Week 6 (6 sept - 12 sept)

06-09-2010

Maandag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 19.00 uur. Er stond de hele dag een matige tot krachtige zuidoostelijke wind kracht 1 tot 6. Het bleef vrijwel de hele dag onbewolkt en het werd 18 graden. Een juveniele BruineKiekendief werd gezien om 8.34 uur en een adulte vrouwelijke om 9.30 uur. Verder werden nog 1 Sperwer en 1 Buizerd genoteerd. De Boerenzwaluwen deden het aardig met 719 exemplaren ook werden 175 Huiszwaluwen geteld. Verder bleef het erg rustig op de telpost. In totaal werden 944 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

07-09-2010

Dinsdag werd vanwege extreem slecht weer overdag niet geteld. In de avond werd van 18.00 uur tot 20.00 uur geteld. Er stond een zwakke zuidoostelijke wind kracht 2. Het was volledig bewolkt en het was 13 graden. Er vlogen niet veel vogels en in totaal werden maar 17 vogels geteld verdeeld over 3 soorten.

08-09-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.25 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke wind die uit zuidoostelijke richting kwam. Het bleef vrijwel de hele dag volledig bewolkt en het regende vaak. Het werd 20 graden. Ondanks het slechte weer vlogen er toch redelijke aantallen vogels. 10 Canadese Ganzen werden in de ochtend gezien. Dit geld ook voor 2 Grote Gele Kwikstaarten. 2 Sperwers, 1 Buizerd en 1 Boomvalk werden genoteerd. De Zwaluwen maakten het grootste gedeelte uit van de telling: 1271 Boerenzwaluwen, 3 Oeverzwaluwen en 287 Huiszwaluwen werden genoteerd. Een Goudplevier werd gezien en in de avond werden nog 6 Watersnippen aan de lijst toegevoegd. In totaal werden vandaag 1778 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Gele Kwikstaart ©Toy Janssen
Gele Kwikstaart ©Toy Janssen
Rosse Grutto's ©Toy Janssen
Rosse Grutto's ©Toy Janssen
Veel regen deze week op de telpost ©Toy Janssen
Veel regen deze week op de telpost ©Toy Janssen

09-09-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.45 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. De wind was zwak en kwam in de ochtend uit het zuiden. In de middag draaide deze naar het noordwesten en in de avond kwam hij uit het oosten. Het was vrijwel de hele dag geheel bewolkt maar laat in de avond klaarde het op. Het werd 19 graden. Een adulte man Bruine Kiekendief werd gezien om 8.03 uur. Later om 12.15 uur werd nog een adulte man Bruine Kiekendief genoteerd. Verder werden nog 1 Boomvalk en 1 Sperwer gezien. De eerste Zanglijster van het seizoen vloog over. De Zwaluwen waren weer present met de grootste aantallen: 759 Boerenzwaluwen en 23 Huiszwaluwen. In de avond werd een Watersnip en een Witgatje geteld en het eerste groepje Graspiepers vloog over. In totaal werden vandaag 952 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

10-09-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 09.30 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.30 uur. Er stond de hele dag een zwakke wind die draaide van noordwestelijke richting naar het zuidwesten. De ochtend begon met mist die duurde tot 11 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt en af en toe regende het. Het werd 17 graden. Een Bruine Kiekendief met een onbekend kleed werd gezien om 11 uur. Een Visarend vloog over om 14.10 uur. Verder werden nog 1 Sperwer, 1 Buizerd en 1 Torenvalk geteld. De eerste Gaaien van het seizoen werden genoteerd. Leuk waren 4 Wintertalingen, die zien we niet veel. Rondom de telpost zaten 7 Tapuiten en 2 Paapjes. In totaal werden 844 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

11-09-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.15 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.30 uur. Er stond de hele dag een zwakke zuidwestelijke wind kracht 1 tot 2. In de ochtend was het half bewolkt maar na 10 uur klaarde het op en er ontstonden mooie stapelwolken. Het werd 22 graden. Het werd een leuke dag met een mooi aantal soorten. Een Bosuil riep rechts van de telpost bij aanvang van de telling. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 8.27 uur. Verder werden van de rovers 4 Sperwers, 1 Buizerd, 1 Torenvalk en 3 Boomvalken geteld. Een juveniele Koekoek werd gezien om 10.11 uur. Om 10.07 werd een groep van 16 Rosse Grutto’s gezien. Niet veel later om 10.52 uur werden nog 4 Rosse Grutto’s geteld. Het is voor ons de tweede waarneming op de telpost van de RosseGrutto. Ook op andere binnenlandse telposten werden vandaag Rosse Grutto’s geteld. 2 Grote Gele kwikstaarten vlogen samen langs de telpost en werden opgemerkt dankzij hun roep. In totaal werden vandaag 828 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

12-09-2010

Zondag is begonnen met tellen om 06.30 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke wind die uit het zuidoosten kwam. Het was zwaar bewolkt en het heeft vrijwel voortdurend geregend tijdens de telling. Het werd 14 graden. Naast 1 Grote Gele Kwikstaartvalt er niet veel bijzonders te melden. In totaal werden 305 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje 88. Zanglijster  
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans 89. Gaai  
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans 90. Putter  
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter 91. Geelgors  
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel 92. Grote Canadese Gans  
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek    
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper    
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier    
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken    
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier    
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees    
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink    
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief    
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier    
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet    
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus    
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf    
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik    
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager    
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart    
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster    
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis    
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek    
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus    
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit    
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend    
27. Gierzwaluw 56. Kauw 85. Zwarte Kraai    
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees 86. Rosse Grutto    
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper 87. Houtduif    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw
  2. Krombekstrandloper
  3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes
  3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren
  4. 04-09-2010 20 Rosse Grutto's