Week 19 (18 november - 24 november)

18-11-2019

Maandag 18 november: geheel bewolkt, vrij krachtige noordnoordwesten wind, 5 °C. De voorspelling is veel slechter dan dat het weer uiteindelijk is, de regen blijft uit. Toch is er niet zo lang geteld. Ondanks dat er weer niet zo veel vloog was het toch de moeite waard, want er kwamen 2 Kleine Zwanen over. Verder wat Houtduiven, Graspiepers en Vinken en de lokale Klapekster liet zich ook weer eens zien.
Vandaag 8 soorten, 63 exemplaren

19-11-2019

Dinsdag 19 november: geheel bewolkt, westzuidwesten wind, 6 °C. We beginnen vandaag met motregen en dan vliegt er meestal niet al te veel. Dat klopt het eerste uur ook. Daarna wordt het droog en komt er trek op gang. We zien aardig wat Houtduiven, waarvan veel richting noord vliegen. Ook tellen we vier groepen ganzen, twee met Grauwe Ganzen en twee met Toendrarietganzen. Een late Grote Lijster trekt nog langs. In het laatste uur dat we tellen komt er nog een grote groep Toendrarietganzen en een groep Koperwieken en laten de lokale Raven zich zien.
Vandaag 14 soorten, 269 exemplaren

Klapekster bij de telpost ©Martien van Dooren
Klapekster bij de telpost ©Martien van Dooren

20-11-2019

Woensdag 20 november: weinig wind uit noordoost, licht bewolkt, van -2 tot 2 °C. Het eerste half uur is het nog rustig maar daarna is er flinke trek van Houtduiven, 1100 in een uur! Vier groepen van 100 en meer zitten er bij, dat tikt lekker aan. Er komt ook nog een mooie groep Kramsvogels langs. Na dit uur is het weer wat rustiger met de Houtduiven, maar er komen nog steeds groepen over en we tellen zelfs een uur langer dan gebruikelijk.
Vandaag 9 soorten, 1490 exemplaren

21-11-2019

Donderdag 21 november: 2 °C, oosten wind, geheel bewolkt. Vandaag is er wel wat Vinkentrek en zelfs nog een Keep, maar verder is het rustig in de lucht. Houtduiven zien we ook niet veel, alleen in het laatste half uur komt er een wat groter groepje langs.
Vandaag 7 soorten, 97 exemplaren

Torenvalk bij de telpost ©Martien van Dooren
Torenvalk bij de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopgang bij de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopgang bij de telpost ©Martien van Dooren

22-11-2019

Vrijdag 22 november: 7 °C, vrij krachtige zuidoosten wind, geheel bewolkt, maar later wat gaten in de bewolking. Het eerste uur is er ook nog regen. Na 9 uur begint het wel te vliegen, onder andere weer Houtduiven; verschillende mooie groepen. Vandaag ook enkele grotere groepen Vinken op trek en we zien zelfs een Grote Bonte Specht. In het laatste uur zien we ook wat meer Spreeuwen op trek.
Vandaag 10 soorten, 481 exemplaren

23-11-2019

Zaterdag 23 november: Oostnoordoosten wind kracht 3, geheel bewolkt, 5 °C. De trek van Houtduiven is vandaag wat minder, maar nog steeds komen er geregeld groepen van zo’n twintig tot soms wel vijftig Houtduiven over. Verder hangen er een groep grote meeuwen boven de bosrand west van de Hofmans Plassen, het zijn Kleine Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen en eerst lijken ze wat te blijven hangen, aar uiteindelijk zijn ze vertrokken. Ganzentrek is er nauwelijks vandaag, alleen even na 10 uur komt er een groep Kolganzen en ’s ochtends nog wat Nijlganzen en Grauwe Ganzen.
Vandaag 11 soorten, 215 exemplaren

Vogelwachtleden bij afsluiting telseizoen ©Martien van Dooren
Vogelwachtleden bij afsluiting telseizoen ©Martien van Dooren
Mistige opening bij afsluiting ©Martien van Dooren
Mistige opening bij afsluiting ©Martien van Dooren

24-11-2019

Zondag 24 november: windstil tot een zuchtje uit oostzuidoost, zwaar tot half bewolkt, 5 °C. We beginnen met mist, maar die blijft gelukkig niet hangen. Vandaag is de officiële sluiting, een beetje vroeg maar volgende week zondag is het al december. Een tweetal roepende Blauwe Reigers komen overgevlogen en een Torenvalk vindt het nog een goed idee om wat zuidelijker te trekken. Verder vliegen er weer een aantal grotere groepen Houtduiven in verschillende richting over. Dat is het tijd voor de afsluiting met een kort overzicht van wat er dit jaar is gezien en een borreltje en lekkere erwtensoep. We gaan komende week nog wel tellen.
Vandaag 11 soorten, 478 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Bruine Kiekendief  51. Torenvalk  76. Beflijster  101. Vink
 2. Soepgans  27. Blauwe Kiekendief  52. Smelleken  77. Merel  102. Keep
 3. Grauwe Gans  28. Grauwe Kiekendief  53. Boomvalk  78. Kramsvogel  103. Appelvink
 4. Rietgans spec.  29. Rode Wouw  54. Slechtvalk  79. Koperwiek  104. Groenling
 5.Kleine Rietgans  30. Ruigpootbuizerd  55. Klapekster  80. Zanglijster  105. Kneu
 6. Toendrarietgans  31. Buizerd  56. Gaai  81. Grote Lijster  106. Barmsijs spec.
 7. Kolgans  32. Kievit  57. Ekster  82. Roodborst  107. Kruisbek
 8. Knobbelzwaan  33. Goudplevier  58. Kauw  83. Zwarte Roodstaart  108. Putter
 9. Kleine Zwaan  34. Morinelplevier  59. Roek  84. Gekraagde Roodstaart  109. Sijs
 10. Nijlgans  35. Regenwulp  60. Zwarte Kraai  85. Paapje  110. IJsgors
 11. Casarca  36. Wulp  61. Raaf  86. Roodborsttapuit  111. Geelgors
 12. Slobeend  37. Watersnip  62. Pimpelmees  87. Tapuit  112. Ortolaan
 13. Krakeend  38. Witgat  63. Koolmees  88. Huismus  113. Rietgors
 14. Wilde Eend  39. Groenpootruiter  64. Boomleeuwerik  89. Ringmus  114.
 15. Grote Zaagbek  40. Kokmeeuw  65. Veldleeuwerik  90. Heggenmus  115.
 16. Zwarte Ooievaar  41. Stormmeeuw  66. Oeverzwaluw  91. Gele Kwikstaart  116.
 17. Ooievaar  42. Zilvermeeuw  67. Boerenzwaluw  92. Engelse Kwikstaart  117.
 18. Blauwe Reiger  43. Kleine Mantelmeeuw  68. Huiszwaluw  93. Grote Gele Kwikstaart  118.
 19. Purperreiger  44. Holenduif  69. Staartmees  94. Witte Kwikstaart  119.
 20. Grote Zilverreiger  45. Houtduif  70. Fitis  95. Grote Pieper  120.
 21. Aalscholver  46. Zomertortel  71. Tjiftjaf  96. Duinpieper  121.
 22. Visarend  47. Koekoek  72. Tjiftjaf/Fitis  97. Graspieper  122.
 23. Wespendief  48. Velduil  73. Kleine Karekiet  98. Boompieper  123.
 24. Sperwer  49. Gierzwaluw  74. Grasmus  99. Roodkeelpieper  124.
 25. Havik  50. Grote Bonte Specht  75. Spreeuw  100. Waterpieper  125.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

 1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

 1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
 2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
 3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
 4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
 5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
 6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
 7. 10-09-2019 Slobeend 9
 8. 22-09-2019 Gaai 324
 9. 02-10-2019 Gaai 442
 10. 07-10-2019 Kleine Rietgans 23
 11. 07-10-2019 Smelleken 6
 12. 10-10-2019 Sijs 228
 13. 16-10-2019 Raaf 3
 14. 20-10-2019 Staartmees 22
 15. 24-10-2019 Sijs 255