Week 7 (13 sept - 19 sept)

13-09-2010

Maandag werd begonnen met tellen om 06.30 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.30 uur. In de ochtend stond er een zwakke oostelijke wind die later op de dag naar het zuidwesten draaide. In de ochtend was het licht bewolkt maar naarmate het later werd nam ook de bewolking toe. Het werd vandaag 18 graden. Het werd een leuke dag met redelijke aantallen en een paar leuke soorten. De Boerenzwaluwen deden het weer best en er werden 2233 exemplaren genoteerd. Ook werd een late Gierzwaluw gezien en werden 131 Huiszwaluwen geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 13.39 uur en een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 17.58 uur. Een juveniel Smelleken werd gezien om 10.15 uur en een Wespendief om 15.05 uur. Verder werden nog 2 Haviken, 5 Sperwers en 2 Buizerds geteld. Een Duinpieper vloog over om 11.38 uur. In totaal werden vandaag 2486 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

Roodborsttapuit ©Marc Gottenbos
Roodborsttapuit ©Marc Gottenbos
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos

14-09-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een matige zuidwesten wind kracht 3 tot 4. Het was de hele dag volledig bewolkt en het werd 16 graden. Een juveniel Smelleken werd gezien om 08.06 uur. Het werd verder een rustige dag en de Boerenzwaluwen maakten met 1362 exemplaren de aantallen nog iets goed. In totaal werden 1458 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

15-09-2010

Woensdag is begonnen met tellen om 06.30 uur en er is geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind die varieerde in kracht van 2 tot 6. Het was wisselend licht tot half bewolkt en het werd 16 graden. Na een rustige dag gisteren vandaag weer een beste dag. Een adult mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 8.29 uur. Iets eerder om 8.09 uur werd een Visarend genoteerd. Een adult vrouwtje Slechtvalk vloog voorbij om 10.50 uur en een adult mannetje Smelleken werd gezien tussen 13 en 14 uur. Verder werden nog 5 Sperwers, 3 Buizerds en 1 Boomvalk geteld. 4084 Boerenzwaluwen konden genoteerd worden, dit is de op 2 na beste telling voor onze telpost. In totaal werden vandaag 4315 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

16-09-2010

Donderdag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke tot matige zuidwesten wind kracht 1 tot 3. Het was licht bewolkt en het werd 14 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 7.20 uur. Opnieuw de Boerenzwaluw in de meerderheid met 1350 exemplaren. Ook werden 124 Huiszwaluwen genoteerd. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 1643 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

Adult mannetje Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Adult mannetje Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos

17-09-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 09.00 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond de hele telling een zuidwesten wind met een kracht 2 tot 3. Het was overwegend half bewolkt en het werd 15 graden. Opnieuw een rustige telling. Een adult mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 11.36 uur. Overal op Nederlandse telposten worden goede aantallen Gaaien geteld. Bij ons gaat het iets bescheidener maar ook wij zien Gaaien duidelijk overtrekken. Vandaag werden 33 Gaaien gezien die duidelijk op trek waren. Leuk waren 3 Knobbelzwanen die voorbij vlogen. De aantallen komen weer van de Zwaluwen, 1019 Boerenzwaluwen en 131 Huiszwaluwen. In totaal werden vandaag 1261 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

18-09-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.30 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind met een kracht 1 tot 3. Het was overwegend licht bewolkt en het werd 17 graden. Een dag met maar weinig roofvogels terwijl de omstandigheden toch wel goed waren. 2 Sperwers en 1 Buizerd werden geteld. De Zwaluwen deden het wel goed: 2329 Boerenzwaluwen, 2 Oeverzwaluwen en 137 Huiszwaluwen. Ook vandaag weer Gaaien en we konden 31 exemplaren aan de lijst toevoegen. Verder valt er niet veel te vermelden. In totaal werden 2724 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

19-09-2010

Zondag is begonnen met tellen om 06.30 uur en er is geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwesten wind kracht 1 tot 3. Het was de hele dag zwaar bewolkt en het werd 17 graden. Vandaag mindere gunstige omstandigheden dan gisteren maar dat weerhield de vogels er niet van om toch te vertrekken. Maar liefst 4 Smellekens werden geteld, dit zijn de details: 1x 8.15, 1x juv 13.10, 1x juv 13.48 en 1x juv 16.20. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.17 uur en een mannetje Slechtvalk om 14.30 uur. Verder werden nog 2 Sperwers en 2 Buizerds geteld. De Graspiepers beginnen door te komen en vandaag werden 89 Graspiepers geteld. Ook de Gaaien waren weer present met 69 vogels die voorbij de telpost vlogen. Opnieuw goede aantallen Boerenzwaluwen, er werden 2726 exemplaren aan de lijst toegevoegd. In totaal werden vandaag 3042 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster  
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai  
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter  
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors  
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans  
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek 93. Knobbelzwaan  
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper    
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier    
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken    
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier    
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees    
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink    
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief    
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier    
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet    
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus    
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf    
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik    
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager    
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart    
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster    
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis    
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek    
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus    
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit    
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend    
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai    
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto    
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw
  2. Krombekstrandloper
  3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes
  3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
  4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's