Week 6 (5 sep - 12 sep)

Alles wijst erop dat de vogeltrek echt is begonnen. Aan de kust zijn deze week honderden Tapuiten vanuit zee ingevallen, op 7 september zijn er alleen al bij Westkapelle ruim 600 waargenomen. Vorige week zijn er bij Falsterbo 4624 Wespendieven overgetrokken. In Eygelshoven (limburg) hebben ze hier afgelopen zondag waarschijnlijk een staartje van meegepikt. Hier werden tussen 10.00 en 13.00 uur 62 Wespendieven waargenomen. Om 14.30 werd nog een groep van 17 Wespendieven waargenomen. Dit zijn voor Nederland mooie aantallen. Er werden deze week voor het eerst ook weer radargegevens doorgegeven, Deze lieten een vogeltrek 8+ zien op een schaal van 1-8.

Terug naar onze telpost. Dinsdag ochtend is voor het eerst geteld door Sandra vd Burgt en Wim Gremmen. De eerste Visarend sinds 2 jaar trok over de telpost. De vogel kwam aangevlogen uit het oosten, cirkelde een paar rondjes en vloog door. Tevens werd op deze ochtend een ongebruikelijk hoog aantal Holenduiven voor de tijd van het jaar waargenomen, 109 om precies te zijn. De vogels kwamen in groepen aangevlogen en verzamelden zich op de grond. Later trokken ze gezamenlijk weg. Tevens werden de eerste Kneuen, Torenvalken, de eerste Spreeuw en de eerste Groenling waargenomen.

Brunch op de telpost ©Toy Janssen
Brunch op de telpost ©Toy Janssen
Brunch op de telpost ©Toy Janssen
Brunch op de telpost ©Toy Janssen

Woensdag ochtend heeft Leo Ballering geteld. 9 Graspiepers werden geteld, dit zullen er steeds meer gaan worden. Vorig jaar hadden we de eerste op 7 september. Een week later hadden we al aantallen van 73. We zullen kijken hoe het dit jaar verloopt. De Watersnippen doen het ook niet slecht, vandaag ook weer 3 exemplaren. Tevens 5 Paapjes en een Grasmus. Ook nog wat pikante details op de telpost. Ik citeer Leo: Het mysterie van de natte windroos op de weg lijkt opgelost...Regelmatig is, terwijl de weg verder droog is, alleen de op de weg gespoten windroos nat en hebben we ons al regelmatig afgevraagd hoe dat nu toch kan. Vanmorgen werd bij aankomst de VUTtende krantenbezorger (die elke keer vraagt "waar gaan die vogels die jullie zitten te bekijken naar toe? Naar Afrika! "ja, ja..., ha, ha, ha") betrapt bij het plassen... precies midden op de windroos. De vraag rijst nu: wie is verantwoordelijk voor de grotere boodschappen???

Wild plasser ©Toy Janssen
Wild plasser ©Toy Janssen

Donderdag ochtend is geteld door Sandra vd Burgt. 18 Graspiepers werden geteld, de aantallen beginnen langzaam toe te nemen. Verder was er op deze ochtend geen trek van betekenis.

S'avonds heb ik zelf de post weer bemand. Er was totaal geen trek. Uit verveling besloot ik om de aanwezige Paapjes te fotograferen. Johan van Roosmalen en zijn vrouw kwamen er net aangefietst en stopte voor een praatje. Plotseling hoorde ik vanuit de verte een Morinelplevier. Ik maakte Johan hierop attent, snel daarna vloog de vogel ongeveer 100 meter links van ons. Duidelijk was te zien dat het hier inderdaad om een Morinelplevier ging. De vogel leek even te landen maar vloog verder richting Zeeland. Voor het binnenland is dit een zeer zeldzame verschijning. Vorig jaar hadden we ook een exemplaar op de telpost. Dit was op 3 oktober. Deze ging overigens wel voor ons zitten en liet zich ongeveer 10 minuten bewonderen alvorens door te vliegen. Mijn avond kon niet meer stuk.

Vrijdag ochtend is geteld door Leo Ballering. Wederom kwam er een Koekoek over. De vierde dit jaar!! Verder nog 2 Watersnippen en 40 Aalscholvers. Ook werden er nog wat Gele Kwikstaarten geteld, vorig jaar lag de piek tussen 12 en 15 september. Gezien de aantallen van dit jaar ben ik benieuwd of dat dit jaar ook zo zal zijn.

Er is ook een korte avond sessie geweest. Door een hevige onweersbui kon de telling niet helemaal worden afgemaakt. Een paar leuke groepen Boerenzwaluwen trokken over. En nog 4 Watersnippen. Hiermee komt het jaartotaal Watersnippen nu op 57, dit is het hoogste tot nu toe.

Paapje ©Toy Janssen
Paapje ©Toy Janssen
Brunch op de telpost ©Toy Janssen
Brunch op de telpost ©Toy Janssen

Op zaterdag ochtend werd begonnen met tellen om 06.40 uur. Het duurde echter enige tijd voordat de eerste vogel zich melde. Mede dankzij het slechte weer werd het geen telling met hoge aantallen. Omstreeks half 8 belde Gerard van Aalst dat hij een Visarend gezien had, de vogel zou eventueel ook door ons te zien kunnen zijn. Dit bleek niet het geval, jammer. Ondertussen werden wat Gele Kwikstaarten geteld. Om 8 uur moest Leo naar huis, Mignon en ik (Toy) bleven alleen over. Na ongeveer een kwartier kwam een grote vogel laag over het maïs uit zuidelijke richting aangevlogen, een Visarend. Zou dit dezelfde vogel zijn als die van Gerard. Deze vogel miste een pen uit de rechtervleugel. Even controleren met Gerard, na het telefoontje bleek dat de vogel van Gerard puntgaaf was. Het moest dus een tweede vogel zijn geweest. Er kwamen deze ochtend ook nog 6 Watersnippen en 12 Wilde Eenden over. De Wilde Eenden zijn een nieuw dagrecord. Vandaag ter plekke een zingende Tjiftjaf een Sperwer en vele Paapjes.

Paapje ©Toy Janssen
Paapje ©Toy Janssen
Willie van Lanen, Annelies Timmerman en Toy Janssen ©Peter vd Braak
Willie van Lanen, Annelies Timmerman en Toy Janssen ©Peter vd Braak
Jan Willem Hermans met de drankjes ©Toy Janssen
Jan Willem Hermans met de drankjes ©Toy Janssen

Zondag ochtend werd begonnen met tellen om 6.40 uur. Het begon met mooi weer alleen stond er een forse bries uit het westen. Er waren in de verte onheilspellende wolken te zien van waaruit we nog wel wat regen te verwachten hadden. De eerste vogels dienden zich al snel aan. Dit was een groep Boerenzwaluwen van 72 exemplaren. In totaal werden vandaag 293 Boerenzwaluwen geteld. Omstreeks 9.30 werd een Visarend waargenomen, de derde deze week!! Vandaag werd ook de Maashorst wandeling inclusief brunch gehouden. De brunch was op de telpost. Om 9.30 kwam de vrouw van Jan Willem aangereden met de lekkernijen. Zo kon ze ook nog meegenieten van de Visarend. De eerste wandelaars arriveerden om 10.15 uur. Ze waren ook meteen getuige van de eerste Slechtvalk die dit jaar op de lijst werd bijgeschreven. Het was een juveniele vogel die richting NO wegvloog. Meteen daarna konden ook de eerste Grote Lijsters genoteerd worden. We hadden ook nog een late Gierzwaluw, deze vogel vloog tussen de Boerenzwaluwen. Het kan goed de laatste zijn van dit jaar voor de telpost.

Zondag avond is er ook geteld. Weinig te beleven in de eerste uren. In het laatste half uur kwamen 2 grote zwermen Boerenzwaluwen over. Een groep van 130 vogels en een groep van 100 vogels. Vandaag was tot nu toe de dag met de meeste Boerenzwaluwen, er zijn er 515 geteld. Verder geen trek van betekenis.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2004:

Statistieken
 01. Aalscholver  26. Boomvalk
 02. Blauwe Reiger  27. Goudplevier
 03. Grauwe Gans  28. Grote Bonte Specht
 04. Wilde Eend  29. Bruine Kiekendief
 05. Kievit  30. Zwarte Roodstaart
 06. Watersnip  31. Roodborsttapuit
 07. Houtsnip  32. Wespendief
 08. Regenwulp  33. Grasmus
 09. Kokmeeuw  34. Buizerd
 10. Stormmeeuw  35. Holenduif
 11. Kleine Mantelmeeuw  36. Vink
 12. Zilvermeeuw  37. Zwarte Specht
 13. Koekoek  38. Kleine Bonte Specht
 14. Gierzwaluw  39. Heggenmus
 15. Boerenzwaluw  40. Tjiftjaf
 16. Huiszwaluw  41. Graspieper
 17. Boompieper  42. Kneu
 18. Gele Kwikstaart  43. Torenvalk
 19. Witte Kwikstaart  44. Spreeuw
 20. Ringmus  45. Groenling
 21. Zomertortel  46. Visarend
 22. Tapuit  47. Morinelplevier
 23. Paapje  48. Slechtvalk
 24. Geelgors  49. Grote Lijster
 25. Nijlgans  50.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten

  1. Koekoek

Dagrecords

  1. 03-08-2004 17 Watersnippen
  2. 03-08-2004 169 Gierzwaluwen
  3. 22-08-2004 22 Kleine Mantelmeeuwen
  4. 22-08-2004 26 Regenwulpen
  5. 26-08-2004 15 Blauwe Reigers
  6. 28-08-2004 2 Zwarte Roodstaarten
  7. 29-08-2004 211 Gele Kwikstaarten
  8. 05-09-2004 290 Gele Kwikstaarten
  9. 11-09-2004 12 Wilde Eenden