Week 9 (28 sep - 4 okt)

28-09-2009

Maandag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 9.00 uur. Er stond een zwakke westenwind en het was volledig bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 13 graden. Het bleef erg rustig en in totaal werden 67 vogels geteld verdeeld over 7 soorten.
Om 13.30 uur werd de telpost opnieuw bemand en er werd nu geteld tot 16.00 uur. De wind stond nog steeds uit westelijke richting en verschilde niet veel in kracht. Met een volledig bewolkte lucht was het 21 graden. Een Grote Zilverreiger vloog over om 14.59 uur. In totaal werden 22 vogels geteld verdeeld over 7 soorten.
Om 18.00 uur arriveerde de avondploeg en nu werd geteld tot 20.00 uur. Met een geheel bewolkte lucht en een matige westenwind was het 16 graden. Een Tapuitkon worden bijgeschreven en daar bleef het bij. In totaal werden 13 vogels geteld verdeeld over 3 soorten.

30-09-2009

Dinsdag werd niet geteld. Woensdag is begonnen met tellen om 7.35 uur en er werd geteld tot 8.15 uur. Het regende en daarom duurde de telling niet lang. Er werden maar 19 vogels geteld verdeeld over 3 soorten.

Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos
Ree ©Ron van Rossum
Ree ©Ron van Rossum

De maand september

September gaat niet de boeken in als een goede maand. Zowel op aantallen als op soorten hebben we flink in moeten leveren. Met name de roofvogels deden het erg slecht. We vermoeden dat de trek zich hoofdzakelijk boven Duitsland heeft afgespeeld. Ook de meeste andere telposten in Nederland hebben geen goede aantallen gezien. Ik ben benieuwd of deze trend zich in oktober zal handhaven.

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8
2009 2 1 22 135 35 3 6 4 13 5

01-10-2009

Donderdag is begonnen met tellen om 8.45 uur en er is geteld tot 14.45 uur. Er stond de hele telling een zwakke noordwestelijke wind. Het was overwegend volledig bewolkt en het werd 14 graden. Eindelijk weer eens trek van betekenis. Een mooi aantal van 5 Smellekens werd geteld, dit is een evenaring van het dagrecord. Dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 8.50, 1x 11.42 1x 11.59, 1x 12.08 en 1x 12.10. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 11.27 uur. Verder werden nog een Sperwer en een Torenvalk geteld, De eerste Sijzen (9) werden genoteerd. De Vinken beginnen op gang te komen en vandaag werden 224 vogels geteld. De Graspiepers deden het iets beter met 301 vogels, Ook de Kneuen deden het al aardig met 55 exemplaren. In totaal werden 849 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

02-10-2009

Vrijdag os begonnen met tellen om 7.30 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke west-noordwestelijke wind die na 12 uur naar het westen draaide. Het was de hele dag overwegend zwaar tot geheel bewolkt en het werd 16 graden. De vinken beginnen in aantallen toe te nemen en vandaag werden 1489 vogels geteld. Ook de Graspiepers deden het niet verkeerd met 797 vogels. Een late Gele Kwikstaart kon nog genoteerd worden, dit is waarschijnlijk de laatste van het seizoen. Anders is het nog steeds gesteld met de roofvogels, vandaag werden 1 Sperwer en 3 Buizerden geteld. In totaal werden 2650 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

03-10-2009

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.25 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. Er stond de hele dag een stevige westenwind die in de middag toenam tot een sterkte 4 tot 5. Het was de hele telling geheel bewolkt en het werd maar 14 graden. Waarschijnlijk door de harde wind minder vogels vandaag. Er werden maar 121 Vinken geteld en de Graspiepers deden het niet veel beter met maar 34 vogels. Er werden nog 8 late Boerenzwaluwen genoteerd. Ook vandaag bijna geen rovers, 5 Sperwers en 1 Buizerd. In totaal werden 247 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

04-10-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. De ochtend begon met een zwakke westen wind die in de middag toenam tot een kracht 4 tot 5. Het was overwegend half bewolkt en het werd 16 graden. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 10.32 uur. Verder werden nog 11 Sperwers en 5 Buizerden geteld. De Graspiepers deden het redelijk met 435 exemplaren, de Vinken deden het iets minder met 417 vogels. Ook vandaag Boerenzwaluwen, er werden 4 vogels genoteerd. Leuk waren 2 Turkse Tortels en 1 Goudplevier. In totaal werden 1069 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken    
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep    
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger    
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend    
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel    
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw    
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif    
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper 80. Sijs    
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen