Week 8 (15 sep- 21 sep)

15-09-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De ochtend begon licht bewolkt maar later trok de bewolking flink aan. Een matige tot krachtige wind kwam uit noordoostelijke richting en voelde koud aan. Het werd dan ook niet warmer dan 14 graden. Na het geweld van afgelopen weekend was het vandaag iets rustiger op de telpost. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 7.25 uur. Een vrouwtje Smelleken kwam laag over het veld voor de telpost hard voorbij en werd bijna niet gezien. Verder werden nog 1 Havik, 17 Sperwers, 15 Buizerden en 1 Boomvalk geteld. Andere leuke soorten waren een Goudplevier en een Grote Gele Kwikstaart. Er beginnen meer Graspiepers rondom de telpost te komen en vandaag werden 18 vogels op doortrek gezien. Ook weer Zanglijsters vandaag, allemaal tekenen dat de herfst in aantocht is. Vandaag werden 1241 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

Kieviten ©Toy Janssen
Kieviten ©Toy Janssen
Jeugd Vogelwacht Uden op de telpost
Jeugd Vogelwacht Uden op de telpost

16-09-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een zwakke wind uit noordelijke richting. Het begint al aardig af te koelen en in de morgen was het niet warmer dan 7 graden. De temperatuur liep in de middag niet verder op dan 15 graden. Vandaag wederom een rustige dag. Alleen de Zwaluwen kwamen in redelijke aantallen door. Er konden 1187 Boerenzwaluwen en 110 Huiszwaluwen genoteerd worden. Een adult mannetje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.10. Iets eerder (14.06) werd op grote hoogte een Slechtvalk waargenomen. Verder werden nog 8 Sperwers en 7 Buizerden geteld. Een Grote Zilverreiger werd gezien toen hij in noordoostelijke richting overvloog. In de ochtend werden weer 2 Zanglijsters gezien die richting het zuiden vlogen. Vandaag werden 1400 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

17-09-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 06.53 uur. Het was de gehele dag zwaar bewolkt. Een zwakke wind kwam uit zuidoostelijke richting en draaide later naar het oosten. Het werd niet warmer dan 15 graden. Een juveniele Wespendief werd gezien om 15.42 uur, de vogel vloog strak richting het zuiden. Verder werden nog een Smelleken en 2 Sperwers genoteerd. De Boerenzwaluwen komen nog steeds met goede aantallen over de telpost, vandaag werden 1445 vogels geteld. Daarnaast werden ook nog 56 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. De aantallen Huiszwaluwen zijn erg groot dit jaar. We zitten nu al op 7010 vogels, dit is nooit eerder gebeurd. Het werd verder een rustige dag op de telpost. In totaal werden vandaag 1632 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

Jeugd Vogelwacht Uden op de telpost
Jeugd Vogelwacht Uden op de telpost
Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen

18-09-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was vandaag licht bewolkt en er stond een matige tot krachtige noordoosten wind. In de ochtend is het met 4 graden al aardig fris, het werd in de middag ook niet warmer dan 15 graden. Opnieuw goede aantallen Boerenzwaluwen, er werden vandaag 1714 vogels aan de lijst toegevoegd. Ook 65 Huiszwaluwen werden geteld. 2 Bruine Kiekendieven werden gezien, een juveniele vogel om 13.04 en een mannelijke 2de kalenderjaar vogel om 17.59 uur. We zitten nu op 107 Bruine Kiekendieven dit Seizoen! Verder werden nog 8 Sperwers, 8 Buizerden, 1 Boomvalk en 1 Slechtvalk gezien. Een opmerkelijk aantal van 12 Gaaien trok over de bosrand voorbij. Op andere telposten in Nederland worden ook goede aantallen Gaaien gezien. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. Vandaag werden 1917 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

19-09-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De dag begon onbewolkt maar later ontstonden stapelwolken. We kunnen de eerste nachtvorst noteren en in de ochtend was het aardig wit op de telpost. Het werd in de middag 17 graden. Eindelijk weer een leuke dag op de telpost na een betrekkelijk rustige week. Een Rode Wouw vloog links van de telpost voorbij om 11.39. Iets later werd op enige afstand een Visarend waargenomen, dit was precies op het middaguur. Het was de 29ste Visarend van dit seizoen! Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 14.28 uur en een Blauwe Kiekendief werd op grote hoogte waargenomen om 13.45 toen hij richting het zuiden vloog. Verder werden nog 9 Sperwers, 3 Buizerden, 1 Torenvalk, 1 Smelleken en 1 Boomvalk gezien. De aantallen werden goedgemaakt door de 1145 Boerenzwaluwen die op de lijst bijgeschreven konden worden. In de ochtend werden 2 Kruisbekken gezien later konden nog 7 Kruisbekken genoteerd worden. Andere leuke soorten waren een Grote Gele Kwikstaart en 3 Tapuiten. Ook vandaag werden 4 Gaaien gezien die duidelijk op trek waren. We zien op dit moment veel Gaaien vliegen rondom de telpost maar het is moeilijk vast te stellen of dit vogels op trek zijn of voedsel verzamelende vogels. We noteren daarom alleen Gaaien die hoog overkomen en doorvliegen. Vandaag werden 1385 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Zwarte Specht ©Toy Janssen
Zwarte Specht ©Toy Janssen

20-09-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het werd een dag met geen bewolking en er stond een zwakke wind die uit oostelijke richting kwam. Later op de dag draaide deze naar zuidoostelijke richting. Wederom nachtvorst en het was maar 2 graden bij aankomst op de telpost, later steeg de temperatuur naar 17 graden. Vandaag geen hoge aantallen en dat komt omdat waarschijnlijk de Boerenzwaluwen een heel eind op zijn. Er werden vandaag (maar) 377 Boerenzwaluwen geteld. We hebben dit seizoen een enorm aantal van 42.350 Boerenzwaluwen geteld. Dit heeft natuurlijk ook te maken met het aantal teluren maar het blijft een gigantisch aantal. Uit dezelfde richting als gisteren kwam ook vandaag een Rode Wouw aangevlogen, dit was om 10.12 uur. Duidelijk was te zien dat het hier om een juveniele vogel ging. De vogel kwam erg dichtbij en er werden leuke foto’s gemaakt. Een juveniele Wespendief werd op hoogte waargenomen, dit is de 138ste Wespendief dit seizoen. Verder werden nog 6 Sperwers, 12 Buizerden, 1 Torenvalk, 1 Smelleken en 1 Boomvalk gezien. Een Duinpieper werd gehoord tussen 10 en 11, dit is de 24ste Duinpieper van het Seizoen!! We hadden tot nu toe sinds het jaar 2000 14 Duinpiepers geteld. We hebben dat dit jaar dus even verdubbeld! Ook op andere telposten werden dit jaar meer Duinpiepers gezien dan normaal. De piek van de doortrek van Duinpiepers is nu wel voorbij en ik verwacht niet dat er nog veel doorkomen. Op enorme hoogte werd door John Opdam een Grote Zilverreiger ontdekt. De vogel zat echt bizar hoog en was maar net te zien. Zoals gezegd geen hoge aantallen vandaag en er werden maar 525 vogels geteld verdeeld over respectabel aantal van 34 soorten.

21-09-2008

Zondag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het werd een bewolkte dag met een zwakke wind die uit noordoostelijke richting kwam. In de ochtend was het maar 3 graden en de temperatuur kwam vandaag niet verder dan 16 graden. Het lijkt erop dat de Boerenzwaluwen echt op zijn en vandaag werden maar 189 vogels geteld. De aantallen Graspiepers nemen daar in tegen toe en vandaag werden voor het eerst groepjes waargenomen die hoog over de telpost vlogen. Er werden in totaal 81 Graspiepers geteld. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 19.10 uur. Verder werden nog 2 Sperwers, 2 Buizerden, 1 Torenvalk,1 Smelleken en 1 Slechtvalk gezien. Het was een rustige dag op de telpost en er werden niet meer dan 404 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper 93. Noordse Kwikstaart
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus 94. Havik
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees 72. Grauwe Gans 95. Smelleken
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw 73. Groenpootruiter 96. Kemphaan
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus 74. Bosrietzanger 97. Merel
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus 75. Lepelaar 98. Zwartkop
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink 76. Blauwe Kiekendief 99. Ortolaan
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling 77. Torenvalk 100. Gaai
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter 78. Zwarte Ruiter 101. Grote Canadese Gans
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu 79. Oeverloper  
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart 80. Kleine Bonte Specht  
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend 81. Tuinfluiter  
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar 82. Pimpelmees  
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar 83. Scholekster  
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw 84. Zwarte Specht  
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief 85. Kanoet  
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend 86. Koekoek  
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk 87. Roodpootvalk  
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier 88. Draaihals  
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper 89. Zanglijster  
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht 90. Kauw  
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht 91. Geelgors  
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw 92. Pijlstaart  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden