Week 5 (31 aug - 6 sep)

31-08-2009

Maandag is begonnen met tellen om 7.00 uur en er is doorgeteld tot 21.00 uur. Tot 17.00 uur stond er een overwegend zuidwestelijke wind met een kracht 1 die toenam tot kracht 3. Na 17.00 uur draaide de wind naar het zuiden en op het eind van de telling kwam de wind uit het zuidoosten. Het was overwegend licht bewolkt en de temperatuur liep op naar 24 graden. Een juveniele Visarend werd waargenomen om 9.10 uur en een tweede Visarend vloog over de telpost om 11.55 uur. Een Duinpieper vloog roepend over om 11.12 uur. Een juveniel Smelleken zat kort ter plaatse en had een schermutseling met een lokale Torenvalk. De vogel vloog spoedig daarna weg om 12.36 uur in zuidelijke richting. Dit is ons vroegste Smelleken ooit, dit stond op 4 september 2007. Een adult mannetje Blauwe Kiekendief kon worden genoteerd om 14.03 uur en een tweede kalenderjaar mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 18.02 uur. Verder werden van de rovers nog 7 Sperwers, 12 Buizerden, 1 Torenvalk en 4 Boomvalken op de lijst bijgeschreven. Rondom de telpost werden 5 Tapuiten geteld. De Zwaluwen waren in de meerderheid: 1 Oeverzwaluw, 324 Boerenzwaluwen en 167 Huiszwaluwen. In de avond is nog lang gewacht op de Nachtzwaluwen maar deze lijken te zijn verdwenen. In totaal werden vandaag 590 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

Boomvalk ©Toy Janssen
Boomvalk ©Toy Janssen
Juveniele Wespendief ©Toy Janssen
Juveniele Wespendief ©Toy Janssen

De maand augustus

Augustus is voorbij en we kunnen de balans opmaken. Ondanks redelijk weer heeft het niet opgeleverd wat we ervan verwacht hebben. Sommige soorten zoals bijvoorbeeld de Gele Kwikstaart en de Gierzwaluw lieten het afweten. De Gierzwaluwen lieten het ook op andere telposten volledig afweten, ook de telposten die al in juli zijn begonnen met tellen hebben bijna geen aantallen. Waarschijnlijk zijn de vogels op grote hoogte en uit zicht weg getrokken. Wel hebben we een nieuw maandrecord voor de Visarend weten te vestigen. De aantallen zijn sinds vorig jaar flink gestegen en ik ben benieuwd of we dit weten vast te houden in de toekomst. Een vergelijkbare soort waarbij we dit nu zien is de Ooievaar, dit is het derde jaar dat we goede aantallen wisten te noteren. Voor beide soorten komt dit zeer waarschijnlijk door de sterk toegenomen aantallen.

Overzicht aantallen en uren augustus:

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3069 42 40
2002 99:00:00 3596 36 56
2003 111:30:00 3500 31 48
2004 74:29:00 2533 34 35
2005 175:25:00 4766 27 69
2006 173:05:00 5201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8281 26 62

Top 3 vogelsoort augustus:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833

Aantallen per soort in augustus:

>
Jaar/Soort Ooievaar Wespendief Bruine Kiekendief Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1     13 158   165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563   179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352

01-09-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 7.00 uur en er werd geteld tot 9.00 uur. Tijdens de telling stond er een zwakke zuidelijke wind. Het was onbewolkt en de temperatuur kwam niet boven de 15 graden. Het bleef erg rustig en in totaal werden 43 vogels geteld verdeeld over 5 soorten.
Om 19.00 uur werd de telpost weer bemant en er werd geteld tot 20.20 uur. Ook nu vlogen er niet veel vogels. Hoogtepuntje waren 4 Tapuiten ter plaatse. In totaal werden 18 vogels geteld verdeeld over 2 soorten.

02-09-2009

Woensdag werd begonnen met tellen om 6.52 uur en er werd op een half uur na doorgeteld tot 20.00 uur. De wind kwam de hele dag uit zuidwestelijke richting en varieerde van kracht 3 tot 4. Het was overwegend zwaar bewolkt met alleen in de middag enkele blauwe plekjes. In de middag werd het 22 graden. In de ochtend werd een Keep gehoord, dit is de vroegste ooit voor de telpost, dit stond op 23 september 2007. Vanwege de harde wind en weinig thermiek niet veel rovers: 3 Boomvalken en 1 Sperwer. De Zwaluwen kwamen wel in goede aantallen door. In totaal werden 1302 Boerenzwaluwen, 821 Huiszwaluwen en 3 Gierzwaluwen geteld. Voor de Huiszwaluwen is dit een nieuw dagrecord. Verder valt er niet veel te vermelden. In totaal werden vandaag 2216 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

04-09-2009

Vrijdag. Op donderdag is niet geteld vanwege regen. Dit geld ook voor vrijdag overdag. In de avond werd de telpost weer bemand. Er werd begonnen met tellen om 17.30 uur en er werd doorgeteld tot 20.00 uur. Er stond een krachtige westen wind en het was half tot zwaar bewolkt. De temperatuur kwam niet boven de 18 graden. Ook nu weinig vogels en in totaal werden 22 exemplaren geteld verdeeld over 5 soorten.

Ooievaar ©Marc Gottenbos
Ooievaar ©Marc Gottenbos
Kleine Vuurvlinder ©Marc Gottenbos
Kleine Vuurvlinder ©Marc Gottenbos
Sabelsprinkhaan ©Toy Janssen
Sabelsprinkhaan ©Toy Janssen

05-09-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.30 uur en er is doorgeteld tot 16.00 uur. De ochtend begon met een west-zuidwestelijke wind maar deze draaide al snel naar het noordwesten in nam in kracht toe tot een kracht 3 tot 4. De ochtend begon met 10 graden en de temperatuur liep vandaag niet verder op dan 17 graden. Ondanks het weer werd het toch een onderhoudende dag. Om 9.35 werd een Duinpieper gezien die inviel in de maïs, de vogel werd niet meer terug gezien. 4 Ooievaars werden vechtend tegen de wind waargenomen om 11.35 uur. Niet lang daarna om 11.42 uur werden nog 2 Ooievaars gezien. Deze vogels vlogen bijna recht over de telpost. Een Visarend werd op hoogte waargenomen om 11.50 uur en vloog hard richting zuid. Dit geld ook voor een Smelleken, de vogel vloog met grote snelheid voorbij de telpost om 12.23 uur. Om 13.40 uur werden nog net op tijd 2 Morinelplevieren opgepikt die laag op ongeveer 50 meter afstand van de keet voorbij vlogen. De vogels vlogen hard en geruisloos en werden bijna gemist. Een Juveniele Bruine Kiekendief werd om 14.27 genoteerd en een tweede kalenderjaar vrouw om 14.58 uur. Verder werden nog 3 Sperwers en 3 Boomvalken op de lijst bijgeschreven. Bij aankomst op de telpost werden 5 Goudplevieren opgejaagd door een Sperwer. 359 Boerenzwaluwen, 1 Oeverzwaluw, 59 Huiszwaluwen en 6 Gierzwaluwen zorgden voor de aantallen. In totaal werden vandaag 517 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

06-09-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 6.30 uur en er werd doorgeteld tot 16.00 uur. Er stond de hele dag een stabiele zuidwestelijke wind kracht 2. Het was overwegend zwaar bewolkt en af en toe een kleine opklaring. De temperatuur liep op tot 21 graden. Gezien het weer waren de verwachtingen redelijk hoog. Dit werd niet helemaal bevestigd maar het werd toch een leuke dag. Om 8.45 uur werd een adult mannetje Bruine Kiekendief gezien, een juveniele Bruine Kiekendief werd om 14.57 uur gezien op grote hoogte. Een juveniele vrouwelijke Slechtvalk vloog hard richting zuid om 12.34 en niet veel later om 12.40 uur werd een volwassen mannetje Slechtvalk gezien die ook hard in zuidelijke richting wegvloog. Om 12.58 werd een Morinelplevier gehoord. De vogel riep twee maal en het geluid kwam uit de richting van de 3 Vennen. De tweede keer dat de vogel gehoord werd leek het of hij in zuidelijke richting vloog. De vogel werd helaas niet gezien. Een mooie juveniele Wespendief vloog op korte afstand over de telpost om 13.08 uur. Verder werden nog 14 Sperwers en 2 Buizerden genoteerd. 13 Goudplevieren werden geteld over verschillende groepjes. Eindelijk wat aantallen Gele Kwikstaarten, vandaag werden 56 vogels geteld. Dit is voor de tijd van het jaar niet veel maar voor dit seizoen is dit goed te noemen. 5 Wulpen werden waargenomen, ze zijn tegenwoordig erg schaars op de telpost. In totaal werden vandaag 537 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier 62. Smelleken    
05. Watersnip 34. Wulp 63. Keep    
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar      
07. Witgat 36. Visdief      
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend      
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief      
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer      
11. Holenduif 40. Visarend      
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw      
13. Koekoek 42. Tapuit      
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw      
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus      
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek      
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar      
18. Boompieper 47. Torenvalk      
19. Graspieper 48. Slechtvalk      
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier      
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht      
22. Rietgors 51. Duinpieper      
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier
  3. 02-09-2009 821 Huiszwaluwen