Week 1 (1 - 3 aug)

Marathon telling 2008

In de week aanlopende naar het nieuwe telseizoen zijn meerdere voorbereidingen getroffen om het tellen zo aangenaam mogelijk te maken. Op dinsdag zijn 2 extra bankjes geplaatst op de extra ruimte die we van Staatsbosbeheer gekregen hebben. De bankjes zijn geschonken door de gemeente Landerd. Op donderdagavond werd ons onderkomen geplaatst voor de komende 4 maanden. De IBN, uit de naam van Chris van Lieshout, heeft ons een keet beschikbaar gesteld die we het hele seizoen mogen gebruiken. Deze “schuilhut” is voorzien van een kachel en een gasfornuis.

De keet arriveert voor het eerst op de telpost
De keet arriveert voor het eerst op de telpost
Speciaal voor de marathon telling
Speciaal voor de marathon telling
Hij blijft tot 30 november staan
Hij blijft tot 30 november staan
Voorzichtig van de trailer
Voorzichtig van de trailer
Overleg hoe hij beste geplaatst kan worden
Overleg hoe hij beste geplaatst kan worden
Publicatiebord voor speciale waarnemingen
Publicatiebord voor speciale waarnemingen

01-08-2008

Op vrijdag begon dan eindelijk het seizoen. Om 06.03 werd de aftrap gegeven door de aanwezigen (Wim Gremmen en Toy Janssen) om 06.16 uur werd de eerste vogel genoteerd. Dit jaar viel de eer aan een Holenduif. Willie de Vries kwam al snel de telpost versterken. Er vlogen nog niet veel vogels maar toch kon er af en toe een aantekening op de lijst gemaakt worden. Na 08.00 uur werden 2 Graspiepers gezien, deze vlogen strak zuid. Dit is erg vroeg voor deze soort. Dit zijn zeker vogels op trek omdat we deze soort niet zien in de zomer in de Maashorst. Wat later werd een Wespendief waargenomen met een raat in de poten. We vermoeden dat deze vogel ergens achter de telpost jongen heeft. Na 09.00 uur begon het tellen pas echt. Een Wespendief werd gezien maar Teun was niet afgeleid en merkte op hoogte een Rode Wouw op. Dit is de vroegste ooit voor ons. De vogel bleef zeker een uur rond de telpost hangen alvorens in zuid oostelijke richting weg te vliegen. Niet snel na de Rode Wouw werd een juveniele Bruine Kiekendief gezien. De vogel trok in zuid westelijke richting weg. Na 09.30 uur werden de eerste Gierzwaluwen waargenomen. Gezien de grote aantallen op de andere telposten in de voorgaande weken denken we dat de meeste al weg zijn. We rekenen dan ook niet op de aantallen die we vorig jaar zagen. Vandaag werden in totaal 229 Giertjes geteld. Ook de pers was deze ochtend aanwezig en zowel de radio als TV verslaggevers van omroep Brabant waren aanwezig op de telpost. Tijdens hun verblijf vloog de Rode Wouw nog rond en zag John Hermans op grote hoogte 10 Bergeenden over de telpost vliegen. Dit is pas de tweede keer dat we Bergeenden zien, en het eerste dagrecord van het nieuwe seizoen. Een Koninginnepage passeerde ons dichtbij genoeg om te zien dat het hier om een vers imago ging. Tijdens het tellen was het prachtig weer en de temperatuur liep op tot wel 28 graden. Een tweede juveniele Bruine Kiekendief werd gezien en 4 Wulpen trokken op grote hoogte voorbij. In de middag werden niet veel vogels geteld maar om 18.40 zagen we een Wezel die de weg overstak. Hier bleef het niet bij en het diertje was nog meerdere malen goed te bekijken en Teun wist hele leuke foto’s te maken. Om 19.00 uur werd het seizoen officieel geopend met een hapje en een drankje. Er waren ongeveer 15 personen aanwezig. Later op de avond werd op de weg nog een Tapuit waargenomen. Hierdoor werd ook een aanwezig Paapje opgemerkt. Dit is het vroegste Paapje ooit voor de telpost. Vandaag werden in totaal 453 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

De telpost
De telpost
De telpost
De telpost

02-08-2008

Er wordt begonnen met tellen om 06.00 uur en we beginnen de dag met een schitterende zonsopkomst. Voor de telpost roepen 2 Kwartels en rechts van de telpost verstoord een jonge Havik de rust van de aanwezige Kraaien. Aan het eind van de weg in zuidelijke richting zitten 4 Roodborsttapuiten. Om 08.05 vliegt een vrouwtje Kuifeend laag over, een schaarse en welkome soort, dit geld ook voor 4 Wintertalingen. Het wordt 9 uur en het begint al flink op te warmen en er komen regelmatig Gierzwaluwen voorbij. Er vliegen ook flink wat Torenvalken rond, er worden er zeker 10 geteld. In de vroege middag komt een zangvogeltje recht op de keet af gevlogen en strijkt neer op het afstapje van de keet. Vastgesteld wordt dat het hier om een juveniele Gekraagde Roodstaart gaat. De vogel laat zich helaas niet fotograferen en vliegt snel verder. De eerste bui van het seizoen trekt over en de keet bied een perfect onderkomen. Het weer veranderd snel en de jassen moeten aangetrokken worden. We tellen door tot 21.30 uur maar helaas worden niet veel vogels meer geteld. In totaal werden vandaag 446 vogels geteld verdeeld over 15 soorten.

Opening van het telseizoen
Opening van het telseizoen
Rode Wouw adult  ©Toy Janssen
Rode Wouw adult ©Toy Janssen
 Juveniele Havik  ©Toy Jansen
Juveniele Havik ©Toy Jansen

03-08-2008

Ook vandaag wordt begonnen met tellen om 06.00 uur, vrijwel meteen ziet Leo een Bruine Bosmuis. Het was zwaar bewolkt en de lucht zag er dreigend uit. Later in de morgen krijgen we toch nog wat zonneschijn maar de middag en avond valt veel regen. Dit heeft zijn effect gehad op het aantal vogels. Om 8.30 uur ziet John Opdam een Visdiefje, dit is een zeer schaarse soort voor ons en pas de tweede die we zien. De Boerenzwaluwen waren vandaag met 58 exemplaren in de meerderheid. Een mannetje Wespendiefwerd gezien met een grote raat in zijn poten. Goede foto’s lieten zien dat het hier om een andere vogel gaat dan de vermoedelijke broedende vogel. Zou er dan toch nog een broedpaar meer aanwezig zijn? Zoals gezegd zijn niet veel vogels geteld, we moesten het doen met 155 exemplaren verdeeld over 14 soorten.

Koninginnenpage  ©Teun van Kessel
Koninginnenpage ©Teun van Kessel
Wespendief (vrouw))  ©Toy Janssen
Wespendief (vrouw)) ©Toy Janssen
Wespendief (man) met raat ©Toy Janssen
Wespendief (man) met raat ©Toy Janssen
Wezel  ©Teun van Kessel
Wezel ©Teun van Kessel
Wezel  ©Teun van Kessel
Wezel ©Teun van Kessel
Visdief ©Toy Jansen
Visdief ©Toy Jansen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2008:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Boomleeuwerik      
02. Grote Zilverreiger 25. Boerenzwaluw      
03. Blauwe Reiger 26. Huiszwaluw      
04. Nijlgans 27. Boompieper      
05. Bergeend 28. Graspieper      
06. Wintertaling 29. Gele Kwikstaart      
07. Kuifeend 30. Witte Kwikstaart      
08. Wilde Eend 31. Gekraagde Roodstaart      
09. Wespendief 32. Paapje      
10. Rode Wouw 33. Tapuit      
11. Bruine Kiekendief 34. Kruisbek      
12. Sperwer 35. Rietgors      
13. Boomvalk        
14. Wulp        
15. Witgat        
16. Kokmeeuw        
17. Stormmeeuw        
18. Kleine Mantelmeeuw        
19. Zilvermeeuw        
20. Visdief        
21. Holenduif        
22. Zomertortel        
23. Gierzwaluw        

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2008:

Nieuwe dagrecords in 2008:

  1. 01-08-2008 10 Bergeenden