Week 10 (4 okt - 10 okt)

04-10-2010

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 19.00 uur. Er stond de hele dag een zuidoosten wind kracht 1 tot 2. De ochtend begon half bewolkt maar na 11 uur trok het helemaal dicht. Het werd 20 graden. Het werd een beste teldag met hoge aantallen en goede soorten. De vinken deden het erg goed en in totaal konden 13375 vogels genoteerd worden. Meer goede aantallen voor Veldleeuwerik (2635), Witte Kwikstaart (200), Spreeuw (1619), Kneu (188) en Rietgors (50). De Boerenzwaluwen deden het nog aardig met 594 exemplaren maar dit zal waarschijnlijk wel de laatste hoge telling zijn voor deze soort. We hebben tot nu toe 34796 Boerenzwaluwen geteld dit seizoen. Een nieuw dagrecord voor de Holenduif (350) werd genoteerd. Het oude dagrecord stond op 175 en dateert van 7-11-2009. Om 10.26 werd een Velduil gezien die werd lastig gevallen door de aanwezige Kraaien. Een Draaihals vloog recht over de telpost om 9.28 uur. Een roepende IJsgors kwam eveneens recht over de telpost. Een late Zomertortel werd waargenomen. Een Rode Wouw vloog over de telpost om 9.05 uur. Verder werden 29 Sperwers, 14 Buizerden en 1 Torenvalk geteld. In totaal werden vandaag 20581 vogels geteld verdeeld over 49 soorten.

Eén van de twee Strandleeuweriken van zondag ©Toy Janssen
Eén van de twee Strandleeuweriken van zondag ©Toy Janssen
Links Kolganzen, rechts Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Links Kolganzen, rechts Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen

05-10-2010

Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond vrijwel de hele dag een zuidoosten wind kracht 1 tot 2. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 19 graden. Opnieuw een goede en leuke dag op de telpost. De Vinken deden het iets beter dan gisteren met 15855 vogels. Verder goede aantallen voor Graspieper (495), Veldleeuwerik (882), Kneu (217) en Rietgors (46). Het verse dagrecord voor de Holenduif van gisteren werd met 353 vogels iets scherper gezet. Een IJsgors kwam roepend over de telpost. De Boerenzwaluwen deden het aanmerkelijk minder dan gisteren, er werd maar 55 vogels geteld. 2 late Boompiepers en 3 late Gele Kwikstaarten werden genoteerd. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.40 uur. Een Rode Wouw werd gezien om 13.50 uur. Een ringtail Blauwe Kiekendief werd gezien om 9.51 uur. Verder werden 38 Sperwers en 7 Buizerden geteld. In totaal werden 20030 vogels geteld verdeeld over 48 soorten.

06-10-2010

Woensdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een zuiden wind kracht 3. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 16 graden. Opnieuw een hele leuke dag maar wel met mindere aantallen. 5 Bruine Kiekendieven werden gezien, dit zijn de details: 1xjuv 9.00, 1xjuv 9.16, 1xjuv 11.39, 1xjuv 11.48 en 1xjuv om 12.43 uur. Een adult mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien om 12.12 uur. Een Smelleken vloog voorbij om 10.09 uur. Verder werden 27 Sperwers, 13 Buizerden, 1 Slechtvalk en 1 Torenvalk geteld. Een Beflijster vloog roepend over de telpost in de vroege ochtend. Leuk waren 4 Grote Zilverreigers en een Barmsijs. De aantallen Vinken waren minder maar toch konden nog 7778 exemplaren genoteerd worden. Vandaag nog maar 2 Boerenzwaluwen. In totaal werden vandaag 9546 vogels geteld verdeeld over 43 soorten.

Zwarte Wouw ©Toy Janssen
Zwarte Wouw ©Toy Janssen
Zwarte Wouw ©Toy Janssen
Zwarte Wouw ©Toy Janssen

07-10-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. Er stond een zwakke noordoosten wind die na 11 uur naar het oosten draaide. De ochtend begon in de mist die overging in laaghangende bewolking, het werd 15 graden. Door de slechte zicht omstandigheden aanzienlijk minder vogels vandaag. Er werden maar 195 Vinken geteld. De Kolganzen waren in de meerderheid met 163 exemplaren. Leuk was een Grote Zilverreiger, verder bleef het rustig. In totaal werden 813 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

08-10-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een oostelijke wind kracht 1 tot 3. In de ochtend was het onbewolkt maar nevelig zodat de bosranden niet geteld konden worden. Na 10 uur trok de nevel weg maar het bleef de hele telling zwaar bewolkt. Het werd 14 graden maar door de wind voelde het kouder aan. Het werd een onderhoudende dag met een paar leuke soorten. Een Duinpieper kwam roepend over de telpost om 10.52 uur. 2 Ooievaars werden gezien om 11.35 uur. 5 Bruine Kiekendieven werden geteld, dit zijn de details: 1xjuv 9.16, 1xjuv 11.32, 1xjuv 12.46, 1xjuv 12.59 en 1xjuv 14.21. In de middag kwamen er Buizerden over die in baantjes hoog over de telpost vlogen. Zo werden 22 Buizerden geteld. Om 14.37 uur zat in één van de baantjes een Zwarte Wouw. Dit is de derde Zwarte Wouw van de telpost. Verder werden nog 27 Sperwers en 4 Torenvalken geteld. De Vinkenwaren in de meerderheid met 872 vogels. In totaal werden 2690 vogels geteld verdeeld over 42 soorten.

Ooievaars van zaterdag ©John Hermans
Ooievaars van zaterdag ©John Hermans
Sfeer op zondagochtend ©Willy van Lanen
Sfeer op zondagochtend ©Willy van Lanen

09-10-2010

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een oosten wind kracht 1 tot 3. Het werd een dag met een strak blauwe lucht met totaal geen bewolking. Het werd 17 graden. In de ochtend was er redelijk wat trek maar alles zat erg hoog waardoor er zeker vogels gemist zijn. Een juveniel Smelleken werd gezien om 15.48 uur. Verder werden van de rovers nog 36 Sperwers, 26 Buizerden en 1 Havik geteld. 9 Ooievaars kwamen recht over de telpost om 11.30 uur en werden leuk op de foto gezet. Er vlogen aardig wat groepjes Ganzen en er werd zelfs een nieuw dagrecord genoteerd voor de Grote Canadese Gans (85). Het laatste dagrecord stond op 32 en dateert van 5-10-2009. Verder werden 272 Rietganzen spec, 3 Toendrarietganzen, 20 Kolganzen, 38 Grauwe Ganzen en 16 Nijlganzen geteld. Op de oostelijke telposten in Nederland worden al aardige aantallen Houtduiven geteld, dit is erg vroeg. Ook bij ons worden hoge aantallen voor de tijd van het jaar gezien en vandaag telden we 777 Houtduiven. De Spreeuwen waren vandaag in de meerderheid met 2751 exemplaren. In totaal werden 6210 vogels geteld verdeeld over 45 soorten.

10-10-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een oosten wind met een kracht 1 tot 2. Het bleef de hele dag geheel onbewolkt en het werd 15 graden. Het werd een leuke dag met twee goede soorten en een nieuw dagrecord. Vooral in de ochtend werden groepen Kauwen gezien, soms wel tot 170 exemplaren. In totaal werden vandaag 1174 Kauwen geteld, dit is een nieuw dagrecord. Het vorige dagrecord stond op 809 en dateert van 20-10-2007. Een Grote Pieper werd om 9.05 roepend recht over de keet gezien en viel in op het vrijdag geoogst maïsveld. Er werd getracht de vogel aan de grond terug te vinden voor een foto. Tot 2x toe werd de vogel opgestoten waarbij hij roepend een stukje verder vloog. Bij de laatste neergestreken plek werden 2 Strandleeuweriken ontdekt. Deze vogels zijn leuk op de foto gezet. Dit is pas de tweede keer dat we de Strandleeuwerik op de Brobbelbies zien. De vorige waarneming was 1 exemplaar op 20-10-2002. De Grote Pieper werd helaas niet meer terug ontdekt. Door de blauwe lucht hebben we zeker roofvogels gemist, wel zagen we 31 Buizerden, 17 Sperwers en 2 Torenvalken. 2 Grote Zilverreigers werden op grote hoogte ontdekt. In totaal werden vandaag 4210 vogels geteld verdeeld over 42 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster  
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai  
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter  
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors  
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans  
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan  
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger  
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw  
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik  
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus  
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep  
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs  
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief 100. Toendrarietgans  
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier 101. Kolgans  
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet 102. Kleine Rietgans  
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus 103. Klapekster  
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf 104. Grote Bonte Specht  
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik 105. Koperwiek  
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager 106. Huismus  
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart 107. Appelvink  
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster 108. IJsgors  
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis 109. Zwarte Wouw  
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek 110. Velduil  
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus 111. Draaihals  
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit 112. Beflijster  
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend 113. Barmsijs  
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai 114. Grote Pieper  
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto 115. Strandleeuwerik  
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

 1. Zwartkopmeeuw
 2. Krombekstrandloper
 3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

 1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
 2. 13-08-2010 13 Witgatjes
 3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
 4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
 5. 23-09-2010 108 Gaaien
 6. 01-10-2010 3 Zilverplevieren
 7. 01-10-2010 3 Slechtvalken
 8. 03-10-2010 5 Rode Wouwen
 9. 03-10-2010 101 Sperwers
 10. 03-10-2010 3 Appelvinken
 11. 04-10-2010 350 Holenduiven
 12. 05-10-2010 353 Holenduiven
 13. 09-10-2010 85 Grote Canadese Ganzen
 14. 10-10-2010 2 Strandleeuweriken
 15. 10-10-2010 1174 Kauwen