Vogelteldag 2007

Vogelteldag 2007

Op 21 oktober is de jaarlijkse teldag van de Vogelwacht Uden weer gehouden. Het was helaas zwaar bewolkt maar we hielden het de hele dag droog, dit is wel eens anders geweest. De vogels vlogen aardig en er werden leuke (zeldzame) waarnemingen gedaan. Zoals altijd werden weer 5 telposten ingericht in een lijn over de Brobbelbiesweg. Eén van de 5 telposten is de plek waar het hele najaar geteld word. Er word voortdurend gecommuniceerd met behulp van portofoons om dubbel tellingen te voorkomen. Al vrij vroeg werd een mannetje Blauwe Kiekendief waargenomen, dit is het eerste mannetje van het najaar seizoen. Een Roodkeelpieper kwam over de hoofdtelpost, dit is een hele late maar niet minder welkom. Eén van de telposten is opgesteld tussen het hout. Ieder jaar worden hier leuke waarnemingen gedaan. Ook dit jaar was geen uitzondering, zo werden een Beflijster, 4 Goudvinken en een Kruisbek genoteerd. De dag werd wederom compleet gemaakt met broodjes worst en na afloop erwtensoep met een borrel. In totaal werden 10845 vogels geteld verdeeld over 54 soorten. Wij willen alle tellers weer bedanken voor hun deelname. Hieronder zijn nog wat gegevens te vinden.

Bijzondere soorten Aantal
Roodkeelpieper 1
Goudvink 4
Kruisbek 3
Grote Gele Kwikstaart 4
Grote Zilverreiger 3
Beflijster 1
Smelleken 2
Blauwe Kiekendief ? 1
Slechtvalk 1

Top 10 Soort Aantal
1 Houtduif 3505
2 Vink 2577
3 Spreeuw 2326
4 Koperwiek 399
5 Kauw 374
6 Kramsvogel 352
7 Graspieper 175
8 Grauwe Gans 110
9 Kolgans 105
10 Buizerd 103

Vogelsoort Telpost 1 Telpost 2 Telpost 3 Telpost 4 Telpost 5 totaal
Aalscholver 5   2 10 16 33
Blauwe Reiger   1     2 3
Rietgans (spec)     1 10 19 30
Kolgans 2   22 24 57 105
Grauwe Gans 16 2 33 22 37 110
Nijlgans     8 11   19
Blauwe Kiekendief     1     1
Havik 1     3   4
Sperwer   2 3 1 18 24
Buizerd 4 15 23 6 55 103
Smelleken 1   1     2
Slechtvalk         1 1
Kievit   93       93
Watersnip   1     3 4
Kokmeeuw   2 20 2 21 43
Stormmeeuw     2   1 3
Zilvermeeuw         1 1
Holenduif     13 27 9 39
Houtduif 257 97 710 1003 1438 3505
Boomleeuwerik     8 3 1 12
Veldleeuwerik 8 9 67 14 4 102
Graspieper 21 37 27 23 67 175
Grote Gele Kwikstaart         4 4
Witte Kwikstaart 1 1 9   9 20
Heggenmus     1     1
Merel     1 3   4
Kramsvogel 31 35 70 47 169 352
Zanglijster 1 1 5 23 1 31
Koperwiek 33 12 134 139 81 399
Grote Lijster         1 1
Kauw   16 14 22 322 374
Roek   1 3 2 7 13
Spreeuw 17 252 831 473 753 2326
Ringmus     56 1 11 68
Vink 101 37 789 885 765 2577
Keep 3   9 9 6 27
Groenling   2 8     10
Putter     1 11   12
Sijs   1 6 3 1 11
Kneu     14   64 78
Geelgors   2 9 2 13 26
Rietgors   3 4 2 15 24
Kruisbek 1     1 1 3
Zwarte Kraai   1   4   5
Koolmees     2 13 7 22
Pimpelmees     1     1
Grote Zilverreiger         3 3
Staartmees       24   24
Goudvink       3   3
Zwarte Mees       1   1
Beflijster       1   1
Roodkeelpieper         1 1
Totaal 503 623 2908 2828 3983 10845

Toy Janssen