Week 3 (17 aug - 23 aug)

17-08-2009

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er is doorgeteld tot 21.30 uur. Er stond de hele dag een matige zuidwestelijke wind. De ochtend begon mistig en het zicht was beperkt tot zo’n 500 meter. Pas na 11.00 uur trok de mist weg maar het bleef zwaar bewolkt tot 18.00 uur daarna volgde een blauwe lucht. Ondanks de bewolking werd het toch nog 25 graden. We gaan de derde week in en het begint interessant te worden op de telpost. Onze eigen Wespendieven zijn vertrokken en daarom worden vrijwel alle Wespendieven die we zien genoteerd als trekvogel. Deze vogels zitten vaak hoog en vliegen in zuidelijke richting. Ook vandaag konden we 5 Wespendieven noteren. Hier volgen de tijden van doorkomst: 1x 13.13, 2x 14.38, 1x 15.19 en 1x 15.47. Ook Buizerden worden op trek gezien in augustus al ligt de piek van de Buizerd duidelijk in oktober. Vandaag werden 3 Buizerden op grote hoogte waargenomen toen ze in zuidelijke richting over de telpost vlogen. Een eenzame Ooievaar werd waargenomen om 15.47 uur. De eerste Grote Gele Kwikstaart van het seizoen kon op de lijst worden gezet. Om 21.20 uur werden zoals ieder jaar weer Nachtzwaluwen gezien op de weg bij de telpost. Het waren 2 exemplaren en één hiervan was duidelijk een juveniele vogel. Vandaag werden in totaal 109 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

Tapuit ©Marc Gottenbos
Tapuit ©Marc Gottenbos
Nachtzwaluw ©Toy Janssen
Nachtzwaluw ©Toy Janssen

18-08-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind die de hele telling aanhield. Het was onbewolkt met in de middag wat stapelwolken. De temperatuur steeg tot 23 graden. Om 9.59 werd een juveniele Wespendief opgemerkt, dit was één van de jongen die in het gebied uitgevlogen is. Later werden 2 Wespendieven op trek gezien: 1x 11.22 en 1x 12.40 uur. Er werden in totaal 156 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.
In de avond werd de telpost weer bemand. De wind was gedraaid naar het zuidoosten en kwam niet verder dan een kracht 1. Er was nauwelijks bewolking en bij aanvang was het 24 graden. Een Visarend werd waargenomen om 18.44 uur later om 20.03 werd nog een Visarend gezien. Deze vogel heeft kort ter plaatse gezeten om daarna weg te vliegen in de richting van het begrazingsgebied. We vermoeden dat de vogel in de Maashorst overnacht heeft. Verder vlogen er niet veel vogels maar na 21.15 uur werden 3 Nachtzwaluwen op de weg gezien die de avond prachtig afsloot. In totaal werden 99 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

19-08-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 12.00 uur. Er stond een zwakke tot matige zuidwesten wind. Het was onbewolkt en het werd 28 graden. De eerste Duinpieper van het seizoen werd roepend over de telpost waargenomen. Een juveniele Visarend werd gezien om 11.08 uur. In totaal werden 123 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.
Om 14.00 uur werd de telpost opnieuw bemand. Er stond nog steeds een zwakke tot matige zuidwesten wind. Er hing een lichte bewolking en het werd maar liefst 29 graden. Tot 18.00 uur werden nauwelijks vogels geteld, toch werd het één van de meest spectaculaire avondtellingen. John Hermans kwam op de telpost afgesneld met de melding dat er achter de telpost een juveniele Grauwe Klauwier zat. De vogel bevond zich ongeveer 800 meter achter de telpost. Een schitterende waarneming en een nieuwe soort voor de telpost. Om 19.47 werd een juveniele Bruine Kiekendief waargenomen die ongeveer de hele avond bleef rondhangen. Een Visarend (de tweede van de dag) werd gezien om 20.02 uur. Een juveniel mannetje Slechtvalk probeerde een prooi te slaan en vloog verder toen dit mislukte. Een groep van 20 Watersnippen vloog over de telpost, dit is naar mijn de grootste groep ooit van de telpost. Om 21.25 verscheen de Nachtzwaluw weer op de weg, dit maal was het alleen de juveniele vogel. In totaal werden 92 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.

Juveniele Grauwe Klauwier ©Willie de Vries
Juveniele Grauwe Klauwier ©Willie de Vries
Zwaar weer ©Marc Gottenbos
Zwaar weer ©Marc Gottenbos

20-08-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur en er werd geteld tot 16.00 uur. Er stond een matige zuidwestelijke wind kracht 2 tot 4. Na 13.00 uur draaide de wind naar het zuidoosten. Het bleef de hele telling licht bewolkt en het werd 30 graden. De Grauwe Klauwier zat nog steeds op dezelfde plaats. Om 10.12 werd het karakteristieke geluid van een Morinelplevier gehoord. Ondanks dat 7 paar ogen de lucht afspeurde werd de vogel helaas niet gezien. Een Duinpieper werd om 14.31 uur ontdekt op het veldje voor de telpost. Hier zat de vogel tot 14.59 uur totdat hij in zuidwestelijke richting wegvloog. Om 12.00 uur werden 2 Wespendieven op trek gezien. Er beginnen al groepjes Gele Kwikstaarten door te komen en vandaag werden 32 Gele Kwikstaarten genoteerd. In totaal werden 253 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.
Om 18.00 uur werd de telpost weer bemand. Dit duurde echter maar tot 20.00 uur omdat een flinke onweersbui de telling onmogelijk maakte. Er werden nog wel een paar leuke plaatjes geschoten. Er werden maar 3 vogels geteld verdeeld over 2 soorten.

21-08-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd doorgeteld tot 20.00 uur. Er stond vrijwel de hele dag een zwakke zuidwestelijke wind kracht 1 tot 3. Het was overwegend half bewolkt met in de middag stapelwolken. De temperatuur liep op tot 23 graden. Ook vandaag werd een hele leuke dag op de telpost en de trek begint aardig op gang te komen. De Grauwe Klauwier is nog steeds present. Om 9.22 uur werden 2 Duinpiepers luid roepend boven de telpost gezien. De vogels vlogen in zuidwestelijke richting. Rondom de telpost werden 6 Tapuiten geteld en de eerste 2 Paapjes. Een Grasmus kwam aangevlogen en landde in de berm. Om 11.10 uur werd door Erwin Booij (gastteller van de Kamperhoek) op afstand een Zwarte Ooievaar ontdekt. De vogel was langere tijd zichtbaar vanaf de telpost en ondanks dat de afstand aanzienlijk was kon duidelijk vastgesteld worden dat dit een Zwarte Ooievaar was. Om 11.15 uur werd opnieuw een Duinpieper gehoord, ook nu bleken het 2 exemplaren te zijn. De vogels vlogen in zuidoostelijke richting weg. Om 12.52 uur werd een Morinelplevier gehoord. Wederom kon de vogel niet worden gevonden, later werd de vogel nog een keer gehoord en we vermoeden dat de vogel aan de grond heeft gezeten. Ondanks intensief speuren werd hij niet gevonden. Om 15.03 werd een juveniele Bruine Kiekendief waargenomen. In totaal konden 4 Wespendieven aan de lijst worden toegevoegd. Dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 11.30, 1x 11.35, 1x 13.23 en 1x 14.00 uur. 2 Regenwulpen werden op afstand opgepikt en vlogen niet ver, luid roepend, van de telpost voorbij. De Huiszwaluwen deden het niet verkeerd en er werden 350 exemplaren genoteerd. Een Koninginnepage vloog voorbij de tweede van het seizoen. In totaal werden 575 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

Boerenzwaluw ©Marc  Gottenbos
Boerenzwaluw ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos
Buizerd ©Marc Gottenbos

22-08-2009

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd geteld tot 17.00 uur. Er stond de hele dag een zwakke westelijke wind. Het was licht bewolkt en in de middag ontstonden mooie stapelwolken. De temperatuur kwam niet verder dan 21 graden. De Grauwe Klauwier zat er nog steeds, de vogel spietst prooien aan een doorntak. Ondanks goede omstandigheden viel de Wespendieven trek tegen. Toch werden 5 Wespendieven genoteerd, dit zijn de tijden van doorkomst: 1xad vr 11.12, 2x 13.18, 1x 13.42 en 1x 14.42. Verder werden nog 4 Buizerden, 2 Sperwers en een Boomvalk genoteerd. Een Groenpootruiter vloog roepend over de telpost. Hoogtepunt van de dag waren 25 Ooievaars die om 14.50 uur op grote hoogte werden waargenomen. Later om 15.21 uur werden nog 5 Ooievaars gezien. In totaal werden vandaag 255 vogels geteld verdeeld over 18 soorten.

23-08-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur en er werd doorgeteld tot 17.00 uur. Er stond de hele dag een matige zuidoostelijke wind. De bewolking was licht en in de middag ontstonden stapelwolken. In de middag werd het aangenaam met 25 graden. Ook vandaag bleef de Wespendieven trek uit. We konden 5 Wespendieven noteren die op enorme hoogte over de telpost vlogen. Dit zijn de tijden van doorkomst: 2x juv 11.00, 1x 13.31, 1x 14.18 en 1x 16.01. Een Visarend werd boven de Hofmans Plassen ontdekt om 9.33 uur. De vogel vloog in zuidwestelijke richting weg. Een juveniele Bruine Kiekendief werd hoog ontdekt om 16.01 uur. Verder werden nog 3 Sperwers en 1 Buizerd genoteerd. 4 Zomertortels vlogen in een groep over de telpost. De eerste Zanglijster vloog op hoogte in zuidelijke richting en is daarom opgeschreven. 11 Ooievaars werden ontdekt op grote hoogte. Een zweefvliegtuig piloot had de vogels ook opgemerkt en vloog enige tijd tussen de vogels. De Ooievaars werden hierdoor duidelijk geïrriteerd. De Grauwe Klauwier was ook vandaag nog aanwezig. In totaal werden vandaag 365 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet      
02. Blauwe Reiger 31. Putter      
03. Grauwe Gans 32. Buizerd      
04. Boomvalk 33. Goudplevier      
05. Watersnip 34. Wulp      
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar      
07. Witgat 36. Visdief      
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend      
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief      
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer      
11. Holenduif 40. Visarend      
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw      
13. Koekoek 42. Tapuit      
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw      
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus      
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek      
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar      
18. Boompieper 47. Torenvalk      
19. Graspieper 48. Slechtvalk      
20. Tjiftjaf 49. Morinelplevier      
21. Groenling 50. Grote Bonte Specht      
22. Rietgors 51. Duinpieper      
23. Nijlgans 52. Grote Gele Kwikstaart      
24. Wespendief 53. Heggenmus      
25. Bruine Kiekendief 54. Paapje      
26. Regenwulp 55. Zanglijster      
27. Geelpootmeeuw 56. Grasmus      
28. Gele Kwikstaart 57. Grauwe Klauwier      
29. Witte Kwikstaart 58. Geelgors      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

  1. 19-08-2009 Grauwe Klauwier

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)
  2. 19-08-2009 1 Grauwe Klauwier