Week 10 (5 okt - 11 okt)

05-10-2009

Maandag werd begonnen met tellen om 7.20 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke zuiden wind. Het was overwegend volledig bewolkt en de temperatuur was met 12 graden niet hoog. De vogels vlogen best vandaag en dit is wat aantallen betreft de beste dag van het seizoen tot nu toe. Dit kwam voornamelijk door de aantallen Vinken en Graspiepers waarvan respectievelijk 2189 en 1941 exemplaren geteld werden. De eerste Waterpieper van het seizoen werd genoteerd. Ook goede aantallen voor de Witte Kwikstaart (108), Rietgors (74) en de Kneu (474). 32 Grote Canadese Ganzen vlogen over de telpost, dit is een nieuw dagrecord. Een Grote Zilverreiger vloog in noordelijke richting over de telpost. Er komen nog steeds kleine aantallen Boerenzwaluwen door, vandaag werden er 7 geteld. Een Smelleken kon op de lijst worden bijgeschreven. Zoals gezegd een leuke dag en in totaal werden 5058 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

Jan Verhoeven ©Marc Gottenbos
Jan Verhoeven ©Marc Gottenbos
Wulp ©Toy Janssen
Wulp ©Toy Janssen

06-10-2009

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.20 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond de hele telling een zwakke zuiden wind. Een dikke wolken laag bedekte de hele telling de lucht en het werd 14 graden. Een andere dag dan gisteren en door het wéér vlogen er waarschijnlijk minder vogels. De Graspiepers waren in de meerderheid met 123 exemplaren. Vandaag maar 67 Vinken, het zullen er toch wel meer gaan worden want in Falsterbo worden al dagelijks aantallen boven de 100.000 geteld. In totaal werden vandaag 324 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

07-10-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd geteld tot 14.00 uur. Er stond een matige wind die uit zuid-zuidwestelijke richting kwam. Het was overwegend zwaar bewolkt maar het werd toch nog 21 graden. Na de dip van gisteren ging het vandaag uitstekend. Vooral de Vinken vlogen in goede aantallen, er konden 7481 exemplaren worden genoteerd. De Graspiepers bleven wat achter met 256 vogels. Verder nog 88 Witte Kwikstaarten, 96 Kneuen en 18 Rietgorzen. De Veldleeuweriken beginnen ook en vandaag werden 30 vogels genoteerd. 19 Boerenzwaluwen werden nog geteld. Ook eindelijk weer wat rovers, er werden 6 Sperwers en 2 Buizerden genoteerd. In totaal werden 8312 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

08-10-2009

Donderdag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond een zwakke noordelijke wind. De telling begon met volledige bewolking maar na 10.00 uur klaarde het op en was het bijna onbewolkt. De temperatuur kwam niet verder dan 14 graden. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 9.28 uur. Verder werden nog 4 Sperwers en 3 Buizerden geteld. Ook vandaag Boerenzwaluwen, er konden 43 Exemplaren genoteerd worden. De laatste Huiszwaluw ooit van de telpost vloog over, dit stond op 5 oktober 2007. Leuk was een Waterpieper. In totaal werden 1396 vogels geteld verdeeld over 35 soorten.
Om 13.30 uur is nog een uurtje geteld. Hoogtepuntje waren 2 Sperwers en 5 Buizerden.

Kleine Rietgans ©Ron van Rossum
Kleine Rietgans ©Ron van Rossum
Eén van de grote groepen Kieviten van zaterdag ©Toy Janssen
Eén van de grote groepen Kieviten van zaterdag ©Toy Janssen

09-10-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. De wind kwam uit het oosten en was in het begin zwak, na 11 uur trok deze aan tot een kracht 3 a 4. De temperatuur kwam niet boven de 12 graden. Het werd een gevarieerde telling met leuke aantallen. Opvallend veel groepen Kauwen trokken links voorbij de telpost, er konden 477 vogels genoteerd worden. Opnieuw een goed aantal Boerenzwaluwen, er werden 77 vogels geteld. Iets na 8 uur kwam een front Spreeuwen voorbij, we schatten dat dit ongeveer 1500 Spreeuwen waren. In totaal werden vandaag 2031 Spreeuwen geteld. Een Bruine Kiekendief vloog op afstand voorbij om 9.30 uur. 4 Smellekens vlogen op hoge snelheid voorbij, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 8.00, 1x? 9.55, 1x? 10.45 en 1x 12.42. Verder werden nog 21 Sperwers, 2 Torenvalken en 5 Buizerden geteld. De eerste Kolganzen (4) en de eerste Koperwieken (148) werden genoteerd. Goede aantallen voor onder andere Vink (1243), Kneu (279), Rietgors (96), Sijs (37), Boomleeuwerik (39), Witte Kwikstaart (126), Graspieper (359) en Holenduif (89). Het dagrecord voor de Turkse Tortel werd geëvenaard, dit stond op 4 vogels. In totaal werden vandaag 6009 vogels geteld verdeeld over 43 soorten.

10-10-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.50 uur en er is doorgeteld tot 17.00 uur. Bij aanvang van de telling stond er een zwakke wind die uit het zuiden kwam. Later draaide de wind naar het zuidwesten en nam in kracht toe tot windkracht 3 a 4. In de ochtend hing de volledige bewolking laag waardoor het zicht beperkt was. Na 11.00 uur nam het zicht toe maar bleef het zwaar bewolkt. In de middag werden we regelmatig getrakteerd op regenbuien en zelfs een zware onweersbui. De temperatuur kwam niet verder dan 15 graden. In de ochtend zat de lucht vol met Zanglijsters, de vogels werden voornamelijk alleen gehoord. Af en toe konden we groepjes waarnemen die even onder het wolkendek kwamen. We moeten zeker erg veel vogels gemist hebben. We konden toch nog 159 Zanglijsters noteren. Ook Koperwieken werden gehoord later op de ochtend toen het zicht iets beter werd konden 324 exemplaren genoteerd worden. De eerste Kramsvogels (10) werden gezien. In de ochtend werden een aantal leuke groepen Sijzen gezien. In totaal werden 65 vogels geteld. 4 Kleine Rietganzen vlogen bijna recht over de telpost. De Kolganzen beginnen in aantal toe te nemen en vandaag werden 50 vogels geteld. Vanaf 10.00 uur kwamen groepen Kieviten over de telpost. Vooral in de middag werden groepen tot 400 exemplaren gezien. Op het eind van de telling stond de teller op 2600 Kieviten, dit is een nieuw dagrecord. Eindelijk weer eens Buizerd trek van betekenis, in totaal werden 57 Buizerden geteld. De vogels kwamen door in kleine groepjes tot 8 exemplaren. Ze hadden duidelijk moeite met de weer omstandigheden om weg te komen. Een Rode Wouw kwam hoog over om 13.58 uur. De vogel zat zo hoog dat hij af en toe in de wolken verdween. In totaal werden 4205 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.

11-10-2009

Zondag is begonnen met tellen om 7.40 uur en er is geteld tot 13.00 uur. Er stond een zwakke wind die varieerde van zuid tot noordwest. Het was de hele telling zwaar bewolkt en het werd niet warmer dan 13 graden. De telling begon met goede omstandigheden voor vogeltrek, dat dachten we tenminste. Vrijwel meteen in het begin werden 2 Smellekens gezien. Eén van deze vogels, een volwassen mannetje, verbleef korte tijd op de telpost. Later om 11.19 uur werd nog een juveniel Smelleken gezien. Verder werden nog 4 Sperwers en 1 Buizerd geteld. Nog steeds Boerenzwaluwen en vandaag werden 3 exemplaren genoteerd. Alleen boven de bosranden vlogen groepjes vogels. Dit waren voornamelijk Vinken (1598), Zanglijsters (139) en Koperwieken (85). Leuk was een groep van 57 Sijzen. Verder bleef het rustig, in totaal werden 2410 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken    
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep    
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger    
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend    
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel    
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw    
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif    
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper 80. Sijs    
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart 81. Grote Canadese Gans    
24. Wespendief 53. Heggenmus 82. Waterpieper    
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje 83. Koperwiek    
26. Regenwulp 55. Zanglijster 84. Kolgans    
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus 85. Kramsvogel    
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier 86. Kleine Rietgans    
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen
  4. 01-10-2009 5 Smellekens (evenaring dagrecord)
  5. 05-10-2009 32 Grote Canadese Ganzen
  6. 09-10-2009 4 Turkse Tortels (evenaring dagrecord)
  7. 10-10-2009 2600 Kieviten