Week 7 (08 sep- 14 sep)

08-09-2008

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur. De dag begon bewolkt maar later op de middag klaarde het op. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Het werd vandaag 20 graden. Een redelijk rustige dag vandaag op de telpost. Alleen de Zwaluwen kwamen over in goede aantallen, er werden 1600 Boerenzwaluwen, 457 Huiszwaluwen en2 Gierzwaluwen geteld. Weinig roofvogels, alleen 5 Sperwers konden worden genoteerd. Er bevond zich nog maar 1 Duinpieper op de telpost, deze bleef de hele dag aanwezig. Ook de Draaihals liet zich enkele malen erg leuk bekijken. Vandaag werden 2234 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

Bruine Rat ©Teun van Kessel
Bruine Rat ©Teun van Kessel
Draaihals ©Willie de Vries
Draaihals ©Willie de Vries

9-09-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Het was onbewolkt en later op de middag vormde zich een sluierbewolking die meehielp om de hoge doortrek van roofvogels te kunnen zien. Er stond een zwakke zuidoosten wind die later naar het zuiden draaide. De ochtend begon met 5 graden Celsius erg koel, later steeg de temperatuur naar 26 graden. Het werd een leuke en onderhoudende dag. In de vroege ochtend werd een groep van 34 Wilde Eenden waargenomen die in zuidwestelijke richting over de telpost vlogen. Later op de dag werden nog meer Wilde Eenden gezien en het dag aantal kwam uit op 41 vogels. Dit is een nieuw dagrecord! Om 9.30 uur werden 2 Ooievaars gezien, dit waren niet de enige vandaag. Om 9.49 werden nog 4 Ooievaars gezien. Vermoedelijk hebben deze overnacht nabij de Hofmans Plassen. De vogels kwamen op korte afstand voorbij de telpost. Later op de middag, om 16.32, werden nog 4 Ooievaars geteld. Omstreeks 17.00 werd een grote groep Ooievaars rechts voor de telpost gezien. De vogels waren moeilijk te tellen maar het aantal lag volgens de tellers op 48. Er werden foto’s gemaakt zodat de vogels thuis op de computer exact geteld konden worden. De vogels werden gevolgd totdat ze in zuidelijke richting uit het zicht verdwenen. Ongeveer een half uur later werd opnieuw, rechts voor de telpost, een groep Ooievaars ontdekt. Deze vogels kwamen dichterbij en hun aantal kon goed worden geteld, dit waren 43 vogels. Zij verdwenen in noordelijke richting maar kwamen later weer terug en vlogen mooi voorbij de telpost. Deze vogels zijn later herontdekt op een veldje nabij Nistelrode. Zij hebben hier waarschijnlijk overnacht. Op de foto’s van de eerste groep werd duidelijk dat dit ook 43 vogels waren. We gaan er nu vanuit dat het hier om dezelfde groep gaat en ze worden dus maar 1 keer geteld. Dit maakt het aantal op 53 Ooievaars vandaag. Het totaal voor 2008 komt hiermee op 219! Vanwege het goede wéér ook een leuke dag voor de roofvogels. 2 Wespendieven konden nog worden toegevoegd aan het mooie seizoen aantal van 97, hiermee komt de stand op 99 Wespendieven. Nooit eerder hebben we zoveel Wespendieven geteld in een seizoen. De 2 vogels kwamen door om 12.05 en 14.13. De vogel van 12.05 was duidelijk een volwassen vrouwtje. De Bruine Kiekendieven blijven het goed doen en vandaag werden 8 vogels geteld. Hier volgen de details: 3KJ? 12.42, ad? 13.02, ad? en onbekend kleed (te hoog) 14.00, ad? 14.36, juv 17.15, ad? 18.17 en ad?18.55. Het totaal voor 2008 ligt nu op 62 Bruine Kiekendieven en ook dit is een nieuw jaarrecord! Verder werden nog 20 Sperwers, 8 Buizerden, 1 Torenvalk en 3 Boomvalken op de lijst bijgeschreven. Een late Zomertortel werd gezien, dit geld ook voor 5 Regenwulpen. De aantallen Zwaluwen waren iets minder vandaag, toch werden nog 1253 Boerenzwaluwen, 296 Huiszwaluwen en 1 Gierzwaluw geteld. 3 Duinpiepers vlogen in een groepje over de telpost om 10.00 uur. In de ochtend werd het geluid van een vermoedelijke Ortolaan gehoord. Helaas kon de vogel niet helemaal worden afgemaakt. Later op de middag om 15.59 werd een zekere Ortolaan gehoord die uit zuidelijke richting over de telpost vloog. De vogel is waarschijnlijk in de maïs ingevallen en misschien nog aanwezig. De lokale Duinpieper werd ook vandaag weer enkele malen gezien, we hebben kunnen vaststellen dat het hier om een juveniele vogel gaat. De Draaihals kon vandaag niet meer worden terug gevonden. Vandaag werden 1972 vogels geteld verdeeld over 32 soorten.

10-09-2008

Woensdag werd begonnen met tellen om 06.38 uur. Het was bewolkt maar af en toe kon de zon doorbreken. Een zwakke tot matige wind kwam uit het zuidwesten en draaide van zuidoost naar zuid. Het werd weer een hele leuke dag op de telpost. Een Visarend werd gezien om 10.12 uur. 4 Bruine Kiekendieven werden op de lijst bijgeschreven: ad? 11.42, 3KJ? 14.30, juv 15.00 en ad? 16.52. 2 Wespendieven kwamen over om 14.38 en één tussen 16.00 en 17.00 uur. Verder nog 1 Havik, 5 Sperwers, 14 Buizerden en 2 Torenvalken. Flinke Boerenzwaluw trek vandaag, niet minder dan 2471 Boertjes werden geteld. De Duinpiepers blijven doorkomen en vandaag werden 4 Duinpiepers in een groepje gezien om 17.52 uur. Er zaten ook de hele dag 2 Duinpiepers ter plekke. Vandaag werden 2862 vogels geteld verdeeld over 33 soorten.

Draaihals ©Toy Janssen
Draaihals ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen
Ooievaars ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos

11-09-2008

Donderdag werd begonnen met tellen om 06.45 uur. De ochtend begon half bewolkt en later op de dag ontstonden mooie stapelwolken. De wind kwam uit het zuidoosten en was zwak tot matig. Het werd vandaag 25 graden. En de vogels blijven maar komen, ook vandaag weer een hele beste dag! Het dagrecord van de Blauwe Reiger werd met 77 vogels scherper gezet. De vogels kwamen door in mooie groepjes, er werd zelfs een groep van 22 vogels gezien (7-22-10-2-12-1-2-1-12-1-5). Wederom leuke roofvogel trek. Er werden 11 Bruine Kiekendieven geteld, hier volgen de details: 1x ad? 9.53, 1xjuv 9.15, 1x ad? 9.59, 1x ad? en juv 12.18, 1x 2KJ? 12.30, 1x 2KJ? 12.35, 1x ad? 12.39, 1xjuv 13.42, 1x onbekend kleed 13.56 en 1x ad? en 1xjuv 17.53. Een Visarend werd bijgeschreven om 7.49. Een mannetje Smelleken zat korte tijd op het veldje voor de telpost om daarna door te vliegen. Dit is de eerste van dit seizoen. Verder nog 1 Wespendief (juv), 23 Sperwers, 13 Buizerden en 2 Boomvalken. De Boerenzwaluwen blijven ook goed doorkomen en vandaag werden 2258 vogels geteld. Een goed aantal Gele Kwikstaarten kwam over en 218 vogels is de derde beste telling. Een groep van 70 Gele Kwikstaarten heeft de hele dag op het veldje voor de telpost gezeten. Onder deze groep zat een Noordse Kwikstaart die nog in zomerkleed zat. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Ook werden 2 Grote Gele Kwikstaarten op de lijst bijgeschreven. In de ochtend zaten 3 Duinpiepers ter plekke. 2 Duinpiepers werden waargenomen toen zij de telpost passeerden. De 3 Duinpiepers waren toen nog aanwezig. In de middag vlogen 2 van de TPers naar een ander veldje links van de telpost. Later vloog de nog overgebleven Duinpieper weg, hij werd gevolgd tot hij niet meer te zien was. Vandaag werden 2852 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

12-09-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 06.24 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en de dag werd gekenmerkt door lange periodes met regen. De wind kwam uit zuidwestelijke richting en was zwak tot matig. Het werd vandaag 18 graden. Niet een dag waarvan je veel verwacht en in een normaal telseizoen was er waarschijnlijk niet geteld. Omdat we nu met de marathon telling bezig zijn moest de telpost bemand zijn en daar hebben we geen spijt van gekregen. Voor de buien uit en ook tijdens de regen periodes kwamen gigantische hoeveelheden Boerenzwaluwen over de telpost gevlogen. De vogels vlogen in compacte groepen van soms wel meer dan 500 vogels. Niet minder dan 7946 Boerenzwaluwen werden geteld!! Een absoluut nieuw dagrecord, het oude dateert van vorig jaar (09-09-2007) en stond op 5854 vogels. Door de massale doortrek hebben we waarschijnlijk nog een aantal vogels gemist. Hier volgen de details: :(8-9) 5, (9-10) 429, (10-11) 2265, (11-12) 2576, (12-13) 102, (13-14) 1392, (14-15) 537, (15-16) 172, (16-17) 41, (17-18) 84 en (18-19) 343. Ook andere soorten zoals 2 Visarenden vlogen ondanks het weer toch richting het zuiden, tijden van doorkomst 1x ad? 11.37 en 1x ad? 14.11. 3 Bruine Kiekendieven werden geteld: 1x juv 12.40, 1x juv 17.43 en 1x juv 17.43. Verder werden nog 6 Sperwers geteld. Leuke andere soorten waren een Grote Zilverreiger en een Goudplevier. 2 Duinpiepers vlogen over de telpost tussen 10 en 11 uur. Ook zitten nog steeds 2 Duinpiepers ter plekke. In totaal werden vandaag 8152 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

Havik ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen
Noordse Kwikstaart ©Toy Janssen
Noordse Kwikstaart ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Slechtvalk ©Marc Gottenbos

13-09-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 06.46 uur. Het was zwaar bewolkt met slecht zicht. Niet veel later begon het te regenen en dit hield aan tot ongeveer 12.00 uur. Er stond een zwakke zuidoosten wind. Na de regen periode bleef het droog maar het bleef zwaar bewolkt. Het werd niet warmer dan 17 graden. Toen we in de ochtend begonnen leek het een slechte dag te worden. Maar met de tellingen van gisteren in het geheugen hoopte we toch op aantallen Zwaluwen. Tijdens de regen gebeurde niet veel maar toch konden 13 Pijlstaarten genoteerd worden en iets na elven kwam een groep van 7 Grote Zilverreigers recht over de telpost. Voor de Grote Zilverreiger is dit een nieuw dagrecord. Zoals gezegd werd het ongeveer om 12.00 uur droog en vrijwel meteen werden Bruine Kiekendieven gezien gevolgd door een Visarend. Daarna volgde een prachtige roofvogeltrek wat tot één van de beste van de telpost behoort tot nu. Een waanzinnig aantal van 9 VISARENDEN werd geteld!!! Onnodig te vermelden dat dit een nieuw dagrecord is, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 12.50, 1x 13.25, 2x 13.35, 1x 14.27, 1x 14.32, 1x 14.45, 1x 15.02 en 1x 15.22. 11 Bruine Kiekendieven vlogen voorbij de telpost: 1x ad? 7.27, 1x onbekend kleed 12.11, 1x ad? 12.50, 1x juv 12.55, 1x juv 14.06, 2x juv 13.05, 1x ad? 13.12, 1x ad? en ad? 13.55, 1x juv 14.08 en 1x ad? 17.30. Een juveniele Grauwe Kiekendief werd gezien om 14.38, dit is de derde van dit seizoen. Om 13.05 werd een juveniele Wespendief gezien die duidelijk op trek was. Normaal tellen we in zover in september geen grote aantallen Wespendieven meer. De verrassing was daarom groot toen er meerdere Wespendieven door begonnen te komen. In totaal werden vandaag 24 Wespendieven geteld, deze telling behoort tot de beste vijf tot nu toe. Dit zijn de tijden van doorkomst: juv + ? 13.05, 1x ? 13.12, 1x 13.14, 2x 13.40, 1x 13.57, 2x 13.58, 1x 14.05, 4x 14.12, 3x 14.33, 3x 15.23, 2x 15.34 en 1x 18.15. Op de meeste telposten in de Benelux werden vandaag goede aantallen Wespendieven (910) en Visarenden (210) geteld. Verder werden nog 1 Havik, 13 Sperwers, 11 Buizerden en 2 Boomvalken geteld. Ook vandaag leuke aantallen Blauwe Reigers, in totaal werden 65 vogels geteld. Dit is de op één na beste telling voor de Blauwe Reiger. Tussen een groep Kievieten werden 4 steltlopers ontdekt. 2 Kemphanen konden worden gedetermineerd de andere 2 konden helaas niet op soort worden gebracht. De Boerenzwaluwen kwamen met mindere aantallen dan gisteren maar er werden toch nog 1481 vogels aan de lijst toegevoegd. Een late Gierzwaluw werd nog gezien. In de ochtend waren in ieder geval nog 2 Duinpiepers ter plekke en later werd een derde vogel ontdekt. Ook de Noordse Kwikstaart was nog aanwezig. In totaal werden vandaag 1986 vogels geteld verdeeld over 31 soorten.

14-09-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 06.35 uur. Het was onbewolkt en later op de dag ontstonden mooie stapelwolken. Een matige tot harde wind draaide van oost naar noordoost. Het werd niet warmer dan 17 graden. Ook vandaag weer leuke roofvogeltrek. In de vroege ochtend werd een Smelleken ontdekt op het veldje voor de telpost. Het roofvogeltje probeerde een Kneu te verschalken, wat niet lukte, om daarna zijn reis te vervolgen. Ook op het aardappelveldje links van de telpost heeft een Smelleken overnacht, ook deze vogel is vertrokken. Later op de dag werden nog 2 Smellekens waargenomen waarmee het dag aantal op 4 komt. De Visarenden zijn nog niet op en vandaag werden 2 vogels geteld (8.40 en 14.20 uur). Het jaartotaal staat nu op 28 Visarenden, het aantal van het jaar 2000 tot en met 2007 stond op 19 vogels. De Bruine Kiekendieven blijven ook maar doorkomen en ook nu werden weer 11 vogels geteld: 1xjuv 8.55, 1x 2KJ? 9.38, 1xjuv 11.15, 1x ad? 13.25, 1x ad? 15.02, 1x ad? 16.13, 1xjuv 16.25, 1x ad? 17.10, 1x 2KJ? 18.40, 1xjuv 19.27 en 1x juv 19.35. We zitten nu op 102 Bruine Kiekendieven dit jaar. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief werd gezien om 12.25 uur. Minder Wespendieven dan gisteren maar toch werden nog 9 vogels geteld: 1x? 10.20, 1xjuv 11.50, 4x 12.25, 1x 13.29, 1x 14.10 en 1x 17.55. Een Slechtvalk vloog hoog over de telpost en werd nog maar net opgemerkt. Verder werden nog 23 Sperwers, 11 Buizerden, 1 Torenvalk en 4 Boomvalken geteld. Een goed aantal van 2237 Boerenzwaluwen werden nog geteld. De Bruine Rat die rond de telpost hangt begint al aardig tam te worden en vandaag liep het beestje ongestoord tussen de tellers rond. In totaal werden vandaag 2723 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

Duinpieper ©Marc Gottenbos
Duinpieper ©Marc Gottenbos
Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Publicatiebord is al aardig gevuld
Publicatiebord is al aardig gevuld

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper 93. Noordse Kwikstaart
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus 94. Havik
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees 72. Grauwe Gans 95. Smelleken
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw 73. Groenpootruiter 96. Kemphaan
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus 74. Bosrietzanger 97. Merel
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus 75. Lepelaar 98. Zwartkop
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink 76. Blauwe Kiekendief 99. Ortolaan
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling 77. Torenvalk  
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter 78. Zwarte Ruiter  
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu 79. Oeverloper  
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart 80. Kleine Bonte Specht  
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend 81. Tuinfluiter  
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar 82. Pimpelmees  
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar 83. Scholekster  
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw 84. Zwarte Specht  
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief 85. Kanoet  
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend 86. Koekoek  
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk 87. Roodpootvalk  
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier 88. Draaihals  
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper 89. Zanglijster  
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht 90. Kauw  
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht 91. Geelgors  
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw 92. Pijlstaart  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet
 6. 11-09-2008 Noordse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers
 18. 09-09-2008 41 Wilde Eenden
 19. 10-09-2008 4 Duinpiepers (evenaring)
 20. 11-09-2008 1 Noordse Kwikstaart
 21. 11-09-2008 77 Blauwe Reigers
 22. 12-09-2008 7946 Boerenzwaluwen
 23. 13-09-2008 7 Grote Zilverreigers
 24. 13-09-2008 13 Pijlstaarten
 25. 13-09-2008 9 Visarenden