Week 11 (12 okt - 18 okt)

12-10-2009

Maandag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er is geteld tot 17.00 uur. De ochtend begon met een lichte noordoostelijke wind die tijdens de telling draaide naar het noordwesten en toenam tot een kracht 3 tot 4. De bewolking varieerde tussen licht en half bewolkt en het werd 14 graden. De eerste groepen Rietganzen konden worden genoteerd, in totaal werden 172 exemplaren geteld (dit is een nieuw dagrecord. Ook werden 458 Grauwe Ganzen en 98 Kolganzen op de lijst bijgeschreven. Tussen de Grauwe Ganzen werd een Pijlstaart ontdekt. Eindelijk weer eens Buizerd trek van betekenis. Vandaag konden 52 Buizerden genoteerd worden, zij trokken op grote hoogte over in kleine groepjes tot 5 exemplaren. Een juveniele Slechtvalk vloog over om 12.12 uur. Verder werden nog 16 Sperwers en 1 Torenvalk gezien. Nog steeds Boerenzwaluwen en vandaag werden 5 vogels geteld. In totaal werden 2608 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

13-10-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.45 uur en er is geteld tot 14.00 uur. De wind kwam de hele telling uit het noordwesten en had een kracht 2 tot 3. Het was licht bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 13 graden. In de ochtend trok een front Spreeuwen voorbij, we schatten dat dit rond de 2000 exemplaren geweest moeten zijn. In totaal werden vandaag 3516 Spreeuwen geteld. Een Visarend werd gezien tussen 10 en 11 uur. Een Smelleken kwam voorbij gesneld om 9.40 uur. Verder werden 32 Buizerden en 7 Sperwers geteld. De Kolganzen beginnen goed binnen te vallen in Nederland en wij konden 467 Kolganzen noteren. Ook werden 20 Rietganzen en 303 Grauwe Ganzen geteld. De Vinken deden het aardig met 2063 exemplaren, ook werden 15 Kepen gezien en gehoord tussen de Vinken. De aantallen Veldleeuweriken beginnen nu ook toe te nemen. 483 vogels is nog niet veel voor de tijd van het jaar maar het is een begin. In totaal werden vandaag 7512 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

Buizerd ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos
Kraai ©Marc Gottenbos
Kraai ©Marc Gottenbos
Torenvalk ©Marc Gottenbos
Torenvalk ©Marc Gottenbos

14-10-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 7.40 uur en er is geteld tot 10.00 uur. Er stond een zwakke noordelijke wind en met een lichte bewolking werd het 1 graad. Een goed aantal Spreeuwen bestaande uit 3026 exemplaren werd geteld. Op een tweede plaats stond de Kolgans met 375 exemplaren. Verder bleef het rustig en in totaal werden 3719 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.
Om 13.00 werd de telpost opnieuw bemand en er werd geteld tot 16.00 uur. De wind kwam nog steeds uit noordelijke richting en was toegenomen tot een kracht 3 tot 4. De bewolking was nog steeds licht en de temperatuur kwam niet verder dan 8 graden. Een Smient kon worden bijgeschreven, de eerste van dit seizoen. Een leuk aantal van 54 Buizerden werd geteld, ook 4 Sperwers werden genoteerd. 260 Kolganzen en 42 Grauwe Ganzen vlogen over. In totaal werden 528 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

15-10-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 7.30 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke noordelijke wind die na 14.00 uur toenam tot een kracht 2 tot 3. Het bleef de hele telling vrijwel onbewolkt. De eerste nachtvorst is een feit en bij aanvang van de telling was het -5 graden. De temperatuur liep in de middag op naar een schrale 8 graden. De Ganzen deden het redelijk: 42 Rietganzen, 280 Kolganzen en 190 Grauwe Ganzen. Een Smelleken joeg kort naar een prooi voor de telpost om 13.43 uur. De vogel wist niets te vangen en vloog door in zuidelijke richting. Verder werden nog 14 Sperwers en 10 Buizerden geteld. De eerste Scholekster van het seizoen werd gezien. Nog 2 late Boerenzwaluwen vlogen over. Hoogste aantal vandaag voor de Spreeuwen (1033) en op een tweede plaats de Houtduif (671). 381 Kauwen en 14 Roeken werden geteld, dit zijn typische soorten voor deze tijd van het jaar. In totaal werden 3457 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

16-10-2009

Vrijdag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 13.00 uur. De hele telling kwam de wind uit noord-noordwestelijke richting en na 10.00 uur nam deze toe tot een kracht 4 tot 5. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd 12 graden. Het werd een hele rustige telling en alleen 12 Sperwers zijn het vernoemen waard. In totaal werden 191 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

17-10-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 14.00 uur. Een Smelleken vloog recht over de telpost om 11.50 uur. Verder werden 10 Sperwers en 3 Buizerden geteld. Een derde kalenderjaar Grote Mantelmeeuw vloog hoog over de telpost. De Vinkenkwamen het beste door met 1202 exemplaren. Ondanks een leuk aantal soorten bleef het weer een telling met geen hoge aantallen. In totaal werden 2484 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.

18-10-2009

Zondag is begonnen met tellen om 7.30 uur en er is geteld tot 16.00 uur. Een zwakke wind kwam de hele telling uit het noorden. Vrijwel de hele telling was het half bewolkt en de temperatuur liep op tot 12 graden. Een juveniele Slechtvalk kwam hoog over om 13.34 uur. Verder werden nog 13 Sperwers en 21 Buizerden geteld. De Vinken deden het weer het beste maar 959 exemplaren is eigenlijk niet veel voor de tijd van het jaar. Hoogtepunt van de dag waren 6 Rotganzen, dit is de tweede keer dat we Rotganzen zien op de telpost. Vorig jaar hadden we 5 exemplaren. Verder bleef het weer relatief rustig, in totaal werden 2501 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink 88. Rotgans  
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit 89. Smient  
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu 90. Wintertaling  
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken 91. Pijlstaart  
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep 92. Scholekster  
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger 93. Grote Mantelmeeuw  
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend 94. Roek  
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel    
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw    
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif    
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper 80. Sijs    
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart 81. Grote Canadese Gans    
24. Wespendief 53. Heggenmus 82. Waterpieper    
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje 83. Koperwiek    
26. Regenwulp 55. Zanglijster 84. Kolgans    
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus 85. Kramsvogel    
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier 86. Kleine Rietgans    
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors 87. Rietgans    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen
  4. 01-10-2009 5 Smellekens (evenaring dagrecord)
  5. 05-10-2009 32 Grote Canadese Ganzen
  6. 09-10-2009 4 Turkse Tortels (evenaring dagrecord)
  7. 10-10-2009 2600 Kieviten
  8. 12-10-2009 172 Rietganzen
  9. 18-10-2009 6 Rotganzen