Week 1 (15 juli - 16 juli)

15-07-2023

Half bewolkt en wat regen, normale zuidwesten wind, 25 ⁰C. De tellingen zijn weer begonnen en er zijn genoeg mensen die er zin in hebben, want om kwart over 9 wordt er met 7 man en vrouw al gestart. De eerste vogel dit jaar is een Gierzwaluw en die vliegen goed vandaag. Dat was ook verwacht, mogelijk is er al een deel van de Gierzwaluwen vertrokken, want er werd de laatste tijd al druk verzameld door ze. Drie Kokmeeuwen, een Blauwe Reiger en een Aalscholver vergezellen de 71 Gierzwaluwen in dit eerste uur. Tussen 10 en 11 uur vliegen er nog meer Gierzwaluwen, 157. De eerste Kleine Mantelmeeuw komt langs en de eerste steltjes: twee Bosruiters. Die zien we hier niet veel, tot nu toe maar 10 en maximaal 2 op een dag, een evenaring van het dagrecord dus. Het volgende uur nog enkele meeuwen en ongeveer evenveel Gierzwaluwen en dat geldt ook voor het uur tussen 12 en 14. ’s Middags is er ook twee uur geteld en toen kwamen er alleen Gierzwaluwen over, in afnemend aantal.
Vandaag: 6 soorten, 731 exemplaren

Gierzwaluw ©Toy Janssen
Gierzwaluw ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Een goede bezetting ©Martien van Dooren
Een goede bezetting ©Martien van Dooren
Juveniele Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Juveniele Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Veldleeuwerik ©Toy Janssen
Veldleeuwerik ©Toy Janssen

16-07-2023

Eerst licht, later zwaar bewolkt, forse zuidwesten wind, kracht 5, 20 ⁰C. Ook vandaag niet een hele vroege start, maar er vliegen direct al aardig wat Gierzwaluwen. En dat met deze sterke tegenwind, de drang om te vertrekken is blijkbaar groot. Daarnaast komen er wat meeuwen langs, Kok- en Kleine Mantelmeeuwen en de eerste Boompieper van dit jaar. In het tweede uur zien we een lokale Wespendiefvrouw. Met de andere meeuwen komen er ook twee Pontische Meeuwen over, beiden adult. De trek van Gierzwaluwen zwelt goed aan, 371, 734, 1516 en 935. Tot twee uur zijn er 3634 Gierzwaluwen geteld! Dat is net geen dagrecord, doortellen dus en dat loont. Nadat er tot vijf uur is doorgeteld is het nieuwe dagrecord van de Gierzwaluw 4692 Het oude record was van 20 juli 2019 en stond op 3680. De eerste trekkende vlinder is ook genoteerd; een Atalanta.
Vandaag: 7 soort, 4748 exemplaren

Giertjes tellen, Alwin Borhem, Donny Dolman en Toy Janssen ©Maartje Bakker
Giertjes tellen, Alwin Borhem, Donny Dolman en Toy Janssen ©Maartje Bakker
Pontische Meeuw ©Toy Janssen
Pontische Meeuw ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen
Oeverzwaluw ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2023:

Vogels
 01. Gierzwaluw
 02. Bosruiter
 03. Kokmeeuw
 04. Kleine Mantelmeeuw
 05. Aalscholver
 06. Blauwe Reiger
 07. Boompieper
 08. Pontische Meeuw
 09.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.
 21.
 22.
 23.
 24.
 25.

Vlinders
 01. Atalanta
 02.
 03.
 04.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Dagrecords

  1. Gierzwaluw 4692, 16 juli 2023