Week 10 (4 okt - 10 okt)

Na het uitje op de wadden kan er deze week weer worden geteld. Het was een leuke tocht met een totaal van 125 soorten. Voor Ameland niet verkeerd.

Woensdag ochtend is er zoals gebruikelijk geteld door Leo Ballering. Het werd onverwacht een magere telling met "maar" 422 vogels. Een maand geleden was dit nog goed te noemen. 1 Grote Gele Kwikstaart en 1 Havik waren de hoogtepunten.

Donderdag werd een leuke dag. Om 07.10 uur werden door Henk van de Acker 2 Velduilen waargenomen op de telpost. Het werd een dag met leuke roofvogeltrek. In totaal kwamen 41 Buizerden, 5 Sperwers, 1 Smelleken en een Boomvalk over de telpost. 3 late Boerenzwaluwen vlogen laag over het veld. Ook vandaag werden Gaaien gezien, in totaal 15 exemplaren. De eerste Sijs van het seizoen trok over de post en sinds lange tijd weer 21 Kruisbekken. Dit is overigens een nieuw dagrecord. Vandaag ook weer een hoog aantal Graspiepers, 731 om precies te zijn. Vandaag trokken in totaal 1782 vogels over de telpost.

Telpost ©Toy Janssen
Telpost ©Toy Janssen

Vrijdag, een dag om niet snel te vergeten. Maar liefst 5088 vogels, deze telling hoort bij de top 5 van de telpost. Een nieuw dagrecord Aalscholvers, 348 exemplaren. 4 Grote Zilverreigers kwamen s'middags over, ook een nieuw dagrecord. Een Smelleken dat meerdere pogingen deed een Veldleeuwerik te pakken, maar onverrichte zaken doorvloog. 1093 Vinken, we moeten er veel gemist hebben want ze zaten erg hoog. De Koperwieken werden in Nederland met grote getale geteld (100.000++), bij ons zaten ze waarschijnlijk te hoog. De teller bleef steken op 299 exemplaren. Ook vandaag weer Gaaien op trek. Voor onze telpost bijzonder, in totaal vandaag 14 vogels. Toch nog 8 Boerenzwaluwen. De Spreeuwen doen het ook niet slecht, 1835 vogels.

Zaterdag, en het kan nog beter. Vandaag 6092 vogels!!!!! Dit is de derde beste telling ooit. 2103 Koperwieken, het oude record is verpulverd!!!! De vogels zaten enorm hoog en werden bijna allemaal met de kijker opgepikt. De eerste Oeverpieper werd gehoord op de telpost. Een nieuw dagrecord Grauwe Ganzen, 324 exemplaren. Een nieuw dagrecord Blauwe Reigers, 17 exemplaren. Vandaag opnieuw Gaaien, 13 vogels. De eerste Kolganzen vlogen over. Ook de roofvogels deden het niet slecht, 31 Buizerden en 25 Sperwers en een late Bruine Kiekendief trokken over. Van de 60 Veldleeuweriken hebben we er 1 af moeten tellen, deze werd gegrepen door een Sperwer. De Kauwen trek is ook begonnen, vandaag 247 vogels. Schitterend om deze vogels op grote hoogte voorbij te zien komen. Vandaag opnieuw een groep van 21 Kruisbekken. Tevens de eerste 8 Knobbelzwanen. De eerste Roeken waren vertegenwoordigt met 7 exemplaren.

Koperwieken tellen ©Toy Janssen
Koperwieken tellen ©Toy Janssen

Zondag werd niet de dag die we in gedachten hadden. De aantallen vielen "tegen" maar,,,,, 2107 vogels, we raken verwend. Vandaag opnieuw 2 Velduilen, de vogels hebben waarschijnlijk overnacht op de telpost. Omstreeks 08.00 uur werd 1 Velduil waargenomen tussen de Kraaien. Hij won snel hoogte en vloog in NW richting weg. Ongeveer een kwartier later steeg tot onze verbazing nog een Velduil op uit hetzelfde veld. Ook deze vogel vloog op hoogte weg in NW richting. Vandaag ook eindelijk de eerste Blauwe Kiekendief. De vogel werd waargenomen door John Hermans. Vandaag ook nog een Boerenzwaluw. De Kauwen deden het ook leuk, 418 vogels trokken hoog over de telpost.

Volgende week zondag 17 oktober vind onze Trekteldag plaats. Tot dan!!!

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter  76. Oeverpieper
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp  77. Kruisbek
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik  78. Kramsvogel
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors  79. Houtduif
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw  80. Sperwer
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik  81. Veldleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees  82. Blauwe Kiekendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees  83.
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif  84.
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster  85.
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61. Merel  86.
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62. Smelleken  87.
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63. Zwarte Ruiter  88.
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64. Roodkeelpieper  89.
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65. Grote Gele Kwikstaart  90.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66. Koperwiek  91.
 17. Boompieper  42. Kneu  67. Kauw  92.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68. Gaai  93.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69. Keep  94.
 20. Ringmus  45. Groenling  70. Velduil  95.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71. Sijs  96.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72. Knobbelzwaan  97.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73. Roek  98.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74. Grote Zilverreiger  99.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75. Kolgans  100.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend
 3. Zwarte Ruiter

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden
 10. 03-10-2004 13 Gaaien
 11. 07-10-2004 15 Gaaien
 12. 07-10-2004 21 Kruisbekken
 13. 08-10-2004 348 Aalscholvers
 14. 08-10-2004 4 Grote Zilverreigers
 15. 08-10-2004 2 Velduilen
 16. 09-10-2004 324 Grauwe Ganzen
 17. 09-10-2004 17 Blauwe Reigers
 18. 09-10-2004 2103 Koperwieken