Week 8 (20 sept - 26 sept)

20-09-2010

Maandag is begonnen met tellen om 08.30 uur en er is met tussenpozen geteld tot 17.00 uur. De dag begon met een matige noordwesten wind ( kracht 3) die na 10 uur naar het noordoosten draaide en iets in kracht afnam. Later op de middag draaide de wind naar het westen en had een kracht 2. Het was vrijwel de hele dag zwaar bewolkt en het werd 17 graden. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 11.15 uur. Een Slechtvalk vloog over om 12.12 uur. Verder werden nog 5 Sperwers en een Boomvalk geteld. De Boerenzwaluwen deden het weer goed en er konden 2413 exemplaren genoteerd worden. De aantallen Huiszwaluwen nemen hard af en vandaag werden maar 30 vogels geteld. In totaal werden vandaag 2596 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Tellen in de mist op zondag. Van links naar rechts: Isidro Rendon, Leo Ballering, Henk vd Acker en Jan Verhoeven ©Toy Janssen
Tellen in de mist op zondag. Van links naar rechts: Isidro Rendon, Leo Ballering, Henk vd Acker en Jan Verhoeven ©Toy Janssen
Paapje ©Marc Gottenbos
Paapje ©Marc Gottenbos

21-09-2010

Dinsdag werd begonnen met tellen om 15.45 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke wind die uit het noordoosten kwam. Het was licht bewolkt en het werd 18 graden. Een adult vrouwtje Smelleken werd gezien om 19.40 uur, ook werden 2 Boomvalken geteld. Een Vos was kort ter plaatse. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 106 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

22-09-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.18 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. De zwakke wind draaide van zuidwest naar west en had een kracht 2. In de avond kwam de wind uit oostelijke richting en had een kracht 1 tot 2. Het was de hele dag licht bewolkt en het werd 20 graden. Het werd een leuke dag op de telpost met leuke en een hoog aantal soorten. De eerste echte Vinken en Graspieper trek is begonnen en er zijn 161 Graspiepers en 149 Vinken geteld. Nog steeds goede aantallen Boerenzwaluwen, vandaag werden 2083 vogels genoteerd. Ook de roofvogels deden het niet verkeerd. De eerste Rode Wouw van het seizoen vloog mooi voorbij om 15.25 uur. 5 Bruine Kiekendieven werden geteld. Dit zijn de details: 1xjuv 07:44, 1xjuv 15.37, 1xjuv 15.43, 1xjuv 15.47 en 1xjuv 16.44. Een adult vrouwtje Smelleken probeerde een prooi te slaan om 16.31 uur maar vloog zonder succes door. Verder werden nog 11 Sperwers, 2 Buizerden, 3 Torenvalken en 1 Boomvalk geteld. In totaal werden vandaag 2897 vogels geteld verdeeld over een goed aantal van 43 soorten.

Oranje Luzernevlinder ©Toy Janssen
Oranje Luzernevlinder ©Toy Janssen
Linker bosrand van de telpost ©Toy Janssen
Linker bosrand van de telpost ©Toy Janssen

23-09-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke zuidelijke wind kracht 1. Het was wisselend half tot zwaar bewolkt en het werd 23 graden. Wederom een erg leuke dag met een goed aantal soorten. Een nieuw dagrecord kon worden genoteerd voor de Gaai. In totaal werden vandaag 108 Gaaien genoteerd. Het vorige dagrecord stond op 103 en werd op 24-09-2008 gevestigd. De Aalscholvers beginnen ook te vliegen getuige het aantal van 492 exemplaren. Ook elders in Nederland werden goede aantallen Aalscholvers geteld. Een Visarend werd gezien om 8.54 uur, dit is de 19de vogel van dit seizoen. 5 Bruine Kiekendieven werden geteld. Dit zijn de details: 1xjuv 13.47, 1xjuv 14.54, 2x adult man en 1x 2KJ man om 16.45 uur. Een Rode Wouw kwam op grote hoogte over de telpost om 16.09 uur. Een Smelleken werd gezien om 10.59 uur. Verder werden 2 Sperwers, 4 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. Ook vandaag leuke aantallen Vinken (125) en Graspiepers (270) voor de tijd van het jaar. De eerste Keep kon ook genoteerd worden. Iets minder Boerenzwaluwen vandaag maar toch konden 1579 vogels worden toegevoegd aan de lijst. Een goed aantal van 8 Grote Gele Kwikstaarten werd geteld. Dit is de op één na beste telling voor deze soort van de telpost, het dagrecord staat op 12 (07-10-2008). Een Pimpelmees had schijnbaar veel haast en vloog zomaar de keet in. Na wat hulp kon de vogel zijn reis voortzetten. Een Oranje Luzernevlinder was kort ter plaatse. In totaal werden vandaag 2845 vogels geteld verdeeld over 41 soorten.

24-09-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind kracht 1 tot 2. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 19 graden. Een relatief rustige maar toch onderhoudende dag werd het. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 13.13 uur. Verder werden 2 Sperwers en 1 Boomvalk geteld. Leuk waren een Groenpootruiter en 3 Boomleeuweriken. Een grote groep van ongeveer 3000 Boerenzwaluwen heeft overnacht in de maïs. Deze vogels hingen de hele ochtend rondom de telpost maar waren op de middag verdwenen. Deze vogels zijn niet opgeschreven en alleen de Boerenzwaluwen (609) die hoog richting zuidwesten vlogen zijn genoteerd. In totaal werden vandaag 964 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

25-09-2010

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele dag een matige noordwesten wind. Het was wisselend licht tot half bewolkt en het werd 13 graden. De ochtend begon rustig maar na 9 uur begon het te vliegen. Veel groepjes Graspiepers vlogen over de telpost en op het eind van de telling was hun aantal gegroeid tot 579 exemplaren. De Boerenzwaluwen waren ook vandaag in de meerderheid met 710 vogels maar hun aantal begint nu toch echt af te nemen. Het werd verder een goede dag voor de roofvogels. 6 Bruine Kiekendieven werden geteld, hier volgen de details: 1xjuv 9.55, 1x 2KJ♂ 10.25, 1xjuv 10.35, 2xjuv 12.35 en 1xjuv 13.02 uur. 2 Blauwe Kiekendieven werden gezien. Een vrouw of juveniel om 9.50 uur en een adult vrouwtje hoog om 15.37 uur. Een juveniele man Slechtvalk vloog over om 12.25 uur. Verder werden nog 12 Sperwers, 4 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. Op afstand werd een groepje van 5 Wintertalingen gezien. 11 Rosse Grutto’s vlogen op grote snelheid voorbij de telpost om 11 uur. 2 juveniele Morinelplevieren werden opgemerkt door Arend Vermaat. De vogels leken even te landen maar vlogen verder in de richting van Oss. Ze verdwenen achter de bosrand en leken te landen. In totaal werden vandaag 2223 vogels geteld verdeeld over 44 soorten.

26-09-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke oostelijke wind kracht 1. De eerste 2 uur van de telling was het zicht door mist minder dan 250 meter. Het bleef zwaar bewolkt tot 14.00 uur daarna ontstonden wat stapel wolken. Het werd 14 graden. Vanwege de mist en laaghangende bewolking vlogen er deze ochtend niet veel vogels. Een juveniel Smelleken probeerde een Boerenzwaluw te pakken en jaagde het arme vogeltje zeker 5 minuten lang achterna. Ze verdwenen uiteindelijk samen achter de bosrand dus we weten niet hoe dit afgelopen is. De beste kansen leken voor het Smelleken. Een Wespendief werd hoog boven de telpost gezien om 14.45 uur. Verder werden nog 3 Sperwers, 1 Buizerd, 1 Torenvalk en 1 Boomvalk geteld. Opnieuw Rosse Gruto’s, 18 vogels vlogen hoog over in oostelijke richting. Vandaag werden in totaal 603 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster  
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai  
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter  
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors  
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans  
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan  
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper 94. Grote Zilverreiger  
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier 95. Rode Wouw  
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken 96. Veldleeuwerik  
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier 97. Heggenmus  
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees 98. Keep  
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink 99. Sijs  
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief    
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier    
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet    
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus    
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf    
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik    
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager    
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart    
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster    
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis    
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek    
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus    
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit    
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend    
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai    
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto    
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw
  2. Krombekstrandloper
  3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes
  3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
  4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's
  5. 23-09-2010 108 Gaaien