Week 2 (4 - 10 aug)

04-08-2008

Maandag is begonnen met tellen om 06.00 uur. Het was zwaar bewolkt en af en toe regende het. In de middag begon het flink te waaien uit zuid westelijke richting. Deze wind nam in de avond af. De wind heeft er waarschijnlijk toe geleid dat er niet veel vogels geteld zijn. In de ochtend werd een Vos gezien met 2 jongen. De Gierzwaluwen lijken, zoals eerder gezegd, weg te zijn. Ook vandaag werden er maar 20 geteld. Een opmerkelijk aantal van 90 Kokmeeuwen vandaag, daarnaast werden 6 Stormmeeuwen en 6 Kleine Mantelmeeuwen geteld. Een juveniele Bruine Kiekendief werd gezien om 16.27 uur. Het vermelden waard zijn 2 Boomvalken en een Koninginnepage, de tweede dit seizoen. Vandaag werden 240 vogels geteld verdeeld over 17 soorten.

Zomertortel ©Toy Jansen
Zomertortel ©Toy Jansen
Torenvalk met sprinkhaan ©Marc Gottenbos
Torenvalk met sprinkhaan ©Marc Gottenbos

05-08-2008

Dinsdag is begonnen met tellen om 06.00 uur. De dag begon met zwaar bewolkt weer en een temperatuur van 8 graden. Later op de middag klaarde het op en steeg de temperatuur naar 21 graden. De wind kwam uit zuid westelijke richting en was zwak. Thijs begon de telling met een inspectie van de maïs veldjes rondom de telpost. Hij wist hier 3 Kleine Karekieten en 2 Tjiftjaffen te ontdekken. Met name de Karekieten zijn bijzonder, dit is tevens een nieuw dagrecord. Ook vandaag leuke aantallen Meeuwen, er werden 55 Kokmeeuwen, 2 Stormmeeuwen en 16 Kleine Mantelmeeuwen geteld. De eerste Buizerden (2) passeerde de telpost op hoogte. 2 Huismussen werden geteld en dit is een evenaring van het dagrecord. Om 12.51 werden 2 Casarca’s gezien, een erg leuke soort voor de telpost en niet te vergeten voor de Maashorst. De avond was aangenaam maar helaas lieten de vogels het afweten. Na 5 dagen tellen zitten we nog steeds goed op schema met de marathon telling. We hebben deze dagen alle nog volledig geteld. Vandaag werden 191 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

Heidelibel ©Marc Gottenbos
Heidelibel ©Marc Gottenbos
Heidelibel ©Marc Gottenbos
Heidelibel ©Marc Gottenbos

06-08-2008

Woensdag is begonnen met tellen om 06.06 uur. Het was zwaar bewolkt en er stond een zwakke wind uit zuidelijke richting. Een vrouwtje Bruine Kiekendief vloog om 08.41 uur hoog over in noord oostelijke richting. De eerste 2 Grote Gele Kwikstaarten werden bijgeschreven. Verder bleef het rustig op de telpost. Leo Ballering moest om 09.00 uur gaan werken en er was helaas geen opvolging. Dit duurde tot 13.15 tot Marc Gottenbos arriveerde op de telpost, met de verwachting dat daar al geteld werd. Marc begon met tellen en vanaf 14.00 uur begonnen er grote aantallen Kokmeeuwen over te komen. In totaal werden 1205 Kokmeeuwen geteld. Dit is een nieuw dagrecord, het laatste stond op 277 en dateerde van 15-11-07. Dit zijn de uur totalen: 14-15 uur 924, 15-16 uur 0, 16-17 uur 105, 17-18 uur 123 en 18-19 uur 53. Het werd erg warm in de middag en dit duurde tot laat op de avond. Aangename omstandigheden om te tellen maar met uitzondering van de Kokmeeuwen kwamen er verder niet veel vogels over. Vandaag werden in totaal 1350 vogels geteld verdeeld over 16 vogels.

Torenvalk met sprinkhaan ©Marc Gottenbos
Torenvalk met sprinkhaan ©Marc Gottenbos
Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen

07-08-2008

Donderdag is begonnen met tellen om 06.13 uur. Het wéér was niet al te best. Het waaide hard en er viel veel regen. Dit weerhield de tellers er niet van om de hele dag door te tellen tot 21.30 uur in de avond. Een hevige onweersbui maakte een eind aan de telling. Een Wespendief had blijkbaar ook genoeg van het slechte wéér en werd gezien toen hij in de richting van het zonnige zuiden vloog. De Gele Kwikstaarten beginnen ook te trekken en vandaag werden er 9 geteld, dit zullen er snel meer gaan worden. Vandaag werden in totaal 219 vogels geteld verdeeld over 20 soorten.

Holenduif ©Marc Gottenbos
Holenduif ©Marc Gottenbos
Houtduif. Dit plaatje vertolkt de zondagochtend op de telpost ©Teun van Kessel
Houtduif. Dit plaatje vertolkt de zondagochtend op de telpost ©Teun van Kessel

08-08-2008

Vrijdag werd begonnen met tellen om 06.00 uur. Ook nu weer zwaar bewolkt met veel regen. Ook nu hield dit weerbeeld de hele dag aan. Toch werd er de hele dag geteld tot 21.30 uur. Naast een bezoek van een filmploeg van TV Skyline valt er niet veel bijzonders te vermelden. De Boerenzwaluwen waren in de meerderheid met 285 exemplaren. In totaal werden vandaag 417 vogels geteld verdeeld over 16 soorten.

09-08-2008

De ochtend begon bewolkt maar al snel maakte de bewolking plaats voor blauwe luchten met mooie stapelwolken. De wind was zwak tot matig uit zuid westelijke richting. Ideale omstandigheden voor vogels die houden van thermiek. Op de middag liep het kwik op tot ongeveer 23 graden. In de ochtend kwamen kleine groepjes Gele Kwikstaarten door, in totaal werden 20 vogels geteld. Ook werden in de ochtend verschillende lijntjes Aalscholvers gezien. 1 groep bestond zelfs uit 90 exemplaren. In totaal werden vandaag 180 Aalscholvers geteld, Dit is erg vroeg in het seizoen voor zulke aantallen. De eerste Watersnippen (3) werden gezien en in de maïs werd een Fitis waargenomen. Vanaf 13.00 uur werden de eerste rovers hoog boven de telpost waargenomen. In de eerste instantie ging dit om de lokale vogels maar later werden ook vogels op trek gezien. 5 Wespendieven vlogen hoog richting zuid, dit zijn de tijden van doorkomst: : 1x 13.18, 1x 14.13, 1x 14.19, 1x 14.23 en 1x 15.16. 4 Boomvalken werden op grote hoogte waargenomen, al deze vogels vlogen in een rechte lijn in zuidelijke richting. Dit geld ook voor 8 Buizerden. De Kleine Mantelmeeuwen deden het ook niet slecht en 33 vogels is de op één na beste telling ooit voor onze telpost. De eerste Goudplevier werd gezien. De Zwaluwen maakte gebruik van het aangename wéér en er werden leuke aantallen geteld: 253 Boerenzwaluwen, 85 Huiszwaluwen en toch nog 55 Gierzwaluwen. In totaal werden vandaag 682 vogels geteld verdeeld over 22 soorten.

10-08-2008

Zondag werd begonnen met tellen om 6.10 uur. Het wéér was compleet omgeslagen vergeleken met gisteren en bij aankomst op de telpost was het zwaar bewolkt en er stond een stevige wind uit zuid westelijke richting. Al snel begon het te regenen wat duurde tot ongeveer 13.00 uur. De lucht klaarde een beetje op maar de wind trok fors aan. Vandaag dus niet veel vogels. Hoogtepunt waren 2 Bosruiters die om 16.45 uur links voorbij de telpost vlogen. Dit is voor ons een schaarse soort en tevens een nieuw dagrecord. Vandaag werd de Wezel weer kort gezien toen hij uit de greppel omhoog keek. Helaas te kort voor een foto. In de middag werden leuke aantallen Huiszwaluwen (145) geteld. De aanwezige tellers werden om 13.00 uur live geïnterviewd door radio Skyline. Verder is er niet veel bijzonders te vermelden. In totaal werden vandaag 313 vogels geteld verdeeld over 12 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik 47. Tjiftjaf    
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw 48. Fitis    
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw 49. Koolmees    
04. Nijlgans 27. Boompieper 50. Spreeuw    
05. Bergeend 28. Graspieper 51. Huismus    
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart 52. Ringmus    
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart 53. Vink    
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart 54. Groenling    
09. Wespendief 32. Paapje 55. Putter    
10. Rode Wouw 33. Tapuit 56. Kneu    
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek 57. Grote Gele Kwikstaart    
12. Sperwer 35. Rietgors      
13. Boomvalk 36. Grauwe Gans      
14. Wulp 37. Casarca      
15. Witgat 38. Buizerd      
16. Kokmeeuw 39. Goudplevier      
17. Stormmeeuw 40. Kievit      
18. Kleine Mantelmeeuw 41. Watersnip      
19. Zilvermeeuw 42. Regenwulp      
20. Visdief 43. Bosruiter      
21. Holenduif 44. Heggenmus      
22. Zomertortel 45. Grote Lijster      
23. Gierzwaluw 46. Kleine Karekiet      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

Nieuwe dagrecords in 2008:

  1. 01-08-2008 10 Bergeenden
  2. 05-08-2008 3 Kleine Karekieten
  3. 05-08-2008 2 Huismussen (evenaring)
  4. 06-08-2008 1205 Kokmeeuwen
  5. 10-08-2008 2 Bosruiters