Week 13 (20 okt - 26 okt)

20-10-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was vandaag licht bewolkt en er stond een matige tot krachtige zuiden wind. Het werd 15 graden. Redelijke aantallen vandaag en de Vinken waren in de meerderheid met 3319 exemplaren. 2 Grote Zilverreigers konden worden toegevoegd aan het goede aantal van dit seizoen. We zitten nu op 27 Grote Zilverreigers, dit is een nieuw jaarrecord. Maar liefst 4 Smellekens werden geteld. verder nog 22 Sperwers, 14 Buizerden en 1 Slechtvalk. De Slechtvalk was een juveniele vogel en de vogel gaf op zeer korte afstand een mooie show weg. Vandaag werd het dagrecord voor de Zwarte Mees verbroken, 109 exemplaren vlogen hoog over de telpost. Soms zelfs in groepen van 20 vogels. Goede aantallen werden geteld voor de Veldleeuwerik (530), Graspieper (393) en Kneu (218). Vandaag werden in totaal 5922 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

Rode wouw ©Toy Janssen
Rode wouw ©Toy Janssen
Kievit ©Toy Janssen
Kievit ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Slechtvalk ©Marc Gottenbos

21-10-2008

Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.45 uur. In de voormiddag regende het maar in de middag werd het droger met af en toe een bui. Er stond een matige zuidwesten wind die koud aanvoelde. Het werd niet warmer dan 14 graden. Vanwege de weersomstandigheden geen drukke dag op de telpost. 407 Vinken konden worden toegevoegd aan de lijst. 5 Grote Zilverreigers maakten de dag nog enigszins de moeite waard. De vogels kwamen over in een groep van 4 en een solitaire vogel. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden vandaag 1542 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

22-10-2008

Woensdag werd begonnen met tellen om18.38 uur. Het was overwegend half bewolkt en er stond een matige zuidwesten wind. Het werd niet warmer dan 11 graden. Het werd een dag met goede aantallen en soorten. Een Rode Wouw werd gezien om 10.27 uur, een adult mannetje Blauwe Kiekendief kwam door om 12.15 uur. Verder nog 28 Sperwers, 5 Buizerden en 1 Torenvalk. De Vinken lijken nog lang niet op te zijn en vandaag werden 12111 Vinken geteld!! Dit zijn de aantallen per uur: (8-9) 197, (9-10) 1069, (10-11) 2720, (11-12) 3861, (12-13) 2967, (13-14) 966, (14-15) 300 en (15-16) 29. De Spreeuwen beginnen nu in aantal toe te nemen en vandaag werden grote groepen gezien wat leidde tot een dagtotaal van 7351 Spreeuwen, dit is de op één na beste telling voor de Spreeuw van de telpost (beste 8875 op 20-10-2002). Goede aantallen voor de Veldleeuwerik (1890), Kneu (264), Graspieper (645), Houtduif (2655) en Rietgors (101). Voor de Boomleeuwerik kon een nieuw dagrecord in de boeken worden gezet. Vandaag werden 89 Boomleeuweriken geteld, 41 exemplaren kwamen over in 1 groep. De Roeken beginnen ook te komen en er werden 26 vogels geteld. Vandaag zijn in totaal 25896 vogels geteld verdeeld over 41 soorten.

23-10-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.45 uur. De ochtend begon met lichte bewolking die later helemaal oploste. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richting. Het werd vandaag maar 12 graden. Goede aantallen vandaag en we zijn de 300.0000 vogels gepasseerd. De Veldleeuweriken deden het erg goed, regelmatig trokken groepen van 50-80 vogels over de bosranden voorbij. Op het eind van de telling waren er 4265 Veldleeuweriken genoteerd. Ook werden 33 Boomleeuweriken geteld. De Vinken blijven nog steeds in goede aantallen komen, vandaag werden er 6101 geteld. We zitten nu over de 150.000 Vinken!! Tussen de Vinken zaten veel Kepen, door slechte lichtomstandigheden konden er maar 325 geteld worden. Dit moeten er zeker meer geweest zijn. Ook goede aantallen Sperwers, in totaal werden 45 vogels gezien, dit is de op één na beste telling voor de Sperwer van de telpost (beste 72 ex. 26-10-2006). Verder nog 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendieven, 20 Buizerden en 2 Smellekens. De Houtduiven zien we nu in grotere groepen en vandaag zijn er 3121 geteld. in totaal zijn vandaag 16573 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.

Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Kneu ©Toy Janssen
Kneu ©Toy Janssen
Kneu ©Toy Janssen
Kneu ©Toy Janssen

24-10-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.45 uur. Het was in de ochtend zwaar bewolkt en na 12.00 uur ontstonden er lange perioden met regen. Er stond een matige zuiden wind, het werd niet warmer dan 10 graden. Ondanks het slechte weer vlogen er in de ochtend nog redelijke aantallen vogels. 2261 Veldleeuweriken werden geteld en ook 2052 Vinken konden genoteerd worden. Een groep van 20 Kruisbekken kwam op korte afstand over de telpost. De Spreeuwen kwamen in vele kleine groepjes door, zo konden 1604 vogels bijgeschreven worden. Na 12.00 uur viel de trek compleet stil. Er werden vandaag 7342 vogels geteld verdeeld over 35 soorten.

25-10-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.40 uur. De ochtend begon met mist maar deze klaarde al snel op en het werd helder met zonneschijn. Later op de middag ontstond er meer bewolking. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Bij aanvang van de telling was het 1 graad, later liep de temperatuur op naar 14 graden. De Buizerd trek leek in de middag even op gang te komen. Verschillende belletjes werden waargenomen maar het zette niet echt door. Uiteindelijk konden 44 Buizerden genoteerd worden. 3 vrouwtjes Blauwe Kiekendieven werden gezien, 1 ex 8.02, 1 ex 8.27 en 1 ex om 11.35. ook werden nog 15 Sperwers geteld. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1801 vogels. De Veldleeuweriken deden het ook niet verkeerd met 1186 vogels. De Vinken lijken nu toch echt op te zijn en vandaag werden (ondanks redelijke omstandigheden) maar 442 Vinken geteld. Vandaag zijn in totaal 5500 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

Veldleeuwerik ©Ron van Rossum
Veldleeuwerik ©Ron van Rossum
Watersnip ©Ron van Rossum
Watersnip ©Ron van Rossum
Spreeuw ©Toy Janssen
Spreeuw ©Toy Janssen

26-10-2008

Zondag is begonnen met tellen om 06.45 uur. Het was in de ochtend zwaar bewolkt en dit bleef zo de hele dag. Na 14.30 uur begon het te regenen en het regende nog steeds op het eind van de telling. Er stond een harde tot krachtige zuidwesten wind. Het werd niet warmer dan 12 graden. Niet veel vogels vandaag maar toch wel een aantal waarnemingen die het de moeite waard maakte. Een adulte Pontische Meeuw werd gezien om 14.15 uur. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. 4 Blauwe Kiekendieven werden waargenomen, adult man 7.15, adult man 10.37 en 2vrouwtjes om 11.10 uur. Dit is overigens een evenaring van het dagrecord van 25-10-2001. Een Smelleken werd tijdens de regen periode gezien vanuit de keet. Het valkje probeerde een kneu te pakken om daarna door te vliegen. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Vandaag zijn in totaal 1637 vogels geteld verdeeld over 31 soorten. We zitten nu totaal op 339.656 vogels en 1157:22 teluren!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 28. Graspieper 55. Putter 82. Pimpelmees 109. Veldleeuwerik
02. Grote Zilverreiger 29. Gele Kwikstaart 56. Kneu 83. Scholekster 110. Houtduif
03. Blauwe Reiger 30. Witte Kwikstaart 57. Grote Gele Kwikstaart 84. Zwarte Specht 111. Velduil
04. Nijlgans 31. Gekraagde Roodstaart 58. Krakeend 85. Kanoet 112. Kramsvogel
05. Bergeend 32. Paapje 59. Zwarte Ooievaar 86. Koekoek 113. Koperwiek
06. Wintertaling 33. Tapuit 60. Ooievaar 87. Roodpootvalk 114. Staartmees
07. Kuifeend 34. Kruisbek 61. Zwarte Wouw 88. Draaihals 115. Barmsijs
08. Wilde Eend 35. Rietgors 62. Grauwe Kiekendief 89. Zanglijster 116. Grote Pieper
09. Wespendief 36. Grauwe Gans 63. Visarend 90. Kauw 117. Waterpieper
10. Rode Wouw 37. Casarca 64. Slechtvalk 91. Geelgors 118. Zwarte Roodstaart
11. Bruine Kiekendief 38. Buizerd 65. Morinelplevier 92. Pijlstaart 119. Roodborsttapuit
12. Sperwer 39. Goudplevier 66. Bonte Strandloper 93. Noordse Kwikstaart 120. Zwarte Mees
13. Boomvalk 40. Kievit 67. Groene Specht 94. Havik 121. Roek
14. Wulp 41. Watersnip 68. Grote Bonte Specht 95. Smelleken 122. Europese Kanarie
15. Witgat 42. Regenwulp 69. Oeverzwaluw 96. Kemphaan 123. Klapekster
16. Kokmeeuw 43. Bosruiter 70. Duinpieper 97. Merel 124. Kleine Rietgans
17. Stormmeeuw 44. Heggenmus 71. Grasmus 98. Zwartkop 125. Beflijster
18. Kleine Mantelmeeuw 45. Grote Lijster 72. Grauwe Gans 99. Ortolaan 126. Appelvink
19. Zilvermeeuw 46. Kleine Karekiet 73. Groenpootruiter 100. Gaai 127. Knobbelzwaan
20. Visdief 47. Tjiftjaf 74. Bosrietzanger 101. Grote Canadese Gans 128. Goudhaan
21. Holenduif 48. Fitis 75. Lepelaar 102. Roodkeelpieper 129. Pontische Meeuw
22. Zomertortel 49. Koolmees 76. Blauwe Kiekendief 103. Sijs  
23. Gierzwaluw 50. Spreeuw 77. Torenvalk 104. Rietgans  
24. Boomleeuwerik 51. Huismus 78. Zwarte Ruiter 105. IJsgors  
25. Boerenzwaluw 52. Ringmus 79. Oeverloper 106. Keep  
26. Huiszwaluw 53. Vink 80. Kleine Bonte Specht 107. Ekster  
27. Boompieper 54. Groenling 81. Tuinfluiter 108. Kolgans  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart
 7. 26-10-2008 Pontische Meeuw

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken
 32. 07-10-2008 44387 Vinken
 33. 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
 34. 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
 35. 07-10-2008 18 Heggenmussen
 36. 07-10-2008 950 Kneuen
 37. 07-10-2008 146 Rietgorzen
 38. 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
 39. 08-10-2008 1213 Zanglijsters
 40. 08-10-2008 70 Pimpelmezen
 41. 09-10-2008 102 Pimpelmezen
 42. 10-10-2008 170 Pimpelmezen
 43. 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
 44. 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
 45. 14-10-2008 2 Goudhaantjes
 46. 14-10-2008 41 Koolmezen
 47. 17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
 48. 17-10-2008 50 Boomleeuweriken
 49. 17-10-2008 3263 Kramsvogels
 50. 18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
 51. 18-10-2008 2 Appelvinken
 52. 20-10-2008 109 Zwarte Mezen
 53. 22-10-2008 89 Boomleeuweriken
 54. 26-10-2008 1 Pontische Meeuw
 55. 26-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)