Week 6 (3 sept - 9 sept)

03-09-2007

Maandag is begonnen met tellen om 9.50 uur door Wim Gremmen. Ondanks het mindere wéér werd het een leuke telling met 1144 vogels verdeeld over 15 soorten. Er stond een stevige noordwesten wind en de hele dag was het half bewolkt met een aantal buien. Er zijn vandaag 781 boeren- en 310 Huiszwaluwen geteld. De Zwaluwen leken voor de buien uit te vliegen. Voor iedere bui kon je dan ook leuke gemengde groepen Zwaluwen over de telpost zien vliegen. De aantallen Huiszwaluwen waren zelfs goed voor de op één na beste telling voor deze soort. Er werden ook nog 4 Gierzwaluwen geteld. Om 11.25 werd een Wespendief waargenomen die strak richting het zuiden vloog. Om 13.20 uur werd een groep van 6 Ooievaars op hoogte ontdekt. Ook deze vogels vlogen voor een bui uit. In de avond is ook geteld. Grote groepen Boerenzwaluwen hingen rond de telpost. Deze vogels hebben de maïs rondom de telpost uitgekozen als slaapplaats. Er werd nog een eenzame Gierzwaluw gezien die snel in zuidelijke richting vloog. Verder nog 34 Huiszwaluwen en 1 Oeverzwaluw. Later op de avond kwam een Grasmus laag aangevlogen die in de maïs inviel. In de schemer werd nog een groep van 17 Blauwe Reigers ontdekt. De Nachtzwaluw lijkt verdwenen te zijn, wel werd nog een Ransuil gezien. Bij de Industrielaan in Uden tegenover het Texaco tankstation hebben vandaag 13 Ooievaars overnacht. Er zijn leuke foto’s gemaakt.

Huiszwaluw ©Toy Janssen
Huiszwaluw ©Toy Janssen
Zomertortel ©Toy Janssen
Zomertortel ©Toy Janssen

04-09-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 7.40 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het werd een leuke telling die, om 12.45 uur, afgebroken werd door regen. Het eerste Smelleken van het seizoen kon op de lijst worden bijgeschreven. Dit is de vroegste ooit voor de telpost. Verder van de rovers nog 6 Sperwers en 1 Buizerd. Eindelijk konden ook weer Regenwulpen worden genoteerd, we hebben er dit jaar niet veel gezien. Er vlogen 6 exemplaren over de telpost. De aantallen Zwaluwen vielen een beetje tegen. Er werden 287 Boeren- en 48 Huiszwaluwen geteld. Er blijven nog steeds Gierzwaluwen doorkomen en vandaag zijn er 5 gezien. Hoogtepunt van de dag waren 17 Ooievaars die voor een bui uitvlogen om hoogte te winnen. Zij vertrokken in zuidwestelijke richting. Leo Ballering zag vanaf zijn werk boven de Hofmans Plassen, om 13.45, een groep van 30 Ooievaars. Helaas stond er niemand meer op de telpost, deze waren anders zeker gezien. In de avond is geteld vanaf 17.00 uur. Meteen bij aankomst op de telpost werd een juveniele Bruine Kiekendief gezien. Later op de avond, om 20.05, uur werd nog een juveniele Bruine Kiekendief op de lijst bijgeschreven. 2 Late Zomertortels vlogen over de telpost en konden leuk worden gefotografeerd. Het kunnen goed de laatste van het seizoen zijn. De Blauwe Reigers doen het dit jaar niet slecht en ook vanavond werden 16 vogels geteld. We hebben dit seizoen al 146 Blauwe Reigers geteld. Tot nu toe was 2006 het beste seizoen met 122 Blauwe Reigers. Daarvoor kwamen we niet verder dan 70 vogels. Dit zal ook wel te maken hebben met de goede weersomstandigheden dit jaar. In Uden werden vanavond door Ron van Rossum vanuit zijn tuin 2 Kleinste Jagers gezien. Ron heeft foto’s gemaakt en daarop is duidelijk te zien dat het om deze soort gaat. Er lijkt een influx gaande te zijn voor deze vogel. Ook op andere plaatsen in het binnenland zijn Kleinste Jagers gezien. Helaas kwamen de vogels niet over de telpost. Voor zover mij bekend is dit de eerste waarneming ooit van een Kleinste Jager voor onze regio. Het lijkt een echt Ooievaar seizoen te worden. Op de telpost zijn nu al 83 vogels geteld. Een spectaculair aantal in vergelijking met de voorgaande jaren. Ook in de omgeving van Uden zijn veel Ooievaars waargenomen.

05-09-2007

Woensdag is begonnen met tellen om 7.45 uur door Wil Verbossen en Marjo van Kreij. Het wéér was niet al te best, er werden dan ook niet veel vogels geteld. Ze moesten het doen met 121 Vogels verdeeld over 9 soorten, de Boerenzwaluwen waren in de meerderheid. Naast 2 Gierzwaluwen valt er verder niet veel te melden.
In de avond is geteld door Toy Janssen en Teun van Kessel. Het begon te regenen om 17.30 en om 20.00 uur was het nog niet droog. Er werd besloten om maar te stoppen. De vogels bleven beperkt tot 5 Holenduiven en 1 Tjiftjaf

Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Kleinste jager ©Ron van Rossum
Kleinste jager ©Ron van Rossum
Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen

06-09-2007

Donderdag ochtend is begonnen met tellen om 7.45 uur door Wim Gremmen en Wil Verbossen. Het wéér wil deze week niet echt meewerken en ook vandaag was het zwaar bewolkt met een stevige noordwesten wind. De Zwaluwen stoorden zich hier niet aan en er werden leuke aantallen geteld: 502 Boerenzwaluwen, 32 Huiszwaluwen en 2 Gierzwaluwen. Geen beste condities voor de rovers dus het bleef beperkt tot 3 Buizerden en 4 Sperwers. Er verblijven nog steeds leuke aantallen en soorten zangvogeltjes in de maïs, de voorspelling eerder gedaan dit seizoen lijkt dus uit te komen. Ook vandaag werd een leuke soort waargenomen, een Kleine Karekiet. We hadden er dit seizoen al één meer en dit is de tweede ooit. In de avond is ook geteld. Ook nu stond er een stevige noordwesten wind waardoor er waarschijnlijk niet veel vogels gezien zijn. Een juveniele Bruine kiekendief kwam over de telpost om 19.15 uur. Een late Zomertortel kon ook worden bijgeschreven. Verder valt er niet veel bijzonders te vermelden.

07-09-2007

Wil Verbossen begon vanmorgen met tellen om 7.45 uur. Het was zwaar bewolkt maar de wind, die uit het noordwesten kwam, was niet al te hard. Wil kreeg later op de ochtend gezelschap van Wim Gremmen. Eerst wist hij nog een Bruine Kiekendief (8.50), 1 Boomvalk en 2 Grote Gele Kwikstaarten op de lijst bij te schrijven. De Zwaluwen deden het erg goed, er werden 1018 Boerenzwaluwen, 2 Oeverzwaluwen en 56 Huiszwaluwen geteld. Wil vertrok tegen de middag en miste daardoor 22 Ooievaars (13.15), deze verdwenen voor de telpost in zuidoostelijke richting. Het lijkt haast een gewoonte te worden om Ooievaars in mooie groepen op de telpost te zien. Een leuke groep van 16 Watersnippen vloog iets later over. Wim kreeg later op de middag gezelschap van Toy. Vrijwel meteen werd een Visarend (14.40) links van de telpost gezien. Dit is de tweede van het seizoen. Een Smelleken verscheen om 15.30 uur en probeerde, tevergeefs, een Zwaluw te pakken. Het Smelleken kreeg bijval van een Boomvalk. Beide vogels vlogen later door richting het zuiden. Om 15.10 uur werd nog een 2KJ ? Bruine Kiekendief gezien. Al met al een erg leuke en onderhoudende dag. Hopen dat dit voortzet in het komende weekend. In de avond is geteld door John Hermans en Willie de Vries. Niet zoveel als overdag maar toch nog 91 vogels. Ook nu weer Blauwe Reigers, er werden 12 exemplaren geteld. Behalve 4 Gierzwaluwen valt er niet veel te vermelden.

Boomvalk ©Toy Jansen
Boomvalk ©Toy Jansen
Watersnip ©Toy Janssen
Watersnip ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen

08-09-2007

Zaterdag werd zoals gewoonlijk begonnen met tellen bij zonsopkomst. De Boerenzwaluwen waren al meteen van de partij. Grote groepen werden erg hoog boven de telpost waargenomen. In de loop van de ochtend namen de aantallen toe. Dit zijn de uur aantallen: (6.30-8) 429, (8-9) 310, (9-10) 90, (10-11) 70, (11-12) 44, (12-1) 247, (1-2) 274, (2-3) 259 en (3-4) 41 vogels. In totaal werden 1764 Boerenzwaluwen geteld. Dit de op één na beste telling voor de Boerenzwaluw. Tevens werden 54 Huiszwaluwen en toch nog 12 Gierzwaluwen geteld. Een Zilverplevier werd in de ochtend gehoord maar kon niet worden gevonden. Dat kan niet worden gezegd van 2 Goudplevieren die roepend recht over de telpost kwamen gevlogen. De Watersnippen doen het deze week leuk en ook vandaag werden er 7 geteld. Een Duinpieper werd gehoord door Thijs Fijen, daar het zijn eerste is durfde hij dit nog niet luidop te roepen. Wel wees hij de anderen aanwezigen op de vogel en al snel werd duidelijk dat het inderdaad een Duinpieper was. De vogel vloog om 8.42 uur in zuidwestelijke richting. De maïs produceert nog steeds zangvogeltjes en vandaag konden we weer een nieuwe soort aan de lijst toevoegen: Een Matkop. Ook werd een Zwartkop in de maïs ontdekt. We dachten eerst aan een nieuwe soort maar deze werd al eerder in 2001 en 2002 gezien Een Roodborsttapuit kwam uit noordoostelijke richting aangevlogen en verbleef korte tijd in de maïs om daarna te vertrekken. Helaas niet veel rovers vandaag. Wel een leuk aantal van 4 Boomvalken, 1juv (12.20), 2 (14.25) en 1 (15.10). Verder werden 2 Sperwers gezien.

09-09-2007

Zondag is begonnen met tellen om 6.35 uur. Het wéér had beter gekund, zwaar bewolkt maar het was in ieder geval droog. De wind kwam uit het noordwesten en was niet al te hard. In het begin kwamen er leuke aantallen Boerenzwaluwen door. Dit werd later op de ochtend minder maar in de middag kwamen enorme aantallen vogels over de telpost. Hier volgen de uur aantallen: 6.30- 8.00 212, 8.00-9.00 90, 9.00-10.00 93, 10.00-11.00 29, 11.00-12.00 54, 12.00-13.00 541, 13.00-14.00 862, 14.00-15.00 1323, 15.00-16.00 1164, 16.00-17.00 965 en 17.00-18.00 631. Op het einde van de telling stond de teller op 5854 Boerenzwaluwen!! Het oude dagrecord wat dateert van 18-09-02 en op 2105 vogels stond is hiermee verpletterd. Tevens zagen we 2 Oeverzwaluwen en 237 Huiszwaluwen. Voor de Boomvalken kon vandaag ook een nieuw dagrecord in de boeken worden geschreven. Er kwamen maar liefst 11 Boomvalken over, hier volgen extra gegevens: 2(11.15), 1(12.20), 1(12.30), 1(14.30), 1(14.35), 1(14.40), 1(14.45), 1(15.20), 1(16.45) en 1(17.30). In de ochtend werden 5 Rosse Grutto's gezien die in westelijke richting voorbij de telpost trokken. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Van rovers werden verder nog 9 Sperwers, 1 Torenvalk en 1 Buizerd geteld. Ook vandaag nog Gierzwaluwen, er werden er zelfs 15 geteld. De Spreeuwen beginnen al echt voorzichtig door te komen en vandaag werden er 103 geteld. In totaal vandaag 6380 vogels, ook dit is een erg leuk aantal voor de tijd van het jaar voor onze telpost.

Rosse grutto ©Toy Janssen
Rosse grutto ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw 70. Ekster  
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief 71. Geelgors  
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans 72. Gekraagde Roodstaart  
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu 73. Snor  
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster 74. Fitis  
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief 75. Roek  
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper 76. Gaai  
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht 77. Smelleken  
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar 78. Zwartkop  
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus 79. Roodborsttapuit  
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw 80. Matkop  
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink 81. Rosse Grutto  
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit    
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans    
15. Tjiftjaf 38. Bergeend 61. Grauwe Kiekendief    
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier    
17. Buizerd 40. Kwartel 63. Geelpootmeeuw    
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht    
19. Kleine Karekiet 42. Visarend 65. Grasmus    
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees    
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw    
22. Watersnip 45. Purperreiger 68. Roodpootvalk    
23. Graspieper 46. Merel 69. Zilvermeeuw    

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw
 6. 29-08-2007 Gekraagde Roodstaart
 7. 01-09-2007 Snor
 8. 08-09-2007 Matkop
 9. 09-09-2007 Rosse Grutto

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren
 9. 29-08-2007 1 Gekraagde Roodstaart
 10. 01-09-2007 1 Snor
 11. 01-09-2007 8 Tapuiten
 12. 01-09-2007 2 Fitissen
 13. 08-09-2007 1 Matkop
 14. 09-09-2007 11 Boomvalken
 15. 09-09-2007 5 Rosse Grutto's
 16. 09-09-2007 5854 Boerenzwaluwen