Week 14 (27 okt - 02 nov)

27-10-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.30 uur. In de ochtend was het zwaar bewolkt maar al snel klaarde het op en op de middag ontstonden er stapelwolken. Er stond een matige westen wind en het werd niet warmer dan 12 graden. Een Fuut werd op grote hoogte ontdekt door Wil Verbossen. Dit is pas de tweede Fuut voor de telpost en we moeten terug naar 7-9-2003 voor de eerste. Het dagrecord voor de Aalscholver werd vandaag verbroken. In totaal werden 992 Aalscholvers geteld, de meeste vogels kwamen door tussen 9 en 10 uur. Grootste groepen waren 189-250-218 en 116. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 8.24. Verder werden nog 26 Sperwers, 23 Buizerden en 1 mannelijke Slechtvalk geteld. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 1173 exemplaren. 2 Grote Zilverreigers en 1 Waterpieper konden worden bijgeschreven. In totaal werden vandaag 3776 vogels geteld verdeeld over 35 soorten.

Kramsvogel ©Toy Janssen
Kramsvogel ©Toy Janssen
Koperwiek ©Toy Janssen
Koperwiek ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen

28-10-2008

Dinsdag werd begonnen met tellen om 07.25 uur. In de ochtend was het licht bewolkt maar later nam de bewolking toe. Er stond een zwakke westen wind. Bij aanvang van de telling lag de temperatuur rond het vriespunt, het werd niet warmer dan 10 graden. Het werd een dag met hele leuke aantallen vogels en even was het niet bij te houden. De vogels vlogen met name boven de beide bosranden aan weerszijden van de telpost. De Vinken zijn nog niet op en vandaag werden er 5783 exemplaren toegevoegd aan het indrukwekkende aantal van dit seizoen. Verder goede aantallen voor: Veldleeuwerik (1791), Houtduif (2974), Graspieper (402) en Spreeuw (1240). Een goed aantal van 44 Sperwers werd geteld, deze soort is vandaag waarschijnlijk onderteld omdat de meeste vogels laag door de bosranden doorkwamen en makkelijk gemist konden worden. Verder nog 1 adult mannetje Blauwe Kiekendief (12.34), 23 Buizerden en 1 Smelleken. Het Smelleken werd ontdekt door een roepende overvliegende Groenpootruiter. 1 Grote Zilverreiger en een Waterpieper werden gezien. Vandaag werden 13615 vogels geteld verdeeld over 39 soorten.

29-10-2008

Woensdag werd begonnen met tellen om 06.56 uur. De ochtend begon met dichte mist die aanhield tot zeker 11.30 uur. Daarna was het onbewolkt met in de middag stapelwolken. Er stond een zwakke wind die uit zuidoostelijke richting kwam. In de ochtend vroor het 2 graden, de temperatuur kwam vandaag niet verder dan 7 graden. In de ochtend werden veel vogels gehoord maar door de mist konden zij niet worden geteld. Een mannetje Blauwe Kiekendief werd gezien om 14.24 uur. De Buizerden leken even op gang te komen en 36 vogels werden op grote hoogte afzeilend waargenomen. Verder bleef het een rustige dag. In totaal werden 1601 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

30-10-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. De hele dag hing er een grauwe mist op ongeveer 500 meter hoogte. Er stond een zwakke wind uit oostelijke richting. In de ochtend vroor het 2 graden en de temperatuur kwam later niet verder dan 7 graden. Net als gisteren ook vandaag een rustige dag op de telpost. 3 Blauwe Kiekendieven werden gezien, 1x juv 11.09, 1x vrouw 13.37 en 1x vrouw 16.31. Een juveniele Slechtvalk maakte de telpost een tijdje onveilig voor de lokale vogels. De valk probeerde enkele malen, zonder succes, een vogel te slaan. Daarna vloog de vogel in zuidwestelijke richting verder. Om 12.00 werd er erwtensoep uitgeserveerd door Tiny en Riet van Boekel. Via deze weg nog bedankt van de tellers!! Vandaag werden 1359 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

Slechtvalk ©Toy Jansen
Slechtvalk ©Toy Jansen
Roek ©Toy Janssen
Roek ©Toy Janssen
Blauwe kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe kiekendief ©Toy Janssen

31-10-2008

Vrijdag werd begonnen met tellen om 07.30 uur. De lucht was de hele dag bedekt met een grauwe hoog hangende mist. Af en toe was er een opklarinkje te bespeuren. Er stond een matige noordoosten wind die later naar het oosten draaide. Het werd niet warmer dan 8 graden. Ondanks de omstandigheden werd het een prachtige afsluiting van een geweldige maand tellen op de Brobbelbies. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 10.30 uur. 4 Blauwe Kiekendieven vandaag, een evenaring van het dagrecord. Hier volgen extra gegevens: 1xJuv. 13.25, 1xjuv 14.22, 1x? 15.10 en 1 adult ? 16.10. Verder werden nog 9 Sperwers en 43 Buizerden geteld. Om 12.09 werd op grote hoogte een roofvogel waargenomen, de vogel kwam uit de wolken tevoorschijn. De eerste indruk was dat het hier om een Zeearend ging. De camera werd uit de keet gehaald voor foto's en hierdoor zijn er waarschijnlijk van de verkeerde vogel foto's genomen. Omdat de waarneming niet 100% zeker was werd hij niet genoteerd. Vanaf 09.00 uur werden veel groepen Koperwieken gezien. Alle Koperwieken vlogen zonder uitzondering in oostelijke richting, dit beeld was hetzelfde op andere telposten in Nederland, in totaal werden 2418 exemplaren geteld. Ook de Kramsvogels (857) deden het goed, deze vogels vlogen in zuidelijke richting. Soms vlogen groepen Koperwieken en Kramsvogels in tegengestelde richting door elkaar heen, een leuk gezicht. Om 11.57 uur werd een apart geluid gehoord, 2 Pestvogels kwamen recht op de keet afgevlogen. De vogels vlogen een rondje om de keet om vervolgens richting het vierlandenpunt te vliegen. Dit is de eerste waarneming van de Pestvogel voor de telpost!! Omstreeks 16.00 uur kregen we een melding via waarneming.nl dat er een grote groep Kraanvogels over Nijmegen was gevlogen. Nog geen 5 minuten later zagen we de vogels vanaf de 3 Vennen recht op de telpost afgevlogen. De vogels, geschat aantal 250, vlogen in 2 lang gestrekte V-formaties en kwamen al roepend recht over de telpost. Dit is pas de tweede keer dat we Kraanvogels zien op de telpost en dit is natuurlijk een nieuw dagrecord. Vandaag werden in totaal 7499 vogels geteld verdeeld over 38 soorten.

Oktober

Deze maand zit erop en alle verwachtingen zijn overtroffen. We hebben gigantische aantallen vogels kunnen tellen. Dit is niet alleen aan het hoge aantal uren te danken. Ook de goede weersomstandigheden hebben zeker daaraan mee geholpen. We hebben weinig in de mist gestaan en daarnaast hebben we niet al te veel tegen een strakke blauwe lucht staan te tellen. De Vinken aantallen zijn voor onze telpost, zeker ten opzichte van de vorige jaren, zeer bijzonder te noemen. We hebben nu 160.000 Vinken geteld, 100.000 meer dan het laatste jaarrecord in 2006. We zijn in totaal nu de 360.000 vogels gepasseerd en de 400.000 hoort zeker tot de mogelijkheden. De marathon telling gaat geheel volgens schema en we zitten op 1209 teluren.

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aalscholver Kolgans Grauwe Gans Sperwer Buizerd Smelleken Veldleeuwerik Graspieper Koperwiek Keep Rietgors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668
2008 2.947 452 930 462 412 35 21.204 12.187 21.388 1.650 1.061

01-11-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en na 13.00 uur begon het te regenen. De regen hield aan tot het eind van de telling. Er stond een matige tot krachtige wind uit noordoostelijke richting die later naar het oosten draaide. Het werd niet warmer dan 8 graden. Ondanks de omstandigheden kwamen er toch nog redelijke aantallen vogels door. Het meest opvallende waren 45 Buizerden. Tussen 12 en 13 uur werden 38 exemplaren geteld, de vogels kwamen flappend achter elkaar over de telpost. Een duidelijk bewijs dat wanneer de vogels weg willen het wéér er niet toe doet. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 10.15 uur. Ook werd nog een adult mannetje Smelleken genoteerd. Verder werden nog redelijke aantallen Kramsvogels (565) en Koperwieken (273) geteld, deze vogels vlogen bijna allemaal in oostelijke richting. In totaal werden vandaag 1955 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

Kraanvogels ©Toy Jansen
Kraanvogels ©Toy Jansen
Kraanvogels ©Toy Jansen
Kraanvogels ©Toy Jansen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen

02-11-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was vandaag half tot zwaar bewolkt maar ook de zon liet zich af en toe zien. Er stond een zwakke oostelijke wind. Het werd vandaag 12 graden. De vogels zijn nog niet op en vandaag werden weer grote aantallen geteld. Vanaf 9.00 uur barstte de Houtduiven trek los, er werden vandaag 16928 Houtduiven geteld!! Dit is een nieuw dagrecord, dit zijn de uur aantallen: 7.00-8.00: 61ex, 8.00-9.00:712ex, 9.00-10.00:1339ex, 10.00-11.00:9100ex, 11.00-12.00:3807ex, 12.00-13.00:1120ex, 13.00-14.00:340ex, 14.00-15.00:32ex, 15.00-16.00:417ex. Met de hoge aantallen Blauwe Kiekendieven van de laatste tijd zat het er een beetje aan te komen dat ook dit dagrecord verbroken zou kunnen worden. Vandaag was de dag en het dagrecord is nu op 5 Blauwe Kiekendieven gezet. De Buizerden beginnen in aantallen toe te nemen en vandaag werden 64 vogels geteld, dit is het hoogste dag aantal van dit seizoen. Verder werden nog 13 Sperwers en 1 Smelleken gezien. De Kieviten vlogen in goede aantallen en ook voor deze soort werd een nieuw dagrecord gevestigd. In totaal werden 2304 Kieviten geteld. Opnieuw Kraanvogels, vandaag werden 2 vogels gezien. Andere leuke soorten zijn 1 Halsbandparkiet, 1 Klapekster, 1 Waterpieper, 2 Grote Zilverreigers en 2 Grote Gele Kwikstaarten. Verder goede aantallen voor: Veldleeuwerik (1231), Spreeuw (4338), Vink (1071) en Kolgans (296). In totaal werden vandaag 27674 vogels geteld verdeeld over 45 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 28. Graspieper 55. Putter 82. Pimpelmees 109. Veldleeuwerik
02. Grote Zilverreiger 29. Gele Kwikstaart 56. Kneu 83. Scholekster 110. Houtduif
03. Blauwe Reiger 30. Witte Kwikstaart 57. Grote Gele Kwikstaart 84. Zwarte Specht 111. Velduil
04. Nijlgans 31. Gekraagde Roodstaart 58. Krakeend 85. Kanoet 112. Kramsvogel
05. Bergeend 32. Paapje 59. Zwarte Ooievaar 86. Koekoek 113. Koperwiek
06. Wintertaling 33. Tapuit 60. Ooievaar 87. Roodpootvalk 114. Staartmees
07. Kuifeend 34. Kruisbek 61. Zwarte Wouw 88. Draaihals 115. Barmsijs
08. Wilde Eend 35. Rietgors 62. Grauwe Kiekendief 89. Zanglijster 116. Grote Pieper
09. Wespendief 36. Grauwe Gans 63. Visarend 90. Kauw 117. Waterpieper
10. Rode Wouw 37. Casarca 64. Slechtvalk 91. Geelgors 118. Zwarte Roodstaart
11. Bruine Kiekendief 38. Buizerd 65. Morinelplevier 92. Pijlstaart 119. Roodborsttapuit
12. Sperwer 39. Goudplevier 66. Bonte Strandloper 93. Noordse Kwikstaart 120. Zwarte Mees
13. Boomvalk 40. Kievit 67. Groene Specht 94. Havik 121. Roek
14. Wulp 41. Watersnip 68. Grote Bonte Specht 95. Smelleken 122. Europese Kanarie
15. Witgat 42. Regenwulp 69. Oeverzwaluw 96. Kemphaan 123. Klapekster
16. Kokmeeuw 43. Bosruiter 70. Duinpieper 97. Merel 124. Kleine Rietgans
17. Stormmeeuw 44. Heggenmus 71. Grasmus 98. Zwartkop 125. Beflijster
18. Kleine Mantelmeeuw 45. Grote Lijster 72. Grauwe Gans 99. Ortolaan 126. Appelvink
19. Zilvermeeuw 46. Kleine Karekiet 73. Groenpootruiter 100. Gaai 127. Knobbelzwaan
20. Visdief 47. Tjiftjaf 74. Bosrietzanger 101. Grote Canadese Gans 128. Goudhaan
21. Holenduif 48. Fitis 75. Lepelaar 102. Roodkeelpieper 129. Pontische Meeuw
22. Zomertortel 49. Koolmees 76. Blauwe Kiekendief 103. Sijs 130. Kraanvogel
23. Gierzwaluw 50. Spreeuw 77. Torenvalk 104. Rietgans 131. Pestvogel
24. Boomleeuwerik 51. Huismus 78. Zwarte Ruiter 105. IJsgors 132. Fuut
25. Boerenzwaluw 52. Ringmus 79. Oeverloper 106. Keep 133. Zwarte Kraai
26. Huiszwaluw 53. Vink 80. Kleine Bonte Specht 107. Ekster 134. Halsbandparkiet
27. Boompieper 54. Groenling 81. Tuinfluiter 108. Kolgans  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart
 7. 26-10-2008 Pontische Meeuw
 8. 31-10-2008 Pestvogel

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden
 26. 22-09-2008 20 Gaaien
 27. 23-09-2008 38 Gaaien
 28. 24-09-2008 103 Gaaien
 29. 04-10-2008 7 Grote Gele Kwikstaarten
 30. 04-10-2008 169 Witte Kwikstaarten
 31. 04-10-2008 15.133 Vinken
 32. 07-10-2008 44387 Vinken
 33. 07-10-2008 376 Witte Kwikstaarten
 34. 07-10-2008 12 Grote Gele Kwikstaarten
 35. 07-10-2008 18 Heggenmussen
 36. 07-10-2008 950 Kneuen
 37. 07-10-2008 146 Rietgorzen
 38. 08-10-2008 1 Grote Pieper (evenaring)
 39. 08-10-2008 1213 Zanglijsters
 40. 08-10-2008 70 Pimpelmezen
 41. 09-10-2008 102 Pimpelmezen
 42. 10-10-2008 170 Pimpelmezen
 43. 10-10-2008 3 Grote Bonte Spechten (evenaring)
 44. 10-10-2008 4 Waterpiepers (evenaring)
 45. 14-10-2008 2 Goudhaantjes
 46. 14-10-2008 41 Koolmezen
 47. 17-10-2008 4 Grote Bonte Spechten
 48. 17-10-2008 50 Boomleeuweriken
 49. 17-10-2008 3263 Kramsvogels
 50. 18-10-2008 1 Europese Kanarie (evenaring)
 51. 18-10-2008 2 Appelvinken
 52. 20-10-2008 109 Zwarte Mezen
 53. 22-10-2008 89 Boomleeuweriken
 54. 26-10-2008 1 Pontische Meeuw
 55. 26-10-2008 4 Blauwe Kiekendieven (evenaring)
 56. 31-10-2008 250 Kraanvogels
 57. 31-10-2008 2 Pestvogels
 58. 02-11-2008 5 Blauwe Kiekendieven
 59. 02-11-2008 2304 Kieviten
 60. 02-11-2008 16928 Houtduiven