Week 10 (29 sep - 05 okt)

29-09-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was zwaarbewolkt met vooral in de ochtend veel regen. Er stond een matige tot krachtige zuidwesten wind. In de ochtend was het 3 graden en het kwik steeg vandaag niet verder dan 14 graden. Er was vandaag weinig trek wat waarschijnlijk wel met het weer te maken zal hebben. Vandaag voor het eerst een dag zonder Zwaluwen. Enige hoogtepuntje was een Slechtvalk die over de telpost trok. Verder werden nog 5 Sperwers en 1 Buizerd gezien. De Graspiepers waren vandaag in de meerderheid met 109 exemplaren. Andere soorten die het vermelden waard zijn een Goudplevier en 2 Watersnippen. Er zijn vandaag 397 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

Tapuit ©Toy Janssen
Tapuit ©Toy Janssen
Torenvalk ©Marc Gottenbos
Torenvalk ©Marc Gottenbos

30-09-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.40 uur. Het was vandaag zwaar bewolkt met lange perioden regen. Er stond een krachtige tot stormachtige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd vandaag niet warmer dan 14 graden. Zoals gezegd, veel regen vandaag en het is maar goed dat we een keet hebben om in te schuilen. Ondanks het weer zijn vandaag toch nog een aantal leuke waarnemingen gedaan. Zo werd om 16.22 uur een Rode Wouw gezien die vechtend tegen de wind richting het warme zuiden vloog. Een vrouwtje Slechtvalk werd gezien tussen 14 en 15 uur. In tegenstelling tot gisteren werden vandaag weer Boerenzwaluwen geteld, er konden nog 10 Boertjes worden toegevoegd aan het grote aantal van dit jaar. Verder bleef het erg rustig op de telpost, er werden vandaag 298 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

September

Dit is een beste maand geworden. We hebben vele mooie dagen gehad en de vogels werken tot nu toe goed mee met de marathon telling. We beleefden op de 13de één van de beste roofvogel trek dagen tot nu toe met maar liefst 9 Visarenden. Ook de vele Duinpiepers die overvlogen en lange tijd ter plekke aanwezig waren zorgden voor bekijks uit alle delen van Nederland. Hieronder volgen nog wat extra gegevens.

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1
2008 49 3 74 240 150 20 8 17 22 8

01-10-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 07.30 uur. Het blijft slecht weer en ook vandaag zwaar bewolkt met veel regen. Een stormachtige wind kwam uit zuidwestelijke richting. Het werd ondanks het slechte weer toch nog 15 graden. Door de weersomstandigheden wederom geen hoge aantallen vogels. De Graspiepers waren in de meerderheid met 103 exemplaren. Hoogtepunt was een Velduil die vanuit de 3 Vennen aan kwam vliegen om 9.35 uur. De vogel landde op het veldje voor de telpost. Er werd verder niet veel gezien. Vandaag werden in totaal 253 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

Velduil Marc Gottenbos
Velduil Marc Gottenbos
Blauwe reiger ©Marc Gottenbos
Blauwe reiger ©Marc Gottenbos
Aalscholvers ©Ron van Rossum
Aalscholvers ©Ron van Rossum

02-10-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.20 uur. Het was half bewolkt met af en toe flinke buien gepaard met windstoten. Er stond een matige tot krachtige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd vandaag niet warmer dan 10 graden. Ondanks het weer konden vandaag toch leuke aantallen vogels geteld worden. De Graspiepers trokken leuk en in totaal werden 481 vogels geteld. De meeste Graspiepers werden gezien tussen 9 en 11 uur. Een juveniele Slechtvalk werd gezien om 18.23 uur. Verder werden nog 6 Sperwers, 2 Buizerden en 1 Smelleken waargenomen. De Boerenzwaluwen blijven toch nog doorkomen en vandaag werden 58 vogels geteld. Ook leuke aantallen voor de Vink (247), Kruisbek (8) en de Kneu (148). Allemaal tekenen dat de najaar trek gaat beginnen. Vandaag werden 1182 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

Vroege vogels op visite bij de telpost
Vroege vogels op visite bij de telpost
Vroege vogels op visite bij de telpost
Vroege vogels op visite bij de telpost
Vroege vogels op visite bij de telpost
Vroege vogels op visite bij de telpost

03-10-2008

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was half tot zwaar bewolkt met in de ochtend een hevige hagelbui. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Het werd vandaag niet warmer dan 10 graden. Het werd een heel leuke dag met de eerste echte aantallen. De Vinken waren vandaag in de meerderheid met 3731 vogels. Dit zijn de aantallen per uur: (7-8) 39, (8-9) 176, (9-10) 130, (10-11) 800, (11-12) 1431, (12-13) 736, (13-14) 271, (14-15) 87 en (15-16) 12. Ook goede aantallen voor de Graspieper (748), Kneu (179), Koperwiek (475) en Witte Kwikstaart (53). Een vrouwelijke Slechtvalk werd gezien om 11.52uur, later op de dag (18.20) werd nog een tweede Slechtvalk gezien. Verder werden nog 12 Sperwers, 2 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Smelleken gezien. Een Roodkeelpieper kwam roepend recht over de keet gevlogen. De vogel vloog richting de Munse Hei en verdween daar uit het zicht. Het hoogtepunt van de dag was een Velduil. De vogel werd ontdekt om 9.51 door het opvliegen van een groep Spreeuwen, de Velduil is in zuidoostelijke richting weggevlogen. Ook leuk om te vermelden zijn 2 Grote Gele Kwikstaarten. Vandaag werden 5570 vogels geteld verdeeld over 40 soorten.

04-10-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was half bewolkt met 1 buitje van een half uurtje tussen 10 en 11. Er stond een zuidwestelijke wind met windkracht 1-3. Het was in de vroege ochtend koud met ongeveer 4 graden, het kwik kwam in de middag niet boven de 12 graden. Vanaf het eerste licht vlogen de Vinken gestaag door boven beide bosranden. Grote groepen vormde een continue stroom en leidde tot een nieuw dagrecord van welgeteld 15133 Vinken!! Dit zijn de aantallen per uur: (7-8) 304, (8-9) 888, (9-10) 4204, (10-11) 3806, (11-12) 3992, (12-13) 1093, (13-14) 605, (14-15) 125. Tevens vlogen er goede aantallen Kwikken wat zorgde voor nieuwe dagrecords voor de Witte Kwikstaart (169) en de Grote Gele Kwikstaart (7). Ook goede aantallen Graspiepers werden geteld, in totaal konden 1373 vogels genoteerd worden. Verder nog leuke aantallen voor de Koperwiek (529), Kneu (143) en Zanglijster (58). Een Grote Zilverreiger werd hoog boven de telpost waargenomen. 2 Barmsijzen en 11 Kruisbekken zorgden voor wat afwisseling en 4 Smellekens voor wat spanning. Vara’s Vroege Vogels is op bezoek geweest om ons op te nemen in verband met de World Birdwatch. Dit was op zondagochtend tussen 8 en 10 uur te horen. Het is de echte eerste najaar telling geworden van dit seizoen, hopen dat de dag een trend zet voor de rest van oktober. Er werden vandaag 18676 vogels geteld verdeeld over een indrukwekkend aantal van 45 soorten.

Vroege vogels op visite bij de telpost
Vroege vogels op visite bij de telpost
Toy Janssen en Isidro Rendon
Toy Janssen en Isidro Rendon
Ook bezoek uit The Gambia
Ook bezoek uit The Gambia

05-10-2008

Zondag is begonnen met tellen om 07.28 uur. Het was zwaar bewolkt en het regende vrijwel de hele dag. De wind was krachtig tot stormachtig en kwam uit zuidwestelijke richting. Het werd niet warmer dan 11 graden. Dit weerbeeld was van toepassing in geheel Nederland. De omstandigheden waren dusdanig slecht dat vrijwel de hele dag vanuit de keet geteld werd. Niettemin zijn we toch de hele dag aanwezig geweest. Vogels werden niet veel geteld. Onze plaatselijke Tapuit liet zich wel weer zien en zal zich waarschijnlijk bij de eerste de beste goede nacht uit de voeten maken. Uit de foto's blijkt overigens dat dit een andere vogel is dan de tamme Tapuit van 2 weken geleden. Er werden vandaag 418 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper 93. Noordse Kwikstaart
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus 94. Havik
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees 72. Grauwe Gans 95. Smelleken
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw 73. Groenpootruiter 96. Kemphaan
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus 74. Bosrietzanger 97. Merel
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus 75. Lepelaar 98. Zwartkop
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink 76. Blauwe Kiekendief 99. Ortolaan
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling 77. Torenvalk 100. Gaai
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter 78. Zwarte Ruiter 101. Grote Canadese Gans
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu 79. Oeverloper 102. Roodkeelpieper
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart 80. Kleine Bonte Specht 103. Sijs
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend 81. Tuinfluiter 104. Rietgans
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar 82. Pimpelmees 105. IJsgors
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar 83. Scholekster 106. Keep
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw 84. Zwarte Specht 107. Ekster
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief 85. Kanoet 108. Kolgans
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend 86. Koekoek 109. Veldleeuwerik
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk 87. Roodpootvalk 110. Houtduif
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier 88. Draaihals 111. Velduil
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper 89. Zanglijster 112. Kramsvogel
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht 90. Kauw 113. Koperwiek
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht 91. Geelgors 114. Staartmees
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw 92. Pijlstaart 115. Barmsijs

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken