September 2022

Er zijn in 2022 in september wat minder uren geteld dan de vorige twee jaar, maar er zijn genoeg vogels geteld. Zonder de vlinders waren het er 38.166 en dat waren (met vlinders) er 176 per uur (gemiddelde is 133 per uur in september). Dat is meer dan vorig jaar en vergelijkbaar met 2017 en 2018. Er werden veel verschillende soorten gezien, 91 soorten vogels en 7 soorten vlinders.

De september-vogels

De eerste september is direct een goede dag met in één uur tijd drie mooie soorten; Morinelplevier, Blauwborst en Ortolaan. Daags erna Purperreigers, een Visarend, Groenpootruiters en een Duinpieper. Duinpiepers blijven het deze maand goed doen en worden tot aan het eind geregeld gezien en gehoord. Bijna elke dag is er wel wat leuks, zoals een Kleine Karekiet of een Bosrietzanger, Op de 7e zijn de meeste tellers te vroeg naar huis, want ’s middags wordt er een Velduil gezien. Enkele dagen later wordt de 3e Meerkoet ooit vastgesteld. Dat is echt een nachttrekker en daarom zeldzaam op deze telpost. Dezelfde dag komt de eerste Sijs (zeker niet de laatste) van het jaar over en verschillende Visarenden. De vier Morinelplevieren van 13 september komen laag roepend over en in het weekverslag van week 10 is de opname af te luisteren. Twee dagen later komen er nog 3 Morinellen over en daarmee hebben we dit jaar 15 Morinelplevieren geteld, meer dan ooit. Het eerste Smelleken van dit jaar is ook op deze dag overgevlogen. De derde week begint met 6 Visdieven, een dagrecord van een vrij zeldzame soort hier. De volgende dag wordt er nog een Gierzwaluw gezien, maar ook de eerste Koperwieken. De eerste volwassen Zeearend ooit wordt de volgende dag gezien, de 9e Zeearend in 23 jaar. De volgende ochtend komt er een Roodkeelpieper roepend over (opname zie week 11) en daags erna een Zilverplevier, de eerste Blauwe Kiekendief en eindelijk wat Buizerdtrek. Matkoppen op trek zijn nog zeldzamer dan Zeearenden, de 6e ooit wordt op de 25e gezien. De Bontbekplevier op de volgende dag is ook een mooie waarneming. De dagen erna zijn er weer regelmatig Duinpiepers in beeld en de twee ganzen op de 29e zijn Kleine Rietganzen, een vroege waarneming.

Ook dit jaar was de Boerenzwaluw de meest getelde vogel, dat is tot nu toe elk jaar het geval. De Vink staat op de tweede plaats en de Graspieper op de derde en dat zijn de twee soorten die meestal op 2 en 3 staan. De Vinken hebben wel hun best gedaan, want er zijn er meer dan 9.000 geteld en dat is nog nooit zoveel geweest in september.

Niet alle roofvogels vlogen goed in september, maar de Bruine Kiekendief deed het goed met 47 vogels. Ook de Buizerd zat boven het gemiddelde en de Visarend ook met 9. Dat laatste voelde wat weinig, want we zien de laatste jaren meer Visarenden, maar in de beginjaren werden ze niet elk jaar gezien. Rode Wouwen worden zo weinig geteld dat één meer of minder nogal uitmaakt, maar 3 is goed. Wespendieven werden er veel geteld, 34. Maar één keer zijn er meer in september gezien, in 2008. En een aantal lokale jonge vogels is bijna dagelijks gezien en dus niet meegeteld. Sperwers zijn er minder dan anders geteld. Alle vier valkensoorten zijn minder gezien dan in andere jaren, gemiddeld de helft. Daarbij wel opgemerkt: er waren dagen dat er 12 Torenvalken lokaal aanwezig waren.

De september-vlinders

Na het vlindergeweld van 2021, dat vooral in september plaatsvond, was september 2022 behoorlijk gewoon. Er werden 7 soorten gezien, wat gemiddeld is (sinds 2008, toen we vlinders systematisch gingen opschrijven). Het aantal vlinders kwam uit op 196, echt onder het gemiddelde. De Atalanta werd het meest gezien (159), daarna het Klein Koolwitje. Dagpauwogen vielen erg tegen (7), maar er werden wel 3 Oranje Luzernevlinders gezien.

Het weer in september

September 2022 was iets warmer dan het langjarig gemiddelde, 0.2 graden warmer dan normaal. Vooral de eerste helft was het warmer dan normaal, terwijl de tweede helft koeler was dan normaal en soms zelfs echt koud, met name 18 en 27 september. Toen was het 6 graden kouder dan normaal. Het was ook een erg natte maand met 138 mm (79 mm is normaal), maar lokaal waren daar grote verschillen in. Op sommige plekken viel op 10 september de hele maandsom aan regen. Deze september komt in de top10 natste septembermaanden. Toch was het ook zonnig met 180 uur, waar het gemiddeld 159 uur de zon schijnt.

Overzicht aantallen en uren in september (vogels en vlinders)

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2000 40:00 8.182 205 54
2001 74:00 9.233 125 62
2002 112:00 16.814 150 65
2003 103:01 4.886 47 59
2004 89:49 11.494 128 61
2005 167:59 11.699 70 80
2006 212:25 15.629 73 78
2007 222:18 36.670 156 94
2008 394:57 47.794 121 90
2009 194:04 15.964 82 75
2010 254:42 40.152 158 86
2011 265:15 30.591 116 91
2012 235:00 44.924 191 84
2013 255:00 37.489 147 87
2014 256:10 39.616 154 93
2015 215:56 24.023 111 91
2016 190:36 25.955 136 82
2017 210:21 37.424 178 104
2018 209:50 36.875 176 86
2019 161:23 20.328 126 85
2020 235:32 16.614 71 89
2021 255:58 40.137 157 97
2022 218:06 38.312 176 98

Top 3 vogelsoort in september

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610
2013 Boerenzwaluw 19.892 Huiszwaluw 5.460 Kolgans 3.693
2014 Boerenzwaluw 21.806 Graspieper 6.535 Vink 4.043
2015 Boerenzwaluw 11.187 Kolgans 5.793 Graspieper 1.387
2016 Boerenzwaluw 16.149 Graspieper 3.024 Vink 889
2017 Boerenzwaluw 23.229 Graspieper 3.777 Huiszwaluw 2.440
2018 Boerenzwaluw 20.354 Graspieper 4.583 Vink 3.225
2019 Boerenzwaluw 9.889 Graspieper 3.471 Huiszwaluw 2.192
2020 Boerenzwaluw 6.462 Vink 2.465 Graspieper 1.746
2021 Boerenzwaluw 10.346 Vink 7.953 Atalanta 5.405
2022 Boerenzwaluw 14.001 Vink 9.164 Graspieper 6.142

Aantal roofvogels per soort in september

Jaar Bruine Kiekendief Buizerd Visarend Sperwer Rode Wouw Wespendief Boomvalk Torenvalk Smelleken Slechtvalk
2001 2 21 1 15 0 1 0 2 0 0
2002 2 68 1 51 0 4 3 7 0 1
2003 5 44 0 34 1 2 11 0 0 0
2004 4 5 3 0 0 0 5 5 2 1
2005 17 21 0 33 0 3 7 1 9 0
2006 41 154 5 81 0 4 20 21 10 5
2007 9 87 2 122 1 3 34 6 10 1
2008 74 150 20 240 3 49 22 8 17 8
2009 22 35 3 135 1 2 13 6 4 5
2010 40 249 13 88 2 3 16 14 17 6
2011 53 135 6 73 3 9 11 12 16 5
2012 24 69 7 119 0 1 5 17 4 6
2013 12 251 4 137 4 3 9 18 5 9
2014 11 69 5 127 1 29 5 18 5 14
2015 20 104 4 132 8 6 8 5 10 20
2016 33 54 6 81 0 21 11 30 6 15
2017 56 76 13 101 2 16 24 33 4 6
2018 65 203 18 173 2 10 21 8 5 7
2019 25 60 6 83 4 4 7 12 2 3
2020 52 75 7 83 15 10 20 12 3 5
2021 36 14 13 70 3 1 17 7 7 0
2022 47 129 9 75 3 34 10 6 3 3