Week 3 (16 aug - 22 aug)

16-08-2010

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke zuidoostelijke wind. Het was zwaar bewolkt met af en toe motregen. Het werd 19 graden. De Bruine Kiekendieven deden het aardig zeker gezien de weer omstandigheden. Dit zijn de details: 1x juv om 10.55, 1x juv om 13.05 en 1 man adult om 13.45 uur. Een Slechtvalk die duidelijk op trek was werd ook genoteerd. Het eerste Paapje van het seizoen kon worden bijgeschreven. Verder bleef het rustig. In totaal werden 129 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

Juveniele Grauwe Klauwier ©Ron van Rossum
Juveniele Grauwe Klauwier ©Ron van Rossum
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Sfeer op de telpost ©Marc Gottenbos
Sfeer op de telpost ©Marc Gottenbos

17-08-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 16.00 uur. Er stond een matige tot krachtige noordwestelijke wind kracht 2 tot 5. Het was zwaar bewolkt met af en toe motregen. Het werd maar 16 graden, in de avond werd niet geteld vanwege regen. Het werd een magere telling met als hoogtepunt een Krombekstrandloper. De vogel kwam roepend over de telpost en is de eerste die we mogen noteren. In totaal werden vandaag 91 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

18-08-2010

Woensdag is begonnen met tellen om 06.30 uur en er is met tussenpozen geteld tot 21.30 uur. Er stond de hele dag een noordwestelijke wind die in kracht varieerde van 1 tot 4. In de ochtend en vroege middag was het zwaar bewolkt maar na 14.00 uur begon het op te klaren. Het werd vandaag 20 graden. Een adulte vrouwelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 1056 uur. In de ochtend werden 2 Tapuiten waargenomen in het veldje voor de telpost. De vogels bleven de hele dag aanwezig. De Huiszwaluwen beginnen nu door te komen en vandaag werden er 252 geteld. In de avond werd een lijntje van 16 Regenwulpen op grote afstand opgemerkt door John Hermans. De vogels kwamen later mooi voor de telpost voorbij gevlogen. Hoogtepunt van de dag was een 2de kalenderjaar mannelijke Roodpootvalk die om 8.00 uur werd gezien. In totaal werden vandaag 449 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

Boompieper ©Marc Gottenbos
Boompieper ©Marc Gottenbos
Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen
Duinpieper ©Toy Janssen

19-08-2010

Donderdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is doorgeteld tot 17.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het was overwegend half bewolkt met in de middag stapelwolken. Het werd 20 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 12.23 uur en later om 15.18 uur werd nog een juveniele Bruine Kiekendief waargenomen. Een solitaire Wespendief werd gezien om 11.58 uur. Verder werden nog 3 Sperwers en 1 Buizerd geteld. De Huiszwaluwen deden het niet verkeerd met 421 exemplaren. Daarnaast werden 206 Boerenzwaluwen en nog een late Gierzwaluw genoteerd. In de avond werd ook nog een uurtje geteld maar van trek was niets te bespeuren. In totaal werden precies 700 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

20-08-2010

Vrijdag werd begonnen met tellen om 08.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. Er stond een overwegend zuidelijke wind met een kracht 2. Het was vrijwel de hele dag onbewolkt en het werd 26 graden. Het werd een leuke dag met geen hoge aantallen vogels maar wel leuke soorten. Een Duinpieper werd gehoord om 13.30 uur, de vogel viel in voor de telpost. Rond 2 uur werd er naar de vogel gezocht om een foto te kunnen maken. Tijdens de zoektocht werd een tweede Duinpieper ontdekt. Een adulte Koekoek vloog voorbij om 15.05 uur. Iets later werd een Visarend ontdekt met een grote vis in zijn klauwen. De vogel streek neer in het bos aan de linkerkant van de telpost, hij heeft hier vermoedelijk overnacht. 5 Wespendieven werden geteld, dit zijn de details: 2x 13.45, 1 vrouw om 14.42 en 1x 15.00 uur. Verder werden nog 3 Sperwers, 2 Buizerds en 1 Boomvalk geteld. Hoogtepunt van de dag was een juveniele Grauwe Klauwier die recht tegenover de telpost ontdekt werd door Ron van Rossum. De jonge Havik begint het jagen goed door te krijgen en ook vandaag wist hij weer een Holenduif te pakken te krijgen. In totaal werden 187 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

Adulte vrouw Visarend ©Toy Janssen
Adulte vrouw Visarend ©Toy Janssen
Regenwulp ©Toy Janssen
Regenwulp ©Toy Janssen
Grasmus ©Marc Gottenbos
Grasmus ©Marc Gottenbos

21-08-2010

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd door geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke zuidwestelijke wind. Het was overwegend zwaar bewolkt en de temperatuur liep op tot 24 graden. De 2 Duinpiepers en de Grauwe Klauwier van gisteren waren ook vandaag nog aanwezig. Een adult vrouwtje Visarend vloog recht over de telpost om 12.07 uur. Verder werden 3 Buizerds, 3 Torenvalken en 1 Boomvalk geteld. Een Bosruiter vloog roepend over de telpost en een lijntje van 7 Regenwulpen werd gezien. De Gele Kwikstaarten beginnen in aantallen toe te nemen en vandaag werden er 64 genoteerd. Ook vandaag wist de Havik een Duif te verschalken. We hadden verschillende bezoekers uit alle delen van Nederland die naar de aanwezige Duinpiepers kwamen kijken. In totaal werden 308 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

22-08-2010

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind. Het was overwegend half tot zwaar bewolkt en het werd 24 graden. De 2 Duinpiepers waren in de ochtend nog steeds aanwezig. In de middag werd nog maar 1 exemplaar gevonden. De Grauwe Klauwier was niet meer aanwezig. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 10.04 uur, iets later om 10.10 uur werd nog een juveniele Bruine Kiekendief waargenomen. Een Visarend vloog voor de telpost om 9.10 uur. 2 Wespendieven werden op grote hoogte ontdekt om 13.55 uur. Verder werden nog 3 Sperwers en 5 Buizerds geteld. Een lijntje van 12 Regenwulpen werd gezien. In totaal werden 216 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw 59. Paapje    
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper 60. Grauwe Gans    
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper 61. Nijlgans    
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart 62. Bosruiter    
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart 63. Turkse Tortel    
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart 64. Koekoek    
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel 65. Duinpieper    
08. Sperwer 37. Spreeuw 66. Grauwe Klauwier    
09. Buizerd 38. Groenling      
10. Visarend 39. Kneu      
11. Torenvalk 40. Kruisbek      
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw      
13. Slechtvalk 42. Goudvink      
14. Scholekster 43. Staartmees      
15. Kievit 44. Rietgors      
16. Watersnip 45. Purperreiger      
17. Regenwulp 46. Wespendief      
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief      
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk      
20. Witgat 49. Goudplevier      
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter      
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper      
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik      
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart      
25. Holenduif 54. Tapuit      
26. Zomertortel 55. Merel      
27. Gierzwaluw 56. Kauw      
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees      
29. Boerenzwaluw 58. Krombekstrandloper      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw
  2. Krombekstrandloper

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes