Week 5 (30 aug - 5 sept)

30-08-2010

Maandag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond de hele dag een krachtige wind die uit noordwestelijke richting kwam. Het was de hele dag zwaar bewolkt maar in de avond klaarde het iets op. Het werd 13 graden. In de ochtend en middag was er niet veel te beleven maar in de avond werd het leuker. Het begon met een Visarend die om 18.30 uur voorbij vloog. Niet lang daarna om 18.45 uur zag John Hermans op grote hoogte een Kleine Jager overvliegen. Ondanks de hoogte kon hij toch een donkere fase onderscheiden. Omdat zijn camera niet binnen handbereik lag zijn er helaas geen goede foto’s gemaakt. De Kleine Jager is de derde splinternieuwe soort voor de telpost van dit seizoen. John heeft nog doorgeteld tot 20.00 uur maar er werd verder niet veel meer gezien. In totaal werden vandaag 98 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Tapuit ©Willy van Lanen
Tapuit ©Willy van Lanen
Witte Kwikstaart ©Willy van Lanen
Witte Kwikstaart ©Willy van Lanen

31-08-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om .8030 uur en er is doorgeteld tot 21.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke tot matige noordwestelijke wind kracht 1 tot 3. Tot 12.00 uur was het vrijwel onbewolkt maar in de middag nam de bewolking flink toe. het werd 19 graden. De Boerenzwaluwen deden het aardig vandaag en in totaal werden 954 vogels genoteerd. Ook werden 60 Huiszwaluwen en 3 Oeverzwaluwen geteld. Een Visarend werd gezien om 17.19 uur en een Adult vrouwtje Visarend vloog over om 19.40 uur. Verder werden nog 1 Sperwer, 5 Buizerds en 1 Torenvalk geteld. In totaal werden vandaag 1154 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

Augustus

De eerste maand zit er al weer op. Augustus werd een goede gemiddelde maand. Vooral het aantal soorten is opvallend en is het beste tot nu toe voor de telpost. We hebben wederom het maandrecord voor de Visarend verbeterd. We werden de hele maand vermaakt door 3 juveniele Haviken en een vrouwtje juveniele Slechtvalk. Vele pogingen werden gedaan om de vele aanwezige Holen- en Houtduiven te grijpen. Vooral tegen het eind van de maand vaak met succes. We zitten beter in de aantallen dan vorig jaar en hopen dat de trend zich voortzet in de komende maanden.

Overzicht aantallen en uren augustus

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62
2010 318:45:00 9779 31 76

Top 3 vogelsoort augustus

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651

Aantallen per soort in augustus

Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366

01-09-2010

Woensdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.45 uur. Er stond de hele dag een zwakke wind die in de ochtend uit het noordwesten kwam. In de middag draaide de wind naar het noorden. De ochtend begon met mist met minder dan 200 meter zicht. De mist bleef hangen tot 09.00 uur. In de middag was het half bewolkt maar in de avond nam de bewolking flink toe. Het werd 18 graden. Het werd een hele leuke dag met geen hoge aantallen maar wel goede soorten. Een Duinpieper was kort ter plaatse tussen 8 en 9 uur. De vogel vloog later weg in gezelschap van een Gele Kwikstaart. Een adult vrouwtje Visarend werd gezien om 10.25 uur. Verder werden 4 Sperwers en 5 Buizerds geteld. 2 Zwarte Ooievaars vlogen over om 13.00 uur. We zitten nu op 10 Zwarte Ooievaars dit seizoen en dit is een nieuw jaarrecord. Een Grote Gele Kwikstaart werd in de middag gehoord en gezien. In de avond kwam een juveniele Gekraagde Roodstaart aangevlogen. De vogel zat kort in de berm alvorens hij verder vloog. Vandaag werden in totaal 615 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

02-09-2010

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond een zwakke noordwestelijke wind die later op de dag naar het noorden draaide. Bij het begin van de telling was het opnieuw mistig. De mist trok rond 9 uur op en de bewolking nam snel toe. in de middag en avond was het zwaar bewolkt. Het werd 18 graden. Een Visarend werd om 9.40 uur doorgebeld door Gerard van Aalst vanaf de Brobbelbies Zuid. De vogel was ook vanaf onze telpost goed te zien. Het bleef verder een rustige dag. In totaal werden 290 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

Boerenzwaluwen ©Willie de Vries
Boerenzwaluwen ©Willie de Vries
Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen

03-09-2010

Vrijdag is begonnen met tellen om 09.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. Er stond een zwakke noordoostelijke wind die na 14.00 uur draaide naar het noorden. Het afwisselend half tot zwaar bewolkt en het werd 20 graden. Een Purperreiger werd gezien om 12.15 uur. Vreemd genoeg vloog de vogel strak richting noord. Dit is de tweede Purperreiger van dit seizoen. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 12.40 uur. Een Zwarte Ooievaar vloog voor de telpost langs om 13.11 uur. Een Juveniele Wespendief werd op hoogte ontdekt om 13.53 uur. Verder werden nog 3 Sperwers, 2 Buizerds en 2 Torenvalken geteld. Een groep van 14 Ooievaars werd op grote hoogte ontdekt om 14.15 uur. De vogels zaten zo hoog dat ze in de wolken verdwenen. De vogels zijn later om 15.30 uur in België waargenomen boven de telpost Kristallijn Maatheide. In totaal werden vandaag 356 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

04-09-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.15 uur en er werd geteld tot 18.00 uur. Er stond een zwakke tot matige wind die de hele dag uit het noorden kwam. Het was half bewolkt en het werd 17 graden. Het werd een telling met een leuk aantal rovers. 5 Bruine Kiekendieven werden geteld, dit zijn de details: 1x juv 10.05, 1x juv 13.20, 1x juv 14.55, 1x juv 16.55 en om 17.02 de laatste met een onbekend kleed. Verder werden nog 1 Havik, 2 Sperwers, 5 Buizerds, 1 Torenvalk en 3 Boomvalken geteld. Een groepje van 5 Wintertalingen vloog over. In de maïs werd een Fitis gehoord. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 562 exemplaren, ook werden 66 Huiszwaluwen geteld. Vandaag werden in totaal 825 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

05-09-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd geteld tot 17.00 uur. Er stond een zwakke tot matige noordoostelijke wind kracht 1 tot 3. Het was de hele dag licht bewolkt met in de middag stapelwolken. Het werd 18 graden. Ook vandaag een dag met leuke roofvogeltrek. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 10.35 uur. Later op de dag om 13.43 uur werd nog een juveniele Bruine Kiekendief gezien. Een goed aantal van 3 Visarenden werd geteld, dit zijn de details: 1x 9.40, en 2x 13.40 uur. Verder werden nog 6 Sperwers, 14 Buizerds, 1 Torenvalk en 1 Boomvalk geteld. 2 juveniele Bergeenden werden gezien om 11.25 uur, deze soort is erg schaars op onze telpost. 720 Boerenzwaluwen, 100 Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw konden worden genoteerd. In totaal werden vandaag 1021 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje    
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans    
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans    
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter    
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel    
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek    
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper    
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier    
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken    
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier    
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees    
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink    
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief    
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier    
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet    
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus    
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf    
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief 76. Havik    
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk 77. Kleine Jager    
20. Witgat 49. Goudplevier 78. Gekraagde Roodstaart    
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter 79. Grote Lijster    
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper 80. Fitis    
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik 81. Roek    
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart 82. Ringmus    
25. Holenduif 54. Tapuit 83. Roodborsttapuit    
26. Zomertortel 55. Merel 84. Bergeend    
27. Gierzwaluw 56. Kauw      
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees      
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw
  2. Krombekstrandloper
  3. Kleine Jager

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes
  3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren