Week 8 (21 sep - 27 sep)

21-09-2009

Maandag is begonnen met tellen om 9.00 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond een westelijke wind die in kracht varieerde van 1 tot 2. Het was overwegend half bewolkt en de temperatuur steeg naar 21 graden. Een mooi rond getal van 600 Boerenzwaluwen werd geteld. Nog steeds geen aantallen rovers we moesten het doen met 4 Sperwers en 3 Buizerden. 37 Graspiepers, 16 Zanglijsters en 2 Rietgorzen konden worden bijgeschreven. Verder bleef het rustig in totaal werden 777 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

22-09-2009

Dinsdag is in de ochtend niet geteld. In de middag werd de telpost voor een uurtje bezet en op een Oranje Luzernevlinder na werd er niets gezien.

23-09-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 7.15 uur en er is geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke westen wind en het was de hele telling zwaar bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 18 graden. Het lijkt erop dat de lokale groepen Zwaluwen verdwenen zijn, er werden 283 Boerenzwaluwen geteld die allen in zuidelijke richting vlogen. Op 2 Sperwers na geen roofvogels vandaag. 33 Graspiepers, 46 Witte Kwikstaarten, 2 Zanglijsters en 38 Vinken wijzen er toch op dat het najaar begonnen is. In totaal werden 499 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

Atalanta ©Toy Janssen
Atalanta ©Toy Janssen
Dagpauwoog ©Toy Janssen
Dagpauwoog ©Toy Janssen

24-09-2009

Donderdag is begonnen met tellen om 8.10 uur en er is geteld tot 11.00 uur. Er stond een zwakke noordwesten wind en het was overwegend zwaar bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 17 graden. Het bleef opnieuw erg rustig. 105 Boerenzwaluwen, 35 Graspiepers en 19 Witte Kwikstaarten zorgden voor de aantallen. In totaal werden 170 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.
Om 13.00 uur werd de telpost opnieuw bemand en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond nog steeds een zwakke noordwesten wind en de lucht was voorzien van mooie stapelwolken. Een Bruine Kiekendief werd gezien om 15.10 uur. Verder werden nog 2 Sperwers en 2 Buizerden geteld. Naast 2 Boomleeuweriken valt er niet veel te vermelden. In totaal werden 49 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

25-09-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd doorgeteld tot 15.00 uur. De ochtend begon met grondmist wat het zicht beperkte tot maar 300 meter. De mist loste op rond 10 uur. De hele dag bleef het windstil en er was niet veel bewolking. Het werd in de middag 19 graden. Een late adulte Boomvalk werd gezien om 13.24 uur en een juv/vrouw Blauwe Kiekendief vloog voorbij om 13.42 uur. Verder werden nog 4 Sperwers geteld. Een Grote Gele Kwikstaart werd gehoord in de mist. De Graspiepers beginnen te komen en vandaag werden 216 exemplaren geteld. 34 Witte Kwikstaarten, 17 Zanglijsters, 27 Vinken en 8 Rietgorzen werden op de lijst bijgeschreven. In totaal werden 626 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

26-09-2009

Zaterdag werd begonnen met tellen om 7.10 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Ook vandaag in de ochtend dikke grondmist met een zicht van maar 300 meter. Ook nu trok de mist op om ongeveer 10 uur. Het bleef verder de hele dag windstil en er was nauwelijks bewolking. Het werd in de middag aangenaam met temperaturen tot 20 graden. In de ochtend werden 3 Grote Gele Kwikstaarten gezien. Een late Gele Kwikstaart kon nog worden toegevoegd aan het lage aantal van dit seizoen. De Boerenzwaluwen lijken haast op te zijn en vandaag werden er maar 70 geteld. 5 Sperwers en 5 Buizerden is niet veel voor de tijd van het jaar. 153 Graspiepers, 40 Witte Kwikstaarten, 15 Vinken en 7 Rietgorzen werden bijgeschreven. Meest opmerkelijke vandaag waren 7 Oranje Luzernevlinders die voorbij trokken. In totaal werden vandaag 462 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

Sfeervolle telpost ©Arend Vermaat
Sfeervolle telpost ©Arend Vermaat
Kieviten ©Toy Janssen
Kieviten ©Toy Janssen

27-09-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. In de ochtend alweer grondmist die het zicht beperkte tot nog geen 200 meter. Om 9.30 uur maakte de mist plaats voor een strak blauwe lucht. Er stond een zeer zwakke noordwesten wind en het werd 19 graden. De vogels laten het nog steeds afweten. Dit is op bijna iedere binnenlandse trektelpost hetzelfde. Alleen aan de kust worden nog redelijke aantallen vogels geteld. Nog maar 36 Boerenzwaluwen, de aantallen lopen hard terug. Een late Gele Kwikstaart vloog over en 39 Witte Kwikstaarten werden geteld. 2 Knobbelzwanen passeerden de telpost. De rovers lieten het geheel afweten en er werd maar 1 Sperwer geteld. Zoals gezegd erg rustig, in totaal werden 225 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken    
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep    
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger    
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend    
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel    
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw    
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif    
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk 77. Knobbelzwaan    
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier 78. Koolmees    
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht 79. Gaai    
22. Rietgors 51. Duinpieper      
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen