Week 7 (13 sep - 19 sep)

Deze week is er op Woensdag voor het eerst geteld. Vanwege het slechte weer zijn er eerder geen avondtellingen geweest. Leo heeft geteld van 6.42 tot 9.00 uur. Geen hoge aantallen. 1 Watersnip, 145 Boerenzwaluwen en 5 Huiszwaluwen. Er zijn ook nog wat Gele Kwikstaarten en 16 Graspiepers geteld.

's Avonds is er geteld door John Hermans en Toy Janssen. In totaal maar 50 vogels, geen bijzondere waarnemingen.

Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen

's Avonds is er geteld door John Hermans en Toy Janssen. In totaal maar 50 vogels, geen bijzondere waarnemingen. Vrijdag middag was ik vroeger afgewerkt als normaal. Jan gebeld of hij een paar uurtjes mee wilde tellen. Hij had geen tijd, hij krijgt daar nog spijt van. De telling begon om 17.20 uur, een paar Kokmeeuwen trokken over en enkele Boerenzwaluwen. Omstreeks 17.45 kwam uit de verte een roofvogel aangevlogen. Op het eerste gezicht leek dit een Bruine Kiekendief te zijn, de vogel had geen lichte kop dus moest het een mannetje zijn. Naarmate de vogel dichterbij kwam begon ik toch te twijfelen. Een ander gedrag dan een Kiek, hij sloeg totaal niet met zijn vleugels. Toen de vogel boven me hing wist ik zeker dat het geen Kiek was. De vogel had een lange staart en duidelijke vingertoppen. Even dacht ik nog aan een Zwarte Wouw, maar het contrast van de achtervleugel in combinatie met de voorvleugel deden mij aan een Dwergarend denken. Meteen heb ik Jan gebeld en hem door de telefoon nog meer kenmerken doorgegeven. De vogel bleef zeker een kwartier in zicht en sloeg daarbij niet 1 keer met zijn vleugels. Ik was overtuigd dat dit om een DONKERE VORM DWERGAREND ging. Voordat de jubel stemming voorbij was werd mijn aandacht getrokken door een bekend geluid. Dit kon toch niet waar zijn, ik hoorde een Morinelplevier. Deze soort hadden we een week ervoor ook al op de post gehad. In de richting van het geluid zag ik door de verrekijker een plevier vliegen. Deze vogel, in tegenstelling tot die van vorige week, besloot wel te landen. Onmiddellijk pakte ik mijn telescoop en camera en begon te lopen naar het einde van de weg in noordelijke richting. Hier was een gemaaid maïs veld. Hier moest de vogel geland zijn. Na een kwartier zoeken nog geen resultaat. Daar kwam John Hermans aangereden en Jan Verhoeven, met zijn drieën hebben we nog verder gezocht echter zonder resultaat. Maar de vogel moest er nog zitten............ Verder hadden we later op de avond nog leuke Boerenzwaluw trek, in totaal trokken 315 exemplaren over de telpost. Ook werd nog een Tapuit waargenomen.

Tapuit ©Jankees Schwiebbe
Tapuit ©Jankees Schwiebbe
Morinelplevier ©Peter vd Braak
Morinelplevier ©Peter vd Braak

Zaterdag ochtend werd begonnen met tellen tijdens een schitterende zonsopgang. Er vlogen ook al leuke aantallen Boerenzwaluwen en Graspiepers. Dit zou wel eens een leuke dag kunnen worden. Om ongeveer 8.20 uur klonk een bekend geluid, in noordelijke richting werd al snel de Morinelplevier weer gezien. Gelukkig, de vogel was dus nog steeds aanwezig. Ik was in ieder geval blij dat ook de andere vaste tellers van de post nu een Morinelplevier konden zien in de Maashorst. De vogel liet zich deze ochtend nog enkele malen meer zien. Hij leek toch door te willen trekken maar besloot iedere keer terug te keren naar de plek waar hij de avond te voren was ingevallen. Hij zat er nog steeds toen wij naar huis gingen om 14.00 uur. Verder was het een leuke dag voor Zwaluwen, de eerste 6 Oeverzwaluwen werden geteld. Ook een aantal Huiszwaluwen en 311 Boerenzwaluwen. De eerste Putter kwam over de telpost en ook de eerste Havik, Rietgors en Wulp werden gezien. Vooral de Wulp was welkom, normaal zien we deze in grotere aantallen. Dit jaar is hun afwezigheid opvallend. Er werden 47 Graspiepers geteld, dit aantal valt nog tegen maar zal zeker groeien nu ook in Falsterbo de Graspiepers over beginnen te komen.

Zonsopkomst ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Toy Janssen

Dat er vandaag vogeltrek was werd niet alleen op onze telpost gemerkt. In Odiliapeel werd door Jan Willem en John Hermans een Velduil uit het prikkeldraad bevrijd. De vogel was licht gewond en werd naar het vogelasiel in Someren gebracht. Het lijkt erop dat de vogel een goede kans heeft dit avontuur te overleven. De Velduil is een vogel die vooral aan de kust wordt gezien. In het binnenland zijn ze vrij zeldzaam. In de Blauwe Kamer te Rhene werd een Franklins Meeuw waargenomen. Jan en ik konden de verleiding niet weerstaan en hebben een kijkje genomen.

Franklins Meeuw ©Toy Janssen
Franklins Meeuw ©Toy Janssen

Zondag werd begonnen met tellen om 6.45 uur. Meteen al begonnen de Graspiepers goed te vliegen. In het eerste uur werden er 68 geteld, op het eind van de dag stond de teller op 229 Graspiepers. Deze week zijn er in totaal 314 Graspiepers geteld. Vandaag ook weer een goede dag voor de zwaluwen. 5 Oeverzwaluwen, 44 Huiszwaluwen en 443 Boerenzwaluwen werden geteld. 2 Boomvalken konden ook worden bijgeschreven, 1 vloog op ongeveer 20 meter over de telpost. Vandaag ook weer wat nieuwe jaarsoorten, Boomleeuwerik, Zanglijster, Turkse Tortelduif, Koolmees en Pimpelmees. Klapstuk van de dag was toch de Morinelplevier. De vogel was vandaag nog steeds aanwezig en kon voor het eerst op de grond worden gezien. Er zijn leuke foto's gemaakt.

Morinelplevier ©Peter van de Braak
Morinelplevier ©Peter van de Braak
Morinelplevier ©Jankees Schwiebbe
Morinelplevier ©Jankees Schwiebbe
Morinelplevier ©Jankees Schwiebbe
Morinelplevier ©Jankees Schwiebbe

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk  51. Putter
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier  52. Wulp
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht  53. Havik
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief  54. Rietgors
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart  55. Oeverzwaluw
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit  56. Boomleeuwerik
 07. Houtsnip  32. Wespendief  57. Koolmees
 08. Regenwulp  33. Grasmus  58. Pimpelmees
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd  59. Turkse Tortelduif
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif  60. Zanglijster
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink  61.
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht  62.
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht  63.
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus  64.
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf  65.
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper  66.
 17. Boompieper  42. Kneu  67.
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk  68.
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw  69.
 20. Ringmus  45. Groenling  70.
 21. Zomertortel  46. Visarend  71.
 22. Tapuit  47. Morinelplevier  72.
 23. Paapje  48. Slechtvalk  73.
 24. Geelgors  49. Grote Lijster  74.
 25. Nijlgans  50. Dwergarend  75.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

 1. Koekoek
 2. Dwergarend

Dagrecords

 1. 03-08-2004 17 Watersnippen
 2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
 3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
 4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
 5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
 6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
 7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
 8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
 9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden