Week 12 (26 sep - 02 okt)

26-09-2022

Geheel bewolkt, vrij krachtige zuidzuidwesten wind, 12 ⁰C. Elders is er veel regen, hier is er nog te tellen totdat tussen 11 en 12 uur het hier ook begint te regenen. De post is ook iets later dan gebruikelijk bemand. De eerste opvallende groep is een groep van 15 Holenduiven, maar in het tweede uur komt er een Smelleken langs. De rest van de trekvogels zijn de vertrouwde soorten; Witte- en Gele Kwikstaart, Graspieper, Rietgors en zelfs met dit weer Boerenzwaluwen. Om kwart over 11 komt er een interessante steltloper over, roepend en wel. Het gaat om een Bontbekplevier, een zeldzame soort hier, pas de zesde keer dat we die zien, het is het 22e exemplaar. Even na twaalven is er echt niks meer aan en wordt er gestopt. Wel worden er zo’n honderd Kneuen ter plaatse gezien, dat is meer dan het totaal aan trekvogels vandaag!
Vandaag: 9 soorten, 80 exemplaren

Bontbekplevier ©Alain Hofmans
Bontbekplevier ©Alain Hofmans
Smelleken ©Alain Hofmans
Smelleken ©Alain Hofmans

27-09-2022

Geheel bewolkt, vrij krachtige westzuidwesten wind, 9 ⁰C. Ook vandaag is het niet echt aantrekkelijk weer om te gaan tellen. Gelukkig hebben we een keet. En er vlogen wel wat vogels, meer dan gisteren. Vinken en Graspiepers werden er het meest geteld, er kwamen nog wat Boerenzwaluwen langs, een Sperwer, een Groenling en wat Rietgorzen. De Koolmees op trek is waarschijnlijk de meest zeldzame trekvogel, maar die zien we elk jaar wel en deze week worden er meer gezien. De groep lokale Kneuen is nu aangegroeid tot 250 exemplaren.
Vandaag: 12 soorten, 130 exemplaren

Grote Lijster ©Toy Janssen
Grote Lijster ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen
Havik ©Toy Janssen

28-09-2022

Zwaar bewolkt, matige westzuidwesten wind, 13 ⁰C. Heel veel beter weer vandaag en er is ook heel veel meer trek, in het eerste uur (zeg maar drie kwartier) al evenveel Vinken als gisteren de hele dag. In het tweede uur komt er een tsjilpende pieper over, recht over de keet en die staat dus goed op de geluidsopname en op de foto’s. Het blijkt een Duinpieper te zijn, een Grote Pieper werd ook overwogen. Graspiepers vliegen vandaag ook goed en met enige regelmaat komt er ook een groep Kneuen langs. Sijzen horen we regelmatig overkomen, maar we zien ze vaak niet. Die zijn waarschijnlijk te weinig geteld. Er is vanmorgen ook al wat Buizerdtrek en tussen 11 en 12 uur komt er ook een Torenvalk en een jonge Slechtvalk over. In datzelfde uur zit er ook even een Beflijster hoog in een boom aan de overkant. Een tweede Duinpieper blijkt ter plaatse te zitten. De Vinken vliegen vrij lang door, Graspiepers vliegen ondertussen in minder grote aantallen. Overigens zien we ook nog aardig wat Boerenzwaluwen op doortrek. Na 1 uur is het een stuk rustiger met de trek, maar er wordt nog wel een Grote Zilverreiger gezien en ook nog een groep van 19 Ooievaars.
Vandaag: 41 soorten, 2975 exemplaren

Duinpieper ©Toy Janssen

Toy, Marc, Arend ©Martien van Dooren
Toy, Marc, Arend ©Martien van Dooren
Carel vd Sanden, Peter vd Braak ©Martien van Dooren
Carel vd Sanden, Peter vd Braak ©Martien van Dooren

29-09-2022

Licht bewolkt, weinig wind uit zuidelijke hoek, 15 ⁰C. Meerdere grote groepen met Spreeuwen in de eerste uren, dat hebben we dit jaar nog niet echt gezien maar vandaag is dat wel zo. Vinken en Graspiepers vliegen ook vandaag weer volop en ook Witte Kwikstaarten, Rietgorzen en Boerenzwaluwen doen het goed. Er komen enkele Goudplevieren over en we zien geregeld Kool- en Pimpelmees langskomen en er worden nog 3 Huiszwaluwen bij de Boerenzwaluwen ontdekt. Ook vandaag komt er een Duinpieper strak overgevlogen. Om kwart voor 12 zien we twee ganzen vrij ver maar met goed licht overkomen. In de telescoop blijkt dat het om Kleine Rietganzen te gaan. Dat is vroeg, maar geen record (staat op 26 september 2007, een paar dagen verschil). De volgende mooie waarneming is een Kemphaan. Die zien we wel vaker hier (niet veel), maar deze Kemphaan vliegt met een groepje stadsduiven mee, een heel aparte combinatie. Niet veel later zien we een juveniele Rode Wouw. De hele dag zijn er nog geen vlinders gezien, maar in het een na laatste uur worden er vier soorten gezien, waaronder weer een Oranje Luzernevlinder. Uiteindelijk zijn er 3752 Vinken geteld.
Vandaag: 43 soorten, 5605 exemplaren

Kemphaan ©Toy Janssen
Kemphaan ©Toy Janssen
Kemphaan ©Martien van Dooren
Kemphaan ©Martien van Dooren

30-09-2022

Licht tot half bewolkt, zuidwesten wind, eerst matig, 14 ⁰C, maar bij aanvang 3 ⁰C. Ook vanmorgen is er een grote groep Spreeuwen in de vroege ochtend, maar het blijft bij één groep. Vinken en Graspiepers vliegen ook vandaag weer goed. We zien nog een Paapje, een Tapuit en een Grote Gele Kwikstaart en na 9 uur beginnen de Koperwieken te vliegen. Rond half 11 horen we de Duinpieper die gisteren ook al ter plaatse zat. Ook vandaag zit er nog een Huiszwaluw tussen de Boerenzwaluwen. De Vinken vliegen weer lekker lang door en ’s middags worden er ook Kepen gezien. ’s Middags zijn het vooral Boerenzwaluwen die geteld worden en tegen drie uur kont er wat trek van Buizerds op gang, 11 in totaal. Ook komt er een juveniele Bruine Kiekendief over.
Vandaag: 35 soorten, 5398 exemplaren

Tapuit ©Martien v Dooren
Tapuit ©Martien v Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren

01-10-2022

Geheel bewolkt, vrij krachtige zuidwesten wind, 13 ⁰C en aan het eind regen. Eurobirdwatch vandaag, maar dit jaar leeft het hier niet zo. Daar zal de weersverwachting ook in mee spelen. In het eerste uur vliegt er weinig vergeleken met de afgelopen dagen, maar daarna komt het toch aardig op gang. De Duinpieper zit nog steeds ter plaatse. Er is goede trek van Koperwieken en Zanglijsters, er komt een Grote Bonte Specht op trek langs, maar de Vinken en Graspiepers trekken minder goed dan gisteren. Iets na 9 uur komt er een Kemphaan over, de 4e dit jaar, even later zien we de eerste Roek van dit jaar. Bijna elk uur komt er een Goudplevier over en er zijn ook verschillende Grote Zilverreigers op trek. Tussen 10 en 11 begint de regen en ook het uur daarna zijn er periodes met regen. Er komen wel een paar leuke zangvogels langs; een Zwarte Roodstaart, drie Paapjes en twee Tapuiten. Er wordt op tijd gestopt (12 uur).
Vandaag: 28 soorten, 1537 exemplaren

Holenduif ©Toy Janssen
Holenduif ©Toy Janssen
Peter vd Braak, vogelen met hond ©Martien van Dooren
Peter vd Braak, vogelen met hond ©Martien van Dooren

02-10-2022

Half tot zwaar bewolkt, zuidwestenwind kracht 2, 14⁰C en een spatje regen. Zondag rustdag en daar hielden de vogels zich ook enigszins aan. Geen spectaculaire aantallen of soorten. De Toendrarietgans en de 4 Kramsvogels zijn vet gemaakt omdat het de eerste exemplaren waren van dit jaar. Er waren wat vogelaars uit den lande op de lokale Duinpieper afgekomen, die er nog steeds zat. Een mooie soort voor hun oktoberlijst. Duinpiepers zijn op onze telpost de afgelopen jaren een zekerheidje. Verder een honderd of 3 à 4 Vinken en Graspiepers, aantallen waar de tellers geen bovenmatige inspanningen voor hoefden te doen. De Koperwieken beginnen net als de Zanglijsters voorzichtig op gang te komen. Komende week kunnen we hier de nodige Vinken verwachten aangezien in Falsterbo in Zweden dit weekend op 1 dag circa 400.000 Vinken zijn geteld.
Vandaag: 19 soorten, 1242 exemplaren

Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Alain Hofmans
Duinpieper ©Alain Hofmans

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver  26. Tapuit  51. Purperreiger  76. Geelgors  101. Bontbekplevier
 02. Kokmeeuw  27. Groenpootruiter  52. Koekoek  77. Zwartkop  102. Grote Bonte Specht
 03. Kleine Mantelmeeuw  28. Bruine Kiekendief  53. Kruisbek  78. Zanglijster  103. Kleine Rietgans
 04. Gierzwaluw  29. Wulp  54. Buizerd  79. Appelvink  104. Gaai
 05. Oeverzwaluw  30. Grauwe Klauwier  55. Torenvalk  80. Knobbelzwaan  105. Roek
 06. Gele Kwikstaart  31. Bosrietzanger  56. Groenling  81. Zilvermeeuw  106. Toendrarietgans
 07. Ooievaar  32. Paapje  57. Morinelplevier  82. Smelleken  107. Houtduif
 08. Blauwe Reiger  33. Grote Zilverreiger  58. Spreeuw  83. Kauw  108. Kramsvogel
 09. Witte Kwikstaart  34. Gekraagde Roodstaart  59. Grauwe Kiekendief  84. Visdief  109.
 10. Boompieper  35. Sperwer  60. Noordse Kwikstaart  85. Stormmeeuw  110.
 11. Rode Wouw  36. Kleine Karekiet  61. Ortolaan  86. Merel  111.
 12. Boerenzwaluw  37. Tjiftjaf  62. Kneu  87. Koperwiek  112.
 13. Regenwulp  38. Visarend  63. Zwarte Ooievaar  88. Kolgans  113.
 14. Holenduif  39. Tuinfluiter  64. Kemphaan  89. Zeearend  114.
 15. Valkparkiet  40. Grote Canadese Gans  65. Blauwborst  90. Zwarte Kraai  115.
 16. Zwarte Roodstaart  41. Duinpieper  66. Rietgors  91. Huismus  116.
 17. Huiszwaluw  42. Nijlgans  67. Pimpelmees  92. Heggenmus  117.
 18. Bergeend  43. Wespendief  68. Grasmus  93. Ekster  118.
 19. Witgat  44. Kwartel  69. Wilde Eend  94. Roodkeelpieper  119.
 20. Putter  45. Hop  70. Slechtvalk  95. Blauwe Kiekendief  120.
 21. Koolmees  46. Grauwe Gans  71. Grote Lijster  96. Zilverplevier  121.
 22. Graspieper  47. Boomvalk  72. Grote Gele Kwikstaart  97. Veldleeuwerik  122.
 23. Kievit  48. Boomleeuwerik  73. Velduil  98. Matkop  123.
 24. Goudplevier  49. Ringmus  74. Meerkoet  99. Beflijster  124.
 25. Watersnip  50. Vink  75. Sijs  100. Keep  125.

Vlinders
 01. Distelvlinder  05. Koolwitje spec.  09. Oranje Luzernevlinder
 02. Citroenvlinder  06. Atalanta  10. Groot Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Klein Koolwitje  11.
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  12.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

  1. Valkparkiet
  2. Hop

Nieuwe Dagrecords

  1. Bergeend 12, 25 juli 2022
  2. Grauwe Klauwier 2, 11 augustus 2022
  3. Kwartel 2, 15 augustus 2022
  4. Gekraagde Roodstaart 2, 20 augustus 2022
  5. Noordse Kwikstaart 3, 25 augustus 2022
  6. Visdief 6, 19 september 2022