Week 9 (24 sept - 30 sept)

24-09-2007

Maandag is begonnen met tellen om 9.30 uur door Wim Gremmen. Wim is net terug uit Falsterbo dus hij moet nog even afkicken. Bij aankomst op de telpost vloog een Smelleken op. De vogel besloot niet om te blijven en zette zijn reis voort. Er vlogen veel vogels over de bosranden, dit waren voornamelijk Boerenzwaluwen. In totaal werden 235 Boertjes geteld. Er vlogen ook redelijk wat Vinken en Graspiepers, de aantallen zijn echter niet zo hoog als op andere telposten in Nederland. Wij moesten het doen met 147 Graspiepers en 105 Vinken. Op één telpost in het land werden al 25000+ Vinken geteld. Een Visarend werd gezien om 10.15 uur, dit is de derde Visarend van dit seizoen. In totaal had Wim 553 vogels verdeeld over 20 soorten.

Grauwe Ganzen ©Toy Janssen
Grauwe Ganzen ©Toy Janssen
Aalscholvers ©Toy Janssen
Aalscholvers ©Toy Janssen

25-09-2007

Dinsdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen. De trek was vrij rustig wat waarschijnlijk te wijten was aan een regenfront wat de hele ochtend tijdens de telling ten noorden van de telpost lag. Toch telde Wim nog 508 vogels verdeeld over 17 soorten. Er blijven nog steeds Boerenzwaluwen doorkomen en vandaag werden er 167 geteld. De Gele Kwikstaarten en Boompiepers zijn nu bijna verdwenen, de vogels die nu nog worden geteld zijn waarschijnlijk afkomstig uit het hoge noorden. Vandaag werden 2 Boompiepers en 2 Gele Kwikstaarten genoteerd. Dit is de vijfde opeenvolgende dag dat we Grote Gele Kwikstaarten tellen. Dit is nog niet eerder voorgekomen. We hebben dit seizoen al 20 Grote Gele Kwikstaarten geteld waarvan 19 in september. Dit is een nieuw jaarrecord, het laatste jaarrecord lag op 18 vogels. De mediaan van de doortrek, voor Grote Gele Kwikken, ligt bij ons meestal rond de eerste week van oktober. Theoretisch gezien kunnen dus nog meer vogels geteld worden. Vandaag werd overigens 1 Grote Gele Kwikstaart geteld. Nog steeds geen grote aantallen Vinken en Graspiepers bij ons. Vandaag werden 102 Vinken en 109 Graspiepers geteld. Weinig rovers, we moesten het doen met 3 Sperwers en 1 Boomvalk. Hoogtepunt van de dag was een groep van 11 Bontbekplevieren die in een strakke lijn naast elkaar over de maïs van noordoost naar zuidwest vlogen. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. In de avond is ook geteld. Tijdens de telling regende het hevig en langdurig. Naast een juveniele Boomvalk werd er verder niet veel bijzonders gezien.

26-09-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 7.00 uur. De voorspellingen voor de komende 2 dagen zijn enorm goed, de verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. De trek viel echter toch ietwat tegen en we denken dat de vogels enorm hoog moeten hebben gezeten. Er werden vandaag 1065 vogels geteld verdeeld over 24 soorten. De Spreeuwen waren in de meerderheid met 366 vogels. Nog steeds behoorlijke aantallen Boerenzwaluwen en 146 vogels is niet slecht voor de tijd van het jaar. De Gele Kwikstaarten en Boompiepers zijn ook nog niet allemaal op en vandaag werden 8 Gele Kwikken en 1 Boompieper geteld. De aantallen Graspiepers blijven aan de lage kant en er konden maar 197 vogels genoteerd worden. De Vinken blijven ook nog steeds achter vergeleken met andere telposten. Vandaag werden 149 Vinken geteld. De rovers deden het ook maar matig met 6 Buizerden, 6 Sperwers en 1 Torenvalk. Verder zijn er geen bijzondere waarnemingen te melden.
In de avond is ook geteld. Het weer was niet al te best. Er stond een matige noordwesten wind en het was zwaar bewolkt met dreigende regenwolken. Gelukkig werd alleen zo nu en dan een spatje gevoeld. Vrijwel meteen bij aankomst op de telpost kon een grote groep Spreeuwen van ongeveer 450 vogels genoteerd worden. Meteen daarna werd een lijntje Aalscholvers gezien. Dat was in ieder geval een goed begin. De Boerenzwaluwen vlogen in groepjes van gemiddeld 30 vogels en kwamen met goede regelmaat over de telpost. Op het einde van de telling stond de teller op 288 vogels! Bij het afspeuren van de bosranden werden 3 Ooievaars ontdekt ten zuidoosten van de telpost. Dit was om 17.18 uur, de vogels waren langere tijd zichtbaar alvorens in de richting van Uden te verdwijnen. Een Grote Gele Kwikstaart vloog hoog over de telpost en werd opgemerkt dankzij zijn roep. Dit is de zesde dag op rij dat we Grote Gele Kwikken tellen. Een Knobbelzwaan kwam recht op de telpost afgevlogen en kon leuk worden gefotografeerd. Na het eerste lijntje Aalscholvers werden nog meer vogels gezien. Leuk was een groep van 70 Aalscholvers die recht over de telpost vlogen. In totaal werden vanavond 144 Ali’s geteld. Bijzonder leuke waarneming betreft 2 Kleine Rietganzen, de vogels vlogen helaas iets te ver voor een foto. We konden ook nog een nieuwe dagrecord in de boeken zetten. 28 Blauwe Reigers kwamen over in verschillende groepjes (8-5-1-3-6) Met de 2 Blauwe Reigers die overdag gezien zijn staat het nieuwe record op 30 Blauwe Reigers. Het werd ook de avondtelling met de meeste vogels van dit telseizoen, in totaal werden 1085 vogels geteld verdeeld over 21 soorten. Een beste telling ook zeker gezien de weersomstandigheden.

Knobbelzwaan ©Toy Janssen
Knobbelzwaan ©Toy Janssen
Grote Lijster ©Toy Janssen
Grote Lijster ©Toy Janssen
Goudplevier ©Toy Janssen
Goudplevier ©Toy Janssen

27-09-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.00 uur. Zoals gisteren gezegd ook voor vandaag goede voorspellingen voor de trek. Ook nu waren de verwachtingen dus erg hoog maar wel wat behoudender vanwege de telling van gisteren. Het wéér leek niet verkeerd, maar met 5 graden en een matige noordoosten wind voelde het wel koud aan. Er hing geen mist maar het was behoorlijk heiig waardoor het zicht over de bosranden niet al te best was. In het eerste half uur gebeurde er niet veel. Een enkele Graspieper, Vink en een paar Boerenzwaluwen vlogen over. Ook werden Zanglijsters gehoord die vanwege grote hoogte niet gezien werden. Later begonnen er meer vogels te vliegen maar de meeste zaten erg hoog en door de blauwe lucht waren ze erg moeilijk te zien. De Vinken en Graspiepers kwamen wel over maar niet in groepen. Meestal waren het individuele vogels. Toch konden er 125 Vinken en 157 Graspiepers genoteerd worden. Een Grote Gele Kwikstaart werd gehoord en gezien, dit is de zevende dag op rij dat we Grote Gele Kwikken zien. Opnieuw Kepen, er werden 3 vogels geteld. In totaal werden 60 Boerenzwaluwen geteld en een late Huiszwaluw. De aantallen Rietgorzen beginnen gestaag toe te nemen en vandaag werden er 10 geteld. Verder leuk om te vermelden zijn 2 Goudplevieren, 6 Sperwers en 1 Watersnip. Er werden vandaag in totaal 684 vogels geteld verdeeld over 28 soorten. Ondanks de voorspellingen geen hoog aantal dus. Ditzelfde beeld was ook in de rest van het land van toepassing met uitzondering van Westkapelle. Daar werden enorme aantallen Zanglijsters (29688) en Vinken (21962) geteld. Dat er een bijzondere trekdag plaats vond blijkt wel uit een bericht wat op internet is verspreid door Hans van Gasteren. Hij doet vogeltrek voorspellingen voor de luchtvaart en volgt de vogels met radar: Zelden zo'n enorme vogeltrekstroom gezien op het radarscherm. Gisteravond begon de trek in de laatste 1.5 uur van de dag in het noorden van het land al opgang te komen, vogeltrek 5. Het ging om vrij snel vliegende groepen die voornamelijk in Groningen, Friesland en Noord-Holland waren waar te nemen (deels ook vanuit de Waddenzee). Eenden, Ganzen (steltlopers?) zullen de hoofdmoot hebben gevormd. Na zonsondergang barstte de trek los, vogeltrek 8+ in voornamelijk ZW richting. Maar de echte trekstroom kwam pas later. Rond zonsopgang (27 sep) barstte de dagtrek op zo'n dusdanige manier los dat het gehele radarscherm gevuld was op drie radars! Om te beginnen in het noorden van Nederland: Vanuit Noorwegen was wederom een zeer grote stroom vogels op gang gekomen, die nu boven de Noordzee pal zuid vlogen, (vogeltrek 7 tot ca 2/3km hoogte !!) allemaal groepen. Bij de kust aangekomen volgde zij deze, met als gevolg dat vanaf Texel een stuwbaan ontstond die zijn weerga niet kent. Vogels komen ook vanuit zee binnen, en gaan vervolgens via binnenduin (enige km van kust af?) verder. Boven land is de trek ZW, vogeltrek 8++ en tot ruim 2km hoogte. De radar in midden Nederland geeft net zo'n enorme vogeltrekstroom weer richting Zuidoost-Nederland. Wel is hier beter te zien dat onderin, daar waar jullie zicht hebben, vrijwel niets vliegt...Tot slot de radar in België, giga trek boven het Vlaamse land, maar het opkomende regenfront boven Zuid-Duitsland (raakt de Belgisch/Duitse grenzen) zorgt ervoor dat daar geen vogeltrek meer plaatsvindt. Kortom, overal in Noord-Duitsland, Nederland en (bijna geheel) België vogeltrek 8 tot 2/2.5km hoogte. En nu maar hopen dat jullie hier iets van waarnemen, misschien aan de kust? Of later op de ochtend, want de vogels zullen toch naar beneden moeten.

Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Goudplevieren ©Toy Janssen
Goudplevieren ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen

28-09-2007

Vrijdag is begonnen met tellen om 8.00 uur door Wim Gremmen. Het wéér was redelijk ondanks de voorspellingen. Het was droog en er stond een zwakke noordoosten wind die later naar het zuidoosten draaide. Er werden redelijk wat rovers gezien vandaag en we konden eindelijk weer een Bruine Kiekendief noteren. De vogel was te ver weg om geslacht en kleed te bepalen. Ook werd een ? Blauwe Kiekendief gezien. Verder werden nog 9 Sperwers, 14 Buizerden, 1 Torenvalk en 1 Smelleken waargenomen. Geen hoge aantallen Vinken en Graspiepers helaas, er werden respectievelijk 82 en 29 vogels geteld. De Lijster trek begint nu ook bij ons langzaam op gang te komen. Vandaag werden 40 Zanglijsters en 9 Grote Lijsters gezien. Nog steeds Gele Kwikstaarten, er konden 2 vogels genoteerd worden. In totaal werden 767 vogels geteld verdeeld over 21 soorten.

29-09-2007

Het wéér was niet best vandaag, er hing een dikke bewolking met een voortdurende dreiging van regen. Er stond een zwakke wind die uit noordwesten richting kwam. Ondanks de dreigende wolken hielden we het bijna de hele telling droog. Daardoor is de telling toch nog leuk geworden. De Lijster trek is nu ook bij ons echt begonnen. Vooral boven de bosranden werden vele Lijsters gezien. Vandaag de eerste Koperwieken, er werden 43 vogels geteld. Verder 88 Zanglijsters, 1 Merel en 64 Grote Lijsters. Een mannetje Beflijster werd rechts van de telpost boven de bosrand gezien. Ook op de Brobbelbies Zuid werden vandaag 2 Beflijsters gezien, dit waren beide vrouwtjes. De Vinken en Graspiepers kwamen de hele ochtend met groepjes voorbij. Op het einde van de telling stond de teller op 364 Vinken en 332 Graspiepers. De Boerenzwaluwen blijven nog steeds met goede aantallen doorkomen. Er konden 257 Vogels op de lijst worden bijgeschreven, een goede score voor de tijd van het jaar. Ook vandaag konden 2 Gele Kwikstaarten worden genoteerd. Bijzonder leuk waren 6 Bonte Strandlopers die in noordoostelijke richting vlogen. Ze werden vergezeld van 1 Watersnip. De laatste keer dat we Bonte Strandlopers zagen was op 22-09-2001, dit waren 7 vogels. Ook vandaag werd een ? Blauwe Kiekendief gezien. Verder de moeite waard om te vermelden is een groepje van 13 Goudplevieren die in westelijke richting vlogen. Hier zijn leuke foto's van gemaakt. In totaal werden vandaag 2204 vogels geteld verdeeld over 28 soorten.

Smelleken ©Toy Janssen
Smelleken ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Blauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Zwarte Roodstaart ©Teun van Kessel
Zwarte Roodstaart ©Teun van Kessel

30-09-2007

Er is begonnen met tellen vandaag om 7.10 uur. De weersomstandigheden waren eindelijk weer eens goed. Er stond een lichte wind die uit zuidwestelijke richting kwam. Het zicht was goed. Bij aankomst vloog er nog niet veel maar dat begon na een uur of zo te veranderen. Er werden leuke aantallen Vinken en Graspiepers geteld. Op het einde van de dag stond de teller op 356 Graspiepers en een leuk aantal van 1027 Vinken. Tussen de Vinken zaten 6 Kepen, dit kunnen er natuurlijk meer zijn geweest. De Lijsters vlogen ook vandaag goed. De eerste Kramsvogels (2) konden worden genoteerd. Verder 212 Zanglijsters, 79 Koperwieken, 23 Merels en 46 Grote Lijsters. Nog steeds goede aantallen Boerenzwaluwen en vandaag werden 139 vogels geteld. De eerste Kolganzen werden ook gezien, er konden 2 vogels op de lijst worden geschreven. Goudplevieren kwamen over in kleine groepjes, er werden 9 vogels geteld. 21 Watersnippen werden geteld in 3 groepen (5-11-5). Een adult mannetje Zwarte Roodstaart kwam op de telpost afgevlogen en vloog in een strakke lijn door. De rovers deden het ook redelijk. Een ? Blauwe Kiekendief kwam op hoogte aangevlogen en begon plots te dalen. Zij werd waarschijnlijk aangetrokken door het ? Blauwe Kiekendief wat al 3 dagen ter plekke zit. De vogels vlogen korte tijd samen. Verder nog 1 Havik, 2 Sperwers, 27 Buizerden en 3 Smellekens. In totaal werden vandaag 2366 vogels geteld verdeeld over 42 soorten.

September

Deze maand is voorbij en het is een maand geweest met goede aantallen vogels. Er vlogen enorme aantallen Boerenzwaluwen . Ook het aantal Boomvalken is aanzienlijk, dit heeft misschien een relatie met de aantallen Boerenzwaluwen. Daarentegen valt het aantal Bruine Kiekendieven en Buizerden vergeleken met vorig jaar tegen. De Vinken trek is vroeg begonnen en we hebben al een redelijk aantal vogels geteld. Hieronder wat extra gegevens. We hebben nu in totaal 47901 vogels geteld in 457: 56 uur. Wederom een nieuw record!!

Overzicht aantallen en uren september:

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 103:01:00 4.886 47 54
2001 89:49:00 11.494 128 51
2002 167:59:00 11.699 70 64
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94

Top 3 vogelsoort september:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 2.294 Boerenzwaluw 2.109 Graspieper 1.170
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870

Aantallen per soort in september:

Jaar/Soort Wespendief Rode Wouw Bruine Kiekendief Sperwer Buizerd Visarend Torenvalk Smelleken Boomvalk Slechtvalk
2000 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2001 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2002 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2003 2 1 5 34 44 0 0 0 11 0
2004 0 0 4 0 5 3 5 2 5 1
2005 3 0 17 33 21 0 1 9 7 0
2006 4 0 41 81 154 5 21 10 20 5
2007 3 1 9 122 87 2 6 10 34 1

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw 70. Ekster 93. Rode Wouw
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief 71. Geelgors 94. Houtduif
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans 72. Gekraagde Roodstaart 95. Roodkeelpieper
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu 73. Snor 96. Zwarte Mees
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster 74. Fitis 97. Kauw
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief 75. Roek 98. Keep
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper 76. Gaai 99. Appelvink
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht 77. Smelleken 100. Slechtvalk
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar 78. Zwartkop 101. Knobbelzwaan
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus 79. Roodborsttapuit 102. Kleine Rietgans
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw 80. Matkop 103. Rietgans
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink 81. Rosse Grutto 104. Bontbekplevier
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit 82. Pijlstaart 105. Koperwiek
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans 83. Zwarte Ooievaar 106. Beflijster
15. Tjiftjaf 38. Bergeend 61. Grauwe Kiekendief 84. Rietgors 107. Bonte Strandloper
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier 85. Zwarte Specht 108. Kramsvogel
17. Buizerd 40. Kwartel 63. Geelpootmeeuw 86. Pimpelmees 109. Zwarte Roodstaart
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht 87. Zanglijster 110. Kolgans
19. Kleine Karekiet 42. Visarend 65. Grasmus 88. Zwarte Kraai 111. Havik
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees 89. Visdief  
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw 90. Grote Zilverreiger  
22. Watersnip 45. Purperreiger 68. Roodpootvalk 91. Boomleeuwerik  
23. Graspieper 46. Merel 69. Zilvermeeuw 92. Sijs  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto
 10. 15-09-2007 Visdief
 11. 23-09-2007 Appelvink
 12. 25-09-2007 Bontbekplevier

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen
 17. 10-09-2007 12 Pijlstaarten
 18. 15-09-2007 1 Visdief
 19. 23-09-2007 1 Appelvink
 20. 23-09-2007 7 Koolmezen
 21. 25-09-2007 11 Bontbekplevieren
 22. 26-09-2007 30 Blauwe Reigers