Week 6 (01 sep- 07 sep)

01-09-2008

Maandag is begonnen met tellen om 06.45 uur. De dag begon zwaar bewolkt maar later klaarde het op. Er stond een zwakke tot matige wind uit zuid westelijke richting. In de middag werd het 20 graden. Om 7.45 uur werd een Visarend gezien en vrijwel meteen daarna, om 7.50 uur, een tweede Visarend. Later op de middag tussen 2 en 3 uur werd nog een derde Visarend gezien. Hiermee staat het aantal Visarenden dit seizoen op 12!! Ook de andere rovers deden het niet verkeerd vandaag. Zo werden 4 Wespendieven geteld: 1x 11.33, 1x 15.00, 1x 15.24 en 1x 15.40. De Bruine Kiekendieven blijven maar doorkomen en vandaag werden 4 vogels gezien: 1x 2KJ ? 10.34, 1x 2KJ ? 13.47, 1x adult ? 14.23 en 1x juv 14.29. We zitten dit seizoen nu op 41 Bruine Kiekendieven, beste jaar tot nu toe was 2006 met 57 vogels. Verder werden nog 2 Sperwers en 4 Buizerden geteld. Een groep van 200 Kauwen werd gezien, dit is erg vroeg voor de tijd van het jaar. Leuk waren 5 Watersnippen, 2 Paapjes en 3 Tapuiten. De Nachtzwaluw werd vanavond niet gezien, het kan goed zijn dat hij is vertrokken. Vandaag werden 913 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

Visarend ©Marc Gottenbos
Visarend ©Marc Gottenbos
Tapuit Toy Janssen
Tapuit Toy Janssen
Tapuit Toy Janssen
Tapuit Toy Janssen

02-09-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 06.50 uur. De dag begon zwaar bewolkt en dit bleef de hele dag zo. Er viel veel regen en er stond een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Desondanks werd het toch nog 20 graden in de middag. Gezien de weersomstandigheden verwacht je eigenlijk niet veel op een dergelijke dag. Toch werden goede aantallen Zwaluwen geteld. De vogels trokken vooral over de bosranden. Vanuit de keet werden zo 905 Boerenzwaluwen, 203 Huiszwaluwen en 6 late Gierzwaluwen geteld. Een 3 KJ mannelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 14.29. In de avond werd nog een Oeverloper gehoord, dit is de tweede ooit. Op de weg bij de telpost werd vandaag een dode Nachtzwaluw gevonden, dit is waarschijnlijk de vogel die we iedere avond gezien hebben. Het betreft hier een verkeer slachtoffer. Vandaag werden 1190 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

03-09-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 06.27 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt maar in de late middag trok het gedeeltelijk open. Er stond een matige zuiden wind die later draaide naar het zuidwesten. Het werd niet warmer dan 18 graden. Een vrouwtje Bruine Kiekendief werd jagend gezien om 6.56. Later werd nog een tweede Bruine Kiekendief gezien om 10.45 en een derde adult man om 14.24. Verder werden nog 1 Sperwer, 1 Buizerd en een Boomvalk op de lijst bijgeschreven. Nog steeds leuke aantallen Zwaluwen, vandaag werden 956 Boerenzwaluwen, 468 Huiszwaluwen en 2 Gierzwaluwen geteld. In de late middag vielen 2 Duinpiepers in het veldje voor de telpost. De vogels waren erg onrustig en lieten zich niet fotograferen. Zij zaten er nog toen er met tellen gestopt werd. Vandaag werden in totaal 1510 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

04-09-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 06.25 uur. Het was vandaag overwegend half bewolkt met een matige tot krachtige wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het werd ook vandaag niet warmer dan 18 graden. Ook vandaag 3 Bruine Kiekendieven: adult man 11.20, juveniel 13.45 en een 2KJ man 13.57. Een adulte man Slechtvalk vloog recht over de telpost en duidelijk was te zien dat deze vogel geen ring droeg. Verder nog 1 Sperwer en een Boomvalk. Leuke soorten waren 2 Groenpootruiters en 5 Paapjes. De Zwaluwen blijven goed doorkomen, vandaag 517 Boerenzwaluwen, 476 Huiszwaluwen en 3 Gierzwaluwen. Op de telpost is in ieder geval nog 1 van de 2 Duinpiepers van gisteren de hele dag op de telpost aanwezig geweest. Vandaag werden 1031 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Bruine Kiekendief ©Marc Gottenbos
Grauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Grauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Grauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Grauwe Kiekendief ©Toy Janssen

05-09-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 06.45 uur. De dag begon bewolkt en later op de middag trok het helemaal dicht en begon het langdurig te regenen. De wind kwam uit het zuiden en draaide later naar het zuidoosten. In de middag begon het harder te waaien en het werd niet warmer dan 18 graden. Toch werd het nog een leuke dag. In de ochtend werden 3 Bruine Kiekendieven gezien: 1 juv 8.40, 1 2KJ? 8.58 en 1? 11.37. Een mannetje Grauwe Kiekendief werd gezien om 14.10 uur. Het ging hier om een tweede kalenderjaar vogel. De vogel kwam aangevlogen vanaf de 3 Vennen en kon van korte afstand op de foto worden gezet. Verder werden nog een Sperwer en een Boomvalk geteld. 2 Zomertortels werden opgejaagd door de lokale Havik, dit zijn erg late vogels. Vanochtend meldde de Duinpieper zich weer. De vogel is de hele dag aanwezig geweest. Om 10.24 werd nog een Duinpieper waargenomen die vanuit de Muntse Hei richting de telpost aangevlogen kwam. Deze Duinpieper vervolgde zijn weg richting het zuiden en is daarom genoteerd. Bij het verlaten van de telpost was de lokale Duinpieper nog aanwezig. Ook werden ter plaatse een jagende Slechtvalk gezien en de juveniele Wespendief was nog aanwezig. Vandaag werden 914 vogels geteld verdeeld over 23 soorten.

06-09-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 06.29 uur. De ochtend begon zwaar bewolkt en af en toe regende het. Later klaarde het op. Er stond een matige tot krachtige zuiden wind. Het werd in de middag 20 graden. Wat wéér betreft niet een dag waar je veel van verwacht. Dit pakte totaal anders uit! In de vroege ochtend meldde de lokale Duinpieper zich weer. Even werd gedacht dat er nog een Duinpieper gehoord werd. Wat later op de ochtend werd de Duinpieper vliegend gezien maar nu in gezelschap van 3 andere Duinpiepers. Dit zijn nieuwe vogels en daarom zijn ze aan de lijst toegevoegd. De 4 Duinpiepers hebben korte tijd samen op het veldje gezeten totdat 2 vogels weg zijn gevlogen. Ook de andere 2 vogels zijn een tijdje weg geweest maar later op de middag werden ze weer gezien toen ze neerstreken op hun favoriete plek. In tegenstelling tot de vogel van afgelopen week lieten deze vogels zich vrij eenvoudig benaderen. Er zijn dan ook leuke plaatjes gemaakt. Peter vd Braak ontdekte tijdens het observeren van een Tapuit op de weg een Draaihals. De laatste Draaihals van de telpost werd gezien op 24-9-2005. De vogel vloog na enige tijd in de maïs. Ongeveer 20 minuten later werd aan de andere kant van de telpost nog een Draaihals gezien. We vermoeden dat dit een andere vogel was maar omdat we dit natuurlijk niet zeker weten werd hij niet genoteerd. Vandaag werden 2 Bruine Kiekendieven aan de lijst toegevoegd: beide 1KJ ?, 1 om 11.17 en de tweede om 11.48. Een Visarend, de 13de, werd waargenomen om 19.35. Een vrouwtje Roodpootvalk werd door Teun van Kessel gezien toen zij vanaf de 3 Vennen richting het begrazingsgebied vloog. Dit was om 19.55 uur. Verder nog 9 Sperwers en 3 Boomvalken. De Zwaluwen zijn nu massaal aan het vertrekken en vandaag werden goede aantallen geteld. Voor de Huiszwaluw werd zelfs een nieuw dagrecord gevestigd, er werden 605 Huiszwaluwen op de lijst bijgeschreven. Ook de Boerenzwaluwen deden het met 2071 vogels erg goed. Leuk was een juveniele Koekoek die rechts van de telpost in zuidelijke richting vloog. In de maïs werden nog 2 Bosrietzangers ontdekt, ook dit is een nieuw dagrecord. Vandaag werden in totaal 2802 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

Bosrietzanger ©Ron van Rossum
Bosrietzanger ©Ron van Rossum
Draaihals ©Toy Janssen
Draaihals ©Toy Janssen
Duinpieper ©John Hermans
Duinpieper ©John Hermans

07-09-2008

Zondag is begonnen met tellen om 06.45 uur. Er stond al een strakke zuiden wind bij aankomst op de telpost. Ook vandaag zware bewolking en het heeft veel en vaak geregend. De wind trok in de middag nog verder aan en het werd niet warmer dan 19 graden. Vandaag werd de jaarlijkse brunch wandeling gehouden, de brunch wordt volgens traditie op de telpost gehouden en ook dit jaar regende het. De 2 nieuwe bankjes werden vandaag officieel in gebruik genomen. Jos vd Wijst, in de functie als wethouder van de gemeente Landerd, droeg de bankjes over aan de Vogelwacht Uden. Tijdens de ceremonie werd ook gefilmd en dit wordt later uitgezonden op de regio zender van de gemeente Landerd. Terug naar de tellingen. Ook vandaag werkte het wéér niet mee. Toch werden ook nu goede aantallen Zwaluwen geteld. Er konden 1547 Boerenzwaluwen, 123 Huiszwaluwen en nog 5 Gierzwaluwen aan de lijst worden toegevoegd. Een adult vrouwtje Bruine Kiekendief werd gezien om 14.45. Een eenzame Ooievaar werd vechtend tegen wind gezien op weg naar het zuiden. Ondanks de slechte omstandigheden leuke aantallen Gele Kwikstaarten, er werden 125 vogels geteld. De 2 Duinpiepers waren ook nu de hele dag aanwezig en ook de Draaihals liet zich af en toe zien. In totaal werden vandaag 1973 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper  
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus  
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees 72. Grauwe Gans  
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw 73. Groenpootruiter  
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus 74. Bosrietzanger  
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus 75. Lepelaar  
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink 76. Blauwe Kiekendief  
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling 77. Torenvalk  
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter 78. Zwarte Ruiter  
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu 79. Oeverloper  
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart 80. Kleine Bonte Specht  
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend 81. Tuinfluiter  
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar 82. Pimpelmees  
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar 83. Scholekster  
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw 84. Zwarte Specht  
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief 85. Kanoet  
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend 86. Koekoek  
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk 87. Roodpootvalk  
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier 88. Draaihals  
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper 89. Zanglijster  
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht 90. Kauw  
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht 91. Geelgors  
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar
 4. 28-08-2008 Oeverloper
 5. 31-08-2008 Kanoet

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars
 13. 28-08-2008 1 Oeverloper
 14. 31-08-2008 13 Kanoeten
 15. 31-08-2008 13 Tapuiten
 16. 06-09-2008 605 Huiszwaluwen
 17. 06-09-2008 2 Bosrietzangers