Week 4 (24 aug - 30 aug)

24-08-2009

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 15.00 uur. Er stond een zwakke zuidoostelijke wind en dat bleef de hele telling zo. Het was onbewolkt met een temperatuur die opliep van 16 tot 26 graden. Een Bruine Kiekendief met een onbekend kleed vloog over om 8.45 uur. Een Wespendief werd gezien om 9.57 uur. Het bleef verder rustig en alleen de Boerenzwaluw (149) en de Huiszwaluw (145) kwamen in redelijke aantallen voorbij. In totaal werden 353 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.
Om 17.30 uur werd de telpost weer bemand en er werd geteld tot 21.00 uur. De wind was nog steeds zwak maar wel gedraaid naar zuidwestelijke richting. De bewolking had de overhand maar met 28 graden was het erg warm. Bij aankomst hingen 3Wespendieven boven de telpost, dit was een adult vrouwtje een adult mannetje en een juveniele vogel. Ze waren fors gebouwd en zwaar gebandeerd. Kortom aparte vogels en na korte tijd vlogen ze in zuidelijke richting weg. Rondom de telpost werden 5 Paapjes geteld. 2 Sperwers konden worden bijgeschreven. 197 Kokmeeuwen werden op hoogte waargenomen verspreid over de avond. Deze Kokmeeuwen vlogen verdeeld in groepjes allen in westelijke richting. De Grauwe Klauwier is nog steeds aanwezig en ook in de late avond werd de Nachtzwaluw weer gezien. In totaal werden 216 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.

Paapje ©Marc Gottenbos
Paapje ©Marc Gottenbos
Vrouw Wespendief ©Toy Janssen
Vrouw Wespendief ©Toy Janssen

25-08-2009

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is geteld tot 11.00 uur. De hele ochtend stond er een zwakke zuidwestelijke wind. Het was compleet bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 20 graden. Een Wespendief werd gezien om 9.29 uur. Een juveniele Bruine Kiekendief werd genoteerd om 10.16 uur. Het bleef erg rustig en een eenzame Wulp is nog enigszins de moeite waard om te vermelden. Ter plaatse zaten nog 2 Tapuiten. In totaal werden 81 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.
Om 18.00 uur werd de telpost weer bemand. Vrijwel meteen na aankomst werd een Morinelplevier gehoord. De vogel klonk niet ver weg maar in de lucht kon niets worden ontdekt. We vermoeden daarom dat de vogel ter plaatse heeft gezeten en wel op het wortelveldje rechts van de telpost. Intensief zoeken leverde echter niets op. Het bleef verder erg rustig op de telpost en naast 26 Kokmeeuwen, die wederom allemaal in westelijke richting vlogen, werd er niets bijzonders meer gezien. De Grauwe Klauwier is nog steeds aanwezig en dit geld ook voor de Nachtzwaluw. In totaal werden 49 vogels geteld verdeeld over 4 soorten.

26-08-2009

Woensdag werd begonnen met tellen om 6.45 uur en er werd doorgeteld tot 21.00 uur. Er stond een zwakke tot matige wind (kracht 1-4) die varieerde van noord- tot zuidwestelijke richting. De ochtend begon licht bewolkt maar naarmate het later werd nam de bewolking flink toe en dat bleef zo tot het eind van de telling. De temperatuur begon in de ochtend met 10 graden maar liep al snel op tot 25 graden. De roofvogels deden het redelijk: 4 Wespendieven konden worden bijgeschreven, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 11.45, 1x 13.36, 1x 14.25 en 1x 14.32. Een adult vrouwtje BruineKiekendief werd gezien om 13.46 uur en een juveniele BruineKiekendief kwam voorbij om 16.35 uur. Een Visarend vloog voorbij om 12.34 uur. Een juveniele vrouwelijke Slechtvalk werd gezien om 15.20 uur. Verder werden nog 4 Sperwers en 3 Boomvalken genoteerd. Eindelijk weer eens wat Gierzwaluwen, er konden 4 exemplaren genoteerd worden, het zijn er erg weinig dit jaar. 382 Boerenzwaluwen en 323 Huiszwaluwen zorgden voor de aantallen vandaag. Ook werd nog een Oeverzwaluw genoteerd. De 2 jonge Wespendieven van het Klotven werden vandaag gezien. In ieder geval een bewijs dat beide vogels nog steeds in leven zijn. Ook de Grauwe Klauwier en de Nachtzwaluw zijn nog aanwezig. In totaal werden vandaag 821 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Man Wespendief ©Toy Janssen
Man Wespendief ©Toy Janssen
Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos

27-08-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 09.00 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind. Het was overwegend bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 19 graden. Het bleef erg rustig en naast 9 Gierzwaluwen valt er niet veel te vermelden. In totaal werden 29 vogels geteld verdeeld over 6 soorten.
Om 13.45 uur werd de telpost weer bemand en er werd doorgeteld tot 21.00 uur. De wind was gedraaid naar het zuiden maar kwam niet verder dan een kracht 2. In de middag was het zwaar bewolkt maar vanaf 18.00 uur trok het helemaal open. De temperatuur liep op tot 24 graden. Alleen de Zwaluwen werden in redelijke aantallen geteld. In totaal werden 345 Boerenzwaluwen, 176 Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw bijgeschreven. Verder bleef het erg rustig. De GrauweKlauwier was nog steeds aanwezig en ook de Nachtzwaluw werd weer gezien. In totaal werden 565 vogels geteld verdeeld over 9 soorten.

28-08-2009

Vrijdag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een westelijke wind die varieerde van kracht 2 tot 4. Tot 10 uur was het volledig bewolkt maar daarna trok het iets open. De temperatuur kwam niet verder dan 18 graden. Een adulte vrouwelijke Wespendief werd waargenomen om 10.25 uur. Een juveniele mannelijke Slechtvalk deed een poging een prooi te slaan maar vloog onverrichte zaken verder in westelijke richting. Verder werden nog 3 Sperwers, 1 Buizerd en 1 Boomvalk geteld. Het lijkt erop dat er uit het noorden wat aanvoer is van Gierzwaluwen want ook vandaag werden 3 Gierzwaluwen geteld. 247 Boerenzwaluwen zorgden voor wat aantallen, de Huiszwaluwen bleven wat achter met 49 exemplaren. Een Vos werd gezien toen hij de weg overstak. De Grauwe Klauwier lijkt verdwenen te zijn, er is goed gezocht maar de vogel werd niet meer gezien. In totaal werden 332 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Juveniele Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Grauwe Klauwier ©Carel vd Sanden
Grauwe Klauwier ©Carel vd Sanden

29-08-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 6.00 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. De wind kwam uit zuidwestelijke richting en trok in de middag aan tot kracht 4 met af en toe pittige windstoten. Het was licht tot half bewolkt en de temperatuur kwam niet verder dan 20 graden. Een Visarend werd waargenomen boven de Hofmans plassen om 9.27 uur, dit is de achtste van dit seizoen. Een juveniele BruineKiekendief werd gezien om 11.23 uur. De Wespendieven komen niet door in de aantallen die bij deze tijd van het jaar horen en ook vandaag werden maar 2 vogels geteld. Dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 11.03 en 1x 11.06. Verder werden nog 3 Sperwers geteld. De Huiszwaluwen waren in de meerderheid met 235 exemplaren. Daarnaast werden 3 Oeverzwaluwen, 75 Boerenzwaluwen en nog 5 Gierzwaluwen genoteerd. Ook vandaag werd de GrauweKlauwier niet gezien en het lijkt er inderdaad op dat de vogel is vertrokken naar zonnigere oorden. In totaal werden 388 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

30-08-2009

Zondag is begonnen met tellen om 06.00 uur en er is doorgeteld tot 15.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwestelijke wind die varieerde van kracht 1 tot 2. In de ochtend was het koeltjes met 8 graden, in de middag liep de temperatuur niet verder op dan 16 graden. Een roofvogel werd waargenomen achter de telpost en er werd getwijfeld tussen een Wespendief of een Buizerd. Foto’s wezen uit dat het hier ging om een lichtgekleurde juveniele Wespendief. De vogel werd waargenomen om 10.47 uur en verder werden de hele dag geen Wespendieven meer gezien. Een groep van 3 Boomvalken werd hoog boven de telpost opgemerkt, de vogels verdwenen in zuidelijke richting. Ook werd nog een solitaire Boomvalk gezien op weg naar het zuiden. Van de rovers werden verder nog 2 Sperwers genoteerd. Geen Gierzwaluwen vandaag maar wel 216 Boerenzwaluwen, 109 Huiszwaluwen en 15 Oeverzwaluwen. Het bleef verder een rustige dag, in totaal werden 465 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet 59. Vink    
02. Blauwe Reiger 31. Putter 60. Kievit    
03. Grauwe Gans 32. Buizerd 61. Kneu    
04. Boomvalk 33. Goudplevier      
05. Watersnip 34. Wulp      
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar      
07. Witgat 36. Visdief      
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend      
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief      
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer      
11. Holenduif 40. Visarend      
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw      
13. Koekoek 42. Tapuit      
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw      
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus      
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek      
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar      
18. Boompieper 47. Torenvalk      
19. Graspieper 48. Slechtvalk      
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier      
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht      
22. Rietgors 51. Duinpieper      
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier