Week 2 (10 aug - 16 aug)

10-08-2009

Maandag is begonnen met tellen om 10.00 uur. Het was windstil bij aanvang van de telling maar later stak een Noordwestelijke wind op die na 14.00 uur draaide naar het zuidwesten. De windkracht schommelde tussen de 2 en 3 beaufort. De ochtend begon met mist maar na 12.00 uur ontstonden stapelwolken. Het werd met 25 graden aangenaam. In de ochtend vloog er niet veel maar na het verdwijnen van de mist werd meteen een Bruine Kiekendief gezien. Het ging hier om een tweede kalenderjaar mannelijke vogel. Om 13.18 werd een Wespendief waargenomen die op grote hoogte richting noord ging. Om 14.12 werden nog 6 Wespendieven gezien die richting noord vlogen. Onze eigen Wespendieven lijken verdwenen te zijn getuige het feit dat ze al een aantal dagen niet meer gezien zijn. Er werd geteld tot 15.20 uur en het bleef verder rustig en er werden 60 vogels geteld verdeeld over 11 soorten.
Om 17.23 uur werd de telpost weer bemand. Het was windstil, licht bewolkt en met 29 graden erg warm. De eerste Tapuit van het seizoen kon genoteerd worden. De vogel zat op de akker voor de telpost. Een tweede mannelijke Bruine Kiekendief werd gezien, ook dit was een tweede kalenderjaar vogel. 12 Gierzwaluwen werden geteld, en een Oeverzwaluw kwam voorbij op korte afstand. De telling werd om 20.00 uur afgebroken vanwege regen.

Distelvinder ©Toy Janssen
Distelvinder ©Toy Janssen
Sperwer ©Ron van Rossum
Sperwer ©Ron van Rossum

11-08-2009

Dinsdag werd begonnen met tellen om 8.00 uur. Er stond een noordwestelijke wind die varieerde van een beaufort 2 tot 3, dit bleef de hele telling zo. Het was zwaar bewolkt en de temperatuur steeg tot 25 graden. Een Visdief werd meteen bij aanvang van de telling gezien, de vogel vloog in westelijke richting over de telpost. 3 Zomertortels konden worden genoteerd. Hoogtepunt van de telling waren 4 Zwarte Ooievaars. De vogels werden opgepikt om 12.14 uur boven de Hofmans Plassen en vlogen in zuidoostelijke richting naar het begrazingsgebied. Daar cirkelden de vogels om vervolgens in zuidoostelijke richting te verdwijnen. Er werd geteld tot 15.00 uur en in totaal werden 102 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.
De telpost werd weer bemand om 18.05 uur. Er stond nog steeds een noordwestelijke wind kracht 2. Het was half bewolkt en de temperatuur varieerde van 23 tot 19 graden. Er vlogen niet veel vogels en 4 Watersnippen vormden een mager hoogtepuntje. Er werd geteld tot 21.00 uur en we kwamen niet veel verder dan 15 vogels verdeeld over 5 soorten.

12-08-2009

Woensdag is vanwege slecht weer overdag niet geteld. Om 17.00 uur werd ondanks regen de telpost toch bemand. Er stond een westelijke wind kracht 1. Zoals gezegd nog steeds regen en het was 19 graden. Er werd geteld tot 20.00 uur, door Marc Gottenbos, en dit zijn de resultaten: 1 Blauwe Reiger, 1 Goudplevier, 2 Holenduiven en 5 Boerenzwaluwen. Een vos die zich liet zien maakte het nog enigszins de moeite waard.

Juveniele Bruine Kiekendief ©Ron van Rossum
Juveniele Bruine Kiekendief ©Ron van Rossum
Ooievaars ©Ron van Rossum
Ooievaars ©Ron van Rossum

13-08-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en pas na 14.00 uur kwamen er gaten in de bewolking. Bij aanvang van de telling was het 16 graden en op de middag steeg de temperatuur naar 23 graden. De hele dag stond er een noordwestelijke wind die varieerde van kracht 1 tot 2. Een nieuwe Tapuit werd waargenomen. Meest getelde vogel van de dag was de Huiszwaluw met 211 exemplaren. De Boerenzwaluwen volgde op de tweede plaats met 117 exemplaren. Er werd geteld tot 21.00 uur en in totaal konden 398 vogels, verdeeld over 17 soorten, worden genoteerd.

14-08-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwestelijke wind die niet verder kwam dan een kracht 1. Het bleef de hele dag licht tot half bewolkt. De ochtend begon met 16 graden en in de middag steeg de temperatuur naar 26 graden. Om 9.14 uur werd een Geelpootmeeuw waargenomen, de tweede van dit seizoen. Om 10.40 uur werden 2 Wespendieven op trek gezien. Later om 11.15 uur werden nog 2 Wespendieven geteld. Een groep van 15 Ooievaars werd op grote hoogte gezien om 13.58 uur. De Huiszwaluwen waren weer in de meerderheid met 190 exemplaren. Verder nog 18 Boerenzwaluwen en 7 Oeverzwaluwen. 2 Zomertortels konden worden bijgeschreven. Om 17.10 uur werd een derde kalenderjaar mannelijke Bruine Kiekendief gezien. Er werd geteld tot 20.35 uur en in totaal zijn 314 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Vrouw Wespendief met raat ©Toy Janssen
Vrouw Wespendief met raat ©Toy Janssen
Visarend ©Willie de Vries
Visarend ©Willie de Vries

15-08-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 06.00 uur. Er stond de hele dag een zuidwestelijke wind die varieerde van kracht 1 tot 3. Het was de hele dag licht bewolkt maar er hing vrijwel de hele telling een sluier bewolking. Het bleef erg rustig vandaag ondanks redelijke omstandigheden. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 12.35 uur. 52 Grauwe Ganzen trokken in zuidelijke richting voorbij de telpost. Wederom de beste aantallen voor de Huiszwaluw (80). Verder werden 15 Boerenzwaluwen, 10 Oeverzwaluwen en 5 Gierzwaluwen geteld. Een tweede kalenderjaar vrouwelijke Blauwe Kiekendief verscheen op de telpost om 15.33 uur. Dit is de vroegste Blauwe Kiekendief ooit voor onze telpost. Dit stond op 16 augustus en dit was in 2003 en 2007. Er werd geteld tot 16.00 uur en in totaal werden 229 exemplaren verdeeld over 18 soorten geteld.

16-08-2009

Zondag werd begonnen met tellen om 06.00 uur. De wind kwam uit zuidwestelijke richting en kwam niet verder dan een kracht 1. De ochtend begon met blauwe lucht maar al snel trok het dicht. Het duurde tot 13.00 uur voordat er gaten in de bewolking kwamen maar daarna ontstonden mooie stapelwolken. De temperatuur liep op tot 24 graden. Van de telpost Brobbelbies Zuid kwam een melding van een Visarend die daar ter plekke zat. De vogel heeft waarschijnlijk overnacht in de Maashorst en vertrok later op de ochtend. Wij hebben deze vogel helaas niet gezien. Een juveniele Bruine Kiekendief kon worden genoteerd om 8.47 uur. Om 11.58 uur konden wij ook een Visarend noteren. Dit was duidelijk een juveniele vogel, de vogel vloog recht voor de telpost op hoogte in zuidelijke richting. Een juveniele Wespendief werd gezien om 10.00 uur. Om 13.35 uur werd nog een solitaire Wespendief gezien en om 15.30 uur werden 4 Wespendieven op grote hoogte waargenomen. Een vrouwelijke Wespendief werd met een raat gezien toen ze vlak voorbij de telpost vloog. De vogel leek door te vliegen tot voorbij Nistelrode en broed dus waarschijnlijk niet in de Maashorst. Iets later werd nog een vrouwelijke Wespendief gezien die wegvloog richting de Kanonsberg. Een Boomvalk werd op grote hoogte gezien toen hij strak in zuidelijke richting over de telpost vloog. 5 Kruisbekken kwamen luid roepend uit noordelijke richting aangevlogen en streken merkwaardig genoeg in de maïs neer. 45 Huiszwaluwen, 3 Oeverzwaluwen, 34 Boerenzwaluwen en 3 Gierzwaluwen werden genoteerd. De Blauwe Kiekendief van gisteren was ook vandaag nog aanwezig en werd regelmatig jagend gezien. Er werd geteld tot 17.00 uur en in totaal werden 178 vogels verdeeld over 22 soorten genoteerd.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet      
02. Blauwe Reiger 31. Putter      
03. Grauwe Gans 32. Buizerd      
04. Boomvalk 33. Goudplevier      
05. Watersnip 34. Wulp      
06. Groenpootruiter 35. Zwarte Ooievaar      
07. Witgat 36. Visdief      
08. Kokmeeuw 37. Wilde Eend      
09. Stormmeeuw 38. Blauwe Kiekendief      
10. Kleine Mantelmeeuw 39. Sperwer      
11. Holenduif 40. Visarend      
12. Zomertortel 41. Zilvermeeuw      
13. Koekoek 42. Tapuit      
14. Gierzwaluw 43. Spreeuw      
15. Oeverzwaluw 44. Ringmus      
16. Boerenzwaluw 45. Kruisbek      
17. Huiszwaluw 46. Ooievaar      
18. Boompieper        
19. Graspieper        
20. Tjiftjaf        
21. Groenling        
22. Rietgors        
23. Nijlgans        
24. Wespendief        
25. Bruine Kiekendief        
26. Regenwulp        
27. Geelpootmeeuw        
28. Gele Kwikstaart        
29. Witte Kwikstaart        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

Nieuwe dagrecords in 2009:

  1. 11-08-2009 4 Zwarte Ooievaars (evenaring dagrecord)