Week 13 (25 okt - 31 okt)

Dinsdag is deze week voor het eerst geteld. Wim Gremmen heeft vandaag 1711 vogels bij kunnen schrijven op de totaal lijst van dit jaar. Er was vandaag wat roofvogel trek, 13 Buizerden, 3 Sperwers en 2 Torenvalken kwamen over. Vandaag waren wederom de Vinken in de meerderheid, 595 exemplaren. Ook vandaag de eerste Kleine Zwanen. 11 vogels vlogen over de telpost.

Uitzicht linkerbosrand ©Toy Janssen
Uitzicht linkerbosrand ©Toy Janssen
Uitzicht voor de telpost ©Toy Janssen
Uitzicht voor de telpost ©Toy Janssen

Woensdag is ook geteld, er werd geteld in 2 sessies. Leo (alias Big Yellow Quick) begon de ochtend telling samen met Ad van Wanroy en Wim Gremmen, er werden 2390 vogels geteld. Wederom vandaag goede trek van Veldleeuweriken, 568 vogels. De Houtduiven beginnen ook langzaam met grotere aantallen door te komen. 538 vogels en dit zal zeker meer worden. Hoogtepunt was een Slechtvalk. In de middag werd nog geteld door Wim Gremmen. Wim kon 5 Kruisbekken bijschrijven. Een soort die weer helemaal terug schijnt te zijn op de Brobbelbies. Verder niet veel bijzonders.

Donderdag werd geteld door Henk vd Acker. Het werd vandaag de dag van de Kieviten. Overal in Nederland werden grote aantallen geteld. Blauwe Kamer 9476 vogels, Mulderskop (Nijmegen) 1957 vogels, Westkapelle 13083 vogels om enkele voorbeelden te noemen. Ook op de Brobbelbies werd een nieuw dag record gehaald. 892 Kieviten trokken over de telpost. Andere hoogtepunten waren een Smelleken en een Slechtvalk. Ook de 5e Velduil van dit seizoen kwam over de telpost. De Velduilen worden dit jaar in Brabant veel gezien. Vandaag in totaal 1551 vogels.

De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
Links, Leo Ballering ©Toy Janssen
Links, Leo Ballering ©Toy Janssen

Vrijdag waren Tini van Elsen, Ad van Wanroy en Wim Gremmen op de telpost. Het werd een goede dag met alweer een hoog aantel vogels. Tevens werden er 3 dag records verbroken. De Roek met 80 vogels, Stormmeeuw met 75 vogels en de Veldleeuwerik met 1327 vogels. Een evenaring van het dag record was de Knobbelzwaan met 9 vogels. De roofvogels waren vertegenwoordigt door een Blauwe Kiekendief, 6 Sperwers en 6 Buizerden. De Graspiepers zijn nog steeds niet op, vandaag 236 exemplaren. Vandaag voor het eerst een telling met over de 1000 Houtduiven, om precies te zijn 1281 vogels. In totaal vandaag 5303 vogels. Ook nog 3 Atalanta's.

Zaterdag werd een magere dag. Dit kwam mede dankzij dichte mist. Precies 100 vogels vandaag. Hoogtepunt was een Slechtvalk.

Zondag werd vroeg begonnen, dit kwam doordat de klok een uur is terug gezet. We kunnen nu weer om 07.00 uur beginnen. Het werd een leuke dag met opvallende ganzen trek. De Kolganzen waren in de meerderheid met 374 vogels, dit is een nieuw dagrecord. De Grauwe Ganzen deden het ook niet verkeerd met 351 vogels, ook dit is een nieuw dagrecord. Ook vandaag wat Rietganzen en Nijlganzen. Een vrouwtje Smelleken vloog snel over de telpost. Vandaag ook nog een Grote Gele Kwikstaart. 16 Kleine Zwanen vlogen mooi voorbij de telpost, ook dit is een nieuw dagrecord. Ter plaatse zat ook nog een Bokje. Jan vd Tillaard heeft nog een poging ondernomen om de vogel op te kloppen. Dit echter zonder resultaat, zie foto. Valt ook niet mee met een kloppend hoofd. Vandaag in totaal 2871 vogels.

Bokjes kloppen met koppijn ©Toy Janssen
Bokjes kloppen met koppijn ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen
De telpost ©Toy Janssen

Oktober is voorbij en heeft een hoog aantal vogels opgeleverd. In totaal zijn er deze maand 62.630 vogels geteld. Dit is in 1 maand meer als in één van de voorgaande jaren. Dit is niet alleen te danken aan het aantal teluren. Ook werden deze maand 24 dagrecords geevenaard of verbroken. We zitten nu in totaal op 76.657 vogels. De 80.000 is zeker haalbaar, misschien zelfs de 90.000. Voor de Brobbelbies een heel hoog aantal.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter  76. Oeverpieper
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Kruisbek
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik  78. Kramsvogel
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors  79. Houtduif
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw  80. Sperwer
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik  81. Veldleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees  82. Blauwe Kiekendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees  83. Beflijster
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif  84. Barmsijs
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster  85. Smient
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel  86. Rode Wouw
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken  87. Rietgans
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter  88. Staartmees
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper  89. Kleine Zwaan
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart  90.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek  91.
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw  92.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai  93.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69. Keep  94.
 20. Ringmus  45. Groenling  70. Velduil  95.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71. Sijs  96.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72. Knobbelzwaan  97.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73. Roek  98.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74. Grote Zilverreiger  99.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75. Kolgans  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter
 4. Beflijster

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien
 11. 07-10-2004 15 Gaaien
 12. 07-10-2004 21 Kruisbekken
 13. 08-10-2004 348 Aalscholvers
 14. 08-10-2004 4 Grote Zilverreigers
 15. 08-10-2004 2 Velduilen
 16. 09-10-2004 324 Grauwe Ganzen
 17. 09-10-2004 17 Blauwe Reigers
 18. 09-10-2004 2103 Koperwieken
 19. 19-10-2004 67 Roeken
 20. 19-10-2004 33 Boomleeuweriken
 21. 19-10-2004 316 Grote Lijsters
 22. 19-10-2004 39 Sperwers (evenaring dagrecord)
 23. 24-10-2004 12 Staartmezen (evenaring dagrecord)
 24. 28-10-2004 892 Kieviten
 25. 29-10-2004 1327 Veldleeuweriken
 26. 29-10-2004 74 Stormmeeuwen
 27. 29-10-2004 80 Roeken
 28. 29-10-2004 9 Knobbelzwanen
 29. 31-10-2004 374 Kolganzen
 30. 31-10-2004 351 Grauwe Ganzen
 31. 31-10-2004 16 Kleine Zwanen