Week 1 (1 aug - 9 aug)

01-08-2009

De stellingen zijn weer ingenomen na de marathon telling van vorig jaar. De keet is opgeknapt en voorzien van een nieuwe verflaag. Vandaag werd het startschot gegeven om 5.38 uur in de ochtend. Het duurde tot 6.15 voordat de eerste vogels genoteerd konden worden. Dit jaar werden het 4 Kleine Mantelmeeuwen. De weersomstandigheden waren niet verkeerd maar in de ochtend was het flink bewolkt. De wind, die niet verder kwam dan een kracht 2, kwam eerst uit noordwestelijke richting en draaide via noord naar het zuidoosten. In de ochtend was het fris met maar 10 graden maar tegen de middag werd het 22 graden. 2 Graspiepers kwamen op redelijke hoogte voorbij en vlogen strak zuid. Een Groenpootruiter werd gehoord terwijl een Oranje Luzernevlinder op de foto werd gezet. De vogel vloog niet kort daarna recht over de telpost. Ook werden een Watersnip en een Witgatje gezien. In de middag werden 3 Boomvalken op grote hoogte gezien die strak richting het zuiden vlogen. Ook werden we de hele dag vermaakt met verschillende lokale Boomvalken. Een Koekoek streek neer in een struik om daarna zijn weg te vervolgen. De Gierzwaluwen zullen wel een heel eind op zijn getuige de resultaten van andere telposten de afgelopen week. Toch wisten we vandaag nog 127 Gierzwaluwen op de lijst te krijgen. Ondanks de lage aantallen vogels werd het een hele aangename dag. Er werden 269 vogels geteld verdeeld over 24 soorten. De mogelijkheden van invoeren zijn uitgebreid op trektellen.nl. We voeren nu de aantallen per uur in, door de optie "Alle details" te kiezen kun je nu de aantallen per uur zien.

De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009

02-08-2009

Vanwege heftige regen is in de ochtend niet geteld. Om 10.30 uur werd de telpost bemand. Er is geteld tot 21.30 uur en de hele telling bleef het zwaar bewolkt en er viel af en toe regen. Er stond een zwakke noord westen wind en het werd niet warmer dan 18 graden. Van vogels viel niet veel te bespeuren en buiten een Watersnip en een Witgatje valt er niet veel te vermelden. Er werden vandaag 35 vogels geteld verdeeld over 9 soorten.

De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009
De keet wordt geplaatst voor het telseizoen 2009

03-08-2009

Maandag is begonnen met tellen om 09.40 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een zwakke zuidelijke wind en het werd 22 graden. De eerste Wespendief op trek werd waargenomen. Verder bleef het erg rustig er is geteld tot 14.00 uur. Om 18.30 uur werd de telpost weer bemand. De wind was gedraaid naar het zuidwesten en de temperatuur schommelde rond de 22 graden. Een groepje van 8 Gele Kwikstaarten vloog strak in zuidelijke richting. In totaal werden vandaag 94 vogels geteld verdeeld over 11 soorten. We hebben van de Gemeente Landerd een publicatie bord gekregen met informatie van de telpost.

04-08-2009

Dinsdag is overdag niet geteld. Om 17.00 uur waren de eerste tellers present. Er stond een zwakke zuidwesten wind en er was bijna geen bewolking. Het was aangenaam met een temperatuur van 24 graden. De eerste Putter werd genoteerd en 36 Gierzwaluwen vlogen over. Het bleef verder rustig. In totaal werden 132 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

Oranje Luzernevlinder ©Carel van de Sanden
Oranje Luzernevlinder ©Carel van de Sanden
Publicatiebord Telpost ©Carel van de Sanden
Publicatiebord Telpost ©Carel van de Sanden

05-08-2009

Woensdag is begonnen met tellen om 06.14 en er werd doorgeteld tot 8.44 uur. Er stond geen wind en het was onbewolkt, het werd 26 graden. De eerste Nijlganzen werden genoteerd en verder bleef het erg rustig.
Om 18.30 uur werd de telpost weer bemand. Er stond een zwakke zuidoosten en het was redelijk bewolkt. De temperatuur was gestegen tot 28 graden. De eerste Wespendief op trek werd waargenomen en een Zomertortel werd genoteerd. In totaal werden vandaag 38 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

06-08-2009

Donderdag werd begonnen met tellen om 15.30 uur. Er stond een matige zuiden wind en het bleef de hele telling onbewolkt. Het was zeer warm en de temperatuur schommelde rond de 31 graden. De eerste Goudplevier vloog over en leek even te landen. De vogel zat nog gedeeltelijk in zomerkleed. Een Regenwulp werd gehoord maar kon niet gevonden worden. 2 Oranje Luzernevlinders vlogen voorbij en 9 Distelvlinders werden geteld. Een lokale Boomvalk werd jagend gezien en verder bleef het rustig. In totaal werden 29 vogels geteld verdeeld over 8 soorten.

Regenwulp ©Ron van Rossum
Regenwulp ©Ron van Rossum
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

07-08-2009

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.00 uur, de telling duurde tot 19.30 uur. Er stond een zwakke zuidoostelijke wind en de hele dag was er sluier bewolking aanwezig. Het werd 31 graden op de middag. 2 Wespendieven kwamen op grote hoogte voorbij en waren duidelijk op trek. Een Regenwulp kwam recht op de telpost aangevlogen. 6 Boompiepers werden genoteerd en 33 Gierzwaluwen werden gezien. 6 lokale Wespendieven waren veelvuldig aan het roepen en vlinderen. We zien dit gedrag ieder jaar rond deze tijd. Het is een teken dat ze niet lang meer aanwezig zullen zijn. Leukste waarneming van de dag was een Geelpootmeeuw, dit is pas de 2de ooit. De plaatselijke Boomvalken lieten zich vaak zien. In totaal werden vandaag 127 vogels geteld verdeeld over 14 soorten.

08-08-2009

Zaterdag is begonnen met tellen om 05.50 uur er werd geteld tot 16.00 uur. De hele dag stond er een zwakke tot matige noordwesten wind. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en het werd ongeveer 21 graden. De eerste Bruine Kiekendief werd gezien, het betrof een juveniele vogel. Een Koekoek was even ter plekke aanwezig waarna hij zijn reis voortzette. 2 Buizerden vlogen op grote hoogte over. Een Wulp en 2 Witgatjes konden worden bijgeschreven. Verder bleef het weer rustig. In Totaal werden 158 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

09-08-2009

Zondag is begonnen met tellen om 05.50 uur en wederom is geteld tot 16.00 uur. Er stond een zwakke noordwesten wind en de ochtend was vrijwel geheel bewolkt. In de middag trok het iets open en de temperatuur liep op tot een aangename 27 graden. Ook vandaag niet veel vogels en de Kokmeeuwen waren in de meerderheid met 57 exemplaren. Leukste waarneming was een Koninginnepage. In totaal werden 86 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2009:

Statistieken
01. Aalscholver 30. Kleine Karekiet      
02. Blauwe Reiger 31. Putter      
03. Grauwe Gans 32. Buizerd      
04. Boomvalk 33. Goudplevier      
05. Watersnip 34. Wulp      
06. Groenpootruiter        
07. Witgat        
08. Kokmeeuw        
09. Stormmeeuw        
10. Kleine Mantelmeeuw        
11. Holenduif        
12. Zomertortel        
13. Koekoek        
14. Gierzwaluw        
15. Oeverzwaluw        
16. Boerenzwaluw        
17. Huiszwaluw        
18. Boompieper        
19. Graspieper        
20. Tjiftjaf        
21. Groenling        
22. Rietgors        
23. Nijlgans        
24. Wespendief        
25. Bruine Kiekendief        
26. Regenwulp        
27. Geelpootmeeuw        
28. Gele Kwikstaart        
29. Witte Kwikstaart        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2009:

Nieuwe dagrecords in 2009: