Week 3 (11 - 17 aug)

11-08-2008

Maandag is begonnen met tellen om 06.15 uur. De ochtend begon licht bewolkt maar in de loop van de dag nam de bewolking toe, in de avond was het volledig bewolkt. De wind kwam uit zuid westelijke richting en was zwak. Ideale omstandigheden voor vogels die gebruik maken van thermiek. Desondanks leidde dit niet tot de trek die je dan verwacht. Wel zagen we 3 Wespendieven en 1 Buizerd die op hoogte voorbij trokken. De Zwaluwen maakten ook gebruik van het milde wéér. Er werden 13 Gierzwaluwen, 188 Boerenzwaluwen en 14 Huiszwaluwen geteld. Iedere dag worden nu meer Gele Kwikstaarten geteld, ook vandaag was geen uitzondering. Er konden 22 Gele Kwikstaarten genoteerd worden. Verder nog 1 Grote Gele Kwikstaart en 12 Witte Kwikstaarten. Een Huismus vloog over de telpost en leuk waren 2 Regenwulpen. Laat op de avond werd een Nachtzwaluw gezien die op de weg ging zitten. Een leuk verschijnsel wat we tot nu toe ieder jaar mogen beleven. In totaal werden vandaag 337 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

Grauwe Kiekendief ©Ron van Rossum
Grauwe Kiekendief ©Ron van Rossum
Zwarte Wouw ©John Hermans
Zwarte Wouw ©John Hermans
Duinpieper ©John Hermans
Duinpieper ©John Hermans

12-08-2008

Dinsdag werd begonnen met tellen om 06.20 uur. Het was zwaar bewolkt en de ochtend werd gekenmerkt door veel regen. In de middag klaarde het op maar er stond een krachtige wind die uit zuid westelijke richting kwam. Later op de avond ging de wind liggen maar op het eind van de telling brak een enorme onweersbui los. Ondanks de mindere weersomstandigheden was het een hele leuke dag. Om 9.45 uur werd een vogel waargenomen die luid roepend op de akker voor de telpost neerstreek. De vogel werd vrijwel meteen opgeschrikt door een tractor en vloog verder. Ron van Rossum zag toch kans om snel een paar foto’s te maken. Er werd al vermoed dat het hier om een Morinelplevier ging en de foto’s konden dit overduidelijk bevestigen. Het ging hier om een adulte, vermoedelijk mannelijke vogel. De Morinelplevier zat nog gedeeltelijk in zomerkleed maar duidelijk was de rui naar het winterkleed te zien. Dit is de eerste najaar waarneming van een Morinelplevier dit jaar voor Nederland, ook niet onbelangrijk om te vermelden! Iets na 12.00 uur werd een vrouwtje Krakeend waargenomen. Een algemene soort in Nederland maar bij ons op de telpost heel bijzonder. Dit is voor ons zelfs de eerste waarneming. Hiermee was het nog niet over vandaag. Om 14.21 uur werd in de verte een Zwarte Ooievaar gezien. Ondanks de afstand konden toch duidelijk de kenmerken van een Zwarte Ooievaar gezien worden. De Meeuwen blijven het ook leuk doen en vandaag werden 195 Kokmeeuwen geteld. Daarnaast werden 1 Stormmeeuw en 17 Kleine Mantelmeeuwen genoteerd. In de middag vlogen de Zwaluwen weer goed, er werden 212 Boerenzwaluwen, 8 Huiszwaluwen en 26 Gierzwaluwen geteld. Aan tellers vandaag ook geen gebrek, in totaal werd er door 19 personen geteld vandaag. Niet slecht voor een doordeweekse dag! Laat op de avond werden 2 Nachtzwaluwen gezien die vanaf de weg op jacht waren naar nachtvlinders. Vandaag werden 504 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Visarend ©Toy Janssen
Visarend ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Ron van Rossum
Morinelplevier ©Ron van Rossum
Nachtzwaluw ©Toy Janssen
Nachtzwaluw ©Toy Janssen

13-08-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 06.07 uur. Het was vandaag wisselend half tot zwaar bewolkt. Af en toe vielen er flinke buien. Er stond een zuiden wind die later draaide naar zuid westelijke richting. Deze wind was krachtig met af en toe rukwinden. De temperatuur kwam vandaag niet boven de 21 graden. Er vlogen redelijke aantallen Boerenzwaluwen en 416 is geen slecht aantal voor de tijd van het jaar. Hoogtepunt was een Slechtvalk die probeerde een vogel te slaan, wat niet lukte, om vervolgens te verdwijnen. Er werden vandaag 524 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

14-08-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was afwisselend bewolkt en er stond een krachtige wind die overwegend uit zuid tot noord westelijke richting kwam. De temperatuur liep op tot 23 graden in de middag. Het werd 1 van die dagen die je alleen in augustus hebt. Niet veel vogels maar wel kwaliteit. Het begon om 9.20 met een adulte mannelijke Grauwe Kiekendief. De vogel vloog laag rechts van de telpost voorbij en werd bijna gemist. Een Groene Specht vloog hoog over en werd gevolgd tot hij uit zicht verdween. Hij werd daarom genoteerd en werd de tweede nieuwe soort voor de telpost deze week. Ook werden 3 Grote Bonte Spechten gezien die op dezelfde wijze doortrokken, dit is een nieuw dagrecord. De Wespendieven beginnen weg te trekken en vandaag telden we 9 vogels. Dit zijn de uren van doorkomst: 10-11 uur 1 Wespendief, 11-12 uur 1 Wespendief, 15-16 uur 1 Wespendief, 16-17 uur 3 Wespendieven, 17-18 uur 1 Wespendief en 18-19 uur 2 Wespendieven. Verder werden nog 9 Buizerden, 3 Boomvalken en een Slechtvalk waargenomen. De Zwaluwen vlogen ook vandaag niet verkeerd en er zijn 318 Boerenzwaluwen en 142 Huiszwaluwen geteld. Echte hoogtepunt van de dag gebeurde omstreeks 17.45 uur. Gerard van Aalst belde me met de melding dat er boven zijn telpost ongeveer 70 Ooievaars hingen. Omdat ik niet op de telpost aanwezig was heb ik onmiddellijk Teun gebeld die daar al vanaf vroeg in de morgen aanwezig was. Met Willie en Marc had hij de vogels snel gevonden. Er werden 68 Ooievaars geteld, goed voor een nieuw dagrecord. Dit stond op 60 vogels en dateerde van vorig jaar 19 augustus. Carel werd gebeld en hij kon de vogels nog oppikken in Erp waar ze recht boven zijn huis voorbij vlogen. Vandaag werden 767 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

Tjiftjaf ©Teun van Kessel
Tjiftjaf ©Teun van Kessel
Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen

15-08-2008

Vrijdag werd begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was licht bewolkt en later op de middag ontstonden stapelwolken in een prachtige heldere lucht. Een zwakke wind kwam uit het noord westen maar draaide in de loop van de dag van noord naar zuidwest. Het werd vandaag 22 graden. Een goede dag voor vogels die van thermiek houden. Dit werd ook bewezen door leuke aantallen rovers en Ooievaars. Het begon om 10.31 uur toen bij de Hofmans plassen 7 Ooievaars opschroefden die daar waarschijnlijk overnacht hebben. Om 10.57 werd nog een groep van 5 Ooievaars gezien. Om 11.33 werd 1 Ooievaar gezien en om 11.40 nog één. Ze waren echter nog niet op en om 14.53 werd een mooie groep van 21 Ooievaars gezien. Vandaag in totaal 35 Ooievaars. 3 Bruine Kiekendieven vlogen over de telpost, dit waren allen juveniele vogels. Verder van de rovers 10 Buizerden, 2 Boomvalken en 1 Slechtvalk. In de middag maakten ook Wespendieven gebruik van de goede omstandigheden. Er werden verschillende solitaire vogels gezien die op grote hoogte naar het zuiden vlogen. Om 14.53 werd een groep van 20 Wespendieven op enorme hoogte gezien. Dit is de grootste groep die tot nu toe is waargenomen op de telpost. Even werd nog gedacht dat vandaag het dagrecord gebroken zou gaan worden, dit staat op 28. Helaas heeft dit niet zo mogen zijn. De teller bleef steken op 25 Wespendieven, toch een heel mooi aantal. Ook andere soorten waren goed vertegenwoordigd vandaag, zo werden 50 Kleine Mantelmeeuwen geteld. Leuke aantallen Zwaluwen kwamen door, 297 Boerenzwaluwen, 119 Huiszwaluwen en toch nog 104 Gierzwaluwen. 5 Witgatjes werden geteld, een evenaring van het dagrecord. In de avond zat er weer een Nachtzwaluw op de weg. In totaal werden vandaag 762 vogels geteld verdeeld over 24 soorten.

16-08-2008

Zaterdag werd begonnen met tellen om 06.10 uur. De dag begon onbewolkt en later op de middag ontwikkelden zich weer mooie stapelwolken. Er stond een variabele zwakke wind. Het werd vandaag 24 graden. Opnieuw ideale omstandigheden voor thermiekers. En opnieuw werden vandaag leuke aantallen gezien. 6 Ooievaars kwamen door om 12.07, de teller staat nu op 109 Ooievaars deze week. 2 juv Bruine Kiekendieven, tijden van doorkomst 10.03, 12.37 en 1 adult man om 15.42. 10 Wespendieven tijden van doorkomst 11.12, 12.01, 12.10, 13.48, 14.33, 14.37, 14.40, 15.30, 15.45 en 15.49. Opvallend veel Buizerden voor de tijd van het jaar. Vrijwel alle vogels waren jonge vogels. om 11.40 een bel van 12 en om 15.05 een bel van 13. Verder kleine groepjes en solitaire vogels op grote hoogte afzeilend richting zuid. Di hebben we nooit eerder gezien in de maand augustus. Een adulte man Slechtvalk sloeg om 16.48 een Duif op de telpost en verdween daarna. Een vermoedelijke Lannervalk met een leertje om zijn poot verscheen omstreeks dezelfde tijd. Een Adulte man Visarend werd gezien om 17.45. Verder nog 6 Sperwers en 1 Boomvalk. Ook vandaag goede aantallen Meeuwen, 30 Kleine Mantelmeeuwen en 77 Kokmeeuwen werden geteld. Vandaag werden in totaal 737 vogels geteld verdeeld over 27 soorten.

Visarend en Havik ©Toy Janssen
Visarend en Havik ©Toy Janssen
Ooievaars ©Willie de Vries
Ooievaars ©Willie de Vries

17-08-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was zwaar bewolkt en het leek erop dat dit lang kon duren. Later op de middag klaarde het korte tijd op. Er stond een zwakke zuid oostelijke wind. In de middag viel er af en toe een drupje en het werd 21 graden. Later op de avond barstte een heftige onweersbui los. De ochtend begon leuk te worden met een luid roepende Bonte Strandloper de over de telpost vloog. Een Duinpieper vloog op om 11.15 toen hij werd opgeschrikt door een Sperwer. Deze vogel besloot om door te vliegen. Een 2KJ man Bruine Kiekendief om 7.24 en een juveniel exemplaar om 17.42 konden worden bijgeschreven. 3 Wespendieven, tijden van doorkomst: 15.28, 16.19 en 16.32. Om 12.31 uur werd een Visarend gezien, de vogel kwam uit de richting van de Hofmans plassen en besloot daar terug te keren. Vandaar uit verdween de vogel uit het zicht. Later werd een tweede vogel gezien die het even aan de stok kreeg met onze lokale jonge Havik. Deze vogel verdween snel in zuidelijke richting. Om 13.37 uur werden 2 Visarenden gezien die samen links van de telpost in westelijke richting vlogen, nummer 3 en 4. Om 15.10 uur werd recht voor de telpost een vijfde Visarend gezien. Dit is natuurlijk een nieuw dagrecord!! Verder van de rovers 2 Sperwers, 6 Buizerden en 1 Boomvalk. Iets na vijven dachten Teun en ik het geluid te horen van een Duinpieper die aan de grond zat. Na even zoeken hadden we niets gevonden. Iets later toen Mark Paulussen zijn auto startte vlogen 2 Duinpiepers samen op uit het veld voor de telpost. De vogels keerde terug en konden leuk gefotografeerd worden, vandaag dus 3 Duinpiepers! Hiermee was het nog niet gedaan. Om 19.08 werd voor de telpost een Zwarte Wouw waargenomen. Een Zwarte Wouw in het najaar is een bijzondere waarneming. Vandaag werden 312 vogels geteld verdeeld over 30 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper  
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus  
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees    
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw    
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus    
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus    
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink    
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling    
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter    
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu    
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart    
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend    
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar    
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar    
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw    
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief    
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend    
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk    
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier    
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper    
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht    
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht    
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden