Week 7 (14 sep - 20 sep)

14-09-2009

Maandag werd begonnen met tellen om 7.45 uur en er werd doorgeteld tot 13.00 uur. Er stond een zwakke noordelijke wind die na 12.00 uur aantrok tot een kracht 4 tot 5. De hele telling was het volledig bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 17 graden. De eerste Boomleeuweriken (3) konden worden genoteerd. Een adulte vrouwelijke Slechtvalk werd gezien om 8.35 uur. Niet veel later om 9.50 uur werd een Smelleken waargenomen. Van de rovers werden verder nog 5 Sperwers geteld. 3 Ooievaars werden gezien om 11.20 uur. In totaal werden vandaag 565 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

Distelvlinder ©Toy Janssen
Distelvlinder ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

15-09-2009

Dinsdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 10.00 uur. Er stond een noordoostelijke wind kracht 2. Het was volledig bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 13 graden. Er vlogen erg weinig vogels en in totaal werden maar 34 exemplaren geteld verdeeld over 4 soorten.

16-09-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er is doorgeteld tot 14.40 uur. Er stond een noordoostelijke wind die toenam tot een kracht 4 tot 5. Het was bijna de hele dag volledig bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 18 graden. Een vrouwtje BlauweKiekendief werd gezien om 10.19 uur. Verder werden nog 12 Sperwers, 5 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. 634 Boerenzwaluwen maakten nog iets goed voor de aantallen. Het blijft rustig op de telpost en in totaal werden 723 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

17-09-2009

Donderdag is begonnen met tellen om 8.00 uur en er werd doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een noordelijke wind die varieerde van een kracht 2 tot 4. De bewolking was licht en het werd 17 graden. Een juveniele BruineKiekendief werd gezien om 8.47 uur en een adult vrouwtje vloog voorbij om 11.23 uur. Verder werden nog 14 Sperwers en 3 Buizerden geteld. 876 Boerenzwaluwen zorgden weer voor de aantallen, er werden ook 2 Oeverzwaluwen geteld. Leuk waren 3 Goudplevieren en daar bleef het bij. In totaal werden 1010 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

Oranje Luzernevlinder ©Toy Janssen
Oranje Luzernevlinder ©Toy Janssen
Oranje Luzernevlinder ©Toy Janssen
Oranje Luzernevlinder ©Toy Janssen
Kraai in de mist op zondag ©Ron van Rossum
Kraai in de mist op zondag ©Ron van Rossum

18-09-2009

Vrijdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. In de ochtend stond er een noordelijke zwakke wind die na 11.00 uur naar het oosten draaide. De wind nam daarna toe tot een kracht 2 tot 3. Het was de hele dag onbewolkt maar een sluier bewolking maakte het mogelijk om toch enkele hoogvliegers op te pikken. 14 Sperwers die op grote hoogte overkwamen werden hierdoor toch opgemerkt. Een adult mannetje Smelleken werd genoteerd om 7.40 uur en een adult vrouwtje BruineKiekendief werd gezien om 10.12 uur. Ook 2 Buizerden werden op grote hoogte waargenomen. Opmerkelijk waren 2 Huismussen die samen in zuidelijke richting vlogen. 748 Boerenzwaluwen, 1 Oeverzwaluw en 17 Huiszwaluwen werden geteld. Ten op zichtte van het vorige telseizoen liggen de aantallen Zwaluwen vele malen lager. Bijzonder waren 5 Oranje Luzernevlinders die binnen een uur voorbij de telpost vlogen. In totaal werden vandaag 933 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

19-09-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Bij aanvang van de telling stond er een zwakke oostelijke wind. Na 12.00 uur draaide deze naar het zuidoosten maar nam in kracht niet echt toe. De ochtend was onbewolkt maar na 12.00 uur kwam er bewolking opzetten. De temperatuur liep op tot een aangename 24 graden. In de vroege ochtend kwamen de eerste groepjes Graspiepers over de telpost van dit seizoen. Op het eind van de telling waren 112 Graspiepers genoteerd. Een goed aantal van 68 Witte Kwikstaarten werd gezien. Ook 10 Gele Kwikstaarten en een Grote Gele Kwikstaart werden op de lijst bijgeschreven. Ook de eerste Zanglijsters werden hoog boven de telpost gehoord en gezien. De eerste Spreeuwen en Kauwen vlogen over de telpost en waren duidelijk geen plaatselijke vogels. Een goed aantal van 13 Rietgorzen werd geteld. Het begint een beetje op een najaar telling te lijken. Een Rode Wouw, de eerste van het seizoen, werd op grote hoogte gezien om 13.32 uur. verder werden nog 5 Sperwers, 3 Buizerden en 2 Torenvalken geteld. Naast vogels werden vandaag ook opmerkelijke aantallen vlinders geteld. Bijzonder waren 5 Oranje Luzernevlinders en 1 Gele Luzernevlinder. Verder werden nog 57 Dagpauwogen, 10 Atalanta’s, 1 Gehakkelde Aurelia, 5 Distelvlinders en 18 Kleine Koolwitjes geteld. In totaal werden vandaag 792 vogels geteld verdeeld over 30 soorten

.

20-09-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd doorgeteld tot 14.00 uur. De telling begon in dichte mist die pas optrok na 12.00 uur. De mist trok daarna omhoog waardoor een grauwe lucht ontstond waardoor af en toe een sprankje zonlicht kwam. Er stond een zeer zwakke wind uit noordelijke richting. Het werd in de middag 21 graden. Er was haast geen trek vandaag en in totaal werden maar 98 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken    
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep    
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger    
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend    
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel    
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend 69. Rode Wouw    
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw 70. Houtduif    
13. Koekoek 42. Tapuit 71. Veldleeuwerik    
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw 72. Roodborsttapuit    
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus 73. Merel    
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek 74. Kauw    
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar 75. Huismus    
18. Boompieper 47. Torenvalk 76. Boomleeuwerik    
19. Graspieper 48. Slechtvalk      
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier      
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht      
22. Rietgors 51. Duinpieper      
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen