Week 1 (1 aug - 8 aug)

01-08-2010

Zondag 1 augustus het begin van het telseizoen. Na een jaar wachten kan er weer geteld worden. Op zaterdag is de keet weer geplaatst. Vroeg in de ochtend om 5.30 uur is er begonnen met tellen en er is doorgeteld tot 21.00 uur. Het was de hele dag prachtig weer met een zwakke zuidwestelijke wind. In de middag hadden we mooie stapelwolken met een temperatuur van 24 graden. Om 6.18 uur werd de eerste vogel genoteerd. Dit jaar was het een Holenduif. Tussen 8 en 9 werd de eerste leuke soort genoteerd, een hele vroege Kramsvogel vloog over in een groep Grote Lijsters. Dit is onze vroegste Kramsvogel ooit. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 11.40 uur. Een groepje van 9 Ooievaars werd nog net op tijd opgepikt rond het middaguur. De Gierzwaluwen zijn al bijna allemaal weg maar toch werden regelmatig kleine groepjes hoog boven de telpost ontdekt. Op het eind van de telling hadden we 231 Gierzwaluwen geteld. Om 15.30 uur werden 5 Kleine Mantelmeeuwen gezien. Meteen erachter kwamen nog 3 vogels meldde John Hermans. Dit bleken 3 juveniele Zwarte Ooievaars te zijn. De vogels kwamen recht over de telpost. In de avond werd een Zwarte Ruiter gehoord, de vogel zat erg hoog en kon niet worden gevonden. De hele dag werden we vermaakt door een jagende juveniele vrouwelijke Slechtvalk en een juveniel mannetje Havik. Zij hadden het voorzien op de honderden Holenduiven die op het veldje voor de telpost zitten. Het was een erg goede openingsdag en we hopen dat dit een trend zet voor het seizoen 2010. In totaal werden 396 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

Start van het telseizoen 2010
Start van het telseizoen 2010
Start van het telseizoen 2010
Start van het telseizoen 2010
Start van het telseizoen 2010
Start van het telseizoen 2010

02-08-2010

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 15.15 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind en het was overwegend zwaar bewolkt met af en toe regen. De temperatuur liep op tot 22 graden. Een adulte mannelijke Slechtvalk kwam over de telpost om 8.15 uur en een adulte vrouwelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 12.30 uur. Er werden nog 68 Gierzwaluwen genoteerd maar verder bleef het rustig. Ter plekke werden 12 Patrijzen gezien. In totaal werden 102 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.

Om 18.20 werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 21.30 uur. Er stond nog steeds een zwakke zuidwestelijke wind. Het was zwaar bewolkt en het regende af en toe. Een vrouwtje ZwarteRoodstaart was kort ter plaatse op de telpost. Verder was het erg rustig. In totaal werden 20 vogels geteld verdeeld over 7 soorten.

03-08-2010

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 17.00 uur. De ochtend begon met grondmist. Er stond een westelijke wind kracht 2. Het was overwegend half bewolkt en de temperatuur liep op tot 21 graden. Tussen 10 en 11 uur werd een grote groep van 76 Kleine Mantelmeeuwen waargenomen. Nooit eerder hebben we zo'n grote groep gezien. In totaal werden vandaag 82 Kleine Mantelmeeuwen geteld, dit is een nieuw dagrecord. 3 Ooievaars werden geteld. Opvallend waren 3 Torenvalken die duidelijk op trek waren. Verder werd nog een Boomvalk en een Sperwer genoteerd. De lokale Slechtvalk was ook vandaag weer te zien en in de ochtend waren ook 2 jonge Vossen ter plaatse. In totaal werden 261 vogels geteld verdeeld over 13 soorten.

Om 18.00 uur werd de telpost opnieuw bemand en er werd geteld tot 21.00 uur. De wind kwam uit noordwestelijke richting en het was half bewolkt. 2 Zwarte Ooievaarswerden opgepikt dankzij een telefoontje van Ron van Rossum, dit was om 18.35 uur. Verder bleef het rustig, in totaal werden 48 vogels geteld verdeeld over 5 soorten.

Zwarte Ooievaar ©Toy Janssen
Zwarte Ooievaar ©Toy Janssen
Juveniele vrouw Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Juveniele vrouw Slechtvalk ©Marc Gottenbos

04-08-2010

Woensdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is met tussenpozen geteld tot 21.00 uur. De wind kwam de hele dag uit zuidwestelijke richting en had een kracht 3 tot 4. Het werd maar 16 graden. Het was een hele rustige dag met geen bijzonderheden. in totaal werden 46 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.

05-08-2010

Donderdag is begonnen met tellen om 6.15 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind en het was overwegend half bewolkt. Het werd 22 graden. Om 8.37 werd het geluid van een Zwartkopmeeuw gehoord. Een juveniele vogel vloog over de telpost. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. De Boerenzwaluwenwaren in de meerderheid met 163 vogels. In totaal werden 222 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.

Om 17.30 werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 21.00 uur. De wind kwam nog steeds uit het zuidwesten en het was zwaar bewolkt met af en toe regen. Een groepje van 23 Kieviten werd gezien. Verder bleef het erg rustig, in totaal werden 34 vogels geteld verdeeld over 7 soorten.

06-08-2010

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.25 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind en het was overwegend half bewolkt. De temperatuur liep op tot 24 graden. Het werd een rustige dag met geen bijzonderheden. In totaal werden 173 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.

Om 18.00 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 19.30 uur. Ook nu werden maar 8 vogels geteld.

Zwarte Ooievaar ©Ron van Rossum
Zwarte Ooievaar ©Ron van Rossum
Zwarte Ooievaar ©Ron van Rossum
Zwarte Ooievaar ©Ron van Rossum

07-08-2010

Zaterdag is begonnen met tellen om 08.00 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind en het was zwaar bewolkt. De temperatuur liep op tot 21 graden. Er vlogen niet veel vogels en in totaal werden 100 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

Om 12.30 uur werd de telpost opnieuw bemand en er is geteld tot 16.00 uur. De zuidwestelijke wind was aangetrokken tot een kracht 3 tot 4. Het was zwaar bewolkt met af en toe regen met een temperatuur van 22 graden. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.00 uur. Leuk waren 2 Wintertalingendie op afstand voorbij vlogen. In totaal werden 28 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.

08-08-2010

Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 19.00 uur. Er stond een zuidwestelijke wind die varieerde tussen een kracht 1 tot 3. Het was overwegend zwaar bewolkt met af en toe een bui. Het werd 21 graden. Een v-tje van 23 Regenwulpen werd opgemerkt door hun roep. De vogels zaten erg hoog en waren zeker gemist als we ze niet hadden gehoord. Een juveniele BruineKiekendief werd gezien om 11.37 uur. Een Visarend vloog over de rechter bosrand om 14.19 uur. 2 Zwarte Ooievaars vlogen boven de 3 Vennen om 14.49 uur en verdwenen in zuidelijke richting. Om 15.05 uur werd nog een Zwarte Ooievaar gezien. Deze vogel cirkelde lang rond de telpost om ook vervolgens te verdwijnen. De hele dag werden we vermaakt door de jagende lokale Havik en Slechtvalk. We hebben er een beste week opzitten. In ieder geval hebben we nooit zoveel soorten als nu in de eerste week gezien, Wie weet zet het een trend voor dit seizoen. In totaal werden vandaag 215 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2010:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Huiszwaluw      
02. Blauwe Reiger 31. Boompieper      
03. Zwarte Ooievaar 32. Graspieper      
04. Ooievaar 33. Gele Kwikstaart      
05. Wintertaling 34. Witte Kwikstaart      
06. Wilde Eend 35. Zwarte Roodstaart      
07. Bruine Kiekendief 36. Kramsvogel      
08. Sperwer 37. Spreeuw      
09. Buizerd 38. Groenling      
10. Visarend 39. Kneu      
11. Torenvalk 40. Kruisbek      
12. Boomvalk 41. Stormmeeuw      
13. Slechtvalk        
14. Scholekster        
15. Kievit        
16. Watersnip        
17. Regenwulp        
18. Wulp        
19. Zwarte Ruiter        
20. Witgat        
21.Zwartkopmeeuw        
22. Kokmeeuw        
23. Kleine Mantelmeeuw        
24. Zilvermeeuw        
25. Holenduif        
26. Zomertortel        
27. Gierzwaluw        
28. Oeverzwaluw        
29. Boerenzwaluw        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2010:

  1. Zwartkopmeeuw

Nieuwe dagrecords in 2010:

  1. 03-08-2010 82 Kleine Mantelmeeuwen