Week 17 (17 nov -23 nov)

17-11-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.29 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt met een zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur schommelde tussen de 2 en 9 graden. De Ganzen zijn eindelijk in beweging gekomen en vandaag werd voor het eerst Ganzen trek van betekenis waargenomen. De Grauwe Ganzen waren in de meerderheid en de aantallen waren zelfs goed voor een nieuw dagrecord. Dit zijn de uur totalen: 7:29-8u 131, 8-9u 630, 9-10u 399, 10-11u 367, 11-12u 637, 12-13u 192, 13-14u 103, 14-15u 41, 15-16u 37 en 16-17u 16, in totaal werden 2535 Grauwe Ganzen geteld. Daarnaast werden 807 Kolganzen, 16 Rietganzen en 44 Nijlganzen geteld, vrijwel alle Ganzen vlogen in westelijke richting. Tussen de Ganzen werden nog 3 Smienten en een Pijlstaart gezien, dit zijn schaarse soorten voor de telpost. Niet alleen de Ganzen vlogen goed vandaag ook andere vogels kwamen in redelijke aantallen door. 1002 Houtduiven, 269 Kramsvogels en 95 Kauwen werden genoteerd. Een late Grote Gele Kwikstaart werd gezien. Er kon ook een nieuw dagrecord genoteerd worden voor de Putter (24). In totaal werden vandaag 5367 vogels geteld verdeeld over 36 soorten.

Stormmeeuw ©Toy Janssen
Stormmeeuw ©Toy Janssen
Kleine zwaan ©Toy Janssen
Kleine zwaan ©Toy Janssen

18-11-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.37 uur. Het was zwaar bewolkt en het regende veelvuldig. Er stond een matige zuidwesten wind en het werd niet warmer dan 7 graden. Een hele rustige dag op de telpost. De Kramsvogels waren in de meerderheid met 39 vogels, dit zegt iets over de aantallen. Hoogtepunt was de soep die werd uitgeserveerd door Tiny en Riet van Boekel. Vanaf 14.00 uur werden geen vogels meer geteld. In totaal werden vandaag 163 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

19-11-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 07.32 uur. Het bleef de hele dag zwaar bewolkt en er stond een matige tot krachtige westen wind. Het werd niet warmer dan 9 graden. Een groep van 140 Barmsijzen werd waargenomen boven de linker bosrand. Waarschijnlijk ging het hier om Grote Barmsijzen maar de afstand was te groot om dit zeker vast te kunnen stellen. We hebben ze daarom als Barmsijs spec genoteerd. Dit is wel een nieuw dagrecord voor de Barmsijs. Een Slechtvalk werd gezien rond het middaguur, verder werden nog een Havik en een Sperwer genoteerd. 15 Kleine Zwanen werden in 2 groepjes (11 en 4) gezien. De Houtduiven zorgden voor de aantallen, 681 vogels vlogen in noordelijke richting en 27 in zuidelijke richting. In totaal werden vandaag 1350 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Toendrarietganzen ©Toy Janssen
Winter op de telpost ©Toy Janssen
Winter op de telpost ©Toy Janssen

20-11-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt en in de ochtend regende het. Er stond een krachtige tot stormachtige wind uit westelijke richting die later naar het noordwesten draaide. De temperatuur bleef de hele dag rond de 9 graden. Opnieuw Barmsijzen, een groep van 45 en een groep van 22 vogels werd gezien. Ook nu was de afstand te groot om te zien of het Grote of Kleine Barmsijzen waren, ze zijn dus als Barmsijs spec genoteerd. Een Slechtvalk werd rond het middaguur gezien. verder bleef het rustig, in totaal werden 249 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

21-11-2008

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was de hele dag zwaar bewolkt met af en toe hagel en regenbuien. Er stond een storm met uitschieters naar windkracht 8 uit noordwestelijke richting. De temperatuur kwam niet boven de 6 graden. Vanwege de storm werd het meeste van de dag in de keet doorgebracht. Deze stond op zijn huisvesten te schudden in de storm en af en toe leek het verkeerd te gaan. Enige hoogtepuntje vandaag was een vrouwtje Blauwe Kiekendief die voor de telpost jaagde, dit was een lokale vogel en is daarom niet opgeschreven. 8 Kleine Zwanen vochten op hoogte tegen de sterke wind. Na 11.30 uur werden geen vogels meer gezien. Er werden vandaag niet meer dan 63 vogels geteld verdeeld over 10 soorten.

Winter op de telpost ©Toy Janssen
Winter op de telpost ©Toy Janssen
Winter op de telpost ©Toy Janssen
Winter op de telpost ©Toy Janssen

22-11-2008

Zaterdag werd begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was half tot zwaar bewolkt en af en toe viel er een bui. Er stond een matige noordwesten wind. Het bleef de hele dag koud en de temperatuur schommelde tussen de 0 en 3 graden. Er vlogen redelijke aantallen Ganzen: 101 Rietganzen, 314 Kolganzen en 183 Grauwe Ganzen. 11 Kleine Zwanen konden worden toegevoegd aan de lijst. 18 Barmsijzen spec werden bijgeschreven, nooit eerder hebben we aantallen gezien zoals deze week. Ook in de rest van Nederland worden grote aantallen Barmsijzen geteld. In totaal werden vandaag 972 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

23-11-2008

Zondag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was licht bewolkt maar in de loop van de ochtend nam de bewolking stevig toe. Vanaf 14.10 begon het te sneeuwen en dit bleef de rest van de telling zo. Het stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting die later naar het zuiden draaide. Bij aankomst op de telpost vroor het -1 graad, de temperatuur kwam niet verder dan 1 graad vandaag. Opnieuw leuke aantallen Barmsijzen, een groep van 110 en 80 vogels werd gezien. De groep van 110 passeerde de keet op enkele meters. Ook deze vogels werden als spec opgeschreven, 190 Barmsijzen is een nieuw dagrecord. We hebben deze week al 415Barmsijzen geteld, nooit eerder zijn bij ons deze aantallen gezien. 26 Kleine Zwanen werden geteld in 4 groepjes (3-6-10-7). 13 Goudplevieren werden genoteerd, verder bleef het rustig. Zoals gezegd begon het na 14.10 te sneeuwen, omstreeks 15.00 uur was het compleet wit rondom de telpost. Vandaag werden in totaal 688 vogels geteld verdeeld over 24 soorten. We beginnen morgen aan de laatste week van het seizoen, we moeten nog even doorbijten. De marathon telling is tot nu toe een succes geworden. In totaal hebben we nu 1427:44 geteld, een gigantisch aantal. In deze uren werden 427644 vogels geteld verdeeld over 137 soorten. Volgende week zondag (30-11-08) wordt de marathon telling op passende wijze om 15.00 uur afgesloten. Iedereen is uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Gekraagde Roodstaart 61. Zwarte Wouw 91. Geelgors 121. Roek
02. Grote Zilverreiger 32. Paapje 62. Grauwe Kiekendief 92. Pijlstaart 122. Europese Kanarie
03. Blauwe Reiger 33. Tapuit 63. Visarend 93. Noordse Kwikstaart 123. Klapekster
04. Nijlgans 34. Kruisbek 64. Slechtvalk 94. Havik 124. Kleine Rietgans
05. Bergeend 35. Rietgors 65. Morinelplevier 95. Smelleken 125. Beflijster
06. Wintertaling 36. Grauwe Gans 66. Bonte Strandloper 96. Kemphaan 126. Appelvink
07. Kuifeend 37. Casarca 67. Groene Specht 97. Merel 127. Knobbelzwaan
08. Wilde Eend 38. Buizerd 68. Grote Bonte Specht 98. Zwartkop 128. Goudhaan
09. Wespendief 39. Goudplevier 69. Oeverzwaluw 99. Ortolaan 129. Pontische Meeuw
10. Rode Wouw 40. Kievit 70. Duinpieper 100. Gaai 130. Kraanvogel
11. Bruine Kiekendief 41. Watersnip 71. Grasmus 101. Grote Canadese Gans 131. Pestvogel
12. Sperwer 42. Regenwulp 72. Grauwe Gans 102. Roodkeelpieper 132. Fuut
13. Boomvalk 43. Bosruiter 73. Groenpootruiter 103. Sijs 133. Zwarte Kraai
14. Wulp 44. Heggenmus 74. Bosrietzanger 104. Rietgans 134. Halsbandparkiet
15. Witgat 45. Grote Lijster 75. Lepelaar 105. IJsgors 135. Kleine Zwaan
16. Kokmeeuw 46. Kleine Karekiet 76. Blauwe Kiekendief 106. Keep 136. Grote Zaagbek
17. Stormmeeuw 47. Tjiftjaf 77. Torenvalk 107. Ekster 137. Smient
18. Kleine Mantelmeeuw 48. Fitis 78. Zwarte Ruiter 108. Kolgans  
19. Zilvermeeuw 49. Koolmees 79. Oeverloper 109. Veldleeuwerik  
20. Visdief 50. Spreeuw 80. Kleine Bonte Specht 110. Houtduif  
21. Holenduif 51. Huismus 81. Tuinfluiter 111. Velduil  
22. Zomertortel 52. Ringmus 82. Pimpelmees 112. Kramsvogel  
23. Gierzwaluw 53. Vink 83. Scholekster 113. Koperwiek  
24. Boomleeuwerik 54. Groenling 84. Zwarte Specht 114. Staartmees  
25. Boerenzwaluw 55. Putter 85. Kanoet 115. Barmsijs  
26. Huiszwaluw 56. Kneu 86. Koekoek 116. Grote Pieper  
27. Boompieper 57. Grote Gele Kwikstaart 87. Roodpootvalk 117. Waterpieper  
28. Graspieper 58. Krakeend 88. Draaihals 118. Zwarte Roodstaart  
29. Gele Kwikstaart 59. Zwarte Ooievaar 89. Zanglijster 119. Roodborsttapuit  
30. Witte Kwikstaart 60. Ooievaar 90. Kauw 120. Zwarte Mees  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart
 7. 26-10-2008 Pontische Meeuw
 8. 31-10-2008 Pestvogel
 9. 08-11-2008 Grote Zaagbek

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7.946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken
 32. 07-10-2008 44.387 Vinken
 33. 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
 34. 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
 35. 07-10-2008 18 Heggenmussen
 36. 07-10-2008 950 Kneuen
 37. 07-10-2008 146 Rietgorzen
 38. 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
 39. 08-10-2008 1.213 Zanglijsters
 40. 08-10-2008 70 Pimpelmezen
 41. 09-10-2008 102 Pimpelmezen
 42. 10-10-2008 170 Pimpelmezen
 43. 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
 44. 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
 45. 14-10-2008 2 Goudhaantjes
 46. 14-10-2008 41 Koolmezen
 47. 17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
 48. 17-10-2008 50 Boomleeuweriken
 49. 17-10-2008 3.263 Kramsvogels
 50. 18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
 51. 18-10-2008 2 Appelvinken
 52. 20-10-2008 109 Zwarte Mezen
 53. 22-10-2008 89 Boomleeuweriken
 54. 26-10-2008 1 Pontische Meeuw
 55. 26-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)
 56. 31-10-2008 250 Kraanvogels
 57. 31-10-2008 2 Pestvogels
 58. 02-11-2008 5 Blauwe Kiekendieven
 59. 02-11-2008 2.304 Kieviten
 60. 02-11-2008 16.928 Houtduiven
 61. 08-11-2008 2 Grote Zaagbekken
 62. 09-11-2008 23 Putters
 63. 17-11-2008 2535 Grauwe Ganzen
 64. 17-11-2008 24 Putters
 65. 19-11-2008 140 Barmsijzen
 66. 23-11-2008 190 Barmsijzen