Week 9 (27 sept - 3 okt)

27-09-2010

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 11.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke noordwesten wind kracht 1. Het was zwaar bewolkt en vanaf 10.30 uur begon het te regenen. Het werd 7 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 8.15 uur. De aantallen Boerenzwaluwen beginnen af te nemen en vandaag werden maar 106 vogels geteld. Toch nog 7 Gele Kwikstaarten en 4 Boompiepers, ook deze soorten raken op. Dat zal niet gelden voor de Witte Kwikstaarten, zij hebben hun piek in oktober. Vandaag werden 26 Witte Kwikstaarten geteld. Leuk waren 5 Boomleeuweriken. In totaal werden vandaag 710 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

Rode Wouwen van zondag ©Teun van Kessel
Rode Wouwen van zondag ©Teun van Kessel
Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen

28-09-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke noordwesten wind kracht 1. Het was geheel bewolkt en mistig, het werd 12 graden. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief vloog over om 8.55 uur. Door de mist werd verder niet veel gezien. In totaal werden 136 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

29-09-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 19.15 uur. De wind kwam de hele telling uit het zuidoosten en had een kracht 1 tot 2. De hele ochtend telling (tot 10.00 uur) speelde zich af in dichte mist. Na 13.00 uur kwam de middag ploeg en nu hingen er mooie stapelwolken. Het werd 14 graden. De eerste Kolganzen (91) van het seizoen werden genoteerd. Een Smelleken met een onbekend kleed werd gezien tussen 15.00 en 16.00 uur en een juveniele vogel om 19.00 uur. Tussen 14.00 en 15.00 uur werden 23 Buizerden geteld. Het volgende uur werden geen Buizerden gezien. Na 16.00 uur barstte een goede Buizerd trek los. In dit uur werden 168 Buizerden geteld. De vogels kwamen over in groepen van 19-28-36-12-8-21 en 53 exemplaren. In één groep vlogen ook 5 Visarenden!! Met dit uur werd een dagtotaal bereikt van 200 Buizerden! Dit is de vijfde beste telling voor de telpost. Ook is dit opmerkelijk vroeg, meestal zien we deze aantallen pas half oktober. Verder werden nog 8 Sperwers en een Slechtvalk geteld. In totaal werden vandaag 907 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

Telpost zondagochtend ©Toy Janssen
Telpost zondagochtend ©Toy Janssen
Telpost op zondag ©Willy van Lanen
Telpost op zondag ©Willy van Lanen

30-10-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 13.45 uur. Er stond de hele telling een zuidoosten wind kracht 1 tot 2. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd 11 graden. Een goed aantal van 4 Smellekens werd gezien, dit zijn de details: 1xad ♂ 7.42, 1xad ♀ 7.48, 1x juv 8.00 en 1x juv 13.30 uur. 2 Blauwe Kiekendieven werden genoteerd: 1xad ♀ 7.55 en 1xad ♀ 13.35 uur. Een adult vrouwtje Slechtvalk vloog over om 10.25 uur. Verder bleef het rustig op de telpost. In totaal werden 479 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

September

De maand september zit erop en het is de op één na beste maand geweest voor de aantallen. Alleen de marathon telling van 2008 had hogere aantallen. Het gaat ook goed met de variëteit aan soorten. Veel echte najaar soorten komen nu al in goede aantallen over de telpost zoals de Buizerd en de Sperwer. Hieronder volgen wat extra gegevens.

Overzicht aantallen en uren september

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82

Top 3 vogelsoort september

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640

Aantallen per soort in september

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5
2010 3 2 40 88 249 13 14 17 16 6

01-10-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 18.00 uur. Er stond de hele dag een zuiden wind kracht 1 tot 3. In de ochtend hing er een laaghangende mist die na 9 uur oploste. Het was licht tot half bewolkt met een sluier bewolking. In de middag kwamen er meer wolken velden die later weer overgingen in sluier bewolking. Het werd 17 graden. Meteen bij aanvang van de telling vlogen er goede groepen Vinken. De intensiteit nam echter snel af en daarna kwamen de groepjes in een lagere frequentie. Toch werden vandaag nog 2243 Vinken geteld. De Zanglijsters zijn massaal ingevallen vannacht getuige de vele Zanglijsters langs de bermen op weg naar de telpost. De Vogels die geteld zijn zaten hoog en we hebben er zeker gemist. In totaal werden 222 Zanglijsters bijgeschreven op de lijst. 3 Zomertortels vlogen in een groepje voorbij, dit is erg laat voor deze soort. De eerste Koperwieken en een Kramsvogel werden gezien. Na 11 uur werden de eerste Buizerden gezien. De vogels hebben waarschijnlijk overnacht in de Maashorst en stegen snel op en verdwenen in zuidelijke richting. Het begon duidelijk te worden dat het wel eens een beste dag kon gaan worden voor de Buizerd. In het volgend uur werden 79 Buizerden geteld. Daarna viel het stil tot 4 uur, nu kwamen goede groepen over de telpost. In totaal werden vandaag 237 Buizerden geteld, net geen nieuw dagrecord maar wel de op één na beste telling. Het dagrecord staat op 242 en dateert van 17-10-2006. 2 Smellekens werden geteld: 1xjuv 9.02, 1x onbekend tussen 11 en 12. 3 Slechtvalken werden gezien: 1xad♂ 10.36, 1xad♀ 13.10 en 1x onbekend 16.25 uur, dit is een nieuw dagrecord. Een Rode Wouw vloog op grote hoogte en werd nog net opgemerkt door Wim Gremmen om 15.06 uur. Verder werden nog 39 Sperwers en een Boomvalk genoteerd. In totaal werden vandaag 4778 vogels geteld verdeeld over een hoog aantal van 51 soorten.

Juveniel Smelleken ©Toy Janssen
Juveniel Smelleken ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

02-10-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.10 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. Er stond de hele telling een zuiden wind kracht 1 tot 2. Het was de hele telling zwaar bewolkt en af en toe regende het. Het werd 17 graden. Een adult mannetje Smelleken werd gezien om 8.07 uur. Een juveniele mannelijke Slechtvalk werd gezien om 9.42 uur. Een IJsgors werd opgepikt dankzij zijn roep. De vogel vloog een rondje een leek in te vallen. Een uurtje of wat later hoorde we de vogel die ergens aan de grond zat. We konden de vogel helaas niet gevonden krijgen. De Zanglijsters deden het niet verkeerd en regelmatig zagen we groepjes uit de wolken naar beneden komen. Veel Zanglijsters vlogen in oostelijke richting. in totaal werden 225 Zanglijsters geteld. De Watersnippen kwamen over in groepjes en er werden 20 vogels geteld. Deze telling behoort tot de beste 5 van deze soort. In totaal werden vandaag 1196 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

03-10-2010

Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele telling een matige zuidoosten wind kracht 1 tot 2. Het was licht tot half bewolkt en het werd 20 graden. Na de dip van gisteren werd het vandaag een erg leuke dag. De roofvogels deden het weer uitstekend. 113 Buizerden werden geteld. De vogels vlogen vaak solitair en af en toe in kleine groepjes. Ze hadden duidelijk moeite met de stevige zuidoosten wind. Een juveniel Smelleken werd gezien om 9.08 uur. Een juveniel mannetje Slechtvalk werd gezien om 8.30 uur en een adult mannetje om 14.50 uur. De Sperwers vlogen erg goed en er werd zelfs een nieuw dagrecord genoteerd. 101 Sperwers vlogen over en de meeste vogels kwamen hard en laag over de telpost. Het oude record stond op 72 en dateert van 26-10-2006. Ook voor de Rode Wouw werd een nieuw dagrecord gevestigd. Er werden 5 vogels geteld, de eerste Rode Wouw werd gezien om 12.42 uur. Later om 15.20 uur werd een groep van 4 vogels gezien. Het oude dagrecord stond op 3 en dateert van 24-11-2008. Ook een nieuw dagrecord voor de Appelvink, er werden 3 vogels geteld. Het werd ook een leuke dag voor de Vinken. Het begon rustig bij aanvang van de telling maar na 9 uur begonnen ze te vliegen. In totaal werden vandaag 10.117 Vinken geteld. Verder goede aantallen voor de Veldleeuwerik (689), Kneu (514), Spreeuw (1095) en Gaai (92). Er werden 144 Holenduiven geteld en dit is de op één na beste telling voor deze soort. Een Klapekster kwam op afstand aangevlogen. Leuk waren 2 Kleine Rietganzen en 2 Grote Zilverreigers. In totaal werden vandaag 14608 vogels geteld verdeeld over 51 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster  
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai  
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter  
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors  
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans  
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan  
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger  
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw  
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik  
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus  
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep  
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs  
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief 100. Toendrarietgans  
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier 101. Kolgans  
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet 102. Kleine Rietgans  
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus 103. Klapekster  
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf 104. Grote Bonte Specht  
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik 105. Koperwiek  
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager 106. Huismus  
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart 107. Appelvink  
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster 108. IJsgors  
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis    
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek    
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus    
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit    
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend    
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai    
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto    
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

 1. Zwartkopmeeuw
 2. Krombekstrandloper
 3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

 1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
 2. 13-08-2010 13 Witgatjes
 3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
 4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
 5. 23-09-2010 108 Gaaien
 6. 01-10-2010 3 Zilverplevieren
 7. 01-10-2010 3 Slechtvalken
 8. 03-10-2010 5 Rode Wouwen
 9. 03-10-2010 101 Sperwers
 10. 03-10-2010 3 Appelvinken