Week 14 (29 okt - 4 nov)

30-10-2007

Gisteren is vanwege de hele dag regen niet geteld. Vandaag werd de draad weer opgepakt, er is begonnen met tellen om 09.00 uur. Bij aankomst op de telpost waren 2 bulldozers bezig de sloten te ontdoen van de begroeiing. Er vlogen redelijke aantallen vogels. De Spreeuwen waren in de meerderheid en er werden vandaag 1995 vogels geteld. Ook de Vinken zijn terug van weggeweest. In totaal werden 1321 Vinken geteld. Ook een aantal groepjes Kepen werden gezien, opgeteld waren dit 92 vogels. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief kwam op redelijke hoogte over de telpost. Er vlogen opvallend veel Sperwers vandaag. In totaal werden 24 Sperwers geteld, omdat ze laag door de bosranden vlogen denken we dat we er wel een paar gemist zullen hebben. Verder was het eindelijk weer eens een dag met aantallen. Er werd tot 13.00 uur geteld en in totaal werden 4950 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen

31-10-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Meteen bij aankomst vlogen er al flink wat vogels. Gelukkig waren ook Wim Gremmen en Wil Verbossen snel present en kon de telling echt beginnen. Er vlogen leuke groepen Houtduiven en Vinken. De Houtduiven bleven goed vliegen tot ongeveer 9.00 uur, daarna werd het minder. In totaal werden 5107 Houtduiven geteld. Omstreeks 7.45 uur kwam een breed front Spreeuwen over de telpost. Het eind van dit front kon niet worden gezien. Een schatting kwam uit op 2500 vogels, in totaal werden vandaag 3916 Spreeuwen geteld. Later op de ochtend begonnen er groepen Kepen te vliegen. De groepjes bestonden uit 30 tot 60 vogels. Zo werden 1285 Kepen geteld, de op één na beste telling voor de telpost. Zoals gezegd vlogen er ook veel Vinken, er konden uiteindelijk 2949 vogels op de lijst worden bijgeschreven. Er konden 2 nieuwe dagrecords in de boeken worden bijgeschreven: 15 Koolmezen en 53 Sijzen. Om 13.00 uur werd een bel van 25 Buizerden gezien. Verder werden alleen solitaire vogels geteld totdat een aantal werd bereikt van 38 Buizerden. Ook werden nog 16 Sperwers geteld. Om 12.00 uur kwam een forse Valk richting de telpost gevlogen. Door de grootte werd niet aan een Slechtvalk gedacht. Er werden goede foto’s gemaakt en met behulp van deze foto’s kon worden vastgesteld dat dit toch een juveniele vrouwelijke Slechtvalk was. In totaal werden vandaag 15258 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

Oktober

Deze maand is voorbij en er is nog maar 1 maand te gaan. Oktober werd in het begin gekenmerkt door vooral veel mist. Hierdoor vielen de aantallen vogels, die geteld konden worden, tegen. In de eerste week zijn er dagen geweest dat de vogels goed vlogen maar door de mist werden zij niet gezien. Later in de maand hadden we last van een helder blauwe lucht en omstandigheden waardoor de vogels erg hoog zaten. Ook nu werden veel vogels niet gezien. Toch zijn er mooie momenten geweest. Op 19 oktober werd een prachtige trek waargenomen van Grauwe Ganzen. Alle vogels zaten op ongeveer een kilometer hoogte en vlogen zonder uitzondering in westelijke richting. Dit leidde tot een nieuw dagrecord van maar liefst 2387 Grauwe Ganzen (heel bijzonder en ik denk dat we dit niet snel opnieuw zullen meemaken). Op 22 oktober werd de op één na beste telling voor de Buizerd (223) genoteerd. De maand was verder goed voor in totaal 1040 Buizerden!! Op sommige dagen konden we de roofvogels nauwelijks zien vanwege de omstandigheden, blauwe lucht, heiig enz. We hadden er anders zeker meer geteld. Een Dwerggors werd waargenomen op 22 oktober en was een nieuwe telpost soort. Ik denk dat dit zelfs een nieuwe soort voor de Maashorst is. We zitten nu op een totaal van 153.656 vogels dit seizoen. Het aantal van vorig jaar (216.226) zal waarschijnlijk niet gehaald gaan worden. Wel is nu al zeker dat dit het op één na beste seizoen wordt wat betreft de aantallen. Hieronder volgen nog wat extra gegevens.

Slechtvalk ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen
Slechtvalk ©Toy Janssen

Overzicht aantallen en uren oktober:

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.822 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82

Top 3 vogelsoort oktober:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978

Aantallen per soort in oktober:

Jaar/Soort Aalscholver Kolgans Grauwe Gans Sperwer Buizerd Smelleken Veldleeuwerik Graspieper Koperwiek Keep Rietgors
2000 202 0 6 12 25 0 3.481 1.982 210 58 54
2001 349 20 72 50 86 5 6.255 6.630 425 169 216
2002 700 0 331 28 34 3 1.418 2.616 600 36 135
2003 673 108 629 93 514 8 1.201 2.582 1.459 500 228
2004 1.121 693 1.283 115 218 8 6.764 8.678 3.399 112 174
2005 722 1.523 583 191 541 15 11.636 4.652 6.514 357 322
2006 2.124 698 444 310 972 25 17.322 22.354 17.111 143 376
2007 1.447 1.737 3.499 321 1.040 11 6.500 4.013 6.651 1.854 668

01-11-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 07.15 uur. Het was zwaar bewolkt en het zicht was matig. In tegenstelling tot gisteren vlogen er niet veel vogels. Wel werden af en toe Sijzen gehoord die waarschijnlijk erg hoog zaten omdat ze niet gezien werden. Tegen 8.00 uur begon er wat meer beweging in te komen. Er kwamen groepjes Vinken over en af en toe een groepje Kepen. In totaal werden 450 Vinken en 54 Kepen geteld. De Sijzen bleven goed vliegen en soms konden groepjes ontdekt worden. Zo werden 74 vogels genoteerd, dit is goed voor een nieuw dagrecord. Ook op andere telposten in Nederland worden veel Sijzen geteld en sneuvelen dagrecords. Een groep van 50 Groenlingen (grootste groep ooit gezien op de telpost) werd gezien toen zij in zuidwestelijke richting over de telpost vlogen. Hier bleef het niet bij en er werden meer Groenlingen gezien. Dit resulteerde in een aantal van 71 Groenlingen en het tweede nieuwe dagrecord van vandaag. Een groep van 22 Pimpelmezen vloog op redelijke hoogte voorbij de telpost. Ook werd nog een solitaire Pimpelmees gezien. Dit is het derde nieuwe dagrecord van vandaag. Tegen 11.40 uur werd een groep van 69 Goudplevieren gezien. Naar mijn weten de grootste groep ooit op de telpost. Vroeger in de ochtend werd een enkele Goudplevier gezien. Ook dit is een nieuw dagrecord en het vierde van vandaag. Het oude dagrecord dateerde al vanaf 22-9-2002, het stond op 69 vogels. Leuk was een Goudhaantje wat op hoogte over de telpost kwam, de tweede van dit jaar. De Spreeuwen waren wederom in de meerderheid en er werden 1141 vogels geteld. In totaal werden vandaag 2491 vogels geteld verdeeld over 26 soorten.

Kleine Zwanen ©Toy Janssen
Kleine Zwanen ©Toy Janssen
Kleine Zwaan ©Toy Janssen
Kleine Zwaan ©Toy Janssen

02-11-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. Bij aankomst op de telpost waren de bosranden vanwege mist niet te zien. Vanaf 8.00 uur begon het te motregenen en het werd tijdens de telling niet meer droog. Om 10.00 stond de stand op 97 vogels verdeeld over 11 soorten.

03-11-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.15 uur. Het was zwaar bewolkt maar later op de ochtend begon het iets open te trekken. Er stond een zwakke wind die uit noordwestelijke richting kwam. Er zat een beetje trek in de lucht, in ieder geval meer dan gisteren. Er kwamen een aantal groepen Kramsvogels over en in totaal werden er 209 geteld. Een Goudplevier werd vroeg in de ochtend gehoord, later werden nog 3 vogels meer gezien. In totaal werden dit seizoen tot nu toe 161 Goudplevieren geteld. Nooit eerder werden zoveel Goudplevieren op de telpost gezien. Het beste jaar tot nu toe was 2002 met 101 Goudplevieren. Er vlogen ook wat groepjes Vinken, er konden 177 vogels aan de lijst worden toegevoegd. Leukste van vandaag waren 3 Kleine Zwanen die op mooie afstand van de telpost in noordoostelijke richting voorbij trokken. In totaal werden vandaag 1432 vogels geteld verdeeld over 29 soorten.

Goudplevieren ©Toy Janssen
Goudplevieren ©Toy Janssen
Toendrarietgans ©Toy Janssen
Toendrarietgans ©Toy Janssen

04-11-2007

Er is begonnen met tellen vandaag om 7.15 uur. In het eerste half uur vloog er nog niet veel, dit zou echter snel veranderden. Er werd geteld vandaag met een flink wolkendek. De bewolking zat wel lekker hoog dus de omstandigheden voor Ganzen waren goed. Er stond een zwakke wind die uit noordwestelijke richting kwam. Zoals gezegd waren de omstandigheden voor Ganzen niet verkeerd en al snel werden de eerste lijntjes Kolganzen gezien. Dit bleef doorgaan tot 11.00 uur daarna werden de aantallen minder. Er werden vandaag 1781 Kolganzen geteld, dit is goed voor een nieuw dagrecord. 80% van deze Kolganzen vlogen hoog en in zuidwestelijke richting. Het leek wel een beetje op de Grauwe Ganzen dag van 19 oktober. Hier volgen de uur totalen: 320 (7-8), 633 (8-9), 647 (9-10), 125 (10-11) en 56 (11-12). Ook werden nog 279 Grauwe Ganzen en 36 Rietganzen geteld. In het eerste half uur werden veel groepen Houtduiven gezien die in noordelijke richting vlogen, in totaal werden zo 401 vogels geteld. Daarna leek de trek om te keren en werden 849 Houtduiven geteld die in zuidelijke richting vlogen. Een mannetje Blauwe Kiekendief vloog over de bosrand in zuidwestelijke richting om 10.30 uur. Er werden leuke aantallen lijsters gezien, in totaal werden 538 Kramsvogels, 454 Koperwieken, 1 Grote Lijster en 1 Merel geteld. Het dagrecord voor de Sijs moest er weer aan geloven, dit is de derde keer dit jaar. Vandaag werden 119 Sijzen geteld! De aantallen Vinken worden minder, vandaag werden 500 Vinken en 257 Kepen op de lijst bijgeschreven. Een Klapekster werd opgemerkt boven de linker bosrand door Teun van Kessel. De vogel bleef korte tijd ter plaatse voordat hij verdween. Boven dezelfde bosrand werd ook een Appelvink gezien, dit is pas de tweede Appelvink voor de telpost. Er zit een grote groep Kraaien rondom de telpost. Het gedrag van deze Kraaien werd deze week in de gaten gehouden. Het viel op dat bij zonsopkomst de Kraaien zich verzamelen op het geploegde veld achter de telpost. De Kraaien komen uit alle hoeken van de Maashorst aangevlogen. Het zijn er meestal tussen de 180 en 200. Binnen een uur zijn al deze vogels aanwezig op de akker. Dit duurt ongeveer een half uur daarna verdwijnen ze weer in willekeurige richtingen. Het lijkt wel of ze een soort van ochtend gebed houden. Het gaat haast onopgemerkt en is bijzonder om te zien. In totaal werden vandaag 7303 vogels geteld verdeeld over 34 soorten.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 31. Goudplevier 61. Grauwe Kiekendief 91. Boomleeuwerik 121. Kleine Zwaan
02. Blauwe Reiger 32. Sperwer 62. Morinelplevier 92. Sijs 122. Smient
03. Nijlgans 33. Putter 63. Geelpootmeeuw 93. Rode Wouw 123. Wintertaling
04. Boomvalk 34. Grote Gele Kwikstaart 64. Kleine Bonte Specht 94. Houtduif 124. Dwerggors
05. Witgat 35. Slobeend 65. Grasmus 95. Roodkeelpieper 125. Taigarietgans
06. Kokmeeuw 36. Groenpootruiter 66. Koolmees 96. Zwarte Mees  
07. Kleine Mantelmeeuw 37. Bruine Kiekendief 67. Stormmeeuw 97. Kauw  
08. Holenduif 38. Bergeend 68. Roodpootvalk 98. Keep  
09. Gierzwaluw 39. Paapje 69. Zilvermeeuw 99. Appelvink  
10. Oeverzwaluw 40. Kwartel 70. Ekster 100. Slechtvalk  
11. Boerenzwaluw 41. Zwarte Ruiter 71. Geelgors 101. Knobbelzwaan  
12. Huiszwaluw 42. Visarend 72. Gekraagde Roodstaart 102. Kleine Rietgans  
13. Boompieper 43. Groenling 73. Snor 103. Rietgans  
14. Gele Kwikstaart 44. Wulp 74. Fitis 104. Bontbekplevier  
15. Tjiftjaf 45. Purperreiger 75. Roek 105. Koperwiek  
16. Torenvalk 46. Merel 76. Gaai 106. Beflijster  
17. Buizerd 47. Grote Mantelmeeuw 77. Smelleken 107. Bonte Strandloper  
18. Regenwulp 48. Wespendief 78. Zwartkop 108. Kramsvogel  
19. Kleine Karekiet 49. Grauwe Gans 79. Roodborsttapuit 109. Zwarte Roodstaart  
20. Ringmus 50. Kneu 80. Matkop 110. Kolgans  
21. Scholekster 51. Grote Lijster 81. Rosse Grutto 111. Havik  
22. Watersnip 52. Blauwe Kiekendief 82. Pijlstaart 112. IJsgors  
23. Graspieper 53. Duinpieper 83. Zwarte Ooievaar 113. Kruisbek  
24. Wilde Eend 54. Grote Bonte Specht 84. Rietgors 114. Staartmees  
25. Veldleeuwerik 55. Ooievaar 85. Zwarte Specht 115. Huismus  
26. Kievit 56. Heggenmus 86. Pimpelmees 116. Waterpieper  
27. Zilverplevier 57. Spreeuw 87. Zanglijster 117. Turkse Tortelduif  
28. Zomertortel 58. Vink 88. Zwarte Kraai 118. Barmsijs  
29. Ortolaan 59. Tapuit 89. Visdief 119. Goudhaantje  
30. Witte Kwikstaart 60. Canadese Gans 90. Grote Zilverreiger 120. Klapekster  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier
 13. 22-10-2007 Dwerggors
 14. 23-10-2007 Taigarietgans

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers
 23. 05-10-2007 47 Nijlganzen
 24. 05-10-2007 11 Canadese Ganzen
 25. 07-10-2007 2 Huismussen
 26. 07-10-2007 408 Kneuen
 27. 07-10-2007 4 Waterpiepers
 28. 07-10-2007 131 Rietgorzen
 29. 08-10-2007 8 Koolmezen
 30. 13-10-2007 10 Koolmezen
 31. 15-10-2007 22 Pimpelmezen
 32. 18-10-2007 11 Koolmezen
 33. 19-10-2007 2387 Grauwe Ganzen
 34. 19-10-2007 21 Putters
 35. 19-10-2007 2 Grote Bonte Spechten
 36. 20-10-2007 809 Kauwen
 37. 22-10-2007 1 Dwerggors
 38. 23-10-2007 2 Taigarietganzen
 39. 31-10-2007 15 Koolmezen
 40. 31-10-2007 53 Sijzen
 41. 01-11-2007 70 Goudplevieren
 42. 01-11-2007 23 Pimpelmezen
 43. 01-11-2007 71 Groenlingen
 44. 01-11-2007 74 Sijzen
 45. 04-11-2007 1781 Kolganzen
 46. 04-11-2007 119 Sijzen