Week 6 (7 sep - 13 sep)

07-09-2009

Maandag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 15.35 uur. Er stond een zuidwestelijke wind die in kracht varieerde van 1 tot 2. In de ochtend was het redelijk bewolkt maar in de middag klaarde het flink op. De temperatuur schommelde in de middag rond de 21 graden. Een Wespendief (de enige van deze week) vloog hoog over om 12.45 uur. Er werden 2 juveniele BruineKiekendieven gezien, één om 14.43 en de andere om 14.46 uur. Een goed aantal van 5 Boomvalken kon worden genoteerd. Verder werden nog 14 Sperwers, 4 Buizerden en 1 Torenvalk gezien. Opmerkelijk waren 30 Wilde Eenden, dit is de op één na beste telling voor deze soort van de telpost. de Zwaluwen kwamen in redelijke aantallen door: 430 Boerenzwaluwen, 365 Huiszwaluwen, 2 Oeverzwaluwen en nog 5 Gierzwaluwen. In totaal werden 985 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.
Om 18.00 uur werd de telpost opnieuw bemand door Henk vd Acker en hij telde tot 20.00 uur. De wind was gedraaid naar het noorden maar het waaide niet hard. Het was half bewolkt en met 25 graden was het aangenaam. Een Morinelplevier zat ter plaatse maar werd weggejaagd door de lokale Kraaien. De vogel vloog in noordwestelijke richting weg. In totaal werden 8 vogels geteld verdeeld over 4 soorten.

Buizerd ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos
Visarend ©Marc Gottenbos
Visarend ©Marc Gottenbos

08-09-2009

Dinsdag is in de ochtend niet geteld. Om 13.30 uur werd een uurtje geteld en dit leverde 64 vogels op.
Om 17.00 uur werd de telpost opnieuw bemand en nu werd er geteld tot 20.30 uur. Er stond geen wind en met een strak blauwe lucht werd het 30 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief vloog over om 19.08 uur. Een adulte Visarend werd gezien om 19.42 uur. Op het veld voor de telpost werden 7 Tapuiten geteld en 2 Paapjes. In totaal werden 171 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

09-09-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 en er werd geteld tot 9.31 uur. Er stond een zwakke noord-noordoostelijke wind en het was overwegend half bewolkt. De temperatuur liep snel op naar 25 graden. De eerste Grote Zilverreiger werd genoteerd. Ook 26 Blauwe Reigers kwamen over in 2 groepjes. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 7.25 uur. De meeste vogels die gezien werden zaten erg hoog dus het vermoeden bestaat dat er nogal wat gemist is. In totaal werden 211 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.
Om 10.00 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 12.00 uur. De wind kwam uit het noordoosten en met een matige bewolking werd het 23 graden. Het bleef erg rustig en in totaal werden 78 vogels geteld verdeeld over 7 soorten.
Om 17.00 uur kwam de avond ploeg en zij telden tot 20.00 uur. De wind kwam nu uit het noorden en was in kracht flink toegenomen tot een kracht 3 tot 4. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 19.30 uur. Hier bleef het bij en er werden 19 vogels geteld verdeeld over 6 soorten.

10-09-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond een noorden wind die in kracht toenam tot windkracht 4. Het was overwegend zwaar bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 19 graden. Eindelijk een goed aantal van 7BruineKiekendieven, dit zijn de details: 1x juv 7.23, 1x juv 8.09, 1x adult? en 1x juv 8.32, 1x adult? 8.39, 1x adult? 10.27 en 1x juv 10.34. Verder werden nog 13 Sperwers en 1 Buizerd gezien. Een groep van 5 Ooievaars werd gezien om 12.23 uur. De Zwaluwen vlogen redelijk en in totaal werden 558 Boerenzwaluwen en 167 Huiszwaluwen geteld. In totaal werden 837 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.
Om 17.00 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 20.15 uur. De wind kwam nog steeds uit noordelijke richting en was niet in kracht afgenomen. Het was half bewolkt en met 18 graden voelde het fris aan. 7 Wulpen vlogen over de telpost in noordelijke richting. Verder werd er niets bijzonders gezien. In totaal werden 61 vogels geteld verdeeld over 4 soorten.

Tapuit ©Marc Gottenbos
Tapuit ©Marc Gottenbos
Juveniele Zeearend ©Toy Janssen
Juveniele Zeearend ©Toy Janssen
Aalscholvers ©Marc Gottenbos
Aalscholvers ©Marc Gottenbos

11-09-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 6.45 uur en er werd doorgeteld tot 17.00 uur. De wind kwam uit noordoostelijke richting en draaide snel naar het noorden en nam toe tot een kracht 2 tot 3. Het bleef de hele dag overwegend zwaar bewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 19 graden. Een Smelleken vloog recht over de keet om 7.43 uur. Een juveniele BruineKiekendief werd genoteerd om 8.06. Hierna bleef het rustig tot ongeveer 11 uur toen er een mail binnenkwam via waarneming.nl. Het bericht luidde: Zeearend in zuidelijke richting over de telpost het Maldens Vlak. Gezien de ligging van deze telpost kon het zomaar zijn dat de vogel ook bij ons over zou komen. Wim waarschuwde 2 gasttellers uit Den Bosch van de eventuele Zeearend. Nog geen 5 minuten later meldde Wim dat er een mogelijke kandidaat recht voor de telpost vloog. De vogel zat nog ver weg maar met de telescoop leek het er inderdaad op dat het hier om de Zeearend ging. De vogel kwam langzaam dichterbij en al snel werd bevestigd dat het hier om een juveniele Zeearend ging. Snel werden bewijsplaten gemaakt en uit de foto’s lijkt het erop dat het hier om een vogel gaat die dit jaar uit het ei is gekropen. De vogel heeft een puntgaaf verenkleed en dit zie je niet vaak bij een ouder exemplaar. De Zeearend bleef zeker 20 minuten in beeld om vervolgens in zuidwestelijke richting te verdwijnen. Dit is de vierde Zeearend van de telpost. Een adult mannetje Visarend werd hoog boven de telpost gezien om 13.42 uur. Een tweede kalenderjaar vrouwelijke Slechtvalk probeerde een Houtduif te slaan waarbij de veren in het rond vlogen. Gelukkig voor de Houtduif bleef het hierbij en de Slechtvalk vloog verder in zuidelijke richting. Verder werden nog 8 Sperwers, 3 Buizerden en 1 Torenvalk op de lijst bijgeschreven. Opvallend waren 3 groepen Kievieten (89) die op hoogte richting zuid vlogen. De Rietgorzen lijken ook te beginnen en vandaag werden 4 vogels geteld. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 560 exemplaren, ook werden 15 Oeverzwaluwen en 8Huiszwaluwen genoteerd. Een Koninginnepage werd hard door de wind meegevoerd, dit is de derde van dit seizoen. In totaal werden 828 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

12-09-2009

Zaterdag werd begonnen met tellen om 6.40 uur en er werd geteld tot 13.00 uur. Er stond een noordelijke wind die toenam tot een kracht 2 tot 3. Het was zwaar bewolkt en het werd niet warmer dan 17 graden. 398 Boerenzwaluwen en 7 Huiszwaluwen zorgde voor de aantallen. Hoogtepuntje vormde 11 Wulpen die in 2 groepjes over de telpost vlogen. Een Juveniel mannetje Slechtvalk wist een Spreeuw te slaan, de vogel is genoteerd als een plaatselijke vogel. Verder bleef het erg rustig en in totaal werden 535 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

13-09-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 6.40 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. De hele telling kwam de wind uit noordwestelijke richting en nam toe tot een kracht 3 tot 4. Het was zwaar bewolkt en af en toe werden we getrakteerd op een fikse bui. Het werd niet warmer dan 17 graden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 11.32 en een juveniel vrouwtje Slechtvalk werd genoteerd om 11.59 uur. Verder werden nog 5 Sperwers en 1 Boomvalk op de lijst bijgeschreven. Er hingen erg veel Zwaluwen rondom de telpost en grote groepen vogels vlogen over in zuidelijke en noordelijke richting. Dit maakte het tellen niet eenvoudig. In totaal werden 1361 Boerenzwaluwen en 180 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. Een goed aantal van 15 Watersnippen kwamen in verschillende groepjes over de telpost. Verder bleef het net als gisteren erg rustig op de telpost. In totaal werden 1628 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken    
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep    
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar 64. Grote Zilverreiger    
07. Witgat 36. Visdief 65. Zeearend    
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend 66. Turkse Tortel    
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief 67. Grote Lijster    
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer 68. Pimpelmees    
11. Holenduif 40. Visarend      
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw      
13. Koekoek 42. Tapuit      
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw      
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus      
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek      
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar      
18. Boompieper 47. Torenvalk      
19. Graspieper 48. Slechtvalk      
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier      
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht      
22. Rietgors 51. Duinpieper      
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen