Week 4 (20 - 26 aug)

20-08-2007

Maandag is begonnen met tellen om 07.00 uur door Wim Gremmen. De telling duurde maar kort omdat het begon te regenen. In het uurtje dat Wim geteld heeft zijn maar 13 vogels geteld. In de avond kwam Wim weer terug naar de telpost. Hij werd vergezeld van Toy Janssen. Het weer leek redelijk maar al snel kwam er zware bewolking opzetten waaruit af en toe regen viel. Geen beste omstandigheden voor de vogels om te trekken. Er werden 48 vogels geteld waarvan 43 Boerenzwaluwen. Om 20.00 uur is gestopt met tellen.

Nachtzwaluw ©Toy Janssen
Nachtzwaluw ©Toy Janssen
Ooievaar ©Peter van de Braak
Ooievaar ©Peter van de Braak
Buizerd ©Toy Janssen
Buizerd ©Toy Janssen

21-08-2007

Dinsdag is begonnen met tellen door Wim Gremmen en Carel vd Sanden om 11.50 uur. Het werd een telling met 96 vogels verdeeld over 13 soorten. 6 Wulpen trokken over de telpost, een schaarse soort in tegenstelling tot vroegere jaren. 3 Paapjes en 2 Grasmussen werden in de maïs gezien. In de middag was er leuke roofvogels trek. Opmerkelijk voor de tijd van het jaar was het aantal van 9 Sperwers die hoog over de telpost vlogen. Verder werden 1 Buizerd en 3 Wespendieven gezien. De Wespendieven kwamen door om 2(13.40) en 1(14.00). Ter plekke zaten ongeveer 50 Holenduiven en 3 Zomertortels. Omstreeks 16.15 op de terug weg van mijn werk zag ik boven de A50 ter hoogte van Nistelrode minimaal 20 Ooievaars cirkelen. Later bleek dat deze vogels overnacht hebben bij de C.S.U. in Uden. Het bleken achteraf 23 vogels te zijn. Peter vd Braak is met nog enkelen anderen wezen kijken en heeft foto's gemaakt. Eén van de vogels was geringd, en op een foto waren de ring gegevens af te lezen. Peter heeft deze opgestuurd en al snel antwoord gekregen. De Ooievaar is in het nest geringd op 26 juni 2006 samen met nog 2 andere jonge vogels. Het betrof een paalnest in De Wijk (Drenthe).

Grauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Grauwe Kiekendief ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Wespendief (juveniel) ©Toy Janssen
Ransuil ©Toy Janssen
Ransuil ©Toy Janssen

22-08-2007

Het was geen best wéér en de drang om naar de telpost te gaan was eerlijk gezegd niet groot. Toch maar besloten om te gaan en bij aankomst op de telpost stond er een krachtige wind en was het zwaar bewolkt met een spatje regen. Dit zou waarschijnlijk geen lange telling worden, zo was mijn gedachte. Na het opstellen van mijn telescoop ging de telefoon, aan de andere kant klonk Gerard van Aalst (Telpost Brobbelbies Zuid) met de vraag of ik op de telpost stond. Ik bevestigde, waarop hij meldde dat er 2 Zwarte Ooievaars boven het bezoekerscentrum hingen. Deze zouden vanaf onze telpost zichtbaar moeten zijn. Helaas na intensief speuren, en nog een keer bellen, kon ik deze vogels niet gevonden krijgen. Gerard meldde dat er ook 4 Buizerden en2 Wespendieven bij de Ooievaars hingen. Zou het dan toch nog leuk kunnen worden, ik werd in ieder geval wel een stuk scherper. Na 5 minuten kwam in de verte op hoogte een Wespendief op de telpost af. De vogel had duidelijk haast om weg te komen en was hooguit een paar minuten zichtbaar voordat hij in zuidelijke richting verdween. Weer belde Gerard met de vraag of ik 5 Wespendieven kon zien. En inderdaad er hingen 5 Wespendieven achter de telpost die ik bijna miste door het volgen van de eerste Wespendief. Toch maar wat andere tellers gebeld, dit leek erop dat er nog wel een paar meer konden komen. De telpost werd versterkt met Wim Gremmen, John Hermans en Peter vd Braak. Samen konden we nog 22 wespendieven op de lijst bijschrijven. In totaal zijn 28 Wespendieven geteld vanavond. De op één na beste telling ooit voor de telpost en dat onder niet ideale weersomstandigheden. Hier volgen wat extra gegevens over aantallen en doorkomst: 6(17.46), 1(17.50), 2(17.51), 7(17.52), 9(19.03), 1(19.25) en 1(19.36). Op andere telposten ten oosten van ons werden ook hoge aantallen Wespendieven geteld. Zo werden bij de Gebrande Kamp in Middelaar 252 Wespendieven geteld, bij Zweefvliegveld Maldens Vlak 81 Wespendieven en in Kwintelooijen (bij Veenendaal) 61 Wespendieven. Deze telposten waren al vroeger op de middag begonnen met tellen. Bij ons werden tussen de Wespendieven door 3 Bruine Kiekendieven gezien 1 juv(17.56), 1 ?vol(18.04) en 1juv(18.20). Ook de op één na beste telling voor de Blauwe Reiger. In totaal vlogen 24 vogels over de telpost. De vogels waren verdeeld over groepjes van 16, 7 en 1 vogel. Vanavond werd, zoals bijna ieder jaar, een Nachtzwaluw op de weg gezien. De vogel liet zich leuk fotograferen. Zo zie je maar, onder alle weersomstandigheden kan het toch de moeite waard zijn om even naar het Bènske te rijden.

Doortrekpatroon Wespendieven 22-23 augustus. (totaal 1156 vogels)
Doortrekpatroon Wespendieven 22-23 augustus. (totaal 1156 vogels)
Blauwe Reigers ©Toy Janssen
Blauwe Reigers ©Toy Janssen

23-08-2007

Donderdag is begonnen met tellen om 07.00 uur. Wim Gremmen heeft tot 11.00 uur met tussen pauzes geteld, soms was de regen te heftig. Daardoor in de ochtend niet veel rovers en andere vogels. Leukste was een groep van 95 Gierzwaluwen die snel richting zuid vertrokken. Om 13.00 uur hield de regen op en werd de telpost weer bemand. Meteen al werden er Wespendieven waargenomen. Dit leek veelbelovend voor de verdere middag. De lucht klaarde helemaal op en het werd zelfs warm. Ideale omstandigheden voor roofvogeltrek. Er werden dan ook ieder uur aardig wat Wespendieven geteld, hier volgt een overzicht: 1(13.01), 1(13.06), 1(13.18), 1(13.20), 1(13.25), 1(14.14), 1(14.17), 1(15.10), 1(15.20), 2(15.50), 1(15.55), 1(16.30), 1 juv(17.40), 1(16.45), 2(16.48), 1(16.55), 2(18.20), 2(18.40). De teller bleef uiteindelijk op 22 vogels staan, de op twee na beste telling ooit. Ook andere soorten roofvogels waren goed vertegenwoordigd. Om 15.00 uur werd een volwassen mannetje Grauwe Kiekendief waargenomen. De vogel zat erg hoog maar duidelijk konden door de telescoop de kenmerken gezien worden, er konden zelfs foto’s gemaakt worden. 2 Boomvalken vlogen achter elkaar richting zuid om 14.56 uur. Verder werden nog 5 Sperwers, 15 Buizerden en1 Torenvalk gezien. Tussen de Buizerden zaten een aantal opvallend licht gekleurde exemplaren. Bijzonder was een Kleine Bonte Specht die op redelijke hoogte over de telpost vloog in zuidoostelijke richting. Tussen de 139 Boerenzwaluwen die overtrokken zat een leucistische vogel. De Boerenzwaluw was op zijn rode keeltje na licht beige gekleurd. Ook op de andere telposten ten oosten van ons is vandaag goede roofvogeltrek te zien geweest. Vrijwel overal zijn Grauwe Kiekendieven gemeld. De Wespendieven deden het vooral goed op de Strabrechtse Heide, daar werden 218 vogels geteld. Er zijn in 2 dagen in totaal 1156 Wespendieven geteld (zie kaartje). Wij zitten met onze telpost waarschijnlijk net op de grens van de doortrek getuige het verschil in de aantallen. De andere telposten zien meer grotere groepen vogels die overtrekken. Wij moeten het doen met meestal individuele vogels of kleine groepjes. Vandaag werd ook één van de juveniele Wespendieven van het broedgeval gezien (zie foto), de vogel verblijft nog in de Maashorst. In de avond zat de Nachtzwaluw weer op de weg en werd een jagende Bosuil gezien.

Alle aandacht voor de Morinelplevieren
Alle aandacht voor de Morinelplevieren
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen

24-08-2007

Er is begonnen met tellen vandaag om 09.00 uur. Otto Kwak was als eerste op de telpost en werd niet veel later vergezeld van Wim Gremmen. Ze hebben samen geteld tot 17.00 uur. Er kwamen 159 vogels over verdeeld over 12 soorten. Vandaag maar 1 Wespendief (11.42) dat is toch even wennen. Ook werden een juveniele Bruine Kiekendief (14.08), 8 Sperwers en 2 Buizerden geteld. Nog leuk om te vermelden zijn 4 Tapuiten en 2 Paapjes. Later begon de avond ploeg die om 17.30 uur de telpost bemanden. Helaas was er van trek weinig te bespeuren deze avond. De lokale vogels maakten het nog de moeite waard. Zo werd de juveniele Wespendief weer gezien. Ook de Nachtzwaluw was weer present. Nieuw waren 2 Ransuilen die zich leuk lieten fotograferen.

Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen

25-08-2007

Vandaag is begonnen met tellen om 6.25 uur. Er vlogen in het begin niet veel vogels. Dit was waarschijnlijk het gevolg van mist die het zicht belemmerde. Later trok de mist op kon de eerste leuke waarneming van de dag de lijst worden bijgeschreven. Het betrof hier een adulte Geelpootmeeuw die in zuidwestelijke richting over de telpost vloog. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. Niet veel later, om 10.45 uur om precies te zijn, werd een Ortolaan gehoord. De vogel werd kort daarna in de lucht ontdekt toen hij in zuidelijke richting voor de telpost voorbij vloog. De vogel viel achter de telpost in maar kon helaas niet terug worden gevonden. Om 11.55 kwamen 7 steltlopers laag richting de telpost gevlogen. Al snel zagen we dat dit Morinelplevieren moesten zijn. De vogels vlogen over ons hoofd en we konden zien dat ze rechts achter ons in het pas gerooide aardappelveldje invielen. Na 5 minuten werden de vogels terug gevonden. 3 van de vogels zaten nog gedeeltelijk in zomerkleed. Ze lieten zich op korte afstand benaderen en er werden veel mooie foto's gemaakt. Om 14.45 vlogen de vogels op en verdwenen in zuidwestelijke richting. Dit is natuurlijk een nieuw dagrecord!!! In de middag werden nog 3 Wespendieven gezien, hier volgen de tijden van doorkomst: 1(14.17), 1(14.35) en 1(15.07). Van de rovers zijn verder nog 3 Sperwers, 2 Buizerden, 2 Torenvalken en 2 Boomvalken geteld. In het mais rondom de telpost zijn vele zangertjes aanwezig. Een teken dat het begonnen is.

Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

26-08-2007

Bij de aanvang van de telling was het flink mistig. Deze mist sloeg later om in een dikke bewolking waardoor geen zon kwam. Dit duurde tot ongeveer 13.00 uur. In de vroege ochtend werden nauwelijks vogels gezien. Wat later kwamen enkele vogels over de telpost. Pas na 12.00 begonnen er wat Zwaluwen te vliegen. Toen de zon doorbrak kwamen er wat rovers door. 6 Wespendieven vlogen op grote hoogte voorbij, 3(13.20), 1?(13.30) en 2(14.25). Een juveniele Bruine Kiekendief (13.33) zat eveneens erg hoog en zeilde in hoge snelheid richting het zuiden. Een 2KJ ? Grauwe Kiekendief (14.40) werd ook op grote hoogte opgemerkt. De vogel vloog in zuidoostelijke richting weg. Verder werden nog 3 Boomvalken, 1 Torenvalk en 1 Sperwer geteld.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2007:

Statistieken
01. Aalscholver 24. Wilde Eend 47. Grote Mantelmeeuw    
02. Blauwe Reiger 25. Veldleeuwerik 48. Wespendief    
03. Nijlgans 26. Kievit 49. Grauwe Gans    
04. Boomvalk 27. Zilverplevier 50. Kneu    
05. Witgat 28. Zomertortel 51. Grote Lijster    
06. Kokmeeuw 29. Ortolaan 52. Blauwe Kiekendief    
07. Kleine Mantelmeeuw 30. Witte Kwikstaart 53. Duinpieper    
08. Holenduif 31. Goudplevier 54. Grote Bonte Specht    
09. Gierzwaluw 32. Sperwer 55. Ooievaar    
10. Oeverzwaluw 33. Putter 56. Heggenmus    
11. Boerenzwaluw 34. Grote Gele Kwikstaart 57. Spreeuw    
12. Huiszwaluw 35. Slobeend 58. Vink    
13. Boompieper 36. Groenpootruiter 59. Tapuit    
14. Gele Kwikstaart 37. Bruine Kiekendief 60. Canadese Gans    
15. Tjiftjaf 38. Bergeend 61. Grauwe Kiekendief    
16. Torenvalk 39. Paapje 62. Morinelplevier    
17. Buizerd 40. Kwartel 63. Geelpootmeeuw    
18. Regenwulp 41. Zwarte Ruiter 64. Kleine Bonte Specht    
19. Kleine Karekiet 42. Visarend 65. Grasmus    
20. Ringmus 43. Groenling 66. Koolmees    
21. Scholekster 44. Wulp 67. Stormmeeuw    
22. Watersnip 45. Purperreiger      
23. Graspieper 46. Merel      

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2007:

 1. 03-08-2007 Kleine Karekiet
 2. 11-08-2007 Kwartel
 3. 11-08-2007 Bergeend
 4. 12-08-2007 Purperreiger
 5. 25-08-2007 Geelpootmeeuw

Nieuwe dagrecords in 2007:

 1. 01-08-2007 1829 Gierzwaluwen
 2. 03-08-2007 1 Kleine Karekiet
 3. 11-08-2007 1 Kwartel
 4. 11-08-2007 1 Bergeend
 5. 12-08-2007 1 Purperreiger
 6. 19-08-2007 60 Ooievaars
 7. 25-08-2007 1 Geelpootmeeuw
 8. 25-08-2007 7 Morinelplevieren