Week 12 (13 okt - 19 okt)

13-10-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon onbewolkt met zonnige perioden later ontstond er meer bewolking. Er stond een zwakke tot matige zuiden wind. Het werd vandaag 19 graden. Het werd een aangename dag met leuke aantallen vogels. De Vinken zijn nog lang niet op en er konden 4797 vogels aan de lijst worden toegevoegd. Een Grote Zilverreiger werd gezien. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam over om 15.35 en zorgde voor veel onrust bij de lokale vogels. Verder werden nog 12 Sperwers, 8 Buizerden en 1 Smelleken geteld. Andere leuke soorten van de dag zijn 5 Kruisbekken en 2 Waterpiepers. De Veldleeuweriken beginnen nu in aantallen toe te nemen en vandaag werden 949 exemplaren geteld, ook 6 Boomleeuweriken werden gezien. De Witte Kwikstaarten (95) blijven ook nog goed doorkomen. Vandaag werden 7537 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.

Ree ©Ron van Rossum
Ree ©Ron van Rossum
Bonte strandloper ©Mervyn Roos
Bonte strandloper ©Mervyn Roos

14-10-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar al snel klaarde het op en in de middag ontstonden mooie stapelwolken. Er stond een matige zuidwesten wind die later naar het noordwesten draaide. Het werd vandaag 17 graden. Een juveniel Smelleken werd al vroeg in de ochtend waargenomen. Verder nog 14 Sperwers en 35 Buizerden. Een late Groenpootruiter vloog recht over de telpost. Minder Vinken dan gisteren vandaag konden maar 2883 vogels genoteerd worden. Leuke soorten waren 2 Grote Gele Kwikstaarten, 1 Barmsijs, 11 Kruisbekken, 2 Goudhaantjes en 9 Boomleeuweriken. Nog steeds Boerenzwaluwen, er werden 3 vogels aan de lijst toegevoegd. De Mezen blijven het ook goed doen. Vandaag werden 72 Pimpelmezen en 41 Koolmezen geteld, voor de Koolmees is dit een nieuw dagrecord. Vandaag werden in totaal 5929 vogels geteld verdeeld over 37 soorten.

15-10-2008

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.27 uur. Het was zwaar bewolkt met af en toe motregen, later begon het harder te regenen. Een matige tot krachtige wind kwam uit zuidelijke richting en draaide naar zuidwestelijke richting. Het werd vandaag 15 graden. Ondanks de slechte omstandigheden toch nog een aantal leuke soorten op de telpost. Een mooi adult mannetje Smelleken kwam voorbij gesneld om 14.15 uur. Een Witgatje vloog hoog over de telpost en werd dankzij zijn roep opgemerkt. Leuk waren 2 Grote Gele Kwikstaarten en 2 Waterpiepers. Er werden 783 Vinken geteld. Verder bleef het erg rustig op de telpost. Vandaag werden 2449 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

16-10-2008

Donderdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur. Ook vandaag was het zwaar bewolkt met af en toe regen. In de middag ontstonden onweersbuien gepaard met hagel. Er stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting die later draaide naar het noordwesten. Het werd vandaag 14 graden. Ondanks het slechte weer werden toch nog 749 Vinken geteld. Een mannetje Slechtvalk werd om 13.00 uur gezien en een vrouwtje Slechtvalk kwam voorbij om 18.30 uur. Een Klapekster viel in voor de telpost en verbleef daar korte tijd. 35 Pimpelmezen en 4 Koolmezen werden hoog boven de telpost gezien, dit geld ook voor een Goudhaantje. De Koperwieken waren vandaag in de meerderheid met 1846 vogels. Vandaag werden 3896 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

Kramsvogel ©Marc Gottenbos
Kramsvogel ©Marc Gottenbos
Kramsvogel ©Marc Gottenbos
Kramsvogel ©Marc Gottenbos
Sperwer ©Marc Gottenbos
Sperwer ©Marc Gottenbos

17-10-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.25 uur. Het was vandaag overwegend half bewolkt met af en toe een periode van regen. Er stond een zwakke noordwesten wind. Het werd vandaag 12 graden. Het werd vandaag een bijzonder leuke dag met veel vogels en soorten. De Vinken zijn weer terug en vandaag werden 8548 Vinken geteld, ook werd vandaag de 100.000ste Vink van dit seizoen geteld!! Ook leuke aantallen roofvogels: 1 vrouwtje Blauwe Kiekendief, 33 Sperwers, 11 Buizerden, 3 Smellekens en 2 Slechtvalken. Een late Boerenzwaluw werd nog gezien op het eind van de telling. Verder goede aantallen voor Kneu (654), Pimpelmees (125), Graspieper (502), Koperwiek (1791), Veldleeuwerik (2644) en Houtduif (1613). Nieuwe dagrecords werden gevestigd voor de Boomleeuwerik (50) en Grote Bonte Specht (4). In de late middag werden nog 8 Kleine Rietganzen gezien, deze soort zien we niet veel op de telpost. Ook een nieuw dagrecord voor de Kramsvogel, pas laat op de middag kwam de trek voor deze soort op gang. Dit zijn de uur aantallen: (13-14) 268, (14-15) 469, (15-16) 215, (16-17) 892, (17-18) 1180, in totaal werden 3263 Kramsvogels geteld. Het jaarrecord vogels is ook gesneuveld vandaag. Dit stond op 216.000 vogels in 2006, we zijn vandaag de 235.000 vogels gepasseerd!! Vandaag werden 20756 vogels geteld over een indrukwekkend aantal van 50 soorten.

18-10-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het was vandaag half tot zwaar bewolkt. Er stond een matige zuidwesten wind. Het werd vandaag niet warmer dan 11 graden. Wederom een dag met goede aantallen, leuke soorten en een spectaculaire zonsopkomst. De Vinken deden het niet verkeerd en de telling van vandaag hoort bij de top 5 van de telpost voor de Vink. Dit zijn de uur aantallen: (8-9) 604, (9-10) 1194, (10-11) 1735, (11-12) 3619, (12-13) 3060, (13-14) 1256 en (14-15) 174, in totaal werden 11852 Vinken geteld!! Een subadulte mannelijke Blauwe Kiekendief werd gezien om 8.33 uur. Verder werden nog 23 Sperwers, 9 Buizerden en 1 Smelleken geteld. De Koperwieken komen nu met goede aantallen door, vandaag werden 6662 Koperwieken geteld, dit is de op één na beste telling voor de Koperwiek van de telpost. De meeste exemplaren werden gezien tussen 10 en 12 uur. Op telpost De Kamperhoek werden vandaag 264.000 Koperwieken geteld, dit is een nieuw Nederlands record. Een Europese Kanarie kwam laag recht over de keet gevlogen. De laatste Europese Kanarie die we gezien hebben was in 2001. Een breed front Spreeuwen passeerde de telpost, het eind van beide kanten was niet te zien. We schatten dat dit 3000 vogels geweest zijn. 2 Appelvinken (nieuw dagrecord vlogen boven de keet tussen de Vinken. Verder goede aantallen voor Veldleeuwerik (724), Kneu (635), Houtduif (1240), Pimpelmees (47) en Graspieper (378). In totaal werden vandaag 27193 vogels geteld verdeeld over 43 soorten.

Kneuen ©Marc Gottenbos
Kneuen ©Marc Gottenbos
Smelleken ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

19-10-2008

Zondag is begonnen met tellen om 07.30 uur. De dag begon licht bewolkt maar later op de dag nam de bewolking toe. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. De temperatuur kwam niet verder dan 11 graden. Niet zo goed als de laatste 2 dagen maar toch goede aantallen en leuke soorten. Nog steeds veel Vinken en vandaag werden 7933 exemplaren geteld. We zitten dit jaar nu op 128.188 Vinken!!! Een nieuw jaarrecord. Bij aanvang van de telling werd nog een zeer late Gele Kwikstaart gezien, dit geld ook voor een late Duinpieper. Een Boerenzwaluw vloog recht over de keet. Leuke roofvogel trek vandaag, 1 vrouwtje Blauwe Kiekendief, 36 Sperwers, 10 Buizerden, 4 Smellekens en 1 Slechtvalk werden gezien. 2 Bonte Strandlopers kwamen hoog over. Een vrouwtje Zwarte Roodstaart ging even op de weg zitten voordat ze doorvloog. Een Beflijster werd gezien. verder goede aantallen voor Pimpelmees (78), Boomleeuwerik (47), Koperwiek (1153) en Graspieper (353). We hebben deze week 80.533 vogels geteld, we zitten dit seizoen nu op 275.244 vogels! In totaal zijn nu 1081:14 uren geteld. Vandaag werden 12773 vogels geteld verdeeld over 46 soorten.

Zonsondergang ©Ron van Rossum
Zonsondergang ©Ron van Rossum
Gaai ©Ron van Rossum
Gaai ©Ron van Rossum

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 28. Graspieper 55. Putter 82. Pimpelmees 109. Veldleeuwerik
02. Grote Zilverreiger 29. Gele Kwikstaart 56. Kneu 83. Scholekster 110. Houtduif
03. Blauwe Reiger 30. Witte Kwikstaart 57. Grote Gele Kwikstaart 84. Zwarte Specht 111. Velduil
04. Nijlgans 31. Gekraagde Roodstaart 58. Krakeend 85. Kanoet 112. Kramsvogel
05. Bergeend 32. Paapje 59. Zwarte Ooievaar 86. Koekoek 113. Koperwiek
06. Wintertaling 33. Tapuit 60. Ooievaar 87. Roodpootvalk 114. Staartmees
07. Kuifeend 34. Kruisbek 61. Zwarte Wouw 88. Draaihals 115. Barmsijs
08. Wilde Eend 35. Rietgors 62. Grauwe Kiekendief 89. Zanglijster 116. Grote Pieper
09. Wespendief 36. Grauwe Gans 63. Visarend 90. Kauw 117. Waterpieper
10. Rode Wouw 37. Casarca 64. Slechtvalk 91. Geelgors 118. Zwarte Roodstaart
11. Bruine Kiekendief 38. Buizerd 65. Morinelplevier 92. Pijlstaart 119. Roodborsttapuit
12. Sperwer 39. Goudplevier 66. Bonte Strandloper 93. Noordse Kwikstaart 120. Zwarte Mees
13. Boomvalk 40. Kievit 67. Groene Specht 94. Havik 121. Roek
14. Wulp 41. Watersnip 68. Grote Bonte Specht 95. Smelleken 122. Europese Kanarie
15. Witgat 42. Regenwulp 69. Oeverzwaluw 96. Kemphaan 123. Klapekster
16. Kokmeeuw 43. Bosruiter 70. Duinpieper 97. Merel 124. Kleine Rietgans
17. Stormmeeuw 44. Heggenmus 71. Grasmus 98. Zwartkop 125. Beflijster
18. Kleine Mantelmeeuw 45. Grote Lijster 72. Grauwe Gans 99. Ortolaan 126. Appelvink
19. Zilvermeeuw 46. Kleine Karekiet 73. Groenpootruiter 100. Gaai 127. Knobbelzwaan
20. Visdief 47. Tjiftjaf 74. Bosrietzanger 101. Grote Canadese Gans 128. Goudhaan
21. Holenduif 48. Fitis 75. Lepelaar 102. Roodkeelpieper  
22. Zomertortel 49. Koolmees 76. Blauwe Kiekendief 103. Sijs  
23. Gierzwaluw 50. Spreeuw 77. Torenvalk 104. Rietgans  
24. Boomleeuwerik 51. Huismus 78. Zwarte Ruiter 105. IJsgors  
25. Boerenzwaluw 52. Ringmus 79. Oeverloper 106. Keep  
26. Huiszwaluw 53. Vink 80. Kleine Bonte Specht 107. Ekster  
27. Boompieper 54. Groenling 81. Tuinfluiter 108. Kolgans  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken
 32. 07-10-2008 44387 Vinken
 33. 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
 34. 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
 35. 07-10-2008 18 Heggenmussen
 36. 07-10-2008 950 Kneuen
 37. 07-10-2008 146 Rietgorzen
 38. 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
 39. 08-10-2008 1213 Zanglijsters
 40. 08-10-2008 70 Pimpelmezen
 41. 09-10-2008 102 Pimpelmezen
 42. 10-10-2008 170 Pimpelmezen
 43. 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
 44. 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
 45. 14-10-2008 2 Goudhaantjes
 46. 14-10-2008 41 Koolmezen
 47. 17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
 48. 17-10-2008 50 Boomleeuweriken
 49. 17-10-2008 3263 Kramsvogels
 50. 18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
 51. 18-10-2008 2 Appelvinken