp 46. Visdief      
18. Wulp 47. Tapuit      
19. Kokmeeuw 48. Bosrietzanger      
20. Kleine Mantelmeeuw 49. Kruisbek      
21. Zilvermeeuw 50. Casarca      
22. Holenduif 51. Havik      
23. Zomertortel 52. Smelleken      
24. Gierzwaluw 53. Morinelplevier      
25. Boomleeuwerik 54. Kievit      
26. Oeverzwaluw 55. Groenpootruiter      
27. Boerenzwaluw 56. Stormmeeuw      
28. Huiszwaluw 57. Kleine Karekiet      
29. Boompieper        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2011:

Nieuwe dagrecords in 2011:

  1. 01-08-2011 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring)
  2. 07-08-2011 3 Purperreigers
  3. 16-08-2011 10 Casarca's
  4. 16-08-2011 12 Boomvalken