Week 4 (18 - 24 aug)

18-08-2008

Maandag is begonnen met tellen om 06.25 uur. De hele dag was het zwaar bewolkt met in avond een periode met korte opklaringen gevolgd door een fikse onweersbui. De wind kwam uit het zuidoosten en draaide later naar het zuidwesten en was matig tot krachtig. Het werd vandaag 19 graden en zo nu en dan viel er een bui. De 2 Duinpiepers die zondagavond ingevallen waren werden vanochtend omstreeks 9.00 uur gezien toen ze vertrokken naar warmere oorden. Het bleef daarna rustig op de telpost totdat om 11.28 een Visarend verscheen, de zevende van dit seizoen! Alleen de Boerenzwaluwen kwamen met redelijke aantallen door en er werden 272 vogels genoteerd. Daarnaast konden ook 58 Huiszwaluwen en 4 Gierzwaluwen op de lijst worden bijgeschreven. Op de akker voor de telpost werden 2 Tapuiten waargenomen. Om 13.48 viel een nieuwe Duinpieper in. Deze vogel was goed te bekijken en werd ook gefotografeerd. De vogel heeft er tot 18.00 uur gezeten daarna is hij niet meer gezien. In de avond werd weer een Nachtzwaluw op de weg waargenomen. Vandaag werden in totaal 388 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Havik ©Marc Gottenbos
Havik ©Marc Gottenbos
Paapje ©Peter van den Braak
Paapje ©Peter van den Braak

19-08-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 06.20 uur. Wederom zwaar bewolkt met af en toe een bui. Tegen 18.00 brak een enorme hoosbui los waarna het opklaarde. Het werd daardoor nog een aangename avond. De zwakke tot matige wind kwam bij aanvang van de telling uit zuidelijke richting en draaide in de loop van de dag naar het zuidwesten. Om 7.57 uur werd een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief waargenomen. 2 Wintertalingen werden op hoogte waargenomen, voor onze telpost een schaarse soort. 2 Wespendieven konden worden genoteerd, zij kwamen door om 10.10 en 11.55. Om 13.09 werd de achtste Visarend van dit seizoen op de lijst bijgeschreven. Een opmerkelijk aantal, zeker als je bedenkt dat de echte trek van de Visarenden pas in september begint. We kunnen er dus theoretisch nog meer verwachten. 8 is in ieder geval een nieuw jaarrecord, dit stond op 6 Visarenden in het jaar 2006. Een juveniele Slechtvalk werd om 15.50 uur gezien toen hij met grote snelheid op korte afstand voorbij de telpost vloog. De juveniele Slechtvalk van vorige week had een rode ring. Bij deze Slechtvalk was duidelijk te zien dat hij geen ring droeg, het betreft hier dus een andere vogel. Verder werden nog 5 Buizerden en 1 Boomvalk gezien. Ook vandaag waren de Boerenzwaluwen (171) in de meerderheid. Telposten ten oosten van ons tellen enorme aantallen Huiszwaluwen wij zien deze aantallen niet. Ook vandaag was daarop geen uitzondering, we konden maar 67 Huiszwaluwen op de lijst bijschrijven. Leuk om te vermelden zijn nog een Paapje en een Tapuit. In de avond zat de Nachtzwaluw weer op de weg. Vandaag werden 310 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

Havik ©Marc Gottenbos
Havik ©Marc Gottenbos
Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Slechtvalk ©Marc Gottenbos

20-08-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 06.20 uur. Het was zwaar bewolkt en dat bleef vrijwel de hele dag zo. Er viel ook veel regen en de keet is meerdere malen gebruikt om in te schuilen. De wind was matig tot krachtig en kwam uit zuidwestelijke richting. Het werd vandaag niet warmer dan 19 graden. Ondanks de weersomstandigheden werden vandaag weer leuke waarnemingen gedaan. Al vroeg in de ochtend werd een Duinpieper gezien die in zuidelijke richting vertrok. Later werden 2 Duinpiepers ter plekke waargenomen, we vermoeden dat dit de 2 vogels van afgelopen week zijn. We kunnen dit natuurlijk niet zeker weten. Na een melding van deze vogels op het internet kwamen al snel 2 vogelaars deze Duinpiepers bekijken. Terwijl zij deze Duinpiepers zagen kwam er een nieuwe Duinpieper uit de richting van de Muntse Hei aangevlogen, deze vogel vloog strak door en werd daarom genoteerd. Vandaag dus 2 Duinpiepers, wel lastig tellen op deze manier maar we nemen dit luxe probleem graag voor lief. Een leuk aantal van 5 Zomertortels vandaag, we hebben er dit seizoen al 45 geteld. Dit is een nieuw jaarrecord, laatste record stond op 40 en was in 2005. Ook leuke aantallen Zwaluwen vandaag: 334 Boerenzwaluwen, 92 Huiszwaluwen en 3 Gierzwaluwen. Een Adulte mannelijke Bruine Kiekendief werd gezien om 13.30 uur, later werd nog een adult mannetje gezien om 16.00 uur. In de avond kwam een groep van 70 Grauwe Ganzen over de telpost. Dit waren duidelijk niet de beesten van de Hofmans Plassen. Vanavond werd de Nachtzwaluw niet gezien. In totaal werden vandaag 544 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Slechtvalk ©Marc Gottenbos
Visarend ©Marc Gottenbos
Visarend ©Marc Gottenbos

21-08-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 06.10 uur. Het was vandaag overwegend bewolkt met een matige zuidwesten wind. Het werd op de middag 23 graden. We hadden vandaag leuke Zwaluw trek, 702 Boerenzwaluwen en 350 Huiszwaluwen. Tevens werden de eerste Oeverzwaluwen (3) geteld. Ondanks de mindere omstandigheden werden 5 Wespendieven geteld, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 12.58, 3x tussen 13-14 en 1x 15.59. 3 Groenpootruiters werden hoog boven de telpost waargenomen. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden. In de ochtend werden de lokale Kwartels nog gehoord en in de avond zat de Nachtzwaluw er weer. In totaal werden vandaag 1202 vogels geteld verdeeld over 19 soorten.

22-08-2008

Vrijdag is begonnen met tellen om 06.20 uur. In het begin van de dag bleef het droog totdat na 16.00 uur de regen inviel. De regen hield aan tot aan het eind van de telling. In de vroege ochtend werden we verrast door grote aantallen Grauwe Ganzen. Deze kwamen laag en luid roepend vanuit noordelijke richting. De vogels vlogen in groepen van 70 tot 90 vogels en volgden allen dezelfde westelijke richting. In totaal werden 689 Grauwe Ganzen geteld, nooit eerder zagen we zulke aantallen in augustus. Om 8.14 uur werd een bekend geluid gehoord, al snel zagen we 3 Morinelplevieren recht op de telpost afvliegen. De vogels vlogen op ongeveer 50 meter hoogte recht over het hoofd van Teun en mijzelf. Je kon duidelijk zien dat dit adulte vogels waren. Ook was goed te zien dat nog gedeeltelijk in zomerkleed zaten. De vogels vlogen door in zuidelijke richting, we vermoeden dat ze overnacht hebben op het gerooide aardappelveldje links van de telpost. Er werden vandaag 6 Wespendieven geteld, 1x 11.20, 1juv 11.35, 1x 13.20 en 2 adult ? om 13.45. Ook werden 2 Bruine Kiekendieven gezien, de vogels vlogen samen voorbij om 14.14. Het was een adult mannetje en een juveniele vogel. Verder van de rovers nog 2 Sperwers en 1 Buizerd. De Zwaluwen deden het goed vandaag, 737 Boerenzwaluwen en 476 Huiszwaluwen is niet verkeerd. Wederom een Groenpootruiter. De jonge mannelijke geringde Slechtvalk werd weer gezien. Vandaag werden in totaal 2025 vogels geteld.

Wulp ©Marc Gottenbos
Wulp ©Marc Gottenbos
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen

23-08-2008

Zaterdag is begonnen met tellen om 06.23 uur. Het was zwaar bewolkt en het regende tot 9.00 uur. Later klaarde het op maar af en toe viel er nog een flinke bui. Er stond een zwakke zuidwestelijke wind en het werd niet warmer dan 20 graden. In de ochtend werd een zingende Bosrietzanger gehoord vanuit de maïs. Ondanks het weer leuke roofvogel trek. Er werden 9 Wespendieven geteld, dit zijn de tijden van doorkomst: 1x 12.15, 3x 12.50, 1x 12.59, 1x 13.00, 1x 13.18, 1x 13.20 en 1x 13.24. Om 13.30 uur begon het flink te regenen daarna zijn geen Wespendieven meer gezien. Verder nog 3 Bruine Kiekendieven, 1 adult vrouwtje om 12.43 en juveniele vogels om 15.42 en 17.11. Ook werden 7 Sperwers, 8 Buizerden en 1 Boomvalk op de lijst bijgeschreven. Omstreeks 15.20 zag Wim Gremmen 5 witte vogels in de verte. Het bleken 5 Lepelaars te zijn. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. We hadden ook vandaag leuke Zwaluw trek. In totaal werden 672 Boerenzwaluwen, 211 Huiszwaluwen en 2 Oeverzwaluwen geteld. Later werden in de maïs nog 4 Paapjes gezien en op het veld voor de telpost verscheen een Tapuit. In totaal werden vandaag 1228 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

24-08-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 06.05 uur. In de ochtend was het onbewolkt maar de bewolking nam snel flink toe. In de middag was het overwegend bewolkt gelukkig viel er geen regen. Er stond een zwakke zuidwesten wind en het werd 22 graden. Het was een rustige dag vandaag op de telpost. Toch waren er maar liefst 20 tellers aanwezig verdeeld over de dag. Een Goudplevier werd vroeg in de ochtend op de lijst bijgeschreven. 1 Wespendief, 4 Sperwers, 3 Buizerden en 1 Boomvalk maakten de dag nog een beetje goed. Verder is er niet veel bijzonders gezien. In totaal werden vandaag 533 vogels geteld verdeeld over 25 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf 70. Duinpieper  
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis 71. Grasmus  
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees 72. Grauwe Gans  
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw 73. Groenpootruiter  
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus 74. Bosrietzanger  
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus 75. Lepelaar  
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink    
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling    
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter    
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu    
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart    
12. Sperwer 35. Rietgors 58. Krakeend    
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans 59. Zwarte Ooievaar    
14. Wulp 37. Casarca 60. Ooievaar    
15. Witgat 38. Buizerd 61. Zwarte Wouw    
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier 62. Grauwe Kiekendief    
17. Stormmeeuw 40. Kievit 63. Visarend    
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip 64. Slechtvalk    
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp 65. Morinelplevier    
20. Visdief 43. Bosruiter 66. Bonte Strandloper    
21. Holenduif 44. Heggenmus 67. Groene Specht    
22. Zomertortel 45. Grote Lijster 68. Grote Bonte Specht    
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet 69. Oeverzwaluw    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

 1. 12-08-2008 Krakeend
 2. 14-08-2008 Groene Specht
 3. 23-08-2008 Lepelaar

Nieuwe dagrecords in 2008:

 1. 01-08-2008 10 Bergeenden
 2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
 3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
 4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
 5. 10-08-2008 2 Bosruiters
 6. 12-08-2008 1 Krakeend
 7. 14-08-2008 1 Groene Specht
 8. 14-08-2008 3 Grote Bonte Spechten
 9. 14-08-2008 68 Ooievaars
 10. 15-08-2008 5 Witgatjes (evenaring)
 11. 17-08-2008 5 Visarenden
 12. 23-08-2008 5 Lepelaars