Week 4 (23 aug - 29 aug)

23-08-2010

Maandag is begonnen met tellen om 11.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. In de ochtend stond er een krachtige zuidoostelijke wind die in de middag naar het zuidwesten draaide. De wind bereikte af en toe een kracht 6. Het was de hele dag zwaar bewolkt met soms een bui. Ondanks de harde wind werd het toch nog 23 graden. De eerste Morinelplevier van het seizoen werd gezien om 11.49 uur. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 14.55 uur, het kleed kon niet vast worden gesteld. Later om 20.45 uur werd nog een Bruine Kiekendief gezien, ook van deze vogel kon het kleed niet worden vast gesteld. Verder werd van de rovers nog een Boomvalk geteld. Een Oranje Luzernevlinder werd genoteerd, het is de eerste dit jaar. In totaal werden 177 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos

24-08-2010

Dinsdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er werd geteld tot 20.00 uur. In de ochtend stond er een matige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. In de middag draaide de wind naar het westen en trok aan tot een kracht van 3 tot 6. Het was overwegend licht bewolkt met in de late middag een bui. Het werd 23 graden. Het werd een leuke dag op de telpost met een goed aantal rovers. Een Visarend werd gezien om 9.28 uur en om 18.15 uur werd een tweede vogel opgeschreven. Een Visarend was ook ter plaatse bij de Hofmans Plassen. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 9.26 uur. In totaal werden 6 Wespendieven geteld, dit zijn de details: 1x 10.10 - 1x 12.16 - 1x 13.47 - 1x 14.25 - 1x 14.29 en 1 ♂ 14.45 uur. Een goed aantal van 5 Boomvalken werd genoteerd. Het vroegste Smelleken ooit voor ons kwam voorbij vliegen tussen 11 en 12 uur. Verder werden nog 6 sperwers, 1 Buizerd en 2 Torenvalken geteld. Een adulte Morinelplevier, nog in zomerkleed, kwam voorbij om 9.44 uur. De Zwaluwen zorgde voor de aantallen, er konden 472 Boerenzwaluwen en 355 Huiszwaluwen genoteerd worden. Ook een opmerkelijk aantal van 312 Kieviten werd geteld. In totaal werden vandaag 1291 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

25-08-2010

Woensdag is begonnen met tellen om 6.50 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond de hele dag een matige zuidwesten wind. In de ochtend was het half bewolkt maar in de middag trok het geheel dicht en regende het af en toe. Het werd 21 graden. Een Juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 14.51 en een tweede juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 15.05 uur. Veder werden nog 13 Sperwers, 3 Buizerds en 2 Torenvalken geteld. Een goed aantal van 569 Huiszwaluwen werd geteld. Ook werden 276 Boerenzwaluwen, 1 Oeverzwaluw en 1 Gierzwaluw genoteerd. Hoogtepunt van de dag was een Duinpieper, de derde van het seizoen. In totaal werden 1285 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

26-08-2010

Donderdag werd maar 1 uurtje geteld. De reden hiervan is een regenbui die de hele dag duurde. In het uurtje werden 21 Boerenzwaluwen geteld.

Man Wespendief ©Marc Gottenbos
Man Wespendief ©Marc Gottenbos
Man Wespendief ©Marc Gottenbos
Man Wespendief ©Marc Gottenbos
Geelgors ©Marc Gottenbos
Geelgors ©Marc Gottenbos

27-08-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 10.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond een zwakke tot matige overwegend noordwestelijke wind. Het was de hele dag zwaar bewolkt met af en toe motregen. Het werd maar 17 graden. Ondanks het weer werd het toch nog een aardige telling. Tussen 4 en 5 uur werd een juveniele Bruine Kiekendief gezien. Een adulte vrouwelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 19.30 uur. De eerste Blauwe Kiekendief van het seizoen werd gezien om 19.30 uur, kleed gegevens ontbreken. Een Visarend vloog voorbij om 20.15 uur. Verder werden nog 1 Slechtvalk, 1 Sperwer en 2 Boomvalken genoteerd. Een Halsbandparkiet kwam voorbij gevlogen om 19.50 uur. In totaal werden 195 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

28-08-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd met tussenpozen geteld tot 20.00 uur. In de ochtend stond er een zwakke noordwestelijke wind die later draaide naar het zuidwesten. Het was overwegend zwaar bewolkt met af en toe regen. Het werd 17 graden. Een adult mannetje Grauwe Kiekendief werd gezien om 9.10 uur. Een adulte vrouwelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 10.55 uur en om 20.00 uur werd een juveniele Bruine Kiekendief genoteerd. Een Visarend vloog voorbij om 19.10 uur, dit is de achtste van dit seizoen. Verder werden nog 3 Sperwers, 2 Buizerds en 3 Torenvalken geteld. We zien dit jaar regelmatig Regenwulpen en ook vandaag werden er 3 gezien. In totaal zitten we nu op 63 Regenwulpen. Hoogtepunt van de dag waren 2 Zilverplevieren die afzonderlijk over de telpost vlogen, dit is een nieuw dagrecord. In totaal werden 607 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

29-08-2010

Zondag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 14.00 uur. Er stond een matige zuidwesten wind. Het was zwaar bewolkt met af en toe zware regen. Het werd 13 graden. Het werd een slappe telling met als enige hoogtepuntje een Grote Gele Kwikstaart. In totaal werden 140 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje    
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans    
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans    
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter    
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel    
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek    
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper    
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier    
09. Buizerd 38. Groenling 67. Smelleken    
10. Visarend 39. Kneu 68. Morinelplevier    
11. Torenvalk 40. Kruisbek 69. Koolmees    
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw 70. Vink    
13. Slechtvalk 42. Goudvink 71. Blauwe Kiekendief    
14. Scholekster 43. Staartmees 72. Zilverplevier    
15. Kievit 44. Rietgors 73. Halsbandparkiet    
16. Watersnip 45. Purperreiger 74. Grasmus    
17. Regenwulp 46. Wespendief 75. Tjiftjaf    
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief      
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk      
20. Witgat 49. Goudplevier      
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter      
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper      
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik      
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart      
25. Holenduif 54. Tapuit      
26. Zomertortel 55. Merel      
27. Gierzwaluw 56. Kauw      
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees      
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw
  2. Krombekstrandloper

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes
  3. 28-08-2010 2 Zilverplevieren