Week 11 (06 okt - 12 okt)

06-10-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.20 uur. Bij aanvang van de telling hing er grondmist en de bosranden waren maar net te zien. Vrij snel begon het te motregenen en dit hield aan tot ongeveer 13.00 uur. Later op de middag klaarde het op en de dag eindigde met een mooie heldere zonsondergang. Een zwakke wind draaide van noord naar zuid en het werd niet warmer dan 13 graden. Door het slechte zicht en de motregen vlogen in de ochtend niet veel vogels. Na het middaguur konden enkele Vinken en Graspiepers genoteerd worden. Om 13.20 uur vloog links van de telpost een Rode Wouw voorbij, dit is de vijfde van dit seizoen. Nog steeds geen grote aantallen maar leuk waren 2 Kruisbekken en een Grote Gele Kwikstaart. Een late Gele Kwikstaart werd ook nog gezien. De middag bleef verder rustig tot ongeveer 17.00 uur. Opeens begonnen er groepjes Graspiepers en Witte Kwikstaarten te vliegen. In korte tijd werden nog 164 Graspiepers en 38 Witte Kwikken (1 groep van 21 vogels) geteld. Om 18.50 kwam een mooie adulte mannelijke Slechtvalk recht op de telpost gevlogen. De vogel vloog strak door in zuidwestelijke richting. Vandaag werden 676 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

Vogelkers ©Marc Gottenbos
Vogelkers ©Marc Gottenbos
Kneuen ©Marc Gottenbos
Kneuen ©Marc Gottenbos

07-10-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Tot 11 uur was het geheel onbewolkt daarna werd het volledig bewolkt en er viel af en toe een buitje. De wind, kracht 2-3, kwam uit zuidelijke richting en draaide later naar het zuidoosten. Het werd vandaag 13 graden. Vroeg in de ochtend begon het al flink te vliegen. Met name in de eerste uren was er een chaotische trek. Alle soorten vlogen door elkaar en de blauwe lucht maakte het niet eenvoudig om de vogels te kunnen zien. Wel was duidelijk dat de grote meerderheid uit Vinken bestond. Deze trek nam na 9 uur in hevigheid toe en we merkten al snel dat de dichtheid van vogels vele malen groter was dan de topdag van afgelopen zaterdag. Na 11 uur nam de bewolking en de wind toe, hierdoor gingen de vogels lager vliegen. Een continue stroom van Vinken kwam over beide bosranden en ook recht boven de telpost vlogen meerdere groepen. De groepen Vinken bestonden soms uit meer dan 400 vogels. Het werd dan ook een superdag voor de Vinken op de Brobbelbies. Maar liefst 44387 Vinken werden vandaag geteld!!! Het nieuwe dagrecord van afgelopen zaterdag werd verpletterd, alleen al van 11 tot 12 uur werden 13000 Vinken geteld. Hier volgen de aantallen per uur: (7-8) 452, (8-9) 1768, (9-10) 5855, (10-11) 8270, (11-12) 13000!, (12-13) 7173, (13-14) 5626, (14-15) 1120, (15-16) 397, (16-17) 195, (17-18) 415 en (18-19) 116. Het bleef vandaag niet alleen beperkt tot Vinken. Ook andere vogelsoorten kwamen in goede aantallen overgevlogen. Nieuwe dagrecords werden geboekt voor: Rietgors (146), Grote Gele Kwikstaart (12), Witte Kwikstaart (376), Heggenmus (18) en Kneu (950). Voor de Graspieper werd met 2669 de op één na beste telling neergezet. Een groepje van 7 Kruisbekken kwam over met de zogenaamde Barmsijs roep. Dit roepje word ook wel eens op andere telposten gehoord. Een late Boompieper werd gehoord en gezien. Het werd vandaag een dag met het hoogste aantal vogels tot nu toe op de telpost. In totaal werden 54314 vogels geteld verdeeld over 42 soorten!!

08-10-2008

Woensdag werd begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon bewolkt maar later klaarde het op. Er stond een matige westen wind die later naar het zuidwesten draaide. Het werd vandaag 18 graden. Prachtige Zanglijster trek vandaag, de vogels kwamen over een breed front hoog over. Sommige zaten zo hoog dat ze nauwelijks zichtbaar waren, we hebben er zeker veel gemist. Dit zijn de uur aantallen: (8-9) 64, (9-10) 422, (10-11) 462, (11-12) 151, (12-13) 88, (13-14) 88 daarna kwamen niet veel Zanglijsters meer door. Dit is overigens een nieuw dagrecord. Ook op andere telposten ten oosten van ons werden veel Zanglijsters geteld. Ook vandaag weer goede aantallen Vinken, er konden 11310 vogels aan de lijst worden toegevoegd. Dit is de op twee na beste telling van de telpost voor de Vinken. Een Grote Pieper kwam recht over de keet om 9.15 uur. De vogel kon goed worden bekeken en ook het geluid is gehoord. Dit is pas de tweede keer dat we een Grote Pieper zien op de telpost. Een late Juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 18.40. Verder werden nog 11 Sperwers, 1 Buizerd en een Smelleken gezien. Een IJsgors verbleef korte tijd ter plaatse, dit is de tweede van het jaar. Op andere telposten in Nederland worden grote aantallen Mezen geteld, ook vandaag zagen wij (voor ons) goede aantallen Mezen. We noteerden 2 Zwarte Mezen, 70 Pimpelmezen en 1 Koolmees, voor de Pimpelmees is dit een nieuw dagrecord. Een Witgatje werd hoog boven de telpost waargenomen. De tamme Tapuit die ongeveer 2 weken bij de telpost gebivakkeerd heeft is vannacht vertrokken. Vandaag is de MILJOENSTE vogel van de telpost geteld!! Dit was om 10.42 uur en de eer viel aan een Zanglijster. Er werden vandaag 16777 vogels geteld verdeeld over 48 soorten.

Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos
Graspieper ©Marc Gottenbos
Spreeuw ©Marc Gottenbos
Spreeuw ©Marc Gottenbos

09-10-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon met grondmist maar later kwam de zon door en ontstonden mooie stapelwolken. Er stond een zwakke wind die uit zuidwestelijke richting kwam. De dag begon met 4 graden en later liep de temperatuur op naar 14 graden. De vogels blijven nog steeds aardig vliegen. De Vinken aantallen worden minder maar ze zijn nog niet op, vandaag werden 3506 Vinken geteld. Ook nog steeds goede aantallen Boerenzwaluwen voor de tijd van het jaar, 56 vogels is niet verkeerd. De Buizerden beginnen te komen en vandaag werden 44 vogels geteld. Verder werden nog 1 Bruine Kiekendief (17.58), 2 vrouwtjes Blauwe Kiekendief (samen om 18.33), 19 Sperwers, 3 Torenvalken en 1 Smelleken gezien. 3 Grote Zilverreigers werden aan de lijst toegevoegd. Andere leuke aantallen voor: Koperwiek (583), Witte Kwikstaart (153), Spreeuw (2851) en Kneu (434). Opnieuw werd het dagrecord voor de Pimpelmees verbroken, vandaag passeerden 102 Pimpeltjes de telpost. Sommige werden op wel 100 meter hoogte boven de keet gezien. Vandaag werden 9744 vogels geteld verdeeld over 46 soorten.

10-10-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.20 uur. De ochtend begon met laaghangende grondmist, later klaarde het op en ontstond er sluier bewolking. Er stond een matige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd vandaag 17 graden. Nog steeds goede aantallen, de vogels lijken nog lang niet op te zijn. Dit geld zeker voor de Vinken, vandaag kon opnieuw een hoog aantal van 8806 Vinken genoteerd worden, ook werden 135 Kepen tussen de Vinken gezien. Verder goede aantallen voor: Veldleeuwerik (850), Graspieper (615), Witte Kwikstaart (104), Zanglijster (241), Koperwiek (632), Spreeuw (971) en Kneu (324). Een late Ooievaar kon nog worden toegevoegd aan het hoge aantal van dit jaar. Net als gisteren ook vandaag 3 Grote Zilverreigers, deze soort zien we steeds vaker op de telpost. De roofvogels deden het niet verkeerd: 1 Bruine Kiekendief (12.50), 19 Sperwers, 43 Buizerden en 4 Smellekens. De eerste Waterpiepers (4) van het seizoen werden gezien. De derde keer deze week word het dagrecord voor de Pimpelmees verbroken, vandaag werden maar liefst 170 exemplaren geteld. Hoogtepunt van de dag was een Velduil die om 18.30 voorbij vloog, dit is de derde van dit seizoen. Vandaag werden 13782 vogels geteld verdeeld over 46 soorten.

Tapuit ©Marc Gottenbos
Tapuit ©Marc Gottenbos
Tapuit ©Marc Gottenbos
Tapuit ©Marc Gottenbos
Veldleeuwerik ©Marc Gottenbos
Veldleeuwerik ©Marc Gottenbos

11-10-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De ochtend begon met mist maar later brak de zon door en ontstonden mooie stapelwolken. Er stond een zwakke zuidelijke wind. Het werd vandaag 18 graden. De aantallen beginnen af te nemen. Minder Vinken vandaag, er werden vandaag (maar) 1756 exemplaren geteld. Leuk waren 2 Waterpiepers en een vrouwtje Zwarte Roodstaart, de Zwarte Roodstaart verbleef enige tijd op de telpost en zat af en toe op één van de bankjes. Vandaag 16 Sperwers, 1 manBlauwe Kiekendief, 11 Buizerden en 2 Smellekens. 1 Boerenzwaluw kon nog worden genoteerd. Vandaag werden 3290 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

Torenvalk Willie de Vries
Torenvalk Willie de Vries
Torenvalk Willie de Vries
Torenvalk Willie de Vries

12 -10-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 07.15 uur. Ook vandaag begon de ochtend met mist. Later trok deze weg maar toch werd het verder een zwaar bewolkte dag. Er stond een zwakke wind die uit zuidelijke richting kwam. Het werd vandaag 17 graden. Het lijkt alsof de Vinken nu eindelijk echt op zijn en vandaag konden maar 152 Vinken worden genoteerd. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1561 exemplaren. We hadden gisteren een vrouwtje Zwarte Roodstaart en vandaag kon een mannetje worden genoteerd. Ook deze vogel verbleef enige tijd op de telpost. 5 Sperwers, 3 Buizerden en 1 Smelleken werden gezien. Verder bleef het rustig vandaag. In totaal werden 2044 vogels geteld verdeeld over 33 soorten. Deze week zijn hoge aantallen vogels geteld, in totaal zijn 100.627 vogels geteld. Dit is ongeveer de helft van het hele seizoen tot nu toe!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 28. Graspieper 55. Putter 82. Pimpelmees 109. Veldleeuwerik
02. Grote Zilverreiger 29. Gele Kwikstaart 56. Kneu 83. Scholekster 110. Houtduif
03. Blauwe Reiger 30. Witte Kwikstaart 57. Grote Gele Kwikstaart 84. Zwarte Specht 111. Velduil
04. Nijlgans 31. Gekraagde Roodstaart 58. Krakeend 85. Kanoet 112. Kramsvogel
05. Bergeend 32. Paapje 59. Zwarte Ooievaar 86. Koekoek 113. Koperwiek
06. Wintertaling 33. Tapuit 60. Ooievaar 87. Roodpootvalk 114. Staartmees
07. Kuifeend 34. Kruisbek 61. Zwarte Wouw 88. Draaihals 115. Barmsijs
08. Wilde Eend 35. Rietgors 62. Grauwe Kiekendief 89. Zanglijster 116. Grote Pieper
09. Wespendief 36. Grauwe Gans 63. Visarend 90. Kauw 117. Waterpieper
10. Rode Wouw 37. Casarca 64. Slechtvalk 91. Geelgors 118. Zwarte Roodstaart
11. Bruine Kiekendief 38. Buizerd 65. Morinelplevier 92. Pijlstaart 119. Roodborsttapuit
12. Sperwer 39. Goudplevier 66. Bonte Strandloper 93. Noordse Kwikstaart 120. Zwarte Mees
13. Boomvalk 40. Kievit 67. Groene Specht 94. Havik 121. Roek
14. Wulp 41. Watersnip 68. Grote Bonte Specht 95. Smelleken  
15. Witgat 42. Regenwulp 69. Oeverzwaluw 96. Kemphaan  
16. Kokmeeuw 43. Bosruiter 70. Duinpieper 97. Merel  
17. Stormmeeuw 44. Heggenmus 71. Grasmus 98. Zwartkop  
18. Kleine Mantelmeeuw 45. Grote Lijster 72. Grauwe Gans 99. Ortolaan  
19. Zilvermeeuw 46. Kleine Karekiet 73. Groenpootruiter 100. Gaai  
20. Visdief 47. Tjiftjaf 74. Bosrietzanger 101. Grote Canadese Gans  
21. Holenduif 48. Fitis 75. Lepelaar 102. Roodkeelpieper  
22. Zomertortel 49. Koolmees 76. Blauwe Kiekendief 103. Sijs  
23. Gierzwaluw 50. Spreeuw 77. Torenvalk 104. Rietgans  
24. Boomleeuwerik 51. Huismus 78. Zwarte Ruiter 105. IJsgors  
25. Boerenzwaluw 52. Ringmus 79. Oeverloper 106. Keep  
26. Huiszwaluw 53. Vink 80. Kleine Bonte Specht 107. Ekster  
27. Boompieper 54. Groenling 81. Tuinfluiter 108. Kolgans  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken
 32. 07-10-2008 44387 Vinken
 33. 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
 34. 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
 35. 07-10-2008 18 Heggenmussen
 36. 07-10-2008 950 Kneuen
 37. 07-10-2008 146 Rietgorzen
 38. 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
 39. 08-10-2008 1213 Zanglijsters
 40. 08-10-2008 70 Pimpelmezen
 41. 09-10-2008 102 Pimpelmezen
 42. 10-10-2008 170 Pimpelmezen
 43. 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
 44. 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)