Week 16 (15 nov - 21 nov)

16-11-2010

Maandag is niet geteld vanwege slecht weer. Dinsdag werd maar een uurtje geteld, ook nu was zware mist een spelbreker. Er valt niet veel te vermelden, in totaal werden 20 vogels geteld verdeeld over 3 soorten.

18-11-2010

Woensdag werd niet geteld. Donderdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd geteld tot 10.30 uur. Er stond een zwakke noordoosten wind. Het was volledig bewolkt en het werd 4 graden. Een adult mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien om 8.31 uur. Ook vandaag bleef het erg rustig. In totaal werden 204 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

19-11-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 09.00 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidwesten wind kracht 1 tot 2. Het was zwaar bewolkt en het werd 7 graden. Een adult mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien om 10.05 uur en een Rode Wouw vloog over om 11.08 uur. Dit is de 19de Rode Wouw van dit seizoen. Nooit eerder hadden we zoveel Rode Wouwen in één seizoen. In totaal werden vandaag 383 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

20-11-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. Er stond een zuidoosten wind kracht 1. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd 8 graden. Een juveniel Smelleken scheerde voorbij om 9.15 uur. Een Houtsnip werd doorgebeld door Gerard van Aalst vanaf de telpost Brobbelbies zuid en wij pikten de vogel mooi op. Dit is pas de tweede keer dat we een Houtsnip zien op de telpost. Buiten 772 Houtduiven valt er verder niet veel te vermelden. In totaal werden 885 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

21-11-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 7.45 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke noordoosten wind kracht 1 tot 2. Tot 10 uur hing er een dikke grondmist. Daarna was het licht bewolkt en werd het 3 graden. Het werd een rustige telling met weinig bijzonderheden. In totaal werden 307 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster 117. Pijlstaart
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai 118. Kraanvogel
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter 119. Waterpieper
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors 120. Ekster
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans 121. Kleine Zwaan
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan 122. Zwarte Specht
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger 123. Baardmannetje
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw 124. Sneeuwgans
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik 125. Winterkoning
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus 126. Sneeuwgors
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep 127. Zwarte Zwaan
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs 128. Kuifeend
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief 100. Toendrarietgans 129. Houtsnip
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier 101. Kolgans  
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet 102. Kleine Rietgans  
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus 103. Klapekster  
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf 104. Grote Bonte Specht  
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik 105. Koperwiek  
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager 106. Huismus  
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart 107. Appelvink  
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster 108. IJsgors  
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis 109. Zwarte Wouw  
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek 110. Velduil  
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus 111. Draaihals  
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit 112. Beflijster  
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend 113. Barmsijs  
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai 114. Grote Pieper  
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto 115. Strandleeuwerik  
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif 116. Lepelaar  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

 1. Zwartkopmeeuw
 2. Krombekstrandloper
 3. Kleine Jager
 4. Baardmannetje
 5. Sneeuwgans
 6. Zwarte Zwaan

Nieuwe dagrecords in 2010:

 1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
 2. 13-08-2010 13 Witgatjes
 3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
 4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
 5. 23-09-2010 108 Gaaien
 6. 01-10-2010 3 Zilverplevieren
 7. 01-10-2010 3 Slechtvalken
 8. 03-10-2010 5 Rode Wouwen
 9. 03-10-2010 101 Sperwers
 10. 03-10-2010 3 Appelvinken
 11. 04-10-2010 350 Holenduiven
 12. 05-10-2010 353 Holenduiven
 13. 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
 14. 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
 15. 10-10-2010 1174 Kauwen
 16. 11-10-2010 1456 Kauwen
 17. 15-10-2010 15 Staartmezen
 18. 29-10-2010 15891 Spreeuwen
 19. 06-11-2010 125 Goudplevieren
 20. 07-11-2010 48 Nijlganzen