Week 2 (9 aug - 15 aug)

09-08-2010

Maandag is begonnen met tellen om 8 uur en er is geteld tot 21.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind en in de ochtend was het nevelig. Het was overwegend zwaar bewolkt en het werd 21 graden. Het werd een rustige telling met een paar leuke soorten. Een Goudvink werd in de ochtend gezien, bij ons een schaarse soort op de telpost. 2 Staartmezen werden bijgeschreven, ook geen alledaagse soort voor ons. Een adult mannetje Slechtvalk vloog voorbij om 16.05 uur. Vandaag werden 3 Haviken waargenomen bij de telpost. Het aantal Duiven is uitgegroeid tot 1000 exemplaren. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 19.00 uur. Een Boomvalk vloog rechts langs de telpost. Leukste waarneming van de dag was een Purperreiger die om 20.42 uur in oostelijke richting vrijwel recht over de telpost vloog. In totaal werden vandaag 162 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Jonge Havik ©Marc Gottenbos
Jonge Havik ©Marc Gottenbos
Jonge Havik ©Marc Gottenbos
Jonge Havik ©Marc Gottenbos

10-08-2010

Dinsdag werd begonnen met tellen om 9.30 uur en met tussenpozen werd geteld tot 21.00 uur. Er stond de hele dag een wind uit zuidwestelijke richting die een kracht 2 tot 3 had. Het was overwegend zwaar bewolkt met vooral in de vroege avond regen. Het werd vandaag 23 graden. Vooral in de ochtend werd het een telling met leuke soorten. 2 Tapuiten werden waargenomen en 3 vroege Goudplevieren vlogen over. Een Scholekster en een Witgatje werden genoteerd. Opmerkelijk waren 6 erg vroege Merels die duidelijk op trek waren. Hoogtepunt van de ochtend was een man 2de kalenderjaar Grauwe Kiekendief die om 10.30 uur voorbij vloog. De lokale Slechtvalk wist vandaag een Holenduif te verschalken. Vanaf 14.00 uur werden niet veel vogels meer geteld. In totaal werden 124 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

11-08-2010

Woensdag is begonnen met tellen om 10.00 uur en er is geteld tot 22.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwestelijke wind die varieerde van kracht 2 tot 4. Het was overwegend zwaar bewolkt met vooral in de ochtend enkele opklaringen. Het werd 23 graden. Het werd een rustige telling met geen grote aantallen vogels. In de avond werd een Groenpootruiter gehoord en gezien, dit geld ook voor 3 Witgatjes. We worden nog steeds vermaakt door de juveniele Haviken die regelmatig één van de vele aanwezige Duiven proberen te pakken. Tegen de schemering werd zoals we gewend zijn weer een Nachtzwaluw op de weg gezien. Een jagende Ransuil vloog ook rondom de telpost. In totaal werden 128 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

Jonge Havik ©Marc Gottenbos
Jonge Havik ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos

12-08-2010

Donderdag is begonnen met tellen om 10.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. Er stond een zuidwestelijke wind die varieerde van kracht 1 tot 2. In de ochtend was het vrijwel onbewolkt maar later op de dag trok het helemaal dicht. Het werd 21 graden. De eerste Wespendief op trek werd genoteerd. 4 Ooievaars vlogen over om 14.30 uur. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 150 exemplaren. Eén van de juveniele Haviken wist een Duif te slaan en kon mooi worden gefotografeerd. Ook de Slechtvalk deed een onsuccesvolle poging. In totaal werden 201 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

Om 18.45 uur werd opnieuw begonnen met tellen en er is doorgeteld tot 21.00 uur. De wind was gedraaid naar het noordwesten maar was zwak van kracht. Het was de hele avond zwaar bewolkt met af en toe een bui. Het werd een zeer magere telling met maar 6 vogels verdeeld over 3 soorten.

13-08-2010

Vrijdag is begonnen met tellen om 09.00 uur en er is geteld tot 21.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke zuidwestelijke wind. In de ochtend was het licht bewolkt maar in de middag nam de bewolking toe. In de avond hingen een paar flinke onweersbuien rond de telpost maar op 1 bui na hielden we het droog. Het werd 23 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 15.05 uur. Een solitaire Regenwulp vloog over. De Boerenzwaluwen waren opnieuw in de meerderheid met 180 exemplaren. Verder werden 5 Oeverzwaluwen en 16 Huiszwaluwen geteld. Hoogtepunt van de dag was een Roodpootvalk die om 13.15 uur recht over de telpost vloog. In totaal werden 216 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

Purperreiger ©Marc Gottenbos
Purperreiger ©Marc Gottenbos
Torenvalk ©Marc Gottenbos
Torenvalk ©Marc Gottenbos

14-08-2010

Zaterdag is begonnen met tellen om 05.30 uur en er is geteld tot 17.00 uur. Er hing een dikke mist tot ongeveer 9 uur die het zicht tot 100 meter beperkte. Na de mist bleef het nog enige tijd heiig. Er stond een zwakke wind die uit oostelijke richting kwam. Het werd 23 graden. Het werd een dag met lage aantallen maar wel met een paar leuke soorten. Een nieuw dagrecord voor de Witgat kon worden genoteerd. Een groep van maar liefst 10 vogels vloog over de telpost. Een erg hoog aantal aangezien het oude dagrecord op 5 vogels stond. Naast de groep werden nog 3 Witgatjes geteld zodat het nieuwe record op 13 staat. Een mannetje Wespendief vloog over om 14.05 uur. Een adulte vrouw Bruine Kiekendief werd op hoogte gezien om 15.35 uur. Verder werden nog 2 Buizerds, 1 Boomvalk en 1 Sperwer genoteerd. Een Grote Gele Kwikstaart werd opgemerkt dankzij zijn roep. In totaal werden vandaag maar 99 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

15-08-2010

Zondag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond een stevige noorden wind met een kracht 2 tot 4. Het was de hele dag zwaar bewolkt met vooral rond het middaguur een opklaring. Het werd 19 graden. Het werd een erg rustige dag met als hoogtepuntjes een Tapuit en een Boomleeuwerik. In totaal werden 121 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

Havik ©Marc Gottenbos
Havik ©Marc Gottenbos
Havik ©Marc Gottenbos
Havik ©Marc Gottenbos

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw      
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper      
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper      
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart      
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart      
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart      
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel      
08. Sperwer 37. Spreeuw      
09. Buizerd 38. Groenling      
10. Visarend 39. Kneu      
11. Torenvalk 40. Kruisbek      
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw      
13. Slechtvalk 42. Goudvink      
14. Scholekster 43. Staartmees      
15. Kievit 44. Rietgors      
16. Watersnip 45. Purperreiger      
17. Regenwulp 46. Wespendief      
18. Wulp 47. Grauwe Kiekendief      
19. Zwarte Ruiter 48. Roodpootvalk      
20. Witgat 49. Goudplevier      
21.Zwartkopmeeuw 50. Groenpootruiter      
22. Kokmeeuw 51. Oeverloper      
23. Kleine Mantelmeeuw 52. Boomleeuwerik      
24. Zilvermeeuw 53. Grote Gele Kwikstaart      
25. Holenduif 54. Tapuit      
26. Zomertortel 55. Merel      
27. Gierzwaluw 56. Kauw      
28. Oeverzwaluw 57. Pimpelmees      
29. Boerenzwaluw        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen
  2. 13-08-2010 13 Witgatjes